Yolda Logo
Login
Geri Dön
Blog

Teslim Tesellüm Belgesi Nedir? & Nasıl Alınır?

Yolda Yolda 24 Haz 2022, 8 dk okuma süresi
Teslim Tesellüm Belgesi Nedir? & Nasıl Alınır?

Ticari işlemlerde karşılaşılan bazı özel terimler, nakliye sektöründe sıklıkla kullanılıyor. Taşıma sektörü, alıcı ve satıcılar için yapılan farklı uygulamalar sayesinde daha güvenli bir boyut kazanıyor. Satışı yapılan bir malın alıcının istediği niteliklere uygun olması durumunda düzenlenen belge teslim tesellüm belgesi olarak tabir ediliyor. Alıcı tarafından imzalaması gereken bu belge ile satıcı üzerindeki mesuliyet ortadan kalkıyor. Hem kişisel hem de kurumsal satışlarda öncelikli olan belge resmi olması açısından önemlidir. Özel ve kamu sektöründe gerek kurumsal gerek kişisel satışlarda belge düzenlemesi yapılıyor. Teslim, TDK’ya göre kendi sorumluluğu altında olan bir malı başkasının sorumluluğuna vermek olarak tabir ediliyor. Tesellüm ise gönderilen eşya ya da taşınabilir malın teslim alınması olarak tanımlanır. Teslim tesellüm işlemlerinde kullanılan belge, genel mevzuatlara uygun olarak düzenleniyor. Bu belgenin karşı tarafa verilmemesi durumunda malın sorumluluğu, teslim edecek olan kişinin üzerinde görünür. Taşıma sırasındaki sorumluluk süresi, eşyanın ömrüne göre değişik aralıkta olur. Televizyon ve buzdolabı gibi uzun kullanıma sahip eşyalardaki sorumluluk teslim edilinceye kadar devam eder. Bunun yanı sıra gündelik hayatta kullandıkça biten çay ve diğer sarf malzemelerdeki tesellüm sorumluluğu, mal tükenene kadar sürer. Kısacası bir malın teslim sürecinde alıcıya verilen belgenin sorumluluğu, taşınan eşyanın cinsine ve kullanım detaylarına göre değişiyor. Teslim tesellüm belgesi, yasal süreçlerde taşınan eşyayı hukuki açıdan koruma altına alarak alıcı ve satıcı arasındaki ticareti güvenilir kılıyor. 

Teslim Tesellüm Belgesi Nedir? 

Tüm nakliye işlerinde kullanılması zorunlu olan belge; verme alma sürecinde, ticari ve tüzel işletmelere güvenlik sağlar. Ticari işlemlerin dışında kontrol merkezlerinde ve olay yeri tutanaklarında önem kazanan belge, kayıp çalıntı eşyaların iadesinde de kullanılır. Özellikle olay yerlerinde suç teşkil eden materyallerin korunması için tutulan belge, hukuki açıdan da geçerliliği olan bir tutanaktır. Sınav salonlarında ve adli makamların girişlerinde verilen eşyaların tekrar geri alınabilmesi için de emanet teslim tesellüm belgesi düzenlenir. Kira sözleşmesinin bitmesi durumunda da ev sahibi ile kiracı arasında yapılan anahtar teslimi sırasında belge imzalanması gereklidir. Ticari anlaşmalarda imzalanan belgelerde teslim edilen malın tanımı, türü, miktarı ve sarf malzeme olup olmadığı detaylı olarak belirtilir. Taşınabilir malların nakliyesi sırasında aranan güvenliğin göstergesi olan belgeler, taşımacılık sektöründe oldukça önemlidir. Malın sorumluluğunu taşıyan kişiden alıcıya veren teslim tesellüm evrakları, mevzuata uygun şartlarda düzenlenir. Eşya ve malların eksiksiz olarak ulaşmasında payı olan belge her iki tarafın da haklarını gözetir. Belge üzerinde, teslim edilen malların tüketim süreleri ve miktarlarını belirten açıklamalara yer verilir. Malı teslim eden kişinin ve alıcının yapması gereken sorumluluklar, belge içeriğinde yer alan detaylar arasında bulunur. Bu belge ile tesellümün yapıldığı kişinin tüm şartlar doğrultusunda malı eksiksiz olarak aldığı resmiyete dökülür. 

