Yolda Logo
Login
Geri Dön
Lojistik Rehberi

Perakende Sektörünün Lojistik İhtiyaçları

Yolda Yolda 12 May 2022, 7 dk okuma süresi
Perakende Sektörünün Lojistik İhtiyaçları

Perakende sektörü e-ticaretin yoğunlaşması ile bir değişim ve dönüşüm içindedir. Ürün çeşitliliği de bu sektörün hacimce genişlemesine neden olmuştur. Özellikle artan ihtiyaçlara ve zevklere hitap eden pek çok ürün ortaya çıkarılmıştır. Zaten perakende sürecinde amaç, alıcının ihtiyaçlarını büyük oranda ve hatta tamamen karşılamaktır. Bu sayede alıcı memnun olur ve ürünün alımı ihtiyaç nezdinde gün be gün artar. Ancak bunu sağlamak için sağlıklı bir tedarik sürecine ihtiyaç vardır. Perakende sektörü bu nedenle lojistik ile de bir arada görülmektedir. Bu durum perakende sektörünün lojistik ihtiyaçları olarak da ortaya çıkmaktadır. 

e-Ticaret ve Lojistik Sektörü

Perakende sektörünün lojistik ihtiyaçlarında e-ticaret, büyük bir belirleyicidir. E-ticaret öncesinde perakende sektörü, çok daha sınırlı bir alanda faaliyetlerini sürdürüyordu. Bu nedenle lojistik ihtiyacı da sınırlıydı. E-ticaret ile dünyanın herhangi bir yerinden de sipariş vermek mümkün hale gelince lojistik ihtiyaçları da değişti ve çeşitlendi. Perakende sektörünün lojistiğe olan ihtiyacı da bu aşamada dikkat çekmektedir. Bugün, dünyanın herhangi bir yerinden yapılan küçük veya büyük ölçekli alım ve satımlar lojistik ile bir bütün halinde çalışmalıdır. Lojistik bu sürecin bütününü kapsamı açısından önemlidir. Bu sayede bir malın seçilen güzergah üzerinde gerekli taşıma süreci gerçekleşmektedir. 

Perakende Lojistiği Nedir?

Perakende lojistiği kapsamı, hızlı tüketim malları taşıması olarak da nitelendirilmektedir. Kullanılan pek çok ürün, hızlı tüketim malı kategorisinde bulunmaktadır. Bunların taşınması ve bu sürecin düzenli ve aktif bir biçimde gerçekleşmesi oldukça önemlidir. Perakendecilik, dağıtımdan önceki son aşama olarak da bilinir. Bu sayede alıcıya ulaşmak için en önemli adım haline gelmektedir.  Bunun için de lojistik ile bir bütün halinde çalışmaktadır. Lojistik ve perakende birlikteliği ile akla ilk gelen şey: FMCG yani Fast Moving Consumer Goods olmaktadır. 

Perakende lojistiği taşınan mala, taşındığı ve taşınacağı ülkeye göre oldukça farklı özelliklere sahip olabilmektedir. Ancak ortak amaç malın en kısa sürede, en uygun fiyat ile hasar görmeden gerekli yere aktarılmasıdır. 

Perakende Lojistiği Nasıl Yapılır?

Perakende lojistiği nasıl yapılır ve dikkat edilmesi gerekenler nelerdir önemli sorular. Perakende lojistiğinin nasıl yapılacağını bilmek hukuki düzlemde önemlidir. Perakende lojistiği hangi ülkeler arasında yapılıyorsa her iki ülkenin de ticaret hukuku hakkında bilgili olmak ve uluslararası ilişkileri incelemek şarttır. Bilindiği üzere artan nüfus, ihtiyaçları doğurmaktadır. Her yaş grubunun artan ihtiyaçları teknoloji ile çeşitlenmektedir. Ortaya çıkan seri üretim sonucu taşıma da önem kazanmaktadır. Kısa mesafeler ve küçük ölçekli taşımalar artık yeterli olmadığından lojistik son derece gelişmeye başlamıştır. Pek çok ülkenin ekonomik ve politik gelişimine katkı sağlayan lojistik perakende ile de bir bütün olmuştur. İnsanların genel geçer pek çok ihtiyacını karşılayan perakende aksatılmadan iletilmesi gereken ürünleri kapsamaktadır. Bu aşamada lojistiğe çok fazla iş düşmektedir. Bu da perakende lojistiğin nasıl yapılacağına dair merakı arttırmaktadır. Perakende lojistik dışarıdan kolay görünen ancak içeriden çok katmanlı olan bir sisteme sahiptir. Süreç dışarıdan sadece ürünlerin seçilmesi, paketlenmesi ve gerekli adrese iletilmesi olarak görülmektedir. Ancak perakende lojistiği etkileyen pek çok faktör bulunmaktadır. Bunlar:

Perakendede lojistik bu faktörlerinin bütününün önceden hesaplanması ile gerçekleşmektedir. Yani her şey öncesinde planlı ve sistematik olmalıdır. Bu nedenle seçilecek perakende lojistik firması oldukça önemlidir. Taşınacak mala ve ağırlığına bağlı olarak seçilecek güzergah ve araç oldukça önemlidir. 

Perakende Lojistiği Nasıl İyileştirilir?

