Yolda Logo
Login
Geri Dön
Dış Ticaret

Lojistik Terimleri ve Anlamları: Sektör Profesyonelleri İçin Rehber

Yolda Yolda 15 Ara 2023, 9 dk okuma süresi
Lojistik Terimleri ve Anlamları: Sektör Profesyonelleri İçin Rehber

Lojistik, modern yaşamındaki ticaret ortamında iş süreçlerini düzenlemenin ve optimize etmenin kilit bir unsuru haline gelmiştir. Küresel ekonominin hızla evrildiği bu dönemde, lojistik terimleri ve kavramları anlamak, iş dünyasında başarıya ulaşmak için önemli bir avantaj sağlar. Sektördeki gelişmelerle birlikte değişen ve genişleyen terimler arasında yol bulmak, iş süreçlerini daha etkili bir şekilde yönetmek için kritik önem taşır. Peki, lojistik terimleri neler? Temel lojistik terimleri arasında neler var? Bu rehber, lojistik dünyasının karmaşıklığını anlama ve bu alanda başarılı olma yolunda bir kılavuz olma amacını taşır!.

Lojistikte Sıklıkla Karşılaşılan Temel Terimler ve Açıklamaları

Lojistik, mal ve hizmetlerin tedarik zinciri içinde etkin bir şekilde yönetilmesini sağlayan kapsamlı bir endüstri olarak günümüz iş dünyasında hayati bir unsurdur. Lojistik sektöründe çalışan profesyoneller için temel terimlerin anlaşılması, süreçlerin daha verimli ve sorunsuz bir şekilde yürütülmesini sağlar. 

Tedarik Zinciri Yönetimi (Supply Chain Management – SCM)

Lojistik süreçlerin baştan sona yönetimini içeren bir stratejik yaklaşım. Tedarik zinciri yönetimi, mal ve hizmetlerin üretiminden tüketicilere ulaşmasına kadar olan her aşamayı kapsar.

Depolama

Ürünlerin geçici olarak saklandığı ve muhafaza edildiği alan. Depolama, lojistik süreçlerde envanter yönetimi ve talep karşılamada önemli bir rol oynar.

Envanter Yönetimi

Ürün stoklarının düzenlenmesi ve takip edilmesi süreci. Etkili envanter yönetimi, talep değişikliklerine hızlı adapte olmayı ve fazla stok maliyetlerini azaltmayı amaçlar.

Taşımacılık

Malların bir noktadan diğerine nakliyesini içeren faaliyet. Karayolu, demiryolu, denizyolu ve hava taşımacılığı gibi çeşitli taşıma modları kullanılarak gerçekleştirilebilir.

Lojistik Ağ: Tedarik zincirindeki tüm paydaşları birbirine bağlayan ve etkileşimli olarak çalışan bir yapı. Lojistik ağı, üreticiler, tedarikçiler, distribütörler ve perakendeciler arasındaki iş birliği ve iletişimi destekler.

Gümrükleme

Uluslararası taşımalarda sıkça karşılaşılan bir süreç. Malın bir ülkeden diğerine giriş veya çıkışında gümrük kurallarına uygunluğunu sağlamak için yapılan formaliteleri içerir.

Lojistik Maliyet

Taşıma, depolama, envanter yönetimi ve diğer lojistik faaliyetlerle ilgili olarak ortaya çıkan toplam maliyet. Lojistik maliyetlerin etkili bir şekilde yönetilmesi, işletmelerin rekabet avantajı elde etmelerine yardımcı olur.

Lojistik Performans Ölçümü

Lojistik süreçlerin etkinliğini değerlendirmek için kullanılan metrikler ve göstergeler. Teslimat süreleri, envanter devir hızı ve müşteri memnuniyeti gibi faktörler, lojistik performansın ölçümünde önemli rol oynar.

Bu temel lojistik terimleri, sektörde çalışan profesyonellerin ortak bir dil oluşturmasına ve lojistik süreçlerini daha iyi anlamalarına yardımcı olur. Bu sayede, lojistik operasyonların daha etkili bir şekilde planlanması ve yürütülmesi mümkün hale gelir, işletmeler rekabet avantajı sağlar.

