Yolda Logo
Login
Geri Dön
Lojistik Rehberi

Lojistik İş gücü Yönetimi

Yolda Yolda 21 Ara 2022, 6 dk okuma süresi
Lojistik İş gücü Yönetimi

Gelişen dünyada; hız, teknoloji, enformasyon olmazsa olmaz kavramlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Yeni dünyada bu değişime en fazla katkı sağlayan ve destekleyen sektörlerden biri kuşkusuz lojistik sektörüdür. Lojistik sektörü iş gücü planlamalarında kritik sektörler arasındadır. Lojistik iş gücü yönetimi bir işletmenin faaliyetlerinde ihtiyaç duyduğu işgücü miktarını ve aldığı işleri geleceğe yönelik beklentileri doğrultusunda zaman yönetimini de kullanarak organize etmesidir. Özellikle emek-yoğunluk olan iş ortamlarının planlanmasında lojistik iş gücü yönetimi büyük önem sahiptir.

Lojistik faaliyetlerinde iş gücü yönetimi son yıllarda daha da önem kazanmıştır. Sektörde nitelikli iş gücü ihtiyaçlarının giderilmesi ve lojistik alanındaki araştırma ve sanayi gereksinimleri nedeniyle lojistik, yükseköğrenim ve uzmanlık alanı gerektiren bir sektör olmaya başlamıştır. Sektörün farklı akademik disiplinlerin bir araya gelerek daha fazla desteklenmesi gerekmektedir. Son yıllarda, uluslararası gelişmeleri takip ederek analiz eden ve kazandığı birikimini harekete geçirerek aldığı eğitimleri uygulamaya koyacak mesleki birikime sahip iş gücünün ortaya çıkması lojistik faaliyetlerin planlı ve profesyonel bir şekilde yürütülmesini sağlamaktadır.

İşgücü Planlamalarında Yenilikçi Yaklaşımlar

Son yıllarda Bilgi Teknolojilerinde yaşanan gelişmeler sayesinde yenilikçi yaklaşımlar önem kazanmaktadır. Bu yenilikçi yaklaşımları Yöneylem Araştırmaları (Operations Research) kapsamında çeşitli optimizasyon yöntemler kullanılmaktadır. Bu yöntem ile kurum kaynaklarının verimliliğin artması, müşteri memnuniyetini sağlaması bunları yaparken de maliyetleri minimuma indiren sistemler oluşturulabilmektedir.

planlamaStratejik Lojistik Yönetimi

Stratejik Lojistik Yönetimi ihtiyaç duyulan bir malın ya da ürünün istenilen her koşulda ve yerde en hızlı ve en ekonomik şekilde temin edilmesini sağlayan bir yönetim sürecidir. Bir ürünü icat eden ülke farklı, üreten ülke farklı satışını yapan ülke farklı olabilmektedir. Bu noktada lojistiğin önemi ortaya çıkmaktadır. Günümüzde her ürünü ya da malı üretemeyebiliriz ama lojistik faaliyetler sayesinde üretilen her ürünü satın alıp sahip olabiliriz. Lojistik, üretici ve tüketici arasında köprü oluşturur.

Stratejik Lojistik Yönetimi eldeki üretim kaynaklarının etkili, verimli ve doğru bir biçimde kullanılmasıdır. İşletmeler uzun vadede sürdürebilir rekabet üstünlüğünü sağlayabilmek amacıyla, eldeki üretim kaynaklarının etkili kullanmak durumundadır ve sürdürebilirliklerini stratejilerle belirlerler. Stratejik Lojistik Yönetimin temelinde de doğru stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması yatar. Lojistik bir işletmenin en önemli ayırıcı güçlerinden bir tanesi de entelektüel sermayesidir. Entelektüel sermaye eğitilmiş nitelikli işgücü olarak tanımlanabilir. Stratejik lojistik yönetiminde personelin nitelikli olması o işletmenin gelecekte var olmasının ön koşulu olarak görülmektedir. Stratejik lojistik yönetimi için gereken nitelikli iş gücünün düzenli personel eğitimi, dijital mecralarda yapılan eğitimler gibi destekleyici programlarla sürekli taze tutulması ve zenginleştirilmesi gerekmektedir. 

Stratejik Lojistik Yönetimin Şirketlere Sağladığı Faydalar

Stratejik Lojistik Yönetimi işletmelerde müşteri memnuniyetinin artarak aynı zamanda rekabet avantajı da sağlayarak işletme verimliliğini ve karlılığını olumlu olarak etkiler. Kaynak israfının önüne geçerek, kaynakların sürdürebilirliğini sağlamayı da amaçlamaktadır.

İş Gücü Yönetiminin Önemi

Lojistik, gelişen teknolojiler ve artan nüfusa paralel olarak küreselleşmenin de etkisi ile önemi artan bir kavramdır. Lojistik yönetimi ürünün ya da malın sadece taşınması değildir. Ürünün üretiminden başlayarak, ürünün ya da malın tüketiciye sorunsuz ve hatasız bir şekilde ulaştırılmasını sağlayan faaliyetlerdir. Lojistiğin ilk örneklerine askeri alanda rastlansa da lojistik artık hayatımızın her alanındadır.

