Yolda Logo
Login
Geri Dön
Lojistik Rehberi

Lojistikte Performans Yönetimi & Lojistik Puanlama Sisteminin İşleyişi 

Yolda Yolda 8 Ara 2022, 5 dk okuma süresi
Lojistikte Performans Yönetimi & Lojistik Puanlama Sisteminin İşleyişi 

Performans yönetimi denildiğinde, bir konu hakkında yapılan tüm çalışmaların geriye dönük olarak yapılan analizleri akla gelir. Konu ile ilgili yapılan analizler ve geri bildirimler de performans yönetimi kapsamında ele alınır. Sistemsel açıdan iyileştirmenin gerçekleştiği yönetim şeklinde hedef verimliliği artırmaktır. Lojistik performans yönetimi işletmelerin müşteri memnuniyeti ve kârlılık gibi konularını kapsar. İşletmelerin başarılarının devamlı olmasında büyük rol oynayan yönetim şekli, doğru ve etkili planlama ile daha kapsamlı bir hal alır. Performans yönetimi standartları, lojistik sektöründeki verimlilik ve pratiklik açısından önemli bir katkı sağlar. İşletmelerin temel gereksinimleri arasında yer alan yönetim tarzının düzenli ilerlemesi için temel performans göstergeleri baz alınır. 

Lojistik Performans Ölçütleri Nelerdir? 

İktisadi açıdan gelişmenin göstergesi olarak kabul edilen lojistik performans, uluslararası nakliye ve diğer süreçlerde yaygın olarak kullanılır. Sosyo ekonomik gelişmenin artmasında payı olan süreç, nitelikli altyapılarla desteklendiğinde verimi üst seviyelerde sunar. Geniş bir uygulama alanında hizmet veren lojistik sektöründe farklı uygulamalar üzerinden işlem gerçekleştirilir. Lojistik, iş lojistiği, insan kaynakları, muhasebe, satın alma ve tedarik zinciri gibi uygulamalar girift olarak kullanılır. Performansın oluşturulmasında vaka çalışmaları, anketler ve istatiksel veriler yoğun olarak tercih edilir. Farklı kalemlerde bileşenlerin bir arada toplandığı lojistik performans ölçütleri, doğru seçilerek şirketlerin maliyet ve verimlilik oranlarında artış hedeflenir. Ölçütleri oluşmasında tek bir değer yeterli değildir. Her bir unsur dengeli olarak alındığında ölçütler tam ve gerçekçi sonuçların oluşmasında ideal ortam sağlar. 

Lojistik Performans Ölçütlerinin Açıklamaları 

Lojistik performansın oluşma aşamasında farklı anahtarlar öne çıkar. Çok boyutlu bir kavram olarak dikkat çeken tedarik zinciri, ölçütün oluşmasında tek başına yeterli olmayabilir. Bu zincirde işleyen her unsurun dengeli bir şekilde işleyişi öngörülür. Bu süreçteki kararların net alınabilmesi için performans ölçütü önemli bir detaydır. Lojistik performans ölçütlerinin açıklamaları arasında zaman ve kararlılık unsurları bağlayıcıdır. İktisadi faaliyet bazında önem arz eden üretim ile tüketim arasındaki süreç performans açısından dikkate alınması gereken bir durumdur. İşletmelerin büyüme hedeflerinin gerçekleşmesinde payı olan ölçütler müşteri memnuniyeti, bilişim teknolojilerinin uygulanması, verimlilik ve yapılan etkinlikler olarak dört ana başlıkta toplanır. 

Lojistik Faaliyetlerin Maliyeti, Verimliliği, Kalitesi ve Tamamlanma Süresi 

Tedarik zincirinin performansını etkileyen faktörler arasında yer alan verimlilik şirketlerin büyüme hedeflerinin gerçekleşmesinde etkin rol oynar. Kararların daha net ve gerçekçi olmasını sağlayan verimlilik, kâr marjını da önemli ölçüde etkiler. Dış ticaretteki sürekliliğin oluşması verimli çalışma düzeni ile ilintilidir. Lojistik faaliyetlerin tamamlanma sürecinde etkili olan kalite, taşıma sektöründeki değerlendirmeleri yönlendiren unsurlar arasında dikkat çeker. Sektörel bazda verilen puantajlarda kalite üzerinden değerlendirme yapılır. Bir diğer etken olan esneklik, müşterilerden gelen taleplerin hızlı bir şekilde karşılanmasını kapsar. Ürün geliştirme teslim sürecinin düzenli işlemesi gibi konularda öne çıkar. Pazar değişiklikleri ve müşteri taleplerini karşılamada taşımacılığın işleyişine katkısı olan Yolda.com, lojistik faaliyetler zincirinin tam anlamıyla çalışmasına katkı sağlar. 

