Yolda Logo
Login
Geri Dön
Lojistik Rehberi

Tedarik Lojistiği Nedir? – Faaliyetleri

Yolda Yolda 25 Tem 2021, 8 dk okuma süresi
Tedarik Lojistiği Nedir? – Faaliyetleri

Lojistik kavramını genel olarak ele aldığımızda bugün dünya ticaret hacminin önemli bir kısmını oluşturmakta olan bir sektör olduğunu söyleyebiliriz. Üretimin olduğu her yerde ve her alanda lojistik destekten söz etmek mümkündür. Özellikle üretim ve pazarlama alanında faaliyet gösteren sektörler mutlak suretle lojistik destekten yararlanmaktadırlar. Üretimden teslimata kadar geçen süreç içerisinde planlı bir yöntemle birlikte kaliteli hizmet anlayışını benimseyen lojistik alanı, böylece destek verdiği sektörlerinde iş gücünü kolaylaştırmaktadır. Araştırma ve geliştirme süreci, kaynakların belirlenmesi, üretim süreci, temin ve tedarik faaliyetleri, kalite kontrolünün sağlanması, güvenli yükleme ve depolama işlemleri, ulaştırma faaliyetleri, belgeleme ve arşivleme işlemleri, nakliye, dağıtım ve teslim gibi bir planlama içerisinde hareket eden lojistik sektörü bu pazarın adeta bel kemiği konumundadır.  Günümüzde hizmet sektöründeki çeşitlilik ve bu yelpazenin her geçen gün genişlemesi ayrıca teknolojik gelişmeler ve yeniliklerle birlikte lojistik sektörü de faaliyet alanlarını genişletmiş ve kendi bünyesi içinde çeşitli kollara ayrılmıştır.  Bu lojistik kollarından biri de tedarik lojistiğidir. Peki, tedarik lojistiği nedir ve faaliyet alanları nelerdir?

Tedarik Lojistiği Nedir?

Tedarik sektörü ve lojistik sektörü genel olarak birbirine karıştırılan kavramlardır. Oysa ki bu iki sektörü birbirinden ayıran ince bir çizgi vardır. Tedarik zinciri üretilen hammaddenin üreticinin elinden çıktığı andan itibaren tüketiciye ulaşana kadar geçen süreci kapsar. Lojistik sektöründe ise esas olan tüketicidir. İmalat işlemleri dışında tedarik zinciriyle aynı planlama çerçevesinde hareket eder ve önemli olan tedarik edilen ürünün eksiksiz ve belirlenen zamanda tüketiciye ulaştırılmasını sağlamaktır. Üretimin temel taşı olan madde veya hammaddenin temin edilmesi, dönüştürülmesi, kaynak araştırılmasının yapılması gibi işlemler tedarik zincirinin görevleri arasında yer almaktadır. Bu ürünlerin üretici firmadan tedarik edilmesinden sonra başlayan yükleme, stok kontrol, depolama, saklama, muayene ve test etme, taşıma gibi işlemlerin gelişme sürecinde ise tedarik lojistiği devreye girmektedir.

Tedarik Lojistiğinin Faaliyetleri

Tedarik lojistiği hammaddenin üreticinin deposundan alınıp tüketiciye kadar geçen süreçte malın alınması, malın yükleme işleminin yapılması, ürünün muayeneden geçmesi, stok kontrolünün yapılması, depolama ve ulaştırma gibi bir planlama içerisinde hareket eden bir birimdir. Tedarik lojistiği, yapılan bu planlama çerçevesinde hareket eder ve bu süreç içerisinde belirlenen noktalardaki stok kontrol sorumlusu, depo sorumlusu ve diğer personeller sürekli bir iletişim halinde olarak planlamanın kusursuz olmasını sağlar.

Tedarik lojistiğinde sürecin kusursuz işlemesini sağlayan bir planlama mevcuttur. Bu planlamanın en önemli kolu; malzeme akışıdır. Malzeme akışında ürün üreticiden teslim alınır eğer alınan bu ürün bir hammadde ise tamamlanmış bir ürüne dönüştürülür ve yüklenme işlemi yapılır. Muayeneden geçen ürün depolara oradan da dağıtıcı firmalara ulaştırılır. Son olarak hazır olan ürün tüketiciye teslim edilir. Malzeme akışı bu şekilde tamamlanmış olur.

