Yolda Logo
Login
Geri Dön
Blog

Menşe Belgesi Nedir? & Nasıl Alınır?

Yolda Yolda 27 Haz 2022, 9 dk okuma süresi
Menşe Belgesi Nedir? & Nasıl Alınır?

Menşe belgesi, menşe şahadetnamesi olarak da biliniyor. Menşe belgesi; bir ürünün, nerede yetiştirildiğini veya üretildiğini belirtiyor. Menşe kelimesi bir eşyanın ekonomik maliyetini ifade etmek için kullanılıyor. Menşe kavramı ise bir malın sahip olduğu ekonomik değerin, hangi ülkeye ait olduğunu ifade etmek için kullanılıyor. Örneğin; Türk menşeli ürünler arasında, Türkiye topraklarından çıkarılan mineral ürünler bulunuyor. Bir ürünün menşeli ürünler arasına girebilmesi için sahip olması gereken özellikler yetkili birimlerce belirleniyor. Gümrük Kanunu’na göre Türk menşeli ürünlere verilebilecek örnekler aşağıdadır;

Türkiye menşeli ürünlere daha pek çok örnek verilebiliyor. Bir ürünün menşe belgesine sahip olabilmesi için, o ürünün bahsi geçen ülke içerisinde ve başka bir ülkenin girdisi olmadan üretilmesi zorunlu koşuluyor. Örneğin, Türkiye’de üretilen bir ürünün üretiminde, başka bir ülkenin girdileri kullanılıyorsa ya da sözü geçen ürün farklı bir ülkeden ihraç edilerek, bir diğer ülkede üretiliyor ise, ürünün menşei kazanıp kazanmadığı yetkili mercilerce araştırılarak belirleniyor. 

Menşe İspat Belgesi Nedir?

15 Haziran 1997 yılında, İstanbul Deklarasyonu kuruldu. İstanbul Deklarasyonu ile de Gelişen Sekiz Ülke Örgütü bir araya getirildi. Gelişen Sekiz Ülke Örgütü içerisinde yer alan ülkeler arasında; Mısır, Bangladeş, Endonezya, İran, Nijerya, Malezya, Türkiye ve Pakistan bulunuyor. 

Gelişen Sekiz Ülke Örgütü arasında, ‘’Tercihli Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik’’ Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanmış olup, resmi gazetede yayınlanmıştır. Yönetmelik gereğince, bahsi geçen anlaşmayı onaylayan ülkeler arasında, tercihli ticaret kapsamında yapılacak iş birliklerinde “Menşe ispat belgesi” kullanımı zorunlu hale getirildi. 

Kısaca menşe ispat belgesi için, Gelişen Sekiz Ülke Örgütü’ne dahil olan ülkelere yönelik ihracatta kullanılan belge denilebilir. Menşe ispat belgesi, resmi temsilci tarafından, bahsi geçen belgenin arkasında yer alan kurallara uygun olacak şekilde elektronik ortamda dolduruluyor. Bu belgenin doldurulması, ihracatçı tarafından da gerçekleştirilebiliyor. Menşe ispat belgesi alınabilmesi için henüz doldurulmamış boş belge, İhracatçı Birliği’nden satın alım yapan ülke, belgenin onaylanabilmesi adına, sistem üzerinden o birliğe yönlendiriliyor. Gönderilen belge, yetkili personel tarafından büyük bir titizlikle kontrol ediliyor. Onaylanması durumunda belge, gerekli vize işleminin sürdürülebilmesi için, gümrük idaresine teslim ediliyor. 

Menşe ispat belgesi incelendiğinde, İran ve Malezya için ayrı ispat belgelerinin mevcut olduğu görülüyor. İran ve Malezya için özel olarak hazırlanan belgede, söz konusu eşyanın  iki ülke için de uyum göstermesi bekleniyor. 

Menşe ispat belgesi hazırlanırken, düzenleme şekli de önem arz ediyor. Menşe ispat belgesi düzenlenirken, bu işlem farklı nedenler çerçevesinde farklılık gösterebiliyor. 

Menşe Belgesi Nasıl Alınır? 

Türkiye sınırları içerisinde menşe belgesi almak için, bu belgenin gerekli yerlerden temin edilmesi ve onaylanması gerekiyor. Menşe belgesi formu, ilgili ticaret ve sanayi odalarından temin edilebiliyor. Firmalar tarafından tanzim edilen menşe belgeleri yine aynı ilgili merciler tarafından onaylanıyor. Menşe belgesinin yetkili merciler tarafından onaylanabilmesi için bazı gerekliliklerin yerine getirilmesi gerekiyor. O sebeple menşe belgesi alınmak istenen ürünün veya eşyanın, Türkiye menşeli olduğunu kanıtlayıcı belgelerin yetkili odalara sunulması önem arz ediyor. Menşe belgesi almak isteyen ülkeler için, gerekli menşe kuralları uygulanıyor. Uygulanan menşe kuralları, tercihli veya tercihsiz olmak üzere ikiye ayrıldığı için, belgelerin düzenlenmesinde farklı gereklilikler veya belgeler aranabiliyor. 

