Yolda Logo
Login
Geri Dön
Lojistik Rehberi

Sürdürülebilir Tedarik Zinciri Hakkında Merak Edilenler

Yolda Yolda 28 Eyl 2021, 9 dk okuma süresi
Sürdürülebilir Tedarik Zinciri Hakkında Merak Edilenler

Günümüzde klasikleşen tedarik zinciri ve üreticiden müşteriye şeklinde akan ürün satışlarının aksine, alternatif ve daha gelişmiş tedarik zinciri politikaları oluşturulmaya başlanıyor. Özellikle son yıllarda ortaya çıkan sürdürülebilir tedarik zinciri de bu noktada karşımıza çıkıyor. Sürdürülebilir tedarik zincirinde, firmalar iş süreçlerini tamamen alt birimlere ya da alt üreticilere devretmek yerine ürünlerinin satışını gerçekleştirdikten sonra da sorumlulukları devralmaya devam ediyor. Böylece öncü şirketlerin, üretimin her aşamasında kendi ürettikleri ürünleri satmış olsalar dahi rol almaları sağlanıyor. Firmaların özellikle uzun dönemlerdeki kazancının artmasını sağlayan ve tüm tedarik ağında üst düzey iletişim kurulmasını sağlayan bu süreç için ise ‘’Sürdürülebilir tedarik zinciri nedir?’’ sorusu karşımıza çıkıyor.

Sürdürülebilir Tedarik Zinciri Nedir?

Sürdürülebilir tedarik zinciri, öncü şirketlerin marka bütünlüğünü korumaya devam etmesini sağlamanın yanı sıra tüm tedarik zincirinin birbiri ile daha rahat iletişim sağlaması ve ürün detaylarını sürekli olarak paylaşmasını sağlayan bir tedarik zinciri olarak ifade edilmektedir.

Sürdürülebilir tedarik zincirinin genel amacı, firmalar tarafından üretilen son ürünlerin ilgili pazarlara sürülmesi sırasında ortaya çıkan tüm diğer paydaş firmalar için de uzun vadeli çevresel ve ekonomik değerler oluşturmaktır. Bununla birlikte oluşan bu değerleri korumak ve geliştirmek de sürdürülebilir tedarik zincirinin amaçları arasında yer almaktadır. Bu sayede firmaların uzun süreli planları koruma altına alınarak, firma kazançları garantiye alınır. Firmaların sosyal becerilerinin gelişmesini sağlayan sürdürülebilir tedarik zinciri, uzun dönemdeki kazançları etkileyen en temel noktalardan birisidir.

Sürdürülebilir tedarik zinciri genel olarak 3 ana kategoriden oluşmaktadır. Sosyal, ekonomik ve ekolojik boyutlar, sürdürülebilirliğin ana hatlarını oluşturmaktadır. Sürdürülebilirliğin stabil olarak devam edebilmesi için bu 3 faktörün bir arada eşit şekilde büyümesi gereklidir. Firmanın çevresel amaç ve hedefleri, ekonomik hedeflerini ya da sosyal ilişkileri geçmemeli, bununla birlikte ekonomik amaçlar da ekolojik ya da sosyal amaçların önüne geçmemelidir. 3 farklı faktör arasında kurulacak olan denge durumu, sürdürülebilirliğin devamı için oldukça önemlidir.

Sürdürülebilir tedarik zinciri oluşturarak firmanın sürekli olarak çevre birimler ile ilişki içerisinde olmasını sağlamak isteyen firmaların, planlı bir sürdürülebilir tedarik zinciri yönetimine ihtiyacı vardır. Önceden hazırlanan tüm yönetim adımları çerçevesinde ilerlenerek firmanın uzun dönemli kazançları ve sosyal ilişkileri garanti altına alınmaktadır. Ancak bu noktada sürdürülebilir tedarik zinciri yönetiminin doğru oluşturulmasına ve tüm adımların işlendiğine dikkat edilmelidir.

Sürdürülebilir Tedarik Zinciri Yönetimi Nedir?

Tedarik zinciri yönetimi genel olarak firmaların aynı sektör içerisinde birbirleri ile rekabet edebilmesini kolaylaştırmaktadır. Firmanın alacağı tüm hammaddeleri için firmalar ile sürekli iletişim içerisinde olması, bununla birlikte satış aşamasında da tüm müşterilerden geri dönüşleri toplayarak bu geri dönüşler çerçevesinde hamleler yapılması, firma kazançlarının artmasındaki en temel noktalardan birisidir. Aynı zamanda tedarik zinciri yönetimi sayesinde firmanın tüm envanter bilgileri sürekli güncellenmektedir. Bu sayede üretim için gerekli olan hammadde ihtiyacının, mevcut hammadde miktarı ile ne kadar karşılanabileceği gibi birçok bilgi de ortaya çıkmaktadır. Genel anlamda bakıldığında tedarik zinciri yönetimi firmaların uzun dönemli kazançlarının garanti altına alınmasını sağlar.

Günümüzde her alanda hizmet veren firma sayısının artması, tedarik zinciri alanındaki rekabetin de artmasına neden oluyor. Artan rekabet ile birlikte firmaların birbirine üstünlük sağlama yarışında ayakta kalmak isteyen firmalar, tedarik zinciri yönetimini sürdürülebilir bir kavram olarak ele almaya başlıyor. Bununla birlikte çevresel, toplumsal, ekonomik ve ekolojik değerler sürdürülebilir bir halde ele alınarak firmanın uzun dönemli kazançlarını destekliyor.

Firmanın sürdürülebilir tedarik zinciri kapsamında gerçekleştirdiği tüm işlemler, firma ile birlikte çalışan alt firmaların yanı sıra müşterilere kadar uzanan geniş bir ağ içerisindeki iletişimi kapsamaktadır. Sürdürülebilir tedarik zinciri yönetimi sayesinde firmalar, gelecek planlarında daha esnek kararlar verme imkanı bularak birkaç seçenek arasından seçim yapmak zorunda kalmadan yeni seçimler yaratma fırsatı bulabiliyor.

Sürdürülebilir tedarik zinciri kapsamında incelenen 3 temel faktör kısaca ekonomik, ekolojik ve toplumsal faktörler olarak sıralanabilir. Bu faktörlerin her birinin sürdürülebilir tedarik zincirine kendi etkileri bulunmaktadır. Tüm bu faktörlerin kendi detaylarına dikkat edilmeli ve doğru adımlar atılmalıdır. İşletmenin ekonomik faktörleri çerçevesinde, toplam işlem maliyetleri, satışlardan elde edilen toplam gelir, firmanın toplam üretim verimliliği ve yatırımların geri dönüş süresi gibi birçok detay incelenmektedir. Bu noktada firmanın alt birimler ve müşteriler ile ilişki içerisinde olması ve fiyatların piyasadaki etkisini de incelemesi gereklidir.

İşletmenin ekolojik faktörleri çerçevesinde ise genellikle doğaya zarar vermeyen ve mümkün olduğu kadar doğa dostu bir politika izlenmesi için gereken adımlar ele alınmaktadır. Yeşil dostu ürünler, ambalajlar ve malzemeler ile birlikte mümkün olduğu kadar geri dönüştürülebilir ürünlerin üretim ve tüketimde kullanılması önemlidir. İşletmenin üretim sonrası elde ettiği tüm atık malzemeler doğru şekilde yönetilmeli ve uygun görülen koşullarda imha edilmeli ya da geri dönüştürülmelidir. Ekolojik faktörler, kaynakların verimli kullanılmasını sağlayacağı ve minimum atık çıkmasına neden olacağı için işletme maliyetlerinin de azalmasını sağlayacaktır.

İşletmenin toplumsal faktörleri ise genel olarak işletmenin çalışanlarına ve topluma olan sorumluluklarını kapsamaktadır. İşletmenin insan ilişkilerinin geliştirilmesi, toplum içerisinde prestij kazanılmasını sağlayacaktır. Aynı zamanda firmanın kendi çalışanlarına daha iyi iş şartları sunması, kariyer fırsatlarını genişletmesi, daha iyi sosyal haklar tanıması gibi detaylar da firmanın insan ilişkilerini arttırmaktadır. Firmanın çalışma ortamı mümkün olduğu kadar çalışan personelin ihtiyaçlarını karşılamalıdır. İş ortamında ergonomiyi destekleyen araç gereçler kullanılması, personel sağlığının korunmasını sağlayacaktır. Aynı zamanda iş kazaları ihtimallerinin de minimum seviyelere indirilmesi, tedarikçi seçimlerinde seçici davranılmasına ve dolayısı ile sağlık şartlarının iyileşmesine neden olacaktır.

Sürdürülebilir Tedarik Zinciri Önemi

Sürdürülebilir tedarik zinciri, firmalara birçok konuda avantaj sağlayarak sektördeki diğer firmaların önüne geçilmesini sağlamaktadır. Firmanın sürekli olarak iletişim içerisinde olduğu tedarikçileri ile profesyonel bir ağ kurması her ne kadar firma verimliliğini arttırarak daha uygun maliyetler ile aynı işlerin gerçekleşmesini sağlasa da bu ağın sürdürülebilir şekilde planlanması gereklidir. Geçmiş yıllarda kullanılan yöntemlere kıyasla sürdürülebilir tedarik zinciri yönetimi, firmanın tüm tedarikçileri ile sürekli olarak iletişim halinde kalmasını sağlamaktadır. Bu firmalar ile birlikte, firmanın ürün satışı gerçekleştirdiği tüm tedarikçi firmalar ve perakendeciler ile olan ağ üzerinde de geri dönüşlerin sağlanması firma ürünlerinin geliştirilmesinde oldukça önemlidir.

