Yolda Logo
Login
Geri Dön
Yolda.com

Yolda.com İle Sürdürülebilir Lojistiğin Önemi

Yolda Yolda 24 Ara 2022, 10 dk okuma süresi
Yolda.com İle Sürdürülebilir Lojistiğin Önemi

Sektöründe, düşük emisyonlu faaliyetler ile öncü lojistik firması olmak amacıyla çalışmalara 2021 yılı sonu itibarıyla başlayan Yolda.com sıfır karbon yolculuğu ile sürdürülebilir bir tedarik zinciri ile sürdürülebilir bir büyüme vizyonu sunmaktadır. İnsanlık; iklim değişikliği, küresel ısınma ve kuraklaşma gibi global sorunlarla karşı karşıya. Tüm bu karanlık tabloda sürdürülebilirlik kavramı, her geçen gün önemi giderek artan bir çözüm yöntemi olarak görülmektedir. Sürdürülebilir yaklaşım, birey bazında da önemlidir ama sektörel olarak atılacak adımlar çok daha büyük etki elde etmeyi sağlar. Bu açıdan sadece doğa için değil ekonomi ve toplumlar açısından da sürdürülebilir olmak özellikle lojistik sektörü için de önemsenmeye başlanmıştır. Sürdürülebilir lojistik; CO2 emisyonları, gürültü kirliliği, atık ve daha fazlasının neden olduğu ekolojik ayak izini azaltmayı amaçlamaktadır. Bu anlamda lojistik firmaları finansal büyüme, çevre bakımı ve toplum sağlığı arasında bir denge kurarak çalışmalarını bu yönde devam ettirmelidir. Yolda.com, çalışma esnekliği, müşterilerinin anlık ihtiyaçlarına cevap verebilecek hızda ve çeviklikte olması, hızlı aksiyon alması, detaylı bir raporlandırma sistemi ile işlemesi ile çalışmalarına yön veriyor. Yolda.com, yeşil lojistiği destekleyen ve karbon emisyonu raporlanabilirliği çalışmaları açısından titiz, konum takibi özelliği olan, paylaşım ekonomisine destek veren, her an ulaşılabilir, dakik müşteri temsilcisine sahip kurumsal özellikleri ile sürdürülebilir lojistik çalışma şekillerini hayata geçirmektedir. Yolda.com yeşil anlayışa sahip, sürdürülebilirlik hedefleri ile bağlantılı olarak yaptıkları çalışmalar içerisinde karbon salınımı oranlarının azaltılmasını önemsemekte karbon emisyonunu azaltan Yolda.com taşımacılığı ile araçlarını boş bırakmayarak planlı bir yükleme ile araçlarının hacmini akılcı bir şekilde tamamını doldurarak fazla karbon emisyonu tüketiminden kaçınmayı hedeflemektedir. Dünyada tüketilen toplam petrolün %60’ının ve tüketilen toplam enerjinin %25’inin taşımacılık sektörü tarafından tüketildiği göz önüne alınacak olursa Yolda.com sektördeki çevresel sürdürülebilirlik çalışmaları açısından da önemli bir paya sahiptir.

surdurulebilir-lojistigin-onemiNeden Sürdürülebilir Lojistik?

Sürdürülebilir lojistik anlayışının günümüzde birçok firma tarafından önemsenmesinin belli başlı nedenleri bulunmaktadır. Özellikle gelişen sosyal bilinç ve sivil toplum kuruluşları tarafından yapılan çalışmalar, hammadde kaynaklarının hızla tükenmesi ve beraberinde gelen sorunlar, küresel ısınmanın olumsuz sonuçlarının artık kendini göstermeye başlamış olması sürdürülebilir lojistiğin önemini ortaya koymaktadır.

Lojistik sektöründe sürdürülebilirlik için kullanılabilecek öncelikli stratejiler bulunmaktadır. Bu stratejiler, tersine lojistik, yeşil lojistik ve yalın lojistik yaklaşımlarıdır. Tersine lojistik atıkların ve kullanılan maddelerin tekrar üretime kazandırılmasını amaçlayan yaklaşımdır ve yeşil lojistiğin içinde alt bir sistem oluşturmuştur. 

Sürdürülebilir lojistiğin en önemli noktası şüphesiz ki çevresel sorunları en aza indirmek ve daha yaşanabilir bir çevreye sahip olmaktır. Son yıllarda dünya üzerinde hava kalitesinin gitgide azalması özellikle lojistik alanında kullanılan araçların çevreye yaptığı salınımlar hava kalitesini düşüren önemli bir sorundur. Bu doğrultuda yapılacak en temel hamle yeşil lojistik uygulamalarına geçiştir. Bu uygulamalar sürdürülebilir lojistik alanında yapılacak en temel adımdır. Yeşil lojistik yeşil kavramını kendine en iyi uyarlayan sektörlerden biridir. Bunun nedeni sektörün çevreye verdiği olumsuzluklardır. 

