Yolda Logo
Login
Geri Dön
Blog

Lojistikte Döngüsel Ekonomi & Döngüsel Ekonomi Modeli Nedir?

Yolda Yolda 30 Ağu 2022, 8 dk okuma süresi
Lojistikte Döngüsel Ekonomi & Döngüsel Ekonomi Modeli Nedir?

Lojistiğin hayatın her alanına entegre edilmesi ekonomik açıdan daha fazla önem kazanmasını sağlar. Temel ihtiyaç hissedilen tüm malzemeler lojistiğin ilgi alanına girer. Farklı sektörlerde önemli bir yere sahip olan lojistikte, ekolojik dengenin korunması için değişik kullanım alanları oluşuyor. Önümüzdeki süreçte döngüsel ekonominin taşımacılık üzerindeki etkisinin hızla artması bekleniyor. Atık oluşumunu minimum seviyeye indiren döngüsel ekonomi, kaynak ve materyallerin tekrar kullanımı üzerine kuruludur. Ekonomi içerisinde kaynakları en verimli şekilde değerlendiren sistem sayesinde hammadde tüketiminin yanında atık oluşumu da azalır. Üretim ve tüketim dengesini kuran döngüsel sistem, lojistiğin yükünün azalmasına da katkı sağlıyor. Ekosistem üzerinde de olumlu etkileri olan değişimler, hayatın her alanında oluşan atık ve materyallerin korunmasını amaçlıyor. Döngüsel ekonomideki en fazla gelişme, teknolojik ürünlerde kendini gösteriyor. Telefon ve bilgisayar gibi sürekli yenilenen ürünlere daha kolay entegre edilen geri dönüşüm sistemi, bu yönüyle sürdürülebilir teknolojileri kapsıyor. Teknolojinin son yıllarda sınır tanımayan hızı, tüm alanlarda üret, kullan, at mantığı ile işlemeye başladı. Bu durum çevre ve insan faktörlerinin  sonraki dönemlerinde daha fazla atıklara maruz kalmasına sebep oluyor. Bu aşamada devreye giren lojistik firmaları, kullanıcılara farklı alternatifler sunuyor. Kişisel ve firma bazında atıl durumda olan ürünler, akıllı paketleme ve ön ödemeli gönderi imkanlarıyla yeniden ekonomiye kazandırılır. Tüketici ve üretici maliyetlerini de olumlu etkileyen bu sistem çevrenin korunmasına da katkıda bulunuyor. Lojistik sektöründe canlanma yaratacak bu döngü sayesinde üretim tüketim dengesi stabil olarak tutuluyor. 

Döngüsel Ekonomi Modeli Nedir?

Sürekli olarak yenilenen ürünler, kişisel harcamaların hızla artmasına sebep oluyor. Devletlerde ise dışa aşırı bağımlılık ve borçlanma olarak yansıyan sistem zamanla daha büyük kayıplar oluşturur. Döngüsel ekonomi modelinde ise gerçekleştirilen tüm üretimler sürdürülebilirlik sayesinde tekrar kullanıma kazandırılır. Eldeki mevcut hammaddelerin verimli ve sınırlı kullanılmasını destekleyen  ekonomik çözümler, atık yönetimi konusunda da tasarruf sağlar. Doğal ve ekonomik sermayenin artırılması için geliştirilen sistem, hammaddelerin tasarım aşamasında sürdürülebilir özelliklerde üretimi üzerine kuruludur. Ekonominin sürekli  büyümesi, döngüsel olarak fiyat dalgalanmaları ve arzın azaltılması ile mümkün olur. Bu düzende bir ürüne sahip olma seçeneğinin dışında farklı sistemler devreye girer. Farklı ödeme modellerini oluşturarak kullanıcıların dahil edildiği lojistik destek firmaların daha fazla iş yapmasını sağlar. Bu tedarik zinciri ile kullanım süresi biten ya da eskiyen tüm materyaller yeniden ekonomiye kazandırılır. Lojistik sektörüne yeni kazanımlar sağlayan döngü ile yenilikçi teknolojiler verimli olarak kullanılır. Döngüsel ekonominin yaygın ve her sektörde kullanılabilir olması, kişi ve kurumlara özel farklı çözümler ortaya çıkmasını sağlar. Böylece teknoloji sektöründe yaşanan eski model ürün karmaşası son bulur. Her alanda yenilenme sağlayan sistemi sektörel bazda uygulayan lojistik firmaları daha fazla gelir elde eder. Müşterilerde memnuniyet oluşturmak isteyen firmalar, döngüsel ekonomi sistemi ile maliyetlerini minimum seviyede tutar. 