Lojistik Puanlama Sisteminin İşleyişi 

Her ülkenin lojistik açıdan gelişimini kontrol eden süreçler, belli dönemlerde yapılan anketler üzerinden işler. Farklı değerlere göre elde edilen endeksler, demografik ve iktisadi prosedürler çerçevesinde ele alınır. Lojistik faaliyetlerin puanlama sistemlerinde farklı değişkenler üzerinden işlem gerçekleşir. Bu puanlama sayesinde ülkelerin lojistik dengelerinin korunması amaçlanır. Küresel ticaretin canlılığının sürdürülebilmesini sağlayan lojistik puanlama sistemi, yerel ve bölgesel açıdan önemlidir. Rekabet ortamında maliyet ve verimlilik planlamalarında öne çıkan model, işletmelerin dış pazarlara açılmasında belirleyici olur. Ülkelerin lojistik çalışmalarına katkı sağlayan her bir detay, ihracat ve ithalat dengesinin oluşmasında öne çıkar. Sayısal verilerin istikrarlı olarak ele alınması, kârlılık kadar memnuniyet açısından da beklentileri karşılayarak hedeflere ulaşılmasını destekler. Yolda.com üzerinden yapılan lojistik çalışmalar taşımacılığı üst segmentlerde sunar.

Gray Background
Yolda Kırmızı Ok
Yolda.com Blog'a abone olun birbirinden ilginç içerikleri e-posta kutunuzdan takip edin.
Keep Reading
Yolda AuthorYolda
Transit Rejimi Nedir? Transit Ticaretin İşleyişi ve Türkiye’deki Uygulamaları

Dünya ticaretinde önemli bir role sahip olan transit rejim, uluslararası ticaretin karmaşıklığına etkili bir çözüm sunar. Bu rejim, mal taşımacılığı sürecinde bir ülkenin gümrük sahasından diğerine geçişini düzenleyen bir mekanizmayı ifade eder. Transit ticaret, malın bir ülkeden diğerine geçiş yaparken, bu süreçteki gümrük işlemlerini hafifletir ve zaman tasarrufu sağlar. Ülkemiz, coğrafi konumuyla transit ticaretin önemli […]


22 Ara 2023 , 8 Min Read
Transit Rejimi Nedir? Transit Ticaretin İşleyişi ve Türkiye’deki Uygulamaları
Yolda AuthorYolda
WMS (Warehouse Management System) ile Depo Operasyonlarını Optimize Etme

İşletmeler, hızla değişen pazar koşulları ve tüketici beklentileriyle başa çıkmak adına sürekli olarak operasyonlarını geliştirmeye odaklanır. Bu süreçte, depo yönetimi ve lojistik operasyonlarının etkin bir şekilde yönetilmesi kritik bir öneme sahiptir. Warehouse Management System (WMS) veya Türkçe adıyla Depo Yönetim Sistemi, organizasyonlara depo operasyonlarını optimize etme ve verimliliği artırma imkanı sunar. WMS, stok yönetiminden sipariş […]


20 Ara 2023 , 8 Min Read
WMS (Warehouse Management System) ile Depo Operasyonlarını Optimize Etme
Yolda AuthorYolda
Taşıma Sözleşmesi Hazırlarken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Taşıma sözleşmeleri, mal veya hizmet taşımacılığı sürecinde taraflar arasındaki hak ve sorumlulukları düzenleyen kritik belgelerdir. Bu sözleşmeler, taşıma işleminin düzgün ve sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak, anlaşmazlıkları önlemek ve taraflar arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla kullanılır. Ancak, bir taşıma sözleşmesi hazırlarken dikkatlice düşünülmesi ve belirli unsurlara özen gösterilmesi gerekir. Tarafların hakları, taşıma sınırlamaları, tazminat hükümleri ve […]


18 Ara 2023 , 10 Min Read
Taşıma Sözleşmesi Hazırlarken Dikkat Edilmesi Gerekenler