Kara Yolu Taşımacılığında Bilinmesi Gereken Özel Terimler

Kara yolu taşımacılığı, lojistik sektörünün önemli bir bileşeni olarak dikkat çeker. Bu alanda çalışan profesyoneller için özel terimler barındırır. Bu terimler, sektörde etkin bir iletişimi sağlamak ve iş süreçlerini daha verimli hale getirmek adına oldukça kritiktir. Buradan hareketle kara yolu lojistik terimleri şöyledir: 

Lojistiği A’dan Z’ye dijital dünyaya taşıyarak birçok işlemi daha pratik ve takip edilebilir hale getirdik. Lojistiği hiç olmadığı kadar şeffaf hale getirerek, iş ihtiyaçlarına yönelik sunduğumuz hızlı çözümlerle iş süreçleri kolaylaştırıyoruz. Siparişleriniz son dakika bile olsa aksatma olmadan sürecin başından sonuna kadar hızlı bir şekilde planlayarak sonuçlandırıyoruz. Kapasite garantisi gibi uygulamalar ile endişesiz ve avantajlı şekilde lojistik süreçlerini takip edebilirsiniz. Yolda.com olarak geleceğe önem veriyor ve Yeşil Lojistik gibi önemli uygulamalarla karbon ayak izimizi azaltmaya özen gösteriyoruz. Doğa dostu lojistik planımız kapsamında düşük karbon ayak izi odaklı yeşil lojistik çalışmaları ile, tüm taşımacılık operasyonlarımızın karbon ayak izini anlık olarak yönetilebilir hale getiriyoruz. 

İthalat ve İhracatta Kullanılan Lojistik Terimlerine Genel Bakış

İthalat ve ihracat süreçlerinde karşılaşılan farklı lojistik terminolojisi, sektör profesyonelleri için hayati bir öneme sahiptir. Bu terminoloji, işlemleri etkili bir şekilde yönetmek, süreçleri hızlandırmak ve lojistik operasyonlarına stratejik bir yaklaşım benimsemek adına kritik bir rol oynar. 

Havayolu lojistik terimleri, hava taşımacılığına özgü kapsamlı bir dil setini içerir. Bu terimler arasında “AWB (Airway Bill)” yani hava taşıma senedi, kargo takibi için temel bir belgeyi ifade eder. Havayolu operasyonlarında sıkça kullanılan diğer bir terim ise “ULD (Unit Load Device)” olarak adlandırılır ve uçaklarda taşınan konteyner veya paletleri temsil eder. Aynı zamanda “Transit Time” (Transit Süresi), gönderilerin belirli bir noktadan diğerine ulaşma süresini ifade eder ve lojistik planlamada önemli bir unsurdur.

Denizyolu lojistik terimleri ise deniz taşımacılığına odaklanır. “Bill of Lading (B/L)” veya Türkçe’de kullanılan adıyla “Konşimento”, denizyolu taşımacılığında en önemli belgelerden biridir. Bu belge, malın sahipliğini ve alıcısını temsil eder. “Demurrage” ve “Detention” ise limanlarda kullanılan terimlerdir. Demurrage, yükün limanda bekletilmesi durumunda ödenen ücreti ifade ederken, Detention, yükün taşıma aracında (örneğin konteyner) geçirdiği süre için ödenen ücreti temsil eder.

Havayolu ve denizyolu lojistik terimlerinin yanı sıra, “Incoterms” (Uluslararası Ticarette Teslim Şekilleri) de ithalat ve ihracat süreçlerinde önemli bir role sahiptir. Incoterms, taraflar arasında teslimatla ilgili sorumlulukları ve masrafları tanımlayan standart bir dil sağlar. Örneğin, “FOB (Free On Board)” terimi, satıcının malı gemiye yüklediği noktadan itibaren alıcının sorumluluklarını belirler.

Ows masrafı nedir?

OWS (Origin Warehouse Service) masrafı, tedarik zinciri içindeki başlangıç depo hizmeti anlamına gelir. Bu masraf, malın üretim yerinden çıkış noktasındaki depo hizmetlerini ifade eder. Bu depolama ve taşıma hizmetleri genellikle ürünün paketlenmesi, etiketlenmesi, paletlenmesi ve nakliyesini içerir. OWS masrafı nedir, lojistik operasyonlarında başlangıç noktasındaki depo faaliyetlerini maliyetlendirmek için kullanılır.

Spedisyon bilgisi nedir?

Spedisyon, lojistik sektöründe taşımacılık işlemlerini organize eden ve koordine eden bir hizmettir. Spedisyoner, taşıma süreçlerini planlar, düzenler ve takip eder. Bu süreç içinde gümrük işlemlerini de yönetebilir. Spedisyon nedir lojistik şirketleri, müşterileri adına taşıma araçları ve nakliye yönetimi konusunda uzmanlaşmış profesyonelleri içerir.

Lojistik Terimleri nelerdir?