Perakende lojistik günümüzde kullanılıyor olsa da daha iyi hale getirilmesi de mümkündür. Perakende lojistiği nasıl iyileştirilir konusu, sektör için önemli. Perakende lojistiği iyileştirmek için öncelikle bulunan şartları kabul etmek gerekmektedir. Bu şartları belirlenen ülkenin hukuku, ticaret güzergahı gibi faktörler olmaktadır. Ancak bunlarda iyileşmeye gitmek mümkündür. Özellikle gelişen teknoloji ve ürünlerin artan çeşitliliği perakende lojistiğini gün be gün daha iyi bir aşamaya getirmektedir. 

Perakende lojistiğinin en büyük ihtiyacı artan nüfusun ve beraberinde alıcının ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik hız kazanmaktır. Bu nedenle perakende lojistik iyileştirilmek isteniyorsa bu durumda hız kazanmak önem arz etmektedir. Hız kazanmak için perakende lojistik firmalarının artışı, bu firmaların en üst düzey araç teknolojisini kullanması, süreci elektronik sistemden çok daha hızlı bir şekilde yürütmek gibi örnekler verilebilmektedir. Özellikle sürecin teknolojik destekler ile yürütülmesi etkili olmaktadır. Pek çok belgenin elektronik düzlemde hazır olması gümrükte yaşanabilecek süreçleri de hızlandırmasıdır. Aynı zamanda malların kontrolü açısından da tercih edilmektedir. Perakende lojistik firmaları düzenli olarak kendilerini yenilemelidir. 

Lojistik Sürecinin Perakendeye Etkisi

Perakende günlük hayatta zorunlu ya da isteğe bağlı olarak kullanılan birçok ürünü kapsamaktadır. Bu ürünlerin halka dağıtımını sağlamak açısından son aşama olan perakendecilik olmaktadır. Bu nedenle perakendecilik ve lojistik bir arada çalışmaktadır. Lojistik sürecinin perakendeye etkisi oldukça fazladır. Bu etkilerin bütünü olumludur. Ancak esas belirleyici olan e-ticaret sisteminin yeni bir teknoloji olarak dünyaya sunulması olmuştur. Bu sayede perakende süreci hız kazanırken lojistiğe çok daha fazla ihtiyaç duymuştur. Lojistik ile perakende sektörünün bir arada çalışması teknolojik bağlamda daha da hız kazanmıştır. Pek çok lojistik firması bu alanda öne çıkan teknolojik donanımlar elde etmiştir. Yani hem lojistik hem de perakende süreci için birçok katkıdan söz etmek mümkündür. Lojistik günlük hayatımızda daha öneml ibir hale gelirken perakendecilik de aksamadan devam edebilmektedir. Güzergahlar belirlenmekte, araçlar ayarlanmakta ve nakliye süreci bütünü ile gerçekleşmektedir. Lojistik, hem taşıma hem de aktarma sürecinin bütününü kapsadığından oldukça avantajlı ve hali hazırda etkili bir tercih olmaktadır. 

Gray Background
Yolda Kırmızı Ok
Yolda.com Blog'a abone olun birbirinden ilginç içerikleri e-posta kutunuzdan takip edin.
Keep Reading
Yolda Author Yolda
Lojistik Süreçlerinde Doğru İş Ortağı Seçiminin Önemi

Başarılı bir lojistik operasyonu için müşteri ihtiyaçlarını doğru okumak ve anlamak gerekir. Ayrıca iş ortağının dinamiklerine uygun organizasyonel yapının dizayn edilmesi büyük önem taşır. Markalar, kullanıcılarının güven ortamı içinde sınırsız bir şekilde alışveriş yapabilmesi için gerekli olan tüm imkânları hazırlamaktan sorumludur. Bir markanın tercih sebebi olmasındaki en önemli kriter ise güvendir. Özellikle lojistik sektöründe güven […]


27 Ara 2022 , 9 Min Read
Lojistik Süreçlerinde Doğru İş Ortağı Seçiminin Önemi
Yolda Author Yolda
Lojistik İş gücü Yönetimi

Gelişen dünyada; hız, teknoloji, enformasyon olmazsa olmaz kavramlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Yeni dünyada bu değişime en fazla katkı sağlayan ve destekleyen sektörlerden biri kuşkusuz lojistik sektörüdür. Lojistik sektörü iş gücü planlamalarında kritik sektörler arasındadır. Lojistik iş gücü yönetimi bir işletmenin faaliyetlerinde ihtiyaç duyduğu işgücü miktarını ve aldığı işleri geleceğe yönelik beklentileri doğrultusunda zaman yönetimini de […]


21 Ara 2022 , 6 Min Read
Lojistik İş gücü Yönetimi
Yolda Author Yolda
Küresel Geçit Projesi Nedir?

Avrupa Birliği (AB) öncülüğünde yürütülen Avrupa Birliği Küresel Geçit Projesi (EU Global Gateway); sağlık, enerji, eğitim ve araştırma, dijital teknoloji, uluslararası ticaret sektörlerinde özel ve kamusal altyapının desteklenmesi için tasarlanmış bir proje olarak ortaya çıkmıştır. Ortak ülkelerin ihtiyaçlarını dikkate alarak yerel topluluklar için sürdürülebilir faydalar sağlamaya yöneliktir. 1 Aralık 2021 tarihinde gerçekleştirilen Avrupa Birliği Küresel […]


15 Ara 2022 , 7 Min Read
Küresel Geçit Projesi Nedir?