Teslim Tesellüm Belgesi Örneği 

Nakliyeciliğin en çok kullanılan tutanakları arasında teslim tesellüm belgesi yer alır. Belge kapsamında olan evraklar, Excel üzerinden farklı formatlarda indirilerek kullanılır. Şirketler arasında yapılan anlaşmaların geçerliliğini belgeleyen evraklar her iki taraf için de önemlidir. Belgenin düzenlenmesi sırasında dikkat edilmesi gereken noktalar yer alır. Yapılan ticaret kapsamında ürünlerin istenen şartlara uygun olarak alınıp verildiğini kanıtlayan belge, kullanımlara göre düzenlenir. Tutanağın yazılması sırasında öne çıkan detayları şöyle sıralayabiliriz ;

Ayrıca belge içeriğinde tutanağın yapıldığı yer, tarih-saat, adres, bilgilendirme yazısı ve malın adedi gibi farklı konulara yer verilir. Belgeyi bu şekilde doldurduktan sonra alıcı ve satıcı arasındaki sorumluluklar tam anlamıyla yerine getirilmiş olunur. Taşıma sektörünün dışında farklı alanlarda da tutulan teslim tesellüm belgesi örneği üzerinden siz de uygun olan düzenlemeleri yapabilirsiniz. Evrak, malzeme, müşteri, mezuniyet ve diğer önemli dökümanlarların taşınmasında da kullanılan tesellüm belgesi, taraflar arasındaki resmi anlaşma olarak öne çıkar. Her bir sektör için farklı özellik ve detaylarla düzenlenen belgeleri ister ilgili müdürlüklerden üzerinden isterseniz resmi kurumlardan temin edebilirsiniz. 

Resmi Evrak Teslim Tesellüm Belgesi 

Taşıma sektöründe gönderici ve alıcıların birbirleri hakkındaki nakliye konularında mutabık olmaları, işlerin daha düzenli bir şekilde işlemesini sağlar. Teslimatları daha güvenli bir yönde yapabilmenizi sağlayan resmi belgeler, tüm kurumsal şirket ve tüzel ortamlarda  kullanılır. Teslim tesellüm belgesinde yer alan form, eksiksiz olarak doldurularak iki nüsha halinde bulundurulur. Resmiyette alıcı ve satıcıların güvenini sağlayan belgede sorumluluk ilk başta göndericiye aittir. Teslim aşamasında geçen sürede, malın hasar ve diğer aksaklıklara karşı oluşacak zararları gönderenin inisiyatifi altında bulunur. Paketlemenin yetersiz koşullarda yapılması ile oluşan ambalaj hatalarında alıcılar bu şartları belgede belirtmek durumundadır. Teslim tesellüm belgesi formu, nakliye firmaları tarafından düzenlenerek ilgili yerlerde kullanılmak üzere çıktı olarak kullanılır. Teslim eden firmanın tüm bilgilerinin yer aldığı belge, her iki taraf tarafından atılan  imzalarla resmiyet kazanır. Teslim alan kişiler, belge üzerinde yazan bilgilerin doğruluğunu teyit ederek malı veya eşyayı alır. Belge üzerindeki bilgilerde uyuşmazlık olması durumunda alıcı kişi gönderici firmaya bilgi vermekle yükümlüdür. Tüm nakliye hizmetlerine kalite ve resmiyet kazandıran belgeleri hukuki kurallara uygun olarak düzenleyerek her iki tarafında güvenliğini sağlayabilirsiniz. Bazı durumlarda üçüncü kişi üzerinden yapılan işlemlerde kullanılan kelimeler farklılık gösterebilir. Alıcı ve satıcının dışında mal üzerinde hak sahibi olan kişilerin eşyaları da teslim tesellüm belgesi ile karşı tarafa verilebilir. 

Teslim Tesellüm Belgesi Nasıl Alınır? 