Tedarik lojistiğinin bir diğer önemli kolu bilgi akışıdır. Ürünün üreticiden alınıp, yüklenip, stok kontrolünün yapılıp dağıtımına ve depolanmasına kadar geçen süre içerisinde her bir noktada bulunan lojistik personelleri sürekli bir iletişim halindedir. Bilgi akışının devamlılığı ürünün zamanında ve eksiksiz olarak tüketiciye teslim edilmesini sağlar. Tedarik lojistiğin bir diğer unsuru da finansal akıştır. Finansal akışta görevli olan personel satın almadan sorumludur. Sorumlu kişi satın alma için gerekli fonu ayarlar ve müşteriden üreticiye kadar planlanan süreçte para akışını sağlar. Bütün bu unsurlar tedarik lojistiğinin temelini oluşturan ana maddelerdir. Tedarik lojistiğinde bir ürünün tedarik ve dağıtımı için yapılan planlama kusursuz bir şekilde ilerlemelidir. Bunun için de malzeme akışı en önemli etkendir. Öncelikle doğru malzemenin seçimi yapılmalı ve doğru zamanlama ile malzeme akışının planlaması tamamlanmalıdır. Temin edilen malzemenin gerekli muayenesi gerçekleştirilmeli ve stok kontrolü yapıldıktan sonra depolara sevkiyatı yapılmalıdır. Bu sevkiyat süresince iletişim konusunda da bir bütünlük içinde hareket edilmeli ve sorunsuz teslimat gerçekleştirilmelidir.

Tedarik lojistiğinde önemli bir yeri olan planlamanın yapı taşlarından bir diğeri ise taşımacılık işlemidir. Taşımacılıkta madde veya dönüşümü yapılmış hammaddenin yükleme işlemi yapılır. Taşıma işlemini gerçekleştiren araçlar da ürünün çeşidine uygun olmalı, takip ve gereken denetimler özenle yapılmalıdır. Günümüz teknoloji sistemleri ile ürünün canlı olarak takibinin yapılması da kolaylaşmıştır. Günümüzde teknolojinin de gelişmesiyle tedarik lojistiği de yeniliklere ayak uydurmakta ve yenilenerek gelişmektedir. Örneğin; GPS gibi takip programlarıyla ürünün durumunu hem lojistik firması hem de alıcı kolaylıkla takip edebilmektedir. Ayrıca çeşitli veri tabanlarının kullanımıyla stok kontrolü azami hatayla tamamlanmakta ve lojistik departmanının her noktası sürekli iletişim halinde olabilmektedir. Böylece tedarik lojistiğinde doğru malzeme ve hizmetlerin doğru kaynaktan alınıp doğru adrese teslim edilme süreci de teknolojik varlıkların da desteği ile tamamlanmaktadır. Bütün bu sıraladığımız özellikleri göz önünde bulundurduğumuzda, tedarik lojistiğinin hizmet sektörüne yararları oldukça fazladır. Belirlenen zamanda ve hatasız yapılan teslimat ile müşteri memnuniyeti kazanılmış olur ve bu da verimliliği artırır. Teknolojik araçların da desteği ile yapılan lojistik planlaması sayesinde süreç sorunsuz işler ve maliyetlerde azalma görülür.

Temin Tedarik Lojistiği

Temin tedarik lojistiği bir diğer adıyla üretim lojistiği, lojistik faaliyetlerinin iki benzer kolunun bir arada toplandığı bir lojistik elemanıdır. Temin tedarik lojistiğinde belirlenen ürünün imalatının yapılıp tamamlanmasından tüketiciye teslim edilene kadar geçen süreçlerin toplamıdır. Bu süreç içerisinde; ihtiyaçların belirlenmesi, araştırma geliştirme faaliyetlerinin yapılması, finansal kaynak planlamasının yapılması, proje yönetimi, lojistik destek yöntemlerinin belirlenmesi, teknik ve idari yönetmeliklerin hazırlanması, kalite kontrol ve güvencesinin onaylanması, muayene ve testlerinin yapılması gibi durumlar yer alır. Bütün bu işlemlerden sonra mal kabulü ve bunun tüketiciye teslim süreci başlar. Kısaca temin ve tedarik lojistiği belirlenen ürün veya ekipmanların ihtiyaçlarının belirlenmesi ile bu ihtiyaca uygun maddenin tasarımı ve geliştirilmesi, üretimi, satın alınması, yükleme, dağıtma ve teslim etme sürecini kapsayan bir kavramdır.

