Yolda Logo
Login
Geri Dön
Lojistik Rehberi

Lojistik Süreçlerinde Doğru İş Ortağı Seçiminin Önemi

Yolda Yolda 27 Ara 2022, 9 dk okuma süresi
Lojistik Süreçlerinde Doğru İş Ortağı Seçiminin Önemi

Başarılı bir lojistik operasyonu için müşteri ihtiyaçlarını doğru okumak ve anlamak gerekir. Ayrıca iş ortağının dinamiklerine uygun organizasyonel yapının dizayn edilmesi büyük önem taşır. Markalar, kullanıcılarının güven ortamı içinde sınırsız bir şekilde alışveriş yapabilmesi için gerekli olan tüm imkânları hazırlamaktan sorumludur. Bir markanın tercih sebebi olmasındaki en önemli kriter ise güvendir. Özellikle lojistik sektöründe güven çok önemli bir kriterdir. Şirketler birçok araştırma yaptıktan sonra iş birliği yapmaya karar verdiği lojistik şirketlerinin ürün ya da malı çok uzun zaman sonra bazen de hatalı bir şekilde yerine ulaşmasını arzu etmez. Şirketler arasındaki alışveriş bağının güvenle ve sorunsuz olarak yürütülmesi için lojistik süreçlerinde doğru iş ortağı seçimi önemlidir. 

Bir işletmenin marka kimliği değerinin devam etmesi hizmet verme süreçlerinin hızlı ve sorunsuz şekilde tamamlanması ile doğrudan etkilidir. Doğru lojistik yönetimi ve bu yönetimin sürdürülebilirliği için müşterilerin ihtiyaçlarının belirlenmesi en önemli konudur. Hangi alanlarda ihtiyaçların ne tür olduğunun belirlenmesi ve bu ihtiyaçlara yönelik çalışmalar dikkatli bir şekilde belirlenmelidir. Bilhassa lojistik süreçlerinin doğru yönetilmesi ve doğru işlemesi sonuç itibariyle sürecin başarıya ulaşması için önemli bir paya sahiptir. Aksi takdirde yapılabilecek herhangi bir hata ya da oluşabilecek herhangi bir aksaklık tüm planlamanın çökmesine, organizasyonun zarar görmesine sebep olabilir. Bu nedenle lojistik süreçlerinin yönetiminde Doğru operasyonel faaliyetleri olan bu faaliyetleri gerçekleştirirken doğayı koruyan, yeşil lojistik ile doğrudan bağlantılı çalışmaları bulunan iş ortağı seçimi, sürecin en kritik kararlarından biridir.

Sürdürülebilirlikte Lojistik Partnerinin Önemi

İşletmelerin Lojistik İşlerinde Sürdürülebilirlik Adımları

Lojistik, bir iş akışının en önemli ve kilit operasyonlarından biridir. Bu bağlamda bir lojistik faaliyetinin iyi yönetilmesi işletmeler açısından büyük önem taşımaktadır. Müşterilerin ihtiyacını karşılamak adına yapılan tüm lojistik faaliyetler bize lojistiğin en temel amacını göstermektedir. Lojistik yönetimi bu amaç doğrultusunda tedarik zincirinin önemli bir parçası olarak görülmektedir. Müşteri isteklerinin karşılanması konusunda başlangıç noktasından bitiş sürecine kadarki ileri ve geri yönlü akışın en etkili ve verimli şekilde idare edilmesi lojistik yönetiminin amacını bize göstermektedir.

Küreselleşme ile birlikte günümüzde işletmelerin çevrelerinde gerçekleşen gelişmelere kayıtsız kalması düşünülemez. Pek çok sektörde olduğu gibi, lojistik sektöründe de sürdürülebilirlik uygulamaları gittikçe önem kazanmaktadır. Lojistik sektöründe enerji tüketimi çok yüksek olduğundan, çevresel sürdürülebilirlik lojistik sektöründe daha da önemli hale gelmektedir. Lojistik firmalarının çevresel konulara karşı gösterdikleri duyarlılıklar sürdürülebilir bir yaşam için çok değerlidir. Bu yaklaşımların lojistik hizmetini kullanan firmalar için de önemi büyüktür. Çünkü tüm üretim sürecini sürdürülebilirlik raporlarında paylaşan firmalar için lojistikteki sürdürülebilirlik başarısı da önemlidir. 

Günümüzde işletmelerin sürdürülebilirlik farkındalığı ile birlikte çevreye daha az zarar vererek verimli üretimler yapabilmesi önem ve hız kazanmıştır. 

