Yolda Logo
Login
Geri Dön
Lojistik Rehberi

Lojistikte Performans Yönetimi & Lojistik Puanlama Sisteminin İşleyişi 

Yolda Yolda 8 Ara 2022, 5 dk okuma süresi

Performans yönetimi denildiğinde, bir konu hakkında yapılan tüm çalışmaların geriye dönük olarak yapılan analizleri akla gelir. Konu ile ilgili yapılan analizler ve geri bildirimler de performans yönetimi kapsamında ele alınır. Sistemsel açıdan iyileştirmenin gerçekleştiği yönetim şeklinde hedef verimliliği artırmaktır. Lojistik performans yönetimi işletmelerin müşteri memnuniyeti ve kârlılık gibi konularını kapsar. İşletmelerin başarılarının devamlı olmasında büyük rol oynayan yönetim şekli, doğru ve etkili planlama ile daha kapsamlı bir hal alır. Performans yönetimi standartları, lojistik sektöründeki verimlilik ve pratiklik açısından önemli bir katkı sağlar. İşletmelerin temel gereksinimleri arasında yer alan yönetim tarzının düzenli ilerlemesi için temel performans göstergeleri baz alınır. 

Lojistik Performans Ölçütleri Nelerdir? 

İktisadi açıdan gelişmenin göstergesi olarak kabul edilen lojistik performans, uluslararası nakliye ve diğer süreçlerde yaygın olarak kullanılır. Sosyo ekonomik gelişmenin artmasında payı olan süreç, nitelikli altyapılarla desteklendiğinde verimi üst seviyelerde sunar. Geniş bir uygulama alanında hizmet veren lojistik sektöründe farklı uygulamalar üzerinden işlem gerçekleştirilir. Lojistik, iş lojistiği, insan kaynakları, muhasebe, satın alma ve tedarik zinciri gibi uygulamalar girift olarak kullanılır. Performansın oluşturulmasında vaka çalışmaları, anketler ve istatiksel veriler yoğun olarak tercih edilir. Farklı kalemlerde bileşenlerin bir arada toplandığı lojistik performans ölçütleri, doğru seçilerek şirketlerin maliyet ve verimlilik oranlarında artış hedeflenir. Ölçütleri oluşmasında tek bir değer yeterli değildir. Her bir unsur dengeli olarak alındığında ölçütler tam ve gerçekçi sonuçların oluşmasında ideal ortam sağlar. 

Lojistik Performans Ölçütlerinin Açıklamaları 

Lojistik performansın oluşma aşamasında farklı anahtarlar öne çıkar. Çok boyutlu bir kavram olarak dikkat çeken tedarik zinciri, ölçütün oluşmasında tek başına yeterli olmayabilir. Bu zincirde işleyen her unsurun dengeli bir şekilde işleyişi öngörülür. Bu süreçteki kararların net alınabilmesi için performans ölçütü önemli bir detaydır. Lojistik performans ölçütlerinin açıklamaları arasında zaman ve kararlılık unsurları bağlayıcıdır. İktisadi faaliyet bazında önem arz eden üretim ile tüketim arasındaki süreç performans açısından dikkate alınması gereken bir durumdur. İşletmelerin büyüme hedeflerinin gerçekleşmesinde payı olan ölçütler müşteri memnuniyeti, bilişim teknolojilerinin uygulanması, verimlilik ve yapılan etkinlikler olarak dört ana başlıkta toplanır. 

Lojistik Faaliyetlerin Maliyeti, Verimliliği, Kalitesi ve Tamamlanma Süresi 

Tedarik zincirinin performansını etkileyen faktörler arasında yer alan verimlilik şirketlerin büyüme hedeflerinin gerçekleşmesinde etkin rol oynar. Kararların daha net ve gerçekçi olmasını sağlayan verimlilik, kâr marjını da önemli ölçüde etkiler. Dış ticaretteki sürekliliğin oluşması verimli çalışma düzeni ile ilintilidir. Lojistik faaliyetlerin tamamlanma sürecinde etkili olan kalite, taşıma sektöründeki değerlendirmeleri yönlendiren unsurlar arasında dikkat çeker. Sektörel bazda verilen puantajlarda kalite üzerinden değerlendirme yapılır. Bir diğer etken olan esneklik, müşterilerden gelen taleplerin hızlı bir şekilde karşılanmasını kapsar. Ürün geliştirme teslim sürecinin düzenli işlemesi gibi konularda öne çıkar. Pazar değişiklikleri ve müşteri taleplerini karşılamada taşımacılığın işleyişine katkısı olan Yolda.com, lojistik faaliyetler zincirinin tam anlamıyla çalışmasına katkı sağlar. 