İşletmeler için Döngüsel Ekonomi

İşletmeler maliyet planlaması yaparken, bazı alanlarda tedbirler alarak süreci daha az zararla kapatır. Tekstil sektöründen sanayinin farklı kollarına kadar geniş bir alanda yapılan düzenlemeler, sürdürülebilir ekonomide önemli pay sahibidir. Müşterilerine aylık ödemeler karşılığında belli bir süre zarfında yenileme güvencesi sunan markalar, lojistik sektörünün de canlanmasını sağlar. Giyim eşyalarından erken modası geçerek güncelleme almayan telefonlara uzayan yelpazede pek çok ürün dönüşüm çemberinden geçer. İşletmelerin maliyetini dengeleyen bu sistem, her üründe yeniden geri dönüştürülerek değerlendirme opsiyonu sunar. Sağlıklı bir dengeli ekosistemin oluşmasını sağlayan döngüsel ekonomi işletme bazında da yüksek kar oranı oluşturur. Şirketlerin döngüsel sisteme kolay adapte olmaları için geliştirilen değer piramidi, farklı kategorilerde iş modeline uyum sağlar. Ürünlerin en zirve değerden alt sıralara inme aşamalarına göre kazanımlar sağlayan değer piramidinde amaç ürün kaybını minimize etmektir. Daha sağlıklı bir yaşam döngüsü oluşturan piramit, çok alanda işlevsel üretim gerçekleştiren şirketler tarafından kullanılır. Dünya üzerinde gittikçe azalan sınırlı kaynakları en verimli şekilde değerlendiren sistemler,  lojistik alanda da farklı yenilikler sunar. Şirketler yeni dünya düzeninde lojistiği ters olarak işleterek, doğa ve insan sağlığının korunmasına katkı sağlıyor. Büyük ve köklü şirketler,  düzenli atık yönetimi ve ödemeli geri dönüşüm ile ekonomik çarkın işleyişini dengede tutar. 

Lojistikte Sürdürülebilirlik

Lojistiğin sürdürülebilir ekonomide kazandığı ivme, artan önemi üzerinde olumlu bir gelişim süreci oluşturur. Hammaddelerin daha verimli olarak kazanımını sağlayan düzen, girdi çıktı dengesi üzerine kuruludur. Enerji ve iş gücünün fazla olduğu lojistik sektöründe sürdürülebilirlik, uzun vadede farklı kazanımlar sağlar. Döngüsel ekonomik model, üretim, yenilenme ve tersine lojistik gibi farklı gruplara ayrılır. Son yıllarda adı sıklıkla duyulan tersine lojistik, sürdürülebilir olması sebebiyle önemi her geçen gün artış gösteren bir alandır. Gelecek nesillerin korunmasını hedefleyen sürdürülebilir lojistik, tedarik zincirinde önemli bir yer teşkil ediyor. Nakliye sürecinden kullanıcıya ulaşma aşamasına kadar farklı lokasyonlarda verilen hizmetler, hammaddelerin verimli kullanılması ile mümkün oluyor. İşletmelerin çevre konusunda daha duyarlı bir politika izlemeleri,  atık yönetimi ile ilintilidir. Atık yönetimi, hammaddeler kadar doğal kaynakların da doğru kullanımını da kapsar. Ülkesel bazda önemi anlaşılan faaliyetler, daha fazla alanda farkındalık oluşmasını sağlıyor. Doğal kaynakların daha verimli kullanılarak tekrar kazanılması, ekonomik ve çevresel açıdan büyük fayda sağlıyor. Atık yönetimi, geri dönüşümlü malzeme tercih edilmesi ve kaynakların dengeli kullanımı ile sağlanan sürdürülebilir lojistik; karayolu, havayolu ve denizyolu üzerinden yapılan taşımacılıklara daha fazla iş yükü oluşturur. Gerekli kontrollerden geçen ürünlerin en ideal şekilde taşınmasını sağlayan faaliyetler arasında, kullanılan araçlara konan yakıtlar da sayılabilir. Depolama, taşıma ve diğer alanlarda sürdürülebilir teknolojiler kullanılması, lojistiğin çevreye daha faydalı olmasını sağlar. Sevkiyat ve paketleme kısmında geri dönüşüme uygun materyal kullanımı da tersine lojistik uygulamaları arasında sayılır. 

