Yolda Logo
Login

Kişisel Verilerin Korunması

banner

Yolda.com olarak yürütmekte olduğumuz iş faaliyetleri kapsamında en önemli önceliklerimizden biri kişisel verilerin korunmasıdır.

İşbu Yolda Lojistik ve Teknoloji Servisleri Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası (“Politika”) çerçevesinde Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetlerinin yürütülmesinde benimsenen ilkeler ve Şirketimizin veri işleme faaliyetlerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“Kanun”) yer alan düzenlemelere uyumu bakımından benimsenen temel prensipler açıklanmakta olup Şirketimiz tarafından yürütülmekte olan tüm kişisel veri işleme faaliyetlerine ilişkin detaylı bilgiler ortaya konulmuştur ve böylelikle kişisel veri sahibi olan ilgili kişiler bilgilendirilerek gerekli şeffaflık sağlanmaktadır. Bu kapsamdaki sorumluluğumuzun tam bilinci ile kişisel verileriniz işbu Politika kapsamında işlenmekte ve korunmaktadır.

Yolda Lojistik ve Teknoloji Servisleri Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası (PDF 293KB)

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Çerez Aydınlatma Metni (PDF 257KB)

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Kullanıcı Aydınlatma Metni (PDF 165KB)

Taşıyıcı Kişisel Verilerin İşlenmesine  Aydınlatma Metni (PDF 167KB)

Yolda Lojistik ve Teknoloji Servisleri Anonim Şirketi İlgili Kişi Başvuru Formu (PDF 65KB)

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Çalışan Aydınlatma Metni (PDF 164KB)

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Çalışan Adayı Aydınlatma Metni (PDF 174KB)