Yolda Logo
Login
Geri Dön
Yolda.com

Karbon Emisyonu

Yolda Yolda 21 Tem 2023, 8 dk okuma süresi
Karbon Emisyonu

Şimdiye kadar lojistik sektörüne kattığımız yeniliklere yeşil bir dokunuş ekliyoruz. API entegrasyonu, 7/24 müşteri hizmetleri desteği, şirketinize özel müşteri yöneticisi gibi uygulamalarla lojistik sektörü ile dijital dünyayı hiç olmadığı kadar entegre ederek sorunsuz lojistik operasyonların en büyük destekçisi olduk. Dünyamızı seviyor ve onu korumak için görevlerimizi biliyoruz. Bizim gibi bizimle çalışan tüm müşterilerimizin de aynı hassasiyetlere sahip olduğunun farkındayız. Taşımacılık operasyonlarında Kurumsal Karbon Ayak İzi hesaplama ve azaltım faaliyetleri yanı sıra Net Sıfır Karbon yolculuğunu başlattık.

Karbon Ayak İzi Nedir? 

Karbon ayak izi, bireylerin, kurumların veya ülkelerin sera gazı emisyonlarının neden olduğu karbondioksit eşdeğerinin bir ölçüsüdür. Bu ölçüm, bir faaliyet veya sürecin sera gazı emisyonlarını, özellikle karbondioksit emisyonlarını, hesