Yolda Logo
Login
Geri Dön
Yolda.com

Konteyner Ağırlık Belgesi & Taşımacılıkta IMO Kodları

Yolda Yolda 11 Eki 2022, 8 dk okuma süresi
Konteyner Ağırlık Belgesi & Taşımacılıkta IMO Kodları

Taşımacılık sektöründe önemli bir yere sahip olan deniz taşımacılığında, bazı uluslararası kurallara göre belge alınması gerekir. 1 Temmuz 2016 tarihinde geçerli olan Uluslararası Denizcilik Örgütü sözleşmesi kapsamında, dolu konteynerler için ağırlık belgesi uygulaması gerekliliği doğar. Tüm dünyada aynı sürede kabul edilen belge ile konteynerlerin gemiye yükleme süreçleri belli bir ağırlık sonrasında gerçekleşir. Konteyner ağırlık belgesi, deniz taşımacılığı yapan şirketlere gemilere yükleme öncesinde brüt ağırlık üzerinden işlem yapma zarureti sunar. Doğrulanmış brüt ağırlık belgesi olarak da bilinen belge iki nüsha olarak düzenlenir. Dolu konteynerler için brüt ağırlıkların yükleten ya da temsilcileri aracılığı ile yapılması gerekir. Deniz taşımacılığını daha güvenli bir hale getiren belge alımı ile yük ve malların korunması amaçlanır. Deniz yolu ile ihracat yapan firmalar için zorunlu olan belge miktarı her yıl tüfe oranına göre artırılır. Tavan ücret üzerinden gerçekleşen ödemeler konteyner başına belli oranlarda gerçekleşir. Denizde can güvenliği sözleşmesi kurallarına göre uygulanan belgenin, yükleme öncesinde belirlenen cut off süresine göre sağlanması gerekir. Belge hazırlığı sırasında eksik ya da sorunlu bir durum oluştuğunda konteynerin gemiye yükleme işlemi yapılmaz. Ticaret yapan firmaların yapacağı hazırlık süreçleri Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından kontrolü gerçekleşen belge ile brüt ağırlıklar güvence altına alınır. İhracat yapan firmaların mutlaka edinmesi gereken belge, tüm dünyada 2016 tarihinden itibaren uygulamaya başlandı. 

SOLAS Nedir?

Denizde can güvenliği olarak bilinen Solas, 1974 yılından beri uygulanan uluslararası bir sözleşmedir. Gemilerin inşaat süreçlerinden itibaren can ve mal güvenliğinin oluşmasını sağlayan anlaşma çerçevesinde uluslararası kurallar uygulanır. İhracat yapan ticari gemilerin yapımı, işletilmesi ve iç donanımların kapsayan sözleşmede emniyet şartlarının minimum seviyede olması gerekliliği vardır. Solas kurallarına göre GMDSS uydu ve telsiz cihazı bulundurma koşulunu sağlayan gemilerde 300 GT ve üzerindeki yüklerin taşınması gerçekleşir. Bazı farklı durumların dışında tüm gemilerin Solas’a tabi olması zorunluluğu vardır. Sözleşme genel hükümler, inşa ve denge makineleri, yangından korunma, can kurtarma, telsiz haberleşmeleri gibi birbirinden bağımsız farklı hükümlere göre gerçekleşir. Teknik ve genel hükümler olarak gerçekleşen anlaşma kuralları, olası kaza ve yaralanma durumlarında gelişmelere göre uygulanır. Makine ve elektrikli sistemlerin devreye girme sıralamalarını aşama aşama anlatan kurallar, can ve mal güvenliğini korumaya yöneliktir. Deniz yolu ile uluslararası ticaret yapan firmaların tehlikeli madde taşıması sırasındaki riskleri bu sözleşmelerle asgari seviyelerde tutulur. Ambalajlı ve dökme katı maddelerin taşınma süreçlerinin detaylandırıldığı anlaşma sefer sırasında gemide oluşan gelişmeler doğrultusunda planlanır. Gemiler inşaat ve teçhizat konularını detaylı olarak aktaran Solas nedir sorusu, ihracat firmalarını ilgilendiren önemli detaylar arasında bulunur. Yüklerin gemiye taşınma ve diğer süreçlerinde uyulması gereken prosedürleri belirleyen anlaşma, farklı mallar için değişik kod oluşturur.