Lojistik Puanlama Sisteminin İşleyişi 

Her ülkenin lojistik açıdan gelişimini kontrol eden süreçler, belli dönemlerde yapılan anketler üzerinden işler. Farklı değerlere göre elde edilen endeksler, demografik ve iktisadi prosedürler çerçevesinde ele alınır. Lojistik faaliyetlerin puanlama sistemlerinde farklı değişkenler üzerinden işlem gerçekleşir. Bu puanlama sayesinde ülkelerin lojistik dengelerinin korunması amaçlanır. Küresel ticaretin canlılığının sürdürülebilmesini sağlayan lojistik puanlama sistemi, yerel ve bölgesel açıdan önemlidir. Rekabet ortamında maliyet ve verimlilik planlamalarında öne çıkan model, işletmelerin dış pazarlara açılmasında belirleyici olur. Ülkelerin lojistik çalışmalarına katkı sağlayan her bir detay, ihracat ve ithalat dengesinin oluşmasında öne çıkar. Sayısal verilerin istikrarlı olarak ele alınması, kârlılık kadar memnuniyet açısından da beklentileri karşılayarak hedeflere ulaşılmasını destekler. Yolda.com üzerinden yapılan lojistik çalışmalar taşımacılığı üst segmentlerde sunar.

Gray Background
Yolda Kırmızı Ok
Yolda.com Blog'a abone olun birbirinden ilginç içerikleri e-posta kutunuzdan takip edin.
Keep Reading
Yolda Author Yolda
Lojistik Süreçlerinde Doğru İş Ortağı Seçiminin Önemi

Başarılı bir lojistik operasyonu için müşteri ihtiyaçlarını doğru okumak ve anlamak gerekir. Ayrıca iş ortağının dinamiklerine uygun organizasyonel yapının dizayn edilmesi büyük önem taşır. Markalar, kullanıcılarının güven ortamı içinde sınırsız bir şekilde alışveriş yapabilmesi için gerekli olan tüm imkânları hazırlamaktan sorumludur. Bir markanın tercih sebebi olmasındaki en önemli kriter ise güvendir. Özellikle lojistik sektöründe güven […]


27 Ara 2022 , 9 Min Read
Lojistik Süreçlerinde Doğru İş Ortağı Seçiminin Önemi
Yolda Author Yolda
Lojistik İş gücü Yönetimi

Gelişen dünyada; hız, teknoloji, enformasyon olmazsa olmaz kavramlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Yeni dünyada bu değişime en fazla katkı sağlayan ve destekleyen sektörlerden biri kuşkusuz lojistik sektörüdür. Lojistik sektörü iş gücü planlamalarında kritik sektörler arasındadır. Lojistik iş gücü yönetimi bir işletmenin faaliyetlerinde ihtiyaç duyduğu işgücü miktarını ve aldığı işleri geleceğe yönelik beklentileri doğrultusunda zaman yönetimini de […]


21 Ara 2022 , 6 Min Read
Lojistik İş gücü Yönetimi
Yolda Author Yolda
Küresel Geçit Projesi Nedir?

Avrupa Birliği (AB) öncülüğünde yürütülen Avrupa Birliği Küresel Geçit Projesi (EU Global Gateway); sağlık, enerji, eğitim ve araştırma, dijital teknoloji, uluslararası ticaret sektörlerinde özel ve kamusal altyapının desteklenmesi için tasarlanmış bir proje olarak ortaya çıkmıştır. Ortak ülkelerin ihtiyaçlarını dikkate alarak yerel topluluklar için sürdürülebilir faydalar sağlamaya yöneliktir. 1 Aralık 2021 tarihinde gerçekleştirilen Avrupa Birliği Küresel […]


15 Ara 2022 , 7 Min Read
Küresel Geçit Projesi Nedir?