Dünyada Yeşil Lojistik İçin Yapılan Çalışmalar 

Dünyada yeşil lojistik için çalışmalar son yıllarda oldukça artmıştır. Dünya genelinde lojistik sektöründeki birçok firma belirlediği hedefler doğrultusunda uygulamaya çalıştığı birçok sürdürülebilir adımı hayata geçirmektedir. Bu doğrultuda firmalar karbon salınımı yüksek olan araçların daha az karbon salınım oranlarına sahip araçlara tercih etmekte ve lojistik faaliyetlerini bu şekilde yerine getirerek doğaya karışan zararlı gazların oranını azaltmayı hedeflemektedir. 

Firmalar ayrıca karayolu taşımacılığında kullandığı araç filolarının tamamını Avrupa Birliğinin getirdiği belirli standartlarla değiştirmekte; kullanılan bu motorlar sayesinde hem çevreye daha az karbon salınımı yapmakta hem de gürültü kirliliğinin önemli ölçüde önüne geçmektedir. 

Dünyada son dönemde elektrikli araçların popülerliği giderek artıyor. Yüksek performanslı plug-in hibrit ve tam elektrikli hibrit tır teknolojisi, çoğunlukla kentsel alanların dışında yol kateden ağır ve orta hizmet araçların yeşil lojistik konusunda verilebilecek somut örneklerdendir. İklim değişikliğinin ciddi tehdit oluşturmasından dolayı elektrikli tırların dizellerle rekabet edebileceği düşünülüyor.

Son yıllarda firmaların sürdürülebilir adımlar faaliyetlerinde güneş panelleri önemli bir yer tutmaktadır. Mevcut depoların çatılarında kurulan güneş panelleri sayesinde ofislerde ve depolarda kullanılan enerjinin çevreye verdiği zarar en aza indirgenmeye başlanmıştır. Bu sayede firmaların çevreye verdiği karbon salınım oranı da düşmüş ve daha çevreci bir topluluk olma yolunda örnek bir adım atmıştır.

Dünyada yeşil lojistik adına atılan adımlar çatılara kurulan güneş panelleriyle sınırlı kalmıyor. Firmalar çatılarına kurduğu yağmur suyu toplama sistemi sayesinde yeşil alanların ve zeytinliklerin sulanması için elinde oluşan kaynakları mümkün olduğunca verimli kullanmaya çalışmaktadır. Özellikle yağışların fazla olduğu dönemler yağmur sularını kuraklık zamanında kullanarak su kaynaklarını olabildiğince verimli kullanmayı hedeflemektedir. 

Günümüzde işletmeler açısından da son derece önemli olan söz konusu bu faaliyetler çevresel bir bilinç ile uygulanması geleceğimiz açısından önem taşımaktadır. Küresel ısınmanın en büyük sebeplerinden biri karbon salınımıdır ve bu salınımın gerektiğinden fazla bir şekilde doğaya karışmasıdır. Bu durum lojistik sektöründe faaliyeti gösteren araçlar sayesinde etkisini arttırmaktadır. Bu etkinin olabildiğince en aza indirilmesi konusunda özellikle gelişmiş ülkelerde uygulanan birçok kural ve önlem amaçlı çalışmalar bulunmaktadır.

Yolda.com ile Sürdürülebilir Lojistik Adımları

 

İşletmeler, faaliyetlerini sürdürürlerken doğal kaynakları kullanmak zorunda olmaları, üretim esnasında çevreye zararlı atık bırakmaları gibi sebeplerden çevreye, doğaya, insana ve topluma zarar verici eylemlerde bulunabilmektedir. Bu da işletmelerin, kendi ekonomik çıkarları kadar çevre ve toplumsal çıkarları da düşünmelerini, sorumluluk içerisinde hareket ederek çeşitli önlemler almalarını önemli bir eylem haline getirmektedir. Hele ki zaten sınırlı olan doğal kaynakların günümüzde gittikçe azalması, bu önemi zorunluluk haline getirmektedir. 

Küresel ısınmanın global bir sorun haline gelmesiyle birlikte doğal kaynakların bilinçsiz bir şekilde tüketimi, atık yönetimi konusundaki eksiklikler, emisyon oranlarında meydana gelen artışlar ve çevre bilincine uzak yetiştirilen bireyler gibi sorunlar şirketlerin karşısına çıkmaktadır. Emisyon değerleri, taşımacılıkta kullanılan araçların çevreye karbon salınımı yapması ile doğrudan ilgilidir. Yolda.com yeşil anlayışa sahip, sürdürülebilirlik hedefleri ile bağlantılı olarak yaptıkları çalışmalar içerisinde karbon salınımı oranlarının azaltılmasını önemsemekte karbon emisyonunu azaltan Yolda.com taşımacılığı ile tırlarını boş bırakmayarak fazla karbon emisyonu tüketiminden kaçınmayı hedeflemektedir. Dünyada tüketilen toplam petrolün %60’ının ve tüketilen toplam enerjinin %25’inin taşımacılık sektörü tarafından tüketildiği göz önüne alınacak olursa Yolda.com sektördeki çevresel sürdürülebilirlik çalışmaları açısından da önemli bir paya sahiptir. 

surdurulebilir-lojistikSürdürülebilir Lojistik İçin Çalışma Şekilleri

Sürdürülebilirlik, doğada var olan düzenin ve insan yaşamının muhafaza edilmesi temeline dayanır. İşletmeler açısından ele alınacak olursa sürdürülebilirlik daimi olma yeteneği olarak tanımlanabilmektedir. İşletmeler ileride gereksinim duyacağı doğal ve beşeri kaynakların korunmasına imkân veren işletme uygulamaları ile sürdürülebilir lojistik için çalışma şekilleri belirlemektedir. 

