Yolda Logo
Login
Geri Dön
Blog

Kentsel Lojistik Nedir? & Kentsel Lojistiğin Amaçları Nelerdir?

Yolda Yolda 11 Şub 2022, 8 dk okuma süresi
Kentsel Lojistik Nedir? & Kentsel Lojistiğin Amaçları Nelerdir?

Lojistik, her türlü ürün, bilgi, servis akışını sağlamak üzere işleyen bir sistemdir. Bu amaçla ürünü, başlangıç noktasından yani kaynağından son noktaya yani tüketiciye ulaştırılmasını sağlar. Başlangıç noktasından son noktaya kadar olan sürecin en iyi şekilde planlanması, lojistik açısından çok önemlidir. Planlama yapma, uygulama, taşıma, depolama, güvenlik, seri olabilme gibi başlıklar lojistik hizmetinin kalitesinde öne çıkan unsurlardır. Lojistik faaliyetler sanayi bölgeleri, limanlar, fabrika merkezleri, havaalanları, demiryolu istasyonları gibi alanlarda yürütülür. Lojistik faaliyetlerin kentlerle de bir ilişkisi bulunmaktadır. Şehir içindeki taşıma ihtiyacının artması, son yıllarda gittikçe artan ve önemli hale gelen kentsel lojistik kavramını ön plana çıkarmaktadır. 

Şehir İçi Yük Taşıma

Şehir içi yük taşımacılığı kentsel lojistik sistemi ile entegre bir şekilde yürütülmektedir. Kentsel lojistik bu bağlamda farklı şirketler tarafından yönetilirse de temelde sistematiğini lojistik kavramının gereklerinden alır. Taşıma faaliyetlerinin düzenlenmesi, trafik altyapısı, güvenlik, koşullar, çevresel etkiler ve enerji tasarrufu kentsel lojistik için oldukça önemli konu başlıklarıdır. Şehir içi tüm taşıma faaliyetlerinin ekonomik bir şekilde yürütülmesi kentsel lojistiğin ilgi alanları arasında girmektedir. Aynı zamanda bu işin ekolojik bir tarafı da bulunmaktadır. Yazının devamını okuyarak kentsel lojistik hakkında detaylı bilgi edinebilir ve kentsel lojistiğin sorunları hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Kentsel Lojistik Nedir?

Kentsel lojistik nedir sorusu merak ediliyor. Özetlemek gerekirse; bir şirketin gönderilerinin teslim alınıp, müşterilere teslim edilme sürecidir. Teslim edilmeden öncesi ve sonrası olmak üzere farklı bölümlere ayrılmaktadır. Teslim edilmeden önce belirli iş akışları bulunan kentsel lojistik teslim edildikten sonra da belirli akışlar dahilinde çalışır. Dünyada kentleşmenin artışı ile birlikte kentsel lojistikte oldukça artmıştır. Sanayileşen ve gelişen ülkelerde nüfusun kent bölgelerinde artması nedeniyle lojistik ve temin işlemleri önem kazanır. Kentler ekonomik durumlarını sürdürülebilir kılabilmek için verimli ulaşım sistemleri ile donatılmalıdır. Bu nedenle verimli ve çevre dostu lojistik planlamalar önemlidir. Kentsel lojistik yük dağıtımını, tıkanıklığı ve çevresel zararları azaltarak verimlilik sunmayı hedefler. E-ticaret alanındaki yükseliş ve sürekli artan kentleşme lojistiğin kent içerisinde de yapılmasını zorunlu kılmış ve son dönemde ciddi bir artış göstermiştir. Kentsel lojistik belirli paydaşlar arasında yapılmaktadır. Ulusal ya da bölgesel ölçekteki firmaların ürünleri üretici, toptancı ve perakendeciler tarafından toplanır. Bu işlemin ardından kargo ve nakliye şirketlerine devredilir. Taşıyıcı olan bu şirketler ürünü tüketiciye ulaştırmak ile yükümlüdür. Şehirlerin ekonomik gelişimleri ve istihdam olanakları açısından kentsel lojistik önemli bir yerde durmaktadır. Lojistik koordineli ve kolay bir şekilde yürütüldüğü takdirde gelişmeye devam edecek. 

Kentsel Lojistiğin Amaçları

Kentsel lojistiğin amaçları ekonomik, çevresel ve sosyal olarak üç bölüme ayrılıyor. Bu amaçların temel nedeni yazının devamında değineceğimiz kentsel lojistik sorunlarını en aza indirgemek olarak nitelendirilebilir. Ekonomik tarafta hızlı, düşük maliyetli ve yüksek kapasiteli lojistik hizmetini sunmayı hedefliyor. Olabildiğince seri ve tıkanıklık yaşanmadan yapılması hedeflenen lojistik işlemi kırsal alan ile kentsel alan arasında köprü ulaştırmayı sistematik bir hale getirmek istiyor. Farklı ulaşım türlerine imkan sunması ve ve lojistik altyapısına ayrılan maddi imkanların da artması amaçları arasında yer alıyor. Kentsel lojistiğin çevresel anlamda amaçları da oldukça çeşitli. Öncelikli olarak sağlıklı bir şekilde taşıma işlemlerinin sürdürülebilmesini hedefliyor. Bu sayede taşımacılığın yol açtığı her türlü çevresel ve bölgesel kirliliğin önüne geçmek önemseniyor. Lojistiğe çevresel boyutlar için de yatırım yapılması ve bu alanda gelişimlerin sürmesi planlanıyor. Sosyal amaçlar arasında ise toplumda yaşayan her bireyin bu hizmetlerden kesintisiz bir şekilde yararlanabilmesi başta geliyor. Ulaşım üzerine kurulmuş politikaların düşük gelir grubunda olumsuz etki yaratmaması ve demokratik bir kullanımın mümkün olması da amaçları arasında yer alıyor. Kentsel lojistiğin bu amaçlarını tümüyle gerçekleştirebilmesi için ekonomik, verimlilik, yol güvenliği, altyapı yönetimi, kentsel yapı yönetimi gibi faktörlere dikkat ediliyor.

Kentsel lojistiğin sürdürülebilir kılınabilmesi için çeşitli modellemeler yapılıyor. Son dönemlerde bu modellemeler oldukça önem kazanıyor. Lojistik hizmeti sunan şirketler trafik sıkışıklığı, zaman kaybı, maliyet, hasar gibi sorunların önüne geçmek için çözümler üretiyor ve bu sorunları ortadan kaldırıyor. Şirketler enerji, maliyet, hız, zaman gibi faktörler ile lojistiği daha hızlı ve güvenilir kılmayı hedefliyor. Yukarıda söz ettiğimiz gibi ekonomik, çevresel ve sosyal anlamda birçok sorunu ortadan kaldırmak için çeşitli amaçlar belirlemiş durumda. Bu amaçların gerçekleşebilmesi için araştırmalar ve geliştirmeler devam ediyor. Yazının devamında kentsel lojistiğin neden olduğu sorunlara değindik. Yazının devamını okuyarak sorunlar hakkında da fikir sahibi olabilirsiniz.

Kentsel Lojistik Sorunları

Lojistiğin şehir içi tarafı olan kentsel lojistik beraberinde bazı sorunları da doğurmaktadır. Bu sorunların önlenebilmesi için araştırmalar ve çalışmalar yürütülmeye devam etmektedir. Birbiriyle ilişkili ya da ilişkisiz birçok soruna yol açabilen kentsel lojistik, akıllı kent yaklaşımları ile beraber hem çevresel, hem maliyet, hem de zaman açısından sürdürülebilir özelliklere sahip olabilir. Kentsel lojistik sorunları arasında ilk olarak trafik sıkışıklığı dikkat çekmektedir. Bu alanda çalışan araçların yarattığı ve yaratabileceği trafik sıkışıklıkları dağıtım zamanları gözden geçirilerek düzenlenmeye çalışılıyor. Kentsel lojistiğin yarattığı sorunlardan bir diğeri çevre, hava ve görsel kirlilik. Akıllı kentlerde verilerin toplanması ve istatistikler sonucunda veri temelli lojistik faaliyetleri yürütülebilir. Bu sayede kentsel lojistiğin yarattığı sorunlar büyük ölçüde önlenebiliyor. İyi bir planlama ile birlikte kentsel lojistiğin sorunları ortadan kaldırılabilir. Büyük bir oranda karayolu üzerinden yapılan kentsel yük taşıma işlemleri çeşitli düzenlemeler ile trafikten daha az etkilenebilir ve trafiğe daha az etki edebilir hale gelebiliyor. 