Sürdürülebilir tedarik zinciri, firmanın kendi verimliliğinin artmasını sağlamakla birlikte ürünlerin daha çevre dostu prensiplerde üretilmesini de sağlar. Bu sayede firmanın topluma karşı olan sorumlulukları da yerine getirilerek uzun dönemde firmanın sektördeki prestiji artarak müşteri kazanmaya devam edilir. Sürdürülebilir tedarik zincirinde, firmanın iletişimde olduğu tüm diğer firma ve müşteriler ile sürekli bir iletişim hali olması gereklidir. İletişimin belirli dönemlerde zayıflaması, yapılan çalışmaların istenilen başarıya ulaşmasına engel olacaktır.

Üretim alanında ihtiyacın olan tüm hammaddeleri tedarik etmek ve bununla birlikte son ürünleri müşteriye ya da diğer perakendeci firmalara ulaştırmak için Yolda.com tarafından sunulan lojistik hizmetlerinden faydalanabilirsin. Böylece firmanın uzun dönemlerde tüm ilişkilerinin başarılı şekilde devam etmesini sağlayabilir, süreç içerisinde aksaklıklarla karşılaşmadan verimli bir üretim geçirebilirsin.

Sen de şirketin için en doğru, güvenli ve ideal taşımacılık hizmetinden faydalanmak için müşteri odaklı ve kaliteden ödün vermeyen hizmet anlayışıyla fark yaratan Yolda.com’a kaydolabilir, hemen fiyat alabilir, raporlama ve takip avantajlarından yararlanabilirsin!

Gray Background
Yolda Kırmızı Ok
Yolda.com Blog'a abone olun birbirinden ilginç içerikleri e-posta kutunuzdan takip edin.
Keep Reading
Yolda AuthorYolda
Transit Rejimi Nedir? Transit Ticaretin İşleyişi ve Türkiye’deki Uygulamaları

Dünya ticaretinde önemli bir role sahip olan transit rejim, uluslararası ticaretin karmaşıklığına etkili bir çözüm sunar. Bu rejim, mal taşımacılığı sürecinde bir ülkenin gümrük sahasından diğerine geçişini düzenleyen bir mekanizmayı ifade eder. Transit ticaret, malın bir ülkeden diğerine geçiş yaparken, bu süreçteki gümrük işlemlerini hafifletir ve zaman tasarrufu sağlar. Ülkemiz, coğrafi konumuyla transit ticaretin önemli […]


22 Ara 2023 , 8 Min Read
Transit Rejimi Nedir? Transit Ticaretin İşleyişi ve Türkiye’deki Uygulamaları
Yolda AuthorYolda
WMS (Warehouse Management System) ile Depo Operasyonlarını Optimize Etme

İşletmeler, hızla değişen pazar koşulları ve tüketici beklentileriyle başa çıkmak adına sürekli olarak operasyonlarını geliştirmeye odaklanır. Bu süreçte, depo yönetimi ve lojistik operasyonlarının etkin bir şekilde yönetilmesi kritik bir öneme sahiptir. Warehouse Management System (WMS) veya Türkçe adıyla Depo Yönetim Sistemi, organizasyonlara depo operasyonlarını optimize etme ve verimliliği artırma imkanı sunar. WMS, stok yönetiminden sipariş […]


20 Ara 2023 , 8 Min Read
WMS (Warehouse Management System) ile Depo Operasyonlarını Optimize Etme
Yolda AuthorYolda
Taşıma Sözleşmesi Hazırlarken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Taşıma sözleşmeleri, mal veya hizmet taşımacılığı sürecinde taraflar arasındaki hak ve sorumlulukları düzenleyen kritik belgelerdir. Bu sözleşmeler, taşıma işleminin düzgün ve sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak, anlaşmazlıkları önlemek ve taraflar arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla kullanılır. Ancak, bir taşıma sözleşmesi hazırlarken dikkatlice düşünülmesi ve belirli unsurlara özen gösterilmesi gerekir. Tarafların hakları, taşıma sınırlamaları, tazminat hükümleri ve […]


18 Ara 2023 , 10 Min Read
Taşıma Sözleşmesi Hazırlarken Dikkat Edilmesi Gerekenler