VGM (DBA) Açılımı Nedir?

Uluslararası arenada deniz yolu üzerinden yapılan taşımalarda verified gross mass olarak bilinen VGM, tartım sonuçlarını belirtir. Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan kontrollerde önem kazanan terim, aşırı yüklemelerde firmalara sıkıntı yaratan durumlar arasında bulunur. Düzenli olmaması durumunda cezai işlemlerin uygulandığı sözleşmeler, iki farklı yolla yapılır. Birinci yolda, yükler konteyner tümüyle yüklendikten sonra tartım işlemi yapılır. Buradan çıkan sonuçlara göre elde edilen veriler, liman işletmelerine gönderilir. İkinci durumda yükleme öncesinde mallar tek olarak hesaplanır. Konteyner ağırlığı da ayrı hesaplanan sistemde netten brüte doğru gidilir. VGM tartışmalarının düzenli olarak yapılması olası kontroller sırasında nakliye firmalarına avantaj sağlar. DBA açılımı Türkçe karşılığı olan doğrulanmış brüt ağırlık olarak çevrilir. Gemi güvenliği açısından hayati önem taşıyan tartımların liman işletmelerine bildirilmesi gereklidir. Doğrulaması yapılan brüt ağırlıklar, sertifikalı araçlar üzerinden yapılır. Kalibre olarak ölçülen değerler hem gemi hem de liman terminal operatörün bilgisi dahilinde tutulur. Uluslararası ölçülere uygun olarak yapılan tartı işlemleri mevzuat genelinde değerlendirilir. Konteynerlerin kontrolleri Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı yetkilileri tarafından belli zaman aralıklarında yapılır. DBA verileri girilmeyen ya da eksik olan konteynerin kabulü liman işletmesinin bilgisine göre gerçekleşir. Limandan ayrılan her gemi için yapılması gereken tartımlar tercihe göre brüt ya da net üzerinden hesaplanır. Liman işletmelerinin inisiyatifinde olan kabul etme veya geri çevirme gibi durumlara karşı gemilerin VGM ölçülerinin detaylı olarak yapılması önemlidir. 

Taşımacılıkta IMO Kodları

Deniz taşımacılığı, farklı avantajları ile en fazla tercih edilen lojistik süreçler arasında bulunur. Deniz üzerinde yapılması, yük ve malların taşınmasında kirlilik riskinin oluşmasında etkilidir. Tehlikeli maddelerin taşınması sırasındaki prosedürler Solas ve Marpol tarafından düzenlenir. Birleşmiş Milletler Tehlikeli Maddelerin Taşınması uzmanları tarafından hazırlanan yönetmelikler, her yükün kategorisine göre belirlenir. 1 Ocak 2004 sonrasında kabul edilen yasalara göre IMO kodu zorunlu olarak alınmalıdır. Farklı sınıflara göre verilen kodlar, 9 kategoride toplanır. 1.sınıfı patlayacılara tahsis edilen kodlar şöyle sıralanabilir;

Özel teknolojilerle oluşturulan otomatik asistan hizmeti olan lojistik firmalar, her madde için geçerli olan sınıfı belirler. Tehlikeli maddenin içeriğine göre taşıma seçenekleri sunan sistem, dokümanların hatasız ve tam  olmasını sağlar. Gönderici, alıcı ve taşıyıcı tarafında kolaylık sağlayan sistem sayesinde tüm gönderiler en ideal şekilde taşınabilir. Sistem otomatik seçme yöntemi ile deniz taşımacılığını farklı bir seviyeye taşır. Hem taşıması yapılan ürünün hem de lojistik firmaların yararına olan kodlar, tehlike durumuna göre yükleme ve boşaltma sırasındaki çalışmaların titizlikle yapılmasını sağlar. 

DBA Bilgilerinin Hatalı Girilmesi

Dolu konteyner brüt ağırlıklarının doğru girilmesi hem gemi hem de mürettebatın güvenliği açısından önemli bir detaydır. Bu kapsamdaki bilgilerin yanlış girilmesi halinde belli süre zarfında düzeltme işlemleri yapılır. Bilgi sistemi üzerinden gemi kıyıya ulaşmadan yapılacak  doğru kayıtların idari kurumlara iletilmesi gerekir. DBA belgesi düzenlenen dolu konteyner, gemiye yükleme yapmadan taşımadan geri çekilirse belge iptali gerçekleştirilir. Her ne kadar yükleme iptal edilse de verilen kontrol ücretinin iadesi yapılmaz. DBA bilgilerinin hatalı girilmesi, sonrasında doğan tüm kayıplar taraflar arasında yapılan sözleşme çerçevesinde değerlendirilir. Denizyolu taşımacılığının daha güvenilir olarak gerçekleşmesi için tüm kural ve yükümlülüklerin tam anlamıyla uygulanması önemlidir. Uygulamalara adapte olarak bu süreçleri doğru olarak yapan firmalar, bekleme süreçlerini son derece kolay bir şekilde atlatır. Güvenilir nakliyeciliğin yükselen trendi olan denizyolu taşımacılığı, uluslararası sözleşmeler ve kurallara göre yapıldığında lojistik süreçlerin gelişmesine büyük katkı sağlar. Tedarik zincirinden boşaltma aşamalarına uzayan süreçler, gemi personeli ve dokümanların güvenliği açısından da son derece önem taşır. Sistematik olarak işleyen süreçleri doğru yöneten lojistik firmalar, çevrenin korunması konusuna da hassasiyetle yaklaşır. Tüm yükleri tehlike sıralamasına göre sınıflandıran modüller, lojistik süreçlerin daha düzenli ve güvenli  bir şekilde yapılmasına eşlik eder. Her ortamda güvenli yük nakliyesi için yeterlilik belgeleri alarak taşımacılığı gerçekleştirmek hem firma hem de lojistik süreçlerde son derece önemlidir. 

 

Gray Background
Yolda Kırmızı Ok
Yolda.com Blog'a abone olun birbirinden ilginç içerikleri e-posta kutunuzdan takip edin.
Keep Reading
Yolda AuthorYolda
E-Ticaretin Yükselişi: Lojistik ve Dağıtım Ağlarına Etkisi

E-ticaretin hızla yükselişi, geleneksel alışveriş yöntemlerine büyük bir dönüşüm getirmiştir. İnternetin ve dijital teknolojilerin gelişimiyle birlikte, tüketiciler artık evlerinin konforunda birkaç tıkla istedikleri ürünlere ulaşabilmektedir. Bu durum, lojistik ve dağıtım ağları üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. E-ticaretin yükselişiyle birlikte, lojistik ve dağıtım süreçleri hızlanmış ve daha verimli hale gelmiştir. İnternet üzerinden yapılan alışverişler, fiziksel mağazaların […]


2 Kas 2023 , 8 Min Read
E-Ticaretin Yükselişi: Lojistik ve Dağıtım Ağlarına Etkisi
Yolda AuthorYolda
Tedarik Zincirinde Doğru Lojistik Partner Seçiminin Önemi 

Bir lojistik terimi olan tedarik zinciri müşterilere doğru malzeme temininin yapılmasını sağlar. Müşteriden tedarikçi firmalar tarafından alınan bilgiler her iki taraf için de önem taşır. Teslimat sürelerini kısaltarak maliyet planlaması yapmayı destekleyen doğru partner seçimi, üretimin devamlılığı için gereklidir. Piyasada arz talep dengesini karşılayan model, bilgi teknolojileri üzerinden kolay işlem yapma ayrıcalığı sunar. Yenilenen teknolojileri […]


29 Eyl 2023 , 4 Min Read
Tedarik Zincirinde Doğru Lojistik Partner Seçiminin Önemi 
Yolda AuthorYolda
Baltık Kuru Yük Endeksi Nedir? & Kuru Yük Taşımacılığı 

200 yıllık bir geçmişi olan Londra merkezli Baltık Borsası ile işlem yapan firmalar, kuru yük taşımayla ilgili bedellere göre hizmet sunar. 1985 yılının Ocak ayından beri faaliyetlerini sürdüren Borsa verileri, taşımacılık sektöründe güvenilir bir referans olarak kullanılır. Özellikle deniz yolu ile yapılan lojistik faaliyetlerde endekslerden alınan veriler baz alınır. Baltık kuru yük endeksi, tüm dünya […]


1 Eyl 2023 , 5 Min Read
Baltık Kuru Yük Endeksi Nedir? & Kuru Yük Taşımacılığı