Temin ve tedarik lojistiği kavramında çalışma alanları oldukça geniş bir yelpaze içinde değerlendirilmektedir. Sağlık sektöründen askeri mühimmat üretimine, gıda sektöründen sanayi sektörüne kadar pek çok alanda faaliyet göstermektedir. Bu birbirinden farklı pazarlarda araştırma ve geliştirme projelerinin faaliyetleri, kaynak araştırması, sektöre uygun ürünün temini, güvenliği, depolanması ve ulaştırma işlemlerinin gerçekleştirilmesi gibi unsurlar temin ve tedarik lojistiğin kontrolü altındadır. Amaç, ürünün üretiminden tüketiciye teslim edilmesine kadar gelişen süreçte hatasız ve güvenli bir hizmet sunabilmektir.  Bu noktada müşteri hizmet standartları da en üst düzeyde tutulmaktadır. Lojistik unsurlar içerisinde müşterinin talep ve beklentileri doğru bir şekilde belirlenmeli ve buna uygun standartların oluşturulması gerekmektedir. Tüketicinin talep ettiği ürünlerin tam zamanında, eksiksiz ve hatasız bir şekilde karşılanması ayrıca hasarsız ürün teslimatının yapılması verilen hizmetin kalitesi açısından oldukça önemlidir.

Sonuç olarak temin tedarik lojistiği kavramı, tüketicinin ihtiyaç ve taleplerini karşılamak üzere ürünün üretici firmadan çıkmasından itibaren tüketiciye ulaştığı son noktaya kadar geçen süreç içerisinde ürünün servis hizmetlerinin yapılması, çıkış ve varış noktaları arasında iletişimin sağlanması, bilgi akışının kontrolü, taşıma ve ulaştırma gibi hizmetlerin tamamından sorumludur.

Sen de şirketin için en doğru, güvenli ve ideal taşımacılık hizmetinden faydalanmak için müşteri odaklı ve kaliteden ödün vermeyen hizmet anlayışıyla fark yaratan Yolda.com’a kaydolabilir, hemen fiyat alabilir, raporlama ve takip avantajlarından yararlanabilirsin!

Gray Background
Yolda Kırmızı Ok
Yolda.com Blog'a abone olun birbirinden ilginç içerikleri e-posta kutunuzdan takip edin.
Keep Reading
Yolda AuthorYolda
Transit Rejimi Nedir? Transit Ticaretin İşleyişi ve Türkiye’deki Uygulamaları

Dünya ticaretinde önemli bir role sahip olan transit rejim, uluslararası ticaretin karmaşıklığına etkili bir çözüm sunar. Bu rejim, mal taşımacılığı sürecinde bir ülkenin gümrük sahasından diğerine geçişini düzenleyen bir mekanizmayı ifade eder. Transit ticaret, malın bir ülkeden diğerine geçiş yaparken, bu süreçteki gümrük işlemlerini hafifletir ve zaman tasarrufu sağlar. Ülkemiz, coğrafi konumuyla transit ticaretin önemli […]


22 Ara 2023 , 8 Min Read
Transit Rejimi Nedir? Transit Ticaretin İşleyişi ve Türkiye’deki Uygulamaları
Yolda AuthorYolda
WMS (Warehouse Management System) ile Depo Operasyonlarını Optimize Etme

İşletmeler, hızla değişen pazar koşulları ve tüketici beklentileriyle başa çıkmak adına sürekli olarak operasyonlarını geliştirmeye odaklanır. Bu süreçte, depo yönetimi ve lojistik operasyonlarının etkin bir şekilde yönetilmesi kritik bir öneme sahiptir. Warehouse Management System (WMS) veya Türkçe adıyla Depo Yönetim Sistemi, organizasyonlara depo operasyonlarını optimize etme ve verimliliği artırma imkanı sunar. WMS, stok yönetiminden sipariş […]


20 Ara 2023 , 8 Min Read
WMS (Warehouse Management System) ile Depo Operasyonlarını Optimize Etme
Yolda AuthorYolda
Taşıma Sözleşmesi Hazırlarken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Taşıma sözleşmeleri, mal veya hizmet taşımacılığı sürecinde taraflar arasındaki hak ve sorumlulukları düzenleyen kritik belgelerdir. Bu sözleşmeler, taşıma işleminin düzgün ve sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak, anlaşmazlıkları önlemek ve taraflar arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla kullanılır. Ancak, bir taşıma sözleşmesi hazırlarken dikkatlice düşünülmesi ve belirli unsurlara özen gösterilmesi gerekir. Tarafların hakları, taşıma sınırlamaları, tazminat hükümleri ve […]


18 Ara 2023 , 10 Min Read
Taşıma Sözleşmesi Hazırlarken Dikkat Edilmesi Gerekenler