Yolda Logo
Login
Geri Dön
Lojistik Rehberi

Lojistikte Depolama Aşamaları – Depo Çeşitleri ve Özellikleri Nelerdir?

Yolda Yolda 6 May 2022, 7 dk okuma süresi
Lojistikte Depolama Aşamaları – Depo Çeşitleri ve Özellikleri Nelerdir?

Günlük hayatın devamı açısından lojistik oldukça önemli bir konumda yer almaktadır. Günlük hayatta tüketilen ve kullanılan pek çok ürün lojistik ile bir yerden bir yere aktarılmaktadır. Ancak teknoloji geliştikçe lojistik de beraberinde gelişme göstermiştir. Özellikle teknolojinin gelişimi dünyanın küçülmesi ve pek çok ülkenin daha yakın ilişkiler kurması ile de bağlantılıdır. Artık ticaret e-ticaret olarak da yapılabilmektedir. Bu sayede dünyanın her yerinden mal akışı bulunmaktadır. Bunu sağlayan ise bir devinim halinde olan lojistik olmaktadır. Ancak lojistik özellikle uzun mesafe nakliye süreçlerinde bir süre depolama ihtiyacı duyabilmektedir. Lojistikte depolama her zaman geçerli olmasa da çoğu zaman ihtiyaç duyulan bir durumdur. Buna pek çok örnek vermek mümkündür. Bir malın araç ve güzergah değişimi gibi durumlarda bir süre depolamaya ihtiyacı vardır. Bu depolama elbette mal bazında değişim gösterdiği gibi malın ne kadar süre depoda duracağı ile de ilişkilidir. Yani lojistik aslında sadece taşıma sürecini değil depolama ve beraberinde paketleme gibi süreçleri de kapsamaktadır. Bu nedenle bir lojistik firması ile anlaşırken paketler sunulmaktadır. Bu paketler içerisinde depolama süreci ile birlikte depolamaya dahil olan işlemler yer almaktadır. Depolama süresi, depo alanının özellikleri gibi pek çok özellik burada fiyat için belirleyicidir. 

Depolama Faaliyetleri Nelerdir?

Depolama faaliyetleri depolama sürecinde bir lojistik firma ile anlaşmak için oldukça önemlidir. Bu faaliyetler genel geçer olabildiği gibi lojistik firmaya özgü faaliyetler de olabilir. Lojistikte depolama faaliyetleri nelerdir ekseninde farklı seçenekler söz konudur.

Depolama faaliyetleri genellikle malı teslim almak, malın sayımını yapmak ve malı doğru bir biçimde depoya yerleştirmek olarak görülmektedir. Bu sürecin takibi de bu işlemlere dahil olmaktadır. Özellikle bazı mallar depolama durma sürecine bağlı olarak düzenli kontrole gereksinim duymaktadır. Mal depoda durduktan sonra gönderilmek için yeniden sayımı yapılmaktadır. Burada bir hata var ise gerekli bilgilendirmeler de gerçekleşmektedir. Sonrasında ise gönderileceği yer için en uygun olan araca yüklenmektedir. Bu aşamada yeniden paketleme gibi durumlar da yaşanabilmektedir. Burada malın kendisi belirleyici olmaktadır. 

Lojistikte Depolama Aşamaları

Lojistikte depolama birtakım aşamalara sahiptir. Bu aşamaların doğru bir biçimde uygulanması malın korunması ve saklanması açısından oldukça önemlidir. Bu durumda depolamanın nasıl yapılacağına dikkat edilmektedir. Bu alanda uzman ve deneyimli olan kişiler tarafından depolama süreci yönetilmektedir. Depolama sürecinin ilk aşaması malın sayılmasıdır. Mal sayımı alındığı ilk anda yapılır ve olası eksiklikleri görmek açısından önemlidir. Ancak duruma bağlı olarak depolama sonrası mal sayımı yapılan örnekler de bulunmaktadır. Burada malın paketlenme durumu belirleyicidir. Mal sayımı sonrası mallar depoya taşınır. Burada taşınacak depo mala bağlı olarak değişim göstermektedir. Depolar taşıma sürecine katkı sağlayacak uygun yerlerde olduğundan muhafaza süreci hızlı bir biçimde gerçekleşmektedir. Taşıma işleminin ardından mallar depoda uygun bir biçimde yerleştirilir. Burada başka mallar ile karışmaması açısından iyi bir gruplandırma yapılmaktadır. Ardından ise malların gerekirse paketleri açılmakta ve sonrasında taşınma esnasında yeniden paketlemeleri sağlanmaktadır. Burada malın kendisi ve ne kadar depoda kalacağı belirleyicidir. Lojistikte depolama aşamaları, depolama sebebine bağlı olarak da değişime açıktır. Depolama bazen ihracat ve ithalat sürecinde gümrükte yaşanan bekleme amaçlı tercih edilmektedir. Bazen ise malın tedarik sürecinde üretici ve perakendeci arasında köprü olmaktadır. 

Lojistik Depolamada Dikkat Edilmesi Gerekenler

Lojistik depolamada dikkat edilmesi gerekenler depolama sürecinin anahtarıdır. Dikkat edilmesi gerekenleri belirleyen esas şey malın kendisidir. Mala bağlı olarak farklı depo çeşitleri bulunmaktadır. Bu nedenle dikkat edilmesi gereken ilk şey doğru depo alanına depolanmalıdır. Lojistik depolamada, malın depoda ne kadar kalacağı da genellikle önceden bellidir. Bir aksilik olmadığı sürece mal depoda belirlenen gün kadar durmaktadır. Bu durumda her mal için özel bir yer ayarlanmaktadır. Malın ağırlığı ve ebatı da önemlidir. Tüm bunların önceden bilinmesi gerekli depolama alanını oluşturmak açısından önemlidir. 

Lojistikte depolama yaparken malın özelliklerine göre planlama yapmak çok önemlidir. Bazı mallar, depoda kaldıkları süre boyunca özel bir ısı aralığına ihtiyaç duyabilir. Ayrıca ışıktan korunması gereken mallar olabilir. Tüm bu detaylar incelikle takip edilmelidir ki mal, hasarsız şekilde nakliye edilebilsin. Deponun nitelikleri bu nedenle çok önemlidir. 

Depo Çeşitleri ve Özellikleri Nelerdir?

Lojistik depolamada tek bir durumdan söz etmek mümkün değildir. Her mal için farklı depolama teknikleri bulunmaktadır. Bu teknikler de farklı depoları oluşturmaktadır. Farklı özelliklere sahip bu depolar ile mallarınız en üst düzeyde korunmaktadır. Bu nedenle depo çeşitleri ayrıca önemlidir. Depo çeşitlerini incelemeden bir lojistik firması ile anlaşmak önerilmemektedir. Lojistik firmada sizin malınız için en uygun olan depo çeşidinin bulunması önem kazanmaktadır. Lojistik depo çeşitleri şu şekilde ayrılmaktadır: 

Açık hava depolarında adından da anlaşıldığı üzere üstü kapalı ancak sınırları belirli bir alanda bulunmaktadır. Genelde çevresi teller ile sınırlandırılmaktadır. Burada elektrikli koruma alanı da görülebilmektedir. Maliyeti çok daha düşük olan bu depolarda üstünün açık olmasının sorun olmayacağı mallar bulunmaktadır. Kapalı depolar ise standart bir kapalı depo şeklindedir. Ebatları değişim göstermektedir. Yanları ve çatısı bulunan kapalı depolarda pek çok mal depolanmaktadır. Ancak bunlar standart depolar olup kapalı depolar daha farklı biçimlerde de kullanılabilmektedir. Buna soğuk hava depoları örnek olarak verilebilmektedir. Soğuk hava depoları et gibi soğuk bir yerde korunması zaruri olan malların korunduğu bir depodur. Bu mallar getirildiği taşıtlarda da soğuk bir alanda muhafaza edildiğinden bunun korunması önemlidir. Geleneksel depolarda raf sistemi görülmektedir. Çok daha standart mallar bu raflara dizilmektedir. Otomatik depolar ise teknolojinin en iyi örneklerinden olmaktadır. Burada insan müdahalesi oldukça azdır. Ekipmanların büyük bir kısmı teknolojik donanım ile çalışmaktadır. Antrepo ise gümrük binalarına oldukça yakın depolardır. Bu depolarda amaç gümrük sürecini beklemek olmaktadır. 

Lojistikte Depolama Avantajları

Lojistikte depolama avantajları saymakla bitmemektedir. Ancak belirli olan ve tercih edilmesini sağlayan birtakım avantajları ile lojistik depolama öne çıkmaktadır. Lojistik sistemde yapılan depolama süreci malların bozulmadan sağlam kalması açısından oldukça önemlidir. Aynı zamanda mala uygun olan farklı depolama çeşitlerinin bulunması yine lojistikte depolamanın avantajı olarak görülmektedir. Lojistikte depolama gümrük gibi yerlerde bekleme süresinin de önüne geçmektedir. Mallar araçlarda beklememekte ve depolara alınarak gümrük süreci tamamlanmaktadır. Lojistik depolama alanları genelde nakliye sürecine en yakın yerlerdedir. Bu nedenle zaman kazanma açısından da oldukça etkilidir. Yakın olması sayesinde kolayca nakliye süreci gerçekleşmektedir. Lojistikte depolama son yıllarda teknolojik gelişmeler ile gün geçtikçe daha iyi bir hale gelmektedir. 

Nakliye ve depolama şeklinde iki ana hizmetten oluşan lojistik için depolamanın kalitesi çok önemlidir. Etkili depolama süreçleri ile lojistik hizmeti, çok daha verimli olur. 

Gray Background
Yolda Kırmızı Ok
Yolda.com Blog'a abone olun birbirinden ilginç içerikleri e-posta kutunuzdan takip edin.
Keep Reading
Yolda AuthorYolda
Transit Rejimi Nedir? Transit Ticaretin İşleyişi ve Türkiye’deki Uygulamaları

Dünya ticaretinde önemli bir role sahip olan transit rejim, uluslararası ticaretin karmaşıklığına etkili bir çözüm sunar. Bu rejim, mal taşımacılığı sürecinde bir ülkenin gümrük sahasından diğerine geçişini düzenleyen bir mekanizmayı ifade eder. Transit ticaret, malın bir ülkeden diğerine geçiş yaparken, bu süreçteki gümrük işlemlerini hafifletir ve zaman tasarrufu sağlar. Ülkemiz, coğrafi konumuyla transit ticaretin önemli […]


22 Ara 2023 , 8 Min Read
Transit Rejimi Nedir? Transit Ticaretin İşleyişi ve Türkiye’deki Uygulamaları
Yolda AuthorYolda
WMS (Warehouse Management System) ile Depo Operasyonlarını Optimize Etme

İşletmeler, hızla değişen pazar koşulları ve tüketici beklentileriyle başa çıkmak adına sürekli olarak operasyonlarını geliştirmeye odaklanır. Bu süreçte, depo yönetimi ve lojistik operasyonlarının etkin bir şekilde yönetilmesi kritik bir öneme sahiptir. Warehouse Management System (WMS) veya Türkçe adıyla Depo Yönetim Sistemi, organizasyonlara depo operasyonlarını optimize etme ve verimliliği artırma imkanı sunar. WMS, stok yönetiminden sipariş […]


20 Ara 2023 , 8 Min Read
WMS (Warehouse Management System) ile Depo Operasyonlarını Optimize Etme
Yolda AuthorYolda
Taşıma Sözleşmesi Hazırlarken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Taşıma sözleşmeleri, mal veya hizmet taşımacılığı sürecinde taraflar arasındaki hak ve sorumlulukları düzenleyen kritik belgelerdir. Bu sözleşmeler, taşıma işleminin düzgün ve sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak, anlaşmazlıkları önlemek ve taraflar arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla kullanılır. Ancak, bir taşıma sözleşmesi hazırlarken dikkatlice düşünülmesi ve belirli unsurlara özen gösterilmesi gerekir. Tarafların hakları, taşıma sınırlamaları, tazminat hükümleri ve […]


18 Ara 2023 , 10 Min Read
Taşıma Sözleşmesi Hazırlarken Dikkat Edilmesi Gerekenler