Örneğin, ülkelerin ulusal mevzuatında bulunan menşe kuralları esas alınacaksa, dış ticarete konu olan ürün ürün, iki ülke arasında ticarete dayalı bir anlaşmanın bulunmaması gerekiyor. İki ülke arasında ticarete dayalı bir anlaşma yoksa, ancak o şekilde ülke mevzuatlarında yer alan menşe kuralları geçerlilik kazanıyor. Bu gibi bir durumda, menşe kavramına, tercihli olmayan menşe deniliyor. Tercihli olmayan menşe ibaresini kazanan eşyalar, menşe şahadetnamesi ile belgeleniyor. Menşe şahadetnamesi, menşe ülkenin yetkili mercileri tarafından özel olarak düzenleniyor. 

Bahsi geçen durumda menşe şahadetnamesinde yer alması zorunlu olan mevzuatlar aşağıdaki gibi listelenebilir;

  1. Eşyayı gönderen ülke, şahıs, kurum veya kuruluşun adı ve soyadı bilgileri, 
  2. Belgede bahsi geçen ürün veya eşyanın Türkiye’de ulaşacağı şahıs, kurum veya kuruluşun adı ve soyadı bilgileri,
  3. Kapların marka, numara ve sayılarının nizami ve detaylı şekilde bildirilmesi, 
  4. Eşya veya ürünün, cinsi, net ve brüt ağırlığı gibi bilgilerin belirtilmesi.
  5. Eşya veya ürünün kıymeti ve hangi yolla yollanacağına dair gönderim şeklinin belirtilmesi, 
  6. Menşe Şahadetnamesini veren yetkili makamın, onayladığına dair, imza ve mührü, 
  7. Son olarak ise, eşya o ülkede bir değişiklik gördüyse, gördüğü değişikliğin detaylı tanımı ile ürüne uygulanan değişikliklerden ötürü gönderici ülke menşeli olarak adledilmiş ise, bu konu ile ilgili detaylı bir açıklama. 

Yukarıda bahsi geçen tüm bilgilerin iletilmemesi durumunda, ürün ile alakalı ciddi şüphe uyandıran hususlar yaşanabiliyor. Bu hususlarda, gönderici ülkeden, kanıt talep edilebiliyor. 

Menşe Kuralı Nedir?

Menşe kuralı nedir?” sorusu; ‘’Eşya veya ürünün menşeinin tespit edilebilmesi amacıyla kullanılan belirleyici ve detaylı hükümlere verilen ad.’’ şeklinde yanıt buluyor. Menşe kuralı iki alt başlık altında incelenebiliyor. 

Tercihli Menşe Kuralları

Tercihli menşe kuralı, Bakanlar Kurulu Kararı ile belirleniyor. Türkiye, bazı ülke veya ülke grupları ile anlaşma halinde bulunuyor. Yapılan bu anlaşmalar, bahsi geçen ürün veya eşyalar için tercihli bir tarife uygulamasını gerektiriyor. Karşılıklı Taviz Verilmesi Esasına dayanan tercihli menşeye ilişkin önemli düzenlemeler aşağıdaki gibidir;

Tercihli Olmayan Menşe Kuralları

Tercihli olmayan menşe kuralları, tercihsiz menşe kuralları olarak da biliniyor. Tercihsiz menşe kuralları, menşe sapmasının önlenmesi adına büyük önem teşkil ediyor. Eşya veya ürün ithalat veya ihracatçısı olan ülkeler arasında önceden yapılmış bir anlaşma yok ise, menşei ülkelerin şahsi mevzuatlarında bulunan kurallar göz önünde bulundurularak belirleniyor. Bu duruma; eşyanın tercihli olmayan menşei deniliyor. Türkiye’de tercihli olmayan menşeinin belirlenmesinde geçerli olan kuralları bulunuyor. Bu kurallar gümrük mevzuatı esas alınarak belirleniyor. 

Menşe Belgesi Örneği 

Menşe belgesi için pek çok örnek bulunuyor. Menşe belgesi üzerinde yer alan bilgiler, gönderici ülke, alıcı ülke, ürün veya eşya özellikleri gibi kavramlar dahilinde farklılık gösterebiliyor. 

Exporter (name, address, country)        Exportateur (nom, adresse, pays)

        İhracatçı (ismi, adresi, memleketi)

    

        İhracatçı Firmanın Ünvanı

        Açık Adresi

        AA MAKİNE TEKS. SANTUR. İNŞ.TAAH.          

