Yolda Logo
Login
Geri Dön
Dış Ticaret

Nakliyat Sigortası: Taşımanın Güvencesi Nasıl Sağlanır?

Yolda Yolda 13 Kas 2023, 7 dk okuma süresi
Nakliyat Sigortası: Taşımanın Güvencesi Nasıl Sağlanır?

Nakliyat sigortası, taşıma işlemlerinin önemli bir parçası olarak bilinir ve taşınan malzemelerin güvencesini sağlayan kritik bir araç olma görevini üstlenir. Bu sigorta ile birlikte malzemelerin taşınması sırasında oluşabilecek her türlü hasara karşı koruma sağlanmış olur. Taşıma süreci sırasında pek çok riskle karşı karşıya olan mal sahipleri ve taşıma şirketleri için, nakliyat sigortası, olası maddi kayıpları sınırlamak ve taşımanın güvencesini sağlamak açısından büyük önem taşır.

Nakliyat Sigortası Türleri Nedir? Nakliyat Sigortası Nedir?

Nakliyat sigortası, taşınan malzemelerin güvencesini sağlamayı amaçlayan önemli bir araç olarak kullanılır ve nakliyat sigortası kapsamında farklı nakliyat türleri için çeşitli sigorta seçenekleri sunulur. Zorunlu Taşımacılık Sigortası (ZTS), sadece bazı ülkelerde taşıma işlemleri için yasalarla desteklenmiş olarak zorunlu tutulan bir sigorta türüne denir ve çoğunlukla kara, deniz, hava ve demir yolu taşımacılığı gibi farklı rotalar kullanan farklı nakliyat vasıtaları için uygulanır. Kara taşımacılığı sigortası, karayoluyla taşınması yapılan ürünlerin taşınması işlemi sırasında malzemelerin hasarlarına karşı koruma sağlamayı amaçlar. Deniz taşımacılığı sigortası, deniz yoluyla taşınması yapılması ürünlerin taşınması için gerçekleşen süreçleri kapsar ve büyük ticaret gemileri ve konteyner taşımacılığı için önem arz eder. Havayolu taşımacılığı sigortası, hava yoluyla nakledilen ürünler için geçerli olur ve aynı zamanda hava kargo sigortası olarak da adlandırılır. Depolama sigortası, satışı yapılan ürünlerin taşınmasını sağlayan vasıtalar dışındaki depolama bölgeleri ve ünitelerinde saklandığı durumları kapsar. Uluslararası taşımacılık sigortası, satışı yapılan ürünlerin bir ülkeden bir başkasına uluslararası taşınması sırasında korunmalarını sağlar ve uluslararası ticarette yoğun olarak kullanılır. Hasarlı ve kayıp kargo sigortası, malzemelerin kaybolması veya hasar görmesi durumunda tazminat sağlar. Bu farklı sigorta türleri, taşıma işlemlerine özgü ihtiyaçları karşılamak için tasarlanmıştır ve mal sahipleri ile taşıma şirketleri için önemli bir güvence sağlar. Ayrıca Emtia Nakliyat Sigortası adı verilen bir sigorta tipi de bulunur. Bu sigorta türü, kara, deniz, hava veya deniz yolunda taşımacılığı esnasında yaşanabilecek kaza ve kaybolma durumlarına karşı güvence sağlayan bir nakliyat sigortası türü olarak bilinir. Bu sigorta türü de kendi içerisinde 3 bölüme ayrılır. Bunlar Tam ziya teminatı, Dar teminat ve de geniş teminat olarak listenebilir.

Nakliyat Sigortası Taşımanın Güvencesi Nasıl SağlanırSigorta Poliçelerinin Özellikleri ve Kapsamı

Sigorta poliçeleri, bir sigorta sözleşmesinin yazılı hali olarak, sigortanın içeriğinde belirtilen her özelliği ve kapsamı içinde barındırır. Poliçe adı verilen bu belgeler, sigorta şirketi ve sigortayı yaptıran kişi olan sigortalı arasındaki anlaşmanın yazılı bir ifadesidir. Her sigorta poliçesi, farklı spesifik detaylara sahip olma özelliği gösterebilir, ancak genellikle şu temel özelliklere sahip olurlar:

Sigorta Talep Süreci ve Dikkat Edilmesi Gerekenler

Sigorta talep süreci, sigortalıların maruz kaldığı her türlü zarar ya da hasar durumunda sigortayı yapan sigorta şirketinden tazminat talep edebileceği önemli sürece denir. Bu süreç sonunda başarılı bir sonuç elde etmek için dikkatle yönetilmesi gereken birden fazla önemli aşama bulunur. İlk aşama ile bir hasarın ortaya çıktığı ivedilikle sigorta şirketine bildirilir. Bu bildirim yazılı olarak yapılır ve gerekli belgelerle desteklenmediği halde geçerli olmaz. Bir sonraki adımda, hasarın boyutu ve nedeni belgelenmelidir ve bu oldukça önemlidir. Fotoğraflarla, tanık ifadeleri ile ve diğer bir takım belgelerle desteklenmesi sigorta talep sürecinin olumlu bir şekilde sonuçlanma olasılığını artırır. Sigorta poliçesi detaylı bir biçimde incelenmelidir çünkü bu belge içerisindeki ifadeler hangi tür hasarların kapsam içerisinde olduğunu ve ödenecek tazminatın ne şekilde ve ne kadar olarak hesaplanacağını belirler. Talep süreci boyunca düzenli olarak iletişim kurmak sigortalı adına önem arz eder ve sigorta şirketi ile işbirliği yapılması da başarı şansını artıracaktır. Hasarın kabul edilmediği aşamada, sabır ve anlayış gösterilmelidir. Organize ve sistemli bir yaklaşım talep sürecini kolaylaştıracaktır.

Sıkça Sorulan Sorular

Nakliye sigortası neleri kapsar?

Nakliye sigortasının kapsadığı durumlar şu şekilde genellenebilir:

Nakliyat Sigortaları aşağıdaki hangi durumda hasarı karşılar?

Kaza ve zararlar, hırsızlık, yangın, doğal afetler gibi durumlarda nakliyat sigortaları zararı karşılar.

Nakliye Sorumluluk Sigortası Nedir?

Yurt içi Taşıyıcı Sorumluluk Sigortası olarak da bilinir ve yurt içinde taşımacılık hizmeti veren taşıyıcı veya nakliyecilerin, sorumluluğu altında bulunan yüklerde meydana gelebilecek hasar ve kayıplara karşı teminat sağlar.

Gray Background
Yolda Kırmızı Ok
Yolda.com Blog'a abone olun birbirinden ilginç içerikleri e-posta kutunuzdan takip edin.
Keep Reading
Yolda AuthorYolda
Lojistik Terimleri ve Anlamları: Sektör Profesyonelleri İçin Rehber

Lojistik, modern yaşamındaki ticaret ortamında iş süreçlerini düzenlemenin ve optimize etmenin kilit bir unsuru haline gelmiştir. Küresel ekonominin hızla evrildiği bu dönemde, lojistik terimleri ve kavramları anlamak, iş dünyasında başarıya ulaşmak için önemli bir avantaj sağlar. Sektördeki gelişmelerle birlikte değişen ve genişleyen terimler arasında yol bulmak, iş süreçlerini daha etkili bir şekilde yönetmek için kritik […]


15 Ara 2023 , 9 Min Read
Lojistik Terimleri ve Anlamları: Sektör Profesyonelleri İçin Rehber
Yolda AuthorYolda
Nakliyat Sigortası: Taşımanın Güvencesi Nasıl Sağlanır?

Nakliyat sigortası, taşıma işlemlerinin önemli bir parçası olarak bilinir ve taşınan malzemelerin güvencesini sağlayan kritik bir araç olma görevini üstlenir. Bu sigorta ile birlikte malzemelerin taşınması sırasında oluşabilecek her türlü hasara karşı koruma sağlanmış olur. Taşıma süreci sırasında pek çok riskle karşı karşıya olan mal sahipleri ve taşıma şirketleri için, nakliyat sigortası, olası maddi kayıpları […]


13 Kas 2023 , 7 Min Read
Nakliyat Sigortası: Taşımanın Güvencesi Nasıl Sağlanır?
Yolda AuthorYolda
Nakliye Fiyatı – Freight Maliyetlerini Azaltmanın 10 Yolu

Şirketlerin toplam maliyetlerinin önemli bir kısmını  nakliye fiyatları oluşturur. Freight maliyetini doğru şekilde azaltmak için her firmanın özel çalışmaları bulunur. Başta doğru nakliye yönetimi olmak üzere birçok şekilde nakliye aliyetlerini düşürebilirsiniz.  Lojistik Maliyetleri Düşürmenin Yolları Lojistik maliyetleri nelerdir; ürünlerin taşınmasında harcanan ve sarf edilen efor ve bütçe bütününe verilen addır. Araçlar, maaşlar, yakıt bunların içerisinde […]


8 Kas 2023 , 8 Min Read
Nakliye Fiyatı – Freight Maliyetlerini Azaltmanın 10 Yolu