Son yıllarda dünya üzerinde hava kalitesi git gide düşmektedir. Özellikle lojistik alanında kullanılan araçların çevreye yaptığı salınımlar hava kalitesini düşüren önemli bir etkendir. Bu doğrultuda yapılacak en temel sürdürülebilir adım yeşil lojistik uygulamalarına geçiştir. Bu uygulamalar sürdürülebilir lojistik alanında yapılacak en temel adımdır.

İşletmeler, son yıllarda sürdürülebilirlik yaklaşımını daha iyi uygulamaya başlamıştır. İşletmelerin sürdürülebilirlik çalışmalarında en önemli konulardan biri atık yönetimidir. Sürdürülebilirlik açısından bakıldığında atık yönetimi önemli bir yer tutmaktadır. Bilinçsiz ve kontrolsüzce çevreye salınan atıklar doğanın kirlenmesine neden olmakta doğanın kendini yenilemesine engel olmaktadır. Atık yönetimi toprağa verilen zararın baş aktörü konumundadır. Bu doğrultuda lojistik alanında çevresel farkındalık oluşturulmalı ve lojistik atıkların özel olarak toplanıp yine özel yerlerde imha edilmesi gerekmektedir. Yine atıkların doğaya vereceği zararı düşünerek kullanılan malzemelerin doğaya en az zarar veren ya da geri dönüşümlü malzemeden üretilmesi daha az zararlı atığın çevreye ulaşmasını sağlayacaktır. Bu uygulama maliyet değerlerini artıracak bir uygulama olsa dahi sürdürülebilirlik açısından kilit öneme sahiptir.

Tersine lojistik kavramı sürdürülebilirlik altında önemli bir konumda yer almaktadır. Tersine Lojistik; ileri yönlü işleyen bir sistem olan lojistik gelişen dünya ile maalesef verimli olmamaya başlamıştır. İleri yönlü yaklaşım bir malın üreticiden tüketiciye kadar olan tüm süreçleri sırasıyla kapsamaktadır. Fakat yeşil anlayış ve sürdürülebilir düşünce ile ileri yönlü akış tersine dağıtım yapılarak çevresel bir sisteme dönüşmüştür. Bu sistem tersine lojistik olarak adlandırılmaktadır. Tersine lojistik faaliyetleri bazı temel kademeleri bulunmaktadır. Örneğin geri kazanılacak ürünlerin ve toplanacak noktaların belirlenmesi, ürünlerin geri toplanması, gözden geçirilerek sınıflandırılması, ürünlerin yenilenmesi, nakledilmesi ve sürecin kontrolü gibi aşamalara dikkat etmek gerekmektedir. Tersine lojistik anlaşıldığı üzere tedarik zinciri içerisindeki geri yönlü akışlar ile ilgilidir. Özellikle atık haline gelebilecek pek çok kullanılabilir malzemenin geri kazanılması açısından sürdürülebilirliğe katkı sağlamaktadır.

is-ortagiSürdürülebilirlikte Lojistik Partnerinin Önemi

Küreselleşmeyle birlikte ticari ve lojistik faaliyetlerini çok geniş bir coğrafyada yaygın hale getiren firmalar dünya ticaret hacmi ve ürün çeşidindeki artışla birlikte ürünlerinin dağıtımı kadar sürdürülebilirliğe de önem vermeye başlamıştır. Lojistik partnerleri seçerken özellikle faaliyetlerinin tamamen yeşil olması adına çalışmalar yürütmesi önem arz etmektedir. Lojistik partnerin gerçekleştirdiği faaliyetlerde firmalar özellikle çevre üzerine gerçekleştirilen olumsuz etkilerin en aza indirgenmesi bir hedef olarak belirlemelidir.

Lojistik partneri seçerken firmanın sürdürülebilirlik faaliyetleri kapsamında karbon salınımı yüksek olan araçların daha az karbon salınım oranlarına sahip araçlara tercih etmeli ve lojistik faaliyetlerini yerine getirirken doğaya karışan zararlı gazların oranını en aza indirmeyi hedeflemelidir. Ayrıca firmalar kullandıkları araçlardaki nitrojen oksit gibi doğaya oldukça zarar veren gazların doğaya daha az zarar veren nitrojen şeklinde düzenleyen sentetik üre solüsyonu kullanarak araçların çevreye verdiği zararı minimum seviye indirmeyi amaçlamalıdır. 