Döngüsel Ekonomide Tasarımın Önemi 

Sektörel bazda firmaların sürdürülebilir olması için bazı konularda dikkat etmesi gereken hususlar bulunur. Üretilen teknolojilerin artırılabilir olması, tasarımın güncel tutulması ve ürünlerin raf ömrü gibi detaylar, daha uzun süreli kullanım imkanı sunar. Malzeme seçimlerinde kaliteli materyal kullanımı ve eskiyen parçaların değişiminin olması, sürdürülebilir lojistiğin alanına giren konulardır. Ekonomik koşullarda geliştirilen araçlar yenilenen teknolojiye adapte olacak tarzda üretilir. Şimdiye kadar doğrusal ekonominin gidişatına uygun olarak yapılan üretimler, sürdürülebilir teknolojinin gerektirdiği şartlarla uyumlu değildir. Sürdürülebilir teknolojinin gereksinimlerine göre yapılan üretimlerde endüstride yaşanan olumsuzluklar en alt düzeyde olur. Doğal kaynakları yerinde kullanan bu sistem, insan ve çevre sağlığı için son derece önemlidir. Her ürünün yeniden yapılmadan eldeki imkanlarla yenilenmesi, gereksiz atık ve dışa bağımlılığı da ortadan kaldırır. Döngüsel tasarım üretilen hammaddelerin ve doğal kaynakların uzun süre kullanımını mümkün kılar. Tüm dünyanın döngüsel ekonomiye geçtiğini düşünürsek, karbon salınımındam diğer faaliyetlere kadar birçok kalemde düşüş gözlemlenir. Sosyal,  ekonomik ve doğal sermayenin korunmasını hedefleyen sistem, lojistik faaliyetlerinde daha düzenli ve ekolojik olarak yapılmasını sağlar. Bu süreçte her ürün, tamir edilerek yeniden kullanılabilir bir hale dönüşür. Geri ve ileri dönüşüm aktif olarak yaşama uyarlandığında işlevi yiten ürünler aynı şekilde  tekrar ekonomiye kazandırılır.

Gray Background
Yolda Kırmızı Ok
Yolda.com Blog'a abone olun birbirinden ilginç içerikleri e-posta kutunuzdan takip edin.
Keep Reading
Yolda AuthorYolda
Tedarik Zinciri Verimliliği için Yapay Zeka Destekli Dispatching Stratejileri Nedir?

Tedarik zinciri yönetimi, günümüz iş dünyasında büyük öneme sahip bir konudur. Şirketler, tedarik zincirlerini etkin bir şekilde yöneterek, stok yönetimi, teslimat süreleri ve müşteri memnuniyeti gibi faktörlerde önemli kazanımlar elde edebilirler. Tedarik zinciri verimliliğini artırmak için yapay zeka teknolojileri son yıllarda büyük ilgi görmektedir. Bu teknolojiler, tedarik zincirinin birçok aşamasında kullanılarak daha iyi ve daha […]


18 Tem 2023 , 8 Min Read
Yolda AuthorYolda
Forwarder Firmalarında Yapay Zeka ve Otomasyonun Getirdiği Avantajlar

Yapay zeka ve otomasyon teknolojileri günümüz iş dünyasında pek çok sektörde önemli bir değişim sağlamıştır. Bu dönüşüm, lojistik sektöründe de kendini göstermektedir. Özellikle forwarder firmaları, yapay zeka ve otomasyonun getirdiği avantajlardan büyük ölçüde faydalanmaktadır. Bir forwarder firmasının en önemli görevi, müşterilerine güvenilir ve hızlı lojistik çözümleri sunmaktır. Yapay zeka, bu süreçte firmalara önemli avantajlar sağlamaktadır. […]


12 Tem 2023 , 8 Min Read
Yolda AuthorYolda
Carbon Footprint Activities on Yolda.com’s Net Zero Carbon Journey

As Yolda.com, we care about and measure our environmental impact resulting from our activities. As of the end of 2021, we started to work on understanding and reducing the impact of our current and future activities in order to become a leading logistics company with low-emission activities in the sector. In this context, we have […]


2 Oca 2023 , 3 Min Read