Lojistik terimleri, tedarik zinciri yönetimi, depolama, taşıma ve dağıtım gibi lojistik süreçlerle ilgili kullanılan kavramları ifade eder. Bu terimler arasında stok yönetimi, depo optimizasyonu, taşıma maliyetleri, sipariş takibi ve daha birçok konu bulunmaktadır. Lojistik terimleri, sektörde etkili iletişim ve işbirliği için önemlidir.

Lojistik terimi ne anlama gelir?

Lojistik terimi, mal ve hizmetlerin tedarik zinciri içinde etkili ve verimli bir şekilde hareket etmesini sağlamak için kullanılan bir kavramdır. Lojistik, depolama, taşıma, sipariş yönetimi, stok kontrolü gibi süreçleri kapsayan bir disiplindir. Lojistik, tedarik zinciri boyunca mal ve hizmetlerin akışını optimize etmek ve maliyetleri düşürmek amacıyla stratejik planlama ve uygulama içerir.

AMS nedir lojistik ne demektir?

AMS (Automated Manifest System), lojistik ve gümrük işlemleriyle ilgili olarak genellikle deniz ve hava taşımacılığında kullanılan bir terimdir. Bu sistem, taşıma öncesi manifestoların otomatik olarak hazırlanmasını ve gümrük yetkililerine iletilmesini sağlar. Bu sayede gümrük işlemleri daha hızlı ve verimli bir şekilde gerçekleştirilebilir.

Lojistikte COD ne demektir?

COD, “Cash on Delivery” teriminin kısaltmasıdır ve lojistikte ödemenin teslimat anında yapılmasını ifade eder. Müşteri, malı teslim alırken nakit veya başka bir ödeme yöntemi ile ödeme yapar. Bu ödeme şekli, özellikle e-ticaret ve kargo hizmetlerinde sıkça kullanılan bir uygulamadır. COD, müşteriye ürünü inceleme ve onaylama fırsatı sağlarken, satıcıya da ödeme garantisi sunar.

Gray Background
Yolda Kırmızı Ok
Yolda.com Blog'a abone olun birbirinden ilginç içerikleri e-posta kutunuzdan takip edin.
Keep Reading
Yolda AuthorYolda
Lojistik Terimleri ve Anlamları: Sektör Profesyonelleri İçin Rehber

Lojistik, modern yaşamındaki ticaret ortamında iş süreçlerini düzenlemenin ve optimize etmenin kilit bir unsuru haline gelmiştir. Küresel ekonominin hızla evrildiği bu dönemde, lojistik terimleri ve kavramları anlamak, iş dünyasında başarıya ulaşmak için önemli bir avantaj sağlar. Sektördeki gelişmelerle birlikte değişen ve genişleyen terimler arasında yol bulmak, iş süreçlerini daha etkili bir şekilde yönetmek için kritik […]


15 Ara 2023 , 9 Min Read
Lojistik Terimleri ve Anlamları: Sektör Profesyonelleri İçin Rehber
Yolda AuthorYolda
Nakliyat Sigortası: Taşımanın Güvencesi Nasıl Sağlanır?

Nakliyat sigortası, taşıma işlemlerinin önemli bir parçası olarak bilinir ve taşınan malzemelerin güvencesini sağlayan kritik bir araç olma görevini üstlenir. Bu sigorta ile birlikte malzemelerin taşınması sırasında oluşabilecek her türlü hasara karşı koruma sağlanmış olur. Taşıma süreci sırasında pek çok riskle karşı karşıya olan mal sahipleri ve taşıma şirketleri için, nakliyat sigortası, olası maddi kayıpları […]


13 Kas 2023 , 7 Min Read
Nakliyat Sigortası: Taşımanın Güvencesi Nasıl Sağlanır?
Yolda AuthorYolda
Nakliye Fiyatı – Freight Maliyetlerini Azaltmanın 10 Yolu

Şirketlerin toplam maliyetlerinin önemli bir kısmını  nakliye fiyatları oluşturur. Freight maliyetini doğru şekilde azaltmak için her firmanın özel çalışmaları bulunur. Başta doğru nakliye yönetimi olmak üzere birçok şekilde nakliye aliyetlerini düşürebilirsiniz.  Lojistik Maliyetleri Düşürmenin Yolları Lojistik maliyetleri nelerdir; ürünlerin taşınmasında harcanan ve sarf edilen efor ve bütçe bütününe verilen addır. Araçlar, maaşlar, yakıt bunların içerisinde […]


8 Kas 2023 , 8 Min Read
Nakliye Fiyatı – Freight Maliyetlerini Azaltmanın 10 Yolu