Lojistik sektöründe sıklıkla kullanılan bir terim olan teslim tesellüm belgesi, depolama ve katma değeri olan malın alıcı olarak belirlenen ilgili tarafın sorumluluğu altında olduğunu kanıtlamak için düzenlenir. Kişisel teslimatların dışında depolara verilen malzemelerin doğrulaması işlemlerinde de bu belgeler kullanılır. Her sektörde geniş bir kullanıma sahip resmi evraklar, yük ve adres bilgilerinin yanında malın muhatabı tarafından eksiksiz olarak alındığını belgeler. Gönderici ve alıcı tarafından ıslak imza ile resmileşen teslim tesellüm belgesi deniz, hava, kara ve demiryolu taşımacılık işlemlerinde kullanılır. Malın tam olarak kontrolünü sağlayan evrak ve ıslak imzalı belgeler, miktar ve hasar durumları hakkında da bilgi vericidir. Teslim tesellüm belgesi hazırlama süreci her kuruma göre fark gösterir. İSO belgeli olan evraklar kurumlara özel bir şablon üzerinden tasarlanır. Kurum içerisinde bu şekilde hazırlanmış bir belge mevcut ise firma bu sisteme göre düzenleme yapar. Hazır bir belgenin olmadığı durumlarda firma kendi ilettiği malların adet ve liste bazında detaylı olarak açıklamasını yaparak karşılıklı olarak imzalanmasını sağlar. Sarf malzemelerin tüketim süreleri ve kullanım imkanı, yine bu belge ile karşı tarafın bilgisine sunulur. Bu tarz tutanaklar sayesinde eşyaların teslim alındığı ve edildiği resmi olarak belgelenir. Firmalar arasındaki hukuki prosedürlerin oluşmasını sağlayan belgeler, ticari alanda oluşabilecek zarar ve kayıpların minimum düzeyde tutulmasını sağlar. Siz de kurumsal kimliğinizi daha üst seviyede tutmak ve ticari alanlarda güvenilirliği sağlamak adına bu belgeleri düzenleyerek sektörde yer edinebilirsiniz.  

Gray Background
Yolda Kırmızı Ok
Yolda.com Blog'a abone olun birbirinden ilginç içerikleri e-posta kutunuzdan takip edin.
Keep Reading
Yolda AuthorYolda
Lojistik Sektörünün Rekabet Gücüne Etkisi ve Lojistikte Kalite

Ekonomik göstergelerin alınmasında lojistik önemli bir pay sahibidir. Geleneksel taşımacılığı üst seviyelerde sunan lojistik sektörünün rekabet gücüne etkisi yadsınamaz bir gerçektir. Ülke bazında ekonomik, sosyolojik, kültürel ve küresel alanlarda söz sahibi olma ayrıcalığı veren önemli bir unsurdur. Küresel dünyada rekabet gücü sağlayan model, lojistik üs projeleri ile daha kapsamlı bir işleyişe ilerler. Büyüme oranlarının artmasında […]


4 Eki 2023 , 4 Min Read
Lojistik Sektörünün Rekabet Gücüne Etkisi ve Lojistikte Kalite
Yolda AuthorYolda
ETGB (Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesi) Nedir?

Günümüzde dijitalleşmenin hız kazandığı ve elektronik ticaretin (e-ticaret) öneminin giderek arttığı bir çağda yaşıyoruz. Elektronik ticaret, internetin gücünü kullanarak ürün ve hizmetlerin alım-satımının gerçekleştirildiği modern bir ticaret modelidir. Elektronik ticaretin büyümesiyle birlikte, küresel pazarda rekabetçi olmak ve hızlı işlem yapmak isteyen işletmeler için gümrük süreçlerinin de dijitalleştirilmesi gerekmektedir. İşte bu noktada ETGB (Elektronik Ticaret Gümrük […]


17 Ağu 2023 , 8 Min Read
ETGB (Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesi) Nedir?
Yolda AuthorYolda
Tedarik Zinciri Verimliliği için Yapay Zeka Destekli Dispatching Stratejileri Nedir?

Tedarik zinciri yönetimi, günümüz iş dünyasında büyük öneme sahip bir konudur. Şirketler, tedarik zincirlerini etkin bir şekilde yöneterek, stok yönetimi, teslimat süreleri ve müşteri memnuniyeti gibi faktörlerde önemli kazanımlar elde edebilirler. Tedarik zinciri verimliliğini artırmak için yapay zeka teknolojileri son yıllarda büyük ilgi görmektedir. Bu teknolojiler, tedarik zincirinin birçok aşamasında kullanılarak daha iyi ve daha […]


18 Tem 2023 , 8 Min Read
Tedarik Zinciri Verimliliği için Yapay Zeka Destekli Dispatching Stratejileri Nedir?