Araçların temizliği lojistik sektöründe faaliyet gösteren firmalar için de çok önemli bir konudur. Sürdürülebilirlik faaliyetlerinde firmaların araçlarının temizlik ve bakımında kullandığı kimyasal maddelerin çevreye karışması durumunda içme su kaynakları büyük ölçüde zarar gördüğü için firmanın araçların temizliği sırasında ortaya çıkan çevreye zararlı atıkları yetkililere teslim ederek imha işlemlerine katkı sağlaması gerekir.

Faaliyetlerine 2021 yıl sonu itibarıyla başlayan Yolda.com çalışmalarından kaynaklanan çevresel etkileri önemsiyor ve ölçüyor. Faaliyetlerinde çevreye duyarlı, enerji tasarrufu yapan düşük emisyonlu faaliyetleri ile lojistik sektöründe öncü firmalardan biri olmayı amaçlıyor. Modern dünyanın bir parçası olan değişim ile birlikte parsiyel taşımacılığın da önemi her geçen gün artmaktadır. Parsiyel taşımacılık diğer adıyla parça yük taşımacılığı aynı lokasyon ya da rota üzerinde bulunan birden fazla göndericiden alınan yüklerin tek bir araç ile yola çıkarılması demektir. Yolda.com’un sunduğu parça ve parsiyel taşımacılık hizmetleri ile ürünlerinizi bekletmeden daha hızlı taşıtmanız mümkün. Yolda.com kurumsal karbon ayak izi hesaplama ve raporlama çalışmaları ile dijitalleştirdiği lojistik süreci ile sürdürülebilirliğe katkı sağlamaktadır. Tüm taşımacılık operasyonlarında yeşil lojistik çalışmalarını da titizlikle sürdüren Yolda.com karbon ayak izini anlık olarak yöneterek sürdürülebilirliğe önem veriyor.

Yolda.com faaliyetlerinde çevreye duyarlı, enerji tasarrufu yapan, çevresel faktörler konusunda hassas, karbon salınımını en aza indirgeyen çalışmalarla faaliyetlerini sürdürmektedir. Sürdürülebilirliğe önem veren ve bu doğrultuda geliştirdiği yeni planlamalar sayesinde sahip olduğu partnerlik avantajları ile çalışmalarına devam etmektedir.

Gray Background
Yolda Kırmızı Ok
Yolda.com Blog'a abone olun birbirinden ilginç içerikleri e-posta kutunuzdan takip edin.
Keep Reading
Yolda AuthorYolda
Tüketicinin Karbon Ayak İzi: Alışverişin Çevresel Etkisi

Karbon ayak izi, günümüzde giderek artan bir endişe kaynağı haline geldi. Ürünlerin karbon ayak izi, çevresel sürdürülebilirlik konusunda önemli bir rol oynuyor. Karbon ayak izinin oluşmasına neden olan birçok olumsuz faktör günümüzde insanların rutin olarak kullandığı birçok hareket yüzünden oluşuyor. Üretimden tüketime kadar bir ürünün çevreye olan zararı son yıllarda tedirgin edici boyutlara ulaştığından hem […]


12 Eyl 2023 , 8 Min Read
Yolda AuthorYolda
Nakliye Fiyatı – Freight Maliyetlerini Azaltmanın 10 Yolu

Şirketlerin toplam maliyetlerinin önemli bir kısmını  nakliye fiyatları oluşturur. Freight maliyetini doğru şekilde azaltmak için her firmanın özel çalışmaları bulunur. Başta doğru nakliye yönetimi olmak üzere birçok şekilde nakliye aliyetlerini düşürebilirsiniz.  Lojistik Maliyetleri Düşürmenin Yolları Lojistik maliyetleri nelerdir; ürünlerin taşınmasında harcanan ve sarf edilen efor ve bütçe bütününe verilen addır. Araçlar, maaşlar, yakıt bunların içerisinde […]


10 Eyl 2023 , 8 Min Read
Yolda AuthorYolda
Küresel Lojistikte Robotik ve Otomasyonun Geleceği

Teknolojinin hızla ilerlemesi, küresel lojistik sektöründe de dönüşümlere yol açtı. Bu dönüşümlerden biri de lojistikte teknoloji kullanımı ile birlikte robotik ve otomasyonun yükselişidir. Robotik ve otomasyon, fiziksel iş süreçlerinin ve görevlerinin insan yerine makineler tarafından gerçekleştirilmesini ifade eder. Bu yenilikçi yaklaşım, lojistik sektörünün verimliliğini artırma, hızı arttırma, hataları azaltma ve insan gücünü stratejik görevlere yönlendirme […]


8 Eyl 2023 , 8 Min Read