        NAKLİYATVE TİC.LTD.ŞTİ

        Trabzon/ TURKEY 

       

                 No    A      256482

         CERTIFICATE OF ORIGIN

          CERTIFICAT D’ORIGINE

        MENŞE ŞAHADETNAMESİ

Consignee (name, address, country)Destinataire (nom, adresse, pays)

        Alıcı (ismi, adresi, memleketi)

    

        İthalatçı Firmanın Ünvanı

        Açık Adresi 

        Yerleşik Olduğu AB Ülkesi

         

           AB LTD

          VN:200 145 226 METRO AHMETELİS

           MİNDİNARETERİLOTORİ TİFLİS/ GÜRCİSTAN

Particulars of transport (where required)Renseignements relatifs au transport (le cas échéant)

        Nakliye ile ilgili malumat (lüzumu halinde)

TIR

Marks & Numbers,  Number and kind of packages; Description of the goods Marques et numéros; Nombre et nature des colis; Désignation des marchandises

        Markal ve numara, Koli sayısı ve cinsi, Malların tarifi

        

        2 KAP KULLANILMIŞ HAMUR YOĞURMA KAZANI

       Belgede bulunması istenebilecek akreditif bilgileri vb. açıklamaları da bu kutuya    

       yazdıktan sonra yatay bir çizgi çekip, alltta kalan boşluğu da çapraz bir çizgi ile 

       kapatınız.

6. Gross weight    Poids brut

    Brüt ağırlık

350,00 KG

FATURA NO:639238

Tarih:

11.04.2006

Other information – Autres renseignementsDiğer malumat

ODA TASDİĞİ İÇİN KULLANILMAKTADIR.

LÜTFEN BOŞ BIRAKINIZ.

                              Stamp – Timbre – Mühür

It is hereby certified that the above mentioned goods originate in;II est certifié par la présente que les marchandises mentionnées

ci – dessus sont originaires de:

Yukarıda tadat edilen malların menşeli olduğu tasdik edilir.

TURKEY

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

CERTIFYING BODY

ORGANISME AYANT DELIVRE LE CERTIFICAT

İŞBU VESİKAYI TANZİM EDEN TEŞEKKÜL

TRABZON CHAMBERS OF  COMMERCE AND INDUSTRY

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Place and date of issue – Lieu et date de delivrance

Tanzim yeri ve tarihi

TRABZON, 11.04.2006     FİRMA KAŞESİ, YETKİLİ İMZA

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Authorised signature – signature autorisée

Yetkili İmza

 

Gray Background
Yolda Kırmızı Ok
Yolda.com Blog'a abone olun birbirinden ilginç içerikleri e-posta kutunuzdan takip edin.
Keep Reading
Yolda AuthorYolda
Lojistik Sektörünün Rekabet Gücüne Etkisi ve Lojistikte Kalite

Ekonomik göstergelerin alınmasında lojistik önemli bir pay sahibidir. Geleneksel taşımacılığı üst seviyelerde sunan lojistik sektörünün rekabet gücüne etkisi yadsınamaz bir gerçektir. Ülke bazında ekonomik, sosyolojik, kültürel ve küresel alanlarda söz sahibi olma ayrıcalığı veren önemli bir unsurdur. Küresel dünyada rekabet gücü sağlayan model, lojistik üs projeleri ile daha kapsamlı bir işleyişe ilerler. Büyüme oranlarının artmasında […]


4 Eki 2023 , 4 Min Read
Lojistik Sektörünün Rekabet Gücüne Etkisi ve Lojistikte Kalite
Yolda AuthorYolda
ETGB (Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesi) Nedir?

Günümüzde dijitalleşmenin hız kazandığı ve elektronik ticaretin (e-ticaret) öneminin giderek arttığı bir çağda yaşıyoruz. Elektronik ticaret, internetin gücünü kullanarak ürün ve hizmetlerin alım-satımının gerçekleştirildiği modern bir ticaret modelidir. Elektronik ticaretin büyümesiyle birlikte, küresel pazarda rekabetçi olmak ve hızlı işlem yapmak isteyen işletmeler için gümrük süreçlerinin de dijitalleştirilmesi gerekmektedir. İşte bu noktada ETGB (Elektronik Ticaret Gümrük […]


17 Ağu 2023 , 8 Min Read
ETGB (Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesi) Nedir?
Yolda AuthorYolda
Tedarik Zinciri Verimliliği için Yapay Zeka Destekli Dispatching Stratejileri Nedir?

Tedarik zinciri yönetimi, günümüz iş dünyasında büyük öneme sahip bir konudur. Şirketler, tedarik zincirlerini etkin bir şekilde yöneterek, stok yönetimi, teslimat süreleri ve müşteri memnuniyeti gibi faktörlerde önemli kazanımlar elde edebilirler. Tedarik zinciri verimliliğini artırmak için yapay zeka teknolojileri son yıllarda büyük ilgi görmektedir. Bu teknolojiler, tedarik zincirinin birçok aşamasında kullanılarak daha iyi ve daha […]


18 Tem 2023 , 8 Min Read
Tedarik Zinciri Verimliliği için Yapay Zeka Destekli Dispatching Stratejileri Nedir?