Bu sorunların tümünü ortadan kaldırmak için birçok yöntem deneniyor. Örneğin bisiklet kullanımının artırılması bile bu açıdan çok önemli. İmar düzenlemeleri kentsel lojistik planlamaları göz önünde bulundurularak yapıldığı zaman, yolların genişlemesi, daha çok ray sistemi döşenmesi gibi konular gündeme gelebilir ve bütün bu işlemler lojistiğin sürdürülebilir ve daha çevre dostu olmasına imkan tanır. Bu sektörün son zamanlardaki artışı göz önünde bulundurulduğunda yarattığı sorunlar daha göz önünde olabiliyor. Kentsel nüfustaki ciddi artışlar, e-ticaretin yükselen değeri, tedarikçilerin gittikçe hızlı aksiyon alabilmesi gibi meseleler lojistiği büyük ölçüde geliştiriyor. Gelecek yıllarda bu sorunların önlenebilmesi için kesin adımların atılması oldukça önemli hale geliyor. 2050 yılı için yapılan araştırmalarda dünya nüfusundaki öngörülen ciddi artış ve kentleşme bu sorunların bugünden çözülmeye başlamasını öneriyor. Çünkü kentsel lojistik nüfus arttıkça daha büyük bir iş alanı olacaktır.

Bu yazıda kentsel lojistiğin ne olduğuna, sorunlarına ve amaçlarına değindik. Bu alan dünya nüfusu arttıkça büyümeye devam edecektir. E-ticaret gibi alanlardaki büyüyen alışveriş hacmi de lojistiği doğrudan etkilemektedir. Yol açtığı sorunları ortadan kaldırmak için yapılan araştırmalar sürüyor. Bu araştırmalar nihai bir sonuç verdiğinde kentsel lojistiğin demokratik bir şekilde kullanımı ile birlikte insan yaşamının oldukça verimli hale gelebileceğini söyleyebiliriz. 

Kaynaklar:

  1. United Nations Population Division. (2017). World Population Prospects: The 2017 Revision. New York.
  2. Erdumlu, R., M. (2006). Kentsel Lojistik ve Lojistik Köy Uygulaması, DTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
  3. Bozzo, R., Conca, A., Marangon, F. (2014). Decision Support System for City Logistics: Literature Review, andGuidelines for an Ex-ante Model. Transportation Research Procedia,3, 518-527.

Bu ve bunun gibi konularda aklına takılan tüm ulaşım soruların için bizimle iletişime geçebilir, ihtiyaç duyduğun bilgilere uzman ekibimiz aracılığı ile ulaşabilirsin!

 

Gray Background
Yolda Kırmızı Ok
Yolda.com Blog'a abone olun birbirinden ilginç içerikleri e-posta kutunuzdan takip edin.
Keep Reading
Yolda AuthorYolda
ETGB (Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesi) Nedir?

Günümüzde dijitalleşmenin hız kazandığı ve elektronik ticaretin (e-ticaret) öneminin giderek arttığı bir çağda yaşıyoruz. Elektronik ticaret, internetin gücünü kullanarak ürün ve hizmetlerin alım-satımının gerçekleştirildiği modern bir ticaret modelidir. Elektronik ticaretin büyümesiyle birlikte, küresel pazarda rekabetçi olmak ve hızlı işlem yapmak isteyen işletmeler için gümrük süreçlerinin de dijitalleştirilmesi gerekmektedir. İşte bu noktada ETGB (Elektronik Ticaret Gümrük […]


17 Ağu 2023 , 8 Min Read
ETGB (Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesi) Nedir?
Yolda AuthorYolda
Tedarik Zinciri Verimliliği için Yapay Zeka Destekli Dispatching Stratejileri Nedir?

Tedarik zinciri yönetimi, günümüz iş dünyasında büyük öneme sahip bir konudur. Şirketler, tedarik zincirlerini etkin bir şekilde yöneterek, stok yönetimi, teslimat süreleri ve müşteri memnuniyeti gibi faktörlerde önemli kazanımlar elde edebilirler. Tedarik zinciri verimliliğini artırmak için yapay zeka teknolojileri son yıllarda büyük ilgi görmektedir. Bu teknolojiler, tedarik zincirinin birçok aşamasında kullanılarak daha iyi ve daha […]


18 Tem 2023 , 8 Min Read
Tedarik Zinciri Verimliliği için Yapay Zeka Destekli Dispatching Stratejileri Nedir?
Yolda AuthorYolda
Forwarder Firmalarında Yapay Zeka ve Otomasyonun Getirdiği Avantajlar

Yapay zeka ve otomasyon teknolojileri günümüz iş dünyasında pek çok sektörde önemli bir değişim sağlamıştır. Bu dönüşüm, lojistik sektöründe de kendini göstermektedir. Özellikle forwarder firmaları, yapay zeka ve otomasyonun getirdiği avantajlardan büyük ölçüde faydalanmaktadır. Bir forwarder firmasının en önemli görevi, müşterilerine güvenilir ve hızlı lojistik çözümleri sunmaktır. Yapay zeka, bu süreçte firmalara önemli avantajlar sağlamaktadır. […]


12 Tem 2023 , 8 Min Read
Forwarder Firmalarında Yapay Zeka ve Otomasyonun Getirdiği Avantajlar