Doğru lojistik yönetimi ve bu yönetimin sürdürülebilirliği için müşterilerin ihtiyaçlarının belirlenmesi gerekmektedir. Hangi alanlarda ihtiyaçların olduğunun belirlenmesi ve bu ihtiyaçların üzerinde titizlikle çalışılması gerekmektedir. Sürdürülebilir lojistik süreçlerinin yönetiminde doğru iş ortağı seçimi, sürecin en kritik kararlarından biridir. Bu noktada Yolda.com devreye girer. Yolda.com, çalışma esnekliği, müşterilerinin anlık ihtiyaçlarına cevap verebilecek hızda ve çeviklikte olması, hızlı aksiyon alması, detaylı bir raporlandırma sistemi ile işlemesi ile çalışmalarına yön veriyor. Yolda.com, yeşil lojistiği destekleyen ve karbon emisyonu raporlanabilirliği çalışmaları açısından titiz, konum takibi özelliği olan, paylaşım ekonomisine destek veren, her an ulaşılabilir, dakik müşteri temsilcisine sahip kurumsal özellikleri ile sürdürülebilir lojistik çalışma şekillerini hayata geçirmektedir. Yolda.com yeşil anlayışa sahip, sürdürülebilirlik hedefleri ile bağlantılı olarak yaptıkları çalışmalar içerisinde karbon salınımı oranlarının azaltılmasını önemsemekte karbon emisyonunu azaltan Yolda.com taşımacılığı ile araçlarını boş bırakmayarak planlı bir yükleme ile araçlarının hacmini akılcı bir şekilde tamamını doldurarak fazla karbon emisyonu tüketiminden kaçınmayı hedeflemektedir. Dünyada tüketilen toplam petrolün %60’ının ve tüketilen toplam enerjinin %25’inin taşımacılık sektörü tarafından tüketildiği göz önüne alınacak olursa Yolda.com sektördeki çevresel sürdürülebilirlik çalışmaları açısından da önemli bir paya sahiptir.

Gray Background
Yolda Kırmızı Ok
Yolda.com Blog'a abone olun birbirinden ilginç içerikleri e-posta kutunuzdan takip edin.
Keep Reading
Yolda AuthorYolda
Karbon Emisyonu

Şimdiye kadar lojistik sektörüne kattığımız yeniliklere yeşil bir dokunuş ekliyoruz. API entegrasyonu, 7/24 müşteri hizmetleri desteği, şirketinize özel müşteri yöneticisi gibi uygulamalarla lojistik sektörü ile dijital dünyayı hiç olmadığı kadar entegre ederek sorunsuz lojistik operasyonların en büyük destekçisi olduk. Dünyamızı seviyor ve onu korumak için görevlerimizi biliyoruz. Bizim gibi bizimle çalışan tüm müşterilerimizin de aynı […]


21 Tem 2023 , 8 Min Read
Karbon Emisyonu
Yolda AuthorYolda
Lojistik Süreçlerinde Doğru İş Ortağı Seçiminin Önemi

Başarılı bir lojistik operasyonu için müşteri ihtiyaçlarını doğru okumak ve anlamak gerekir. Ayrıca iş ortağının dinamiklerine uygun organizasyonel yapının dizayn edilmesi büyük önem taşır. Markalar, kullanıcılarının güven ortamı içinde sınırsız bir şekilde alışveriş yapabilmesi için gerekli olan tüm imkânları hazırlamaktan sorumludur. Bir markanın tercih sebebi olmasındaki en önemli kriter ise güvendir. Özellikle lojistik sektöründe güven […]


27 Ara 2022 , 9 Min Read
Lojistik Süreçlerinde Doğru İş Ortağı Seçiminin Önemi
Yolda AuthorYolda
Yolda.com İle Sürdürülebilir Lojistiğin Önemi

Sektöründe, düşük emisyonlu faaliyetler ile öncü lojistik firması olmak amacıyla çalışmalara 2021 yılı sonu itibarıyla başlayan Yolda.com sıfır karbon yolculuğu ile sürdürülebilir bir tedarik zinciri ile sürdürülebilir bir büyüme vizyonu sunmaktadır. İnsanlık; iklim değişikliği, küresel ısınma ve kuraklaşma gibi global sorunlarla karşı karşıya. Tüm bu karanlık tabloda sürdürülebilirlik kavramı, her geçen gün önemi giderek artan […]


24 Ara 2022 , 10 Min Read
Yolda.com İle Sürdürülebilir Lojistiğin Önemi