Günlük hayatımızda gördüğümüz ürünlerin temini, üretimi ve tüketilmesinde lojistikten bahsetmek mümkündür. Önemi her geçen gün daha da artan ve ivme kazanan lojistiğin en temel aktörü insan gücüdür. Lojistikte etkin, hatasız ve hızlı olması için alanında uzman, eğitim ve tecrübe yapısı konuya göre şekillenmiş kişileri istihdam edilmesi gerekir. Bu tercih işgücünde fark yaratmayı ve ekonomik olarak güçlenmeyi de beraberinde getirir.

planlama-2Lojistikte Dijitalleşmenin Firma ve Sektör Çalışanlarına Sağladığı Avantajlar 

Dijital dönüşüm ile gelen teknolojik gelişmeler, müşterilerin satın alma davranışlarındaki farklılıklar, siyasal ve ekonomik gelişmeler nedeniyle lojistik sektörü de değişimle karşı karşıyadır. Bu gelişmelerden en önemlisi dijital dönüşümdür. Dijital dönüşüm işletmelerin çalışma şekillerini ve müşterilerine nasıl değer kattığına dair köklü değişiklikler ortaya çıkan bir değişimdir. Yapay zekâ, nesnelerin interneti, dijital medya, geniş bant internet gibi uygulamalar göz önüne alındığında dijital dönüşümü birkaç teknolojiye indirmek olası değildir. 

Teknoloji, lojistik şirketlerinin işleyiş biçimini her açıdan değiştirmekte, “Dijital zindelik” başarı için olmazsa olmaz bir koşul haline gelmektedir. Teknolojik gelişmelerin takibi ve ayak uydurulması konusunda bu yarışta kazananlar, veri analizinden otomasyona ve platform çözümlerine kadar, bir dizi yeni teknolojiyi nasıl kullanacaklarını anlayanlar olacaktır. Bunu yapmayanlar ise yok olma riski ile karşı karşıya kalacaklar, sektörde istihdam edecek kalifiye personel ihtiyacını giderilmesi noktasında da sorunlar yaşamaya başlayacaklardır.

İş süreçlerinde dijital teknolojilerin kullanılmasıyla beraber söz konusu teknolojilerin sektör çalışanlarına sağladığı avantajlarda oldukça fazladır. Dijitalleşen çalışanlar işlerini daha sistemsel yönetebilmekte; bu durum hata riskini de minimuma indirmektedir. Doküman şeklinde kaynak kullanımının azalması, düşük maliyetler, çalışanların üretkenliğinin artması, iş verimliliğin artması, artan müşteri memnuniyeti ve bağımlılığı gibi faydalar da dijital teknolojilerin iş süreçlerinde çalışanlara sağladığı avantajlar olarak sıralanabilmektedir.

Ayrıca bulut sistemine bağlı platformlar iş birliklerini kuvvetlendirmekte, anında görünürlük sağlamakta ve bilgi paylaşımını teşvik etmektedir. Söz konusu bulut platformaları, göndericiler, taşıyıcılar, müşteriler, tedarikçiler ve ortaklar arasında şeffaflık ortamını sağladıkları için, dijital teknolojide döngüsel bir ekonominin ve dijital tedarik zinciri ekosisteminin oluşturulmasında önemli bileşenler halini almaktadır. 

Yolda.com lojistik sektöründeki tüm dijital dönüşüm süreçleri, nesneleri, verileri, üretici ve tedarikçileri müşterilerle daha etkin yollarla buluşturmayı, doğru bilgiyi zamanında ulaştırmayı mümkün hâle getirmektedir.

Gray Background
Yolda Kırmızı Ok
Yolda.com Blog'a abone olun birbirinden ilginç içerikleri e-posta kutunuzdan takip edin.
Keep Reading
Yolda AuthorYolda
Nakliyat Sigortası: Taşımanın Güvencesi Nasıl Sağlanır?

Nakliyat sigortası, taşıma işlemlerinin önemli bir parçası olarak bilinir ve taşınan malzemelerin güvencesini sağlayan kritik bir araç olma görevini üstlenir. Bu sigorta ile birlikte malzemelerin taşınması sırasında oluşabilecek her türlü hasara karşı koruma sağlanmış olur. Taşıma süreci sırasında pek çok riskle karşı karşıya olan mal sahipleri ve taşıma şirketleri için, nakliyat sigortası, olası maddi kayıpları […]


13 Kas 2023 , 7 Min Read
Nakliyat Sigortası: Taşımanın Güvencesi Nasıl Sağlanır?
Yolda AuthorYolda
FCA Teslim Şekli Nedir, Nasıl Uygulanır ve Avantajları Nelerdir?

FCA teslim şeklinde satıcı malları hazırladıktan sonra alıcı ile mutabık kaldığı kendi ülkesinde bir yerde uluslararası taşıma kurallarına göre ambalajlanmış olarak nakliye firmasına teslim eder. Nakliye firması alıcı tarafından belirlenir. Satıcının görevi; malları eksiksiz olarak alıcının belirlediği nakliyeciye teslim etmektir. Bu sırada ise gümrükleme gibi yasal mevzuatları da yerine getirmesi beklenir. Satıcı gümrükleme işlemlerinin de […]


10 Kas 2023 , 7 Min Read
FCA Teslim Şekli Nedir, Nasıl Uygulanır ve Avantajları Nelerdir?
Yolda AuthorYolda
Serbest Bölge Nedir? Serbest Bölgelerin Avantajları ve Türkiye’deki Örnekleri

Serbest bölgeler, dünya genelinde ekonomilerdeki görülecek büyümeyi teşvik etmek, ticaret ve alışverişleri kolaylaştırmak ve yatırım çekmek amacıyla oluşturulan özel ekonomik bölgelere denir. Bu bölgelerin genellikle gümrük vergileri, vergi avantajları, düzenlemeler ve diğer ticaret kısıtlamaları konusunda özel ayrıcalıklara sahip oldukları söylenebilir. Serbest bölgeler getirdiği özel ayrıcalıklarla beraber hem yerel işletmeler hem de uluslararası şirketler için cazip […]


3 Kas 2023 , 7 Min Read
Serbest Bölge Nedir? Serbest Bölgelerin Avantajları ve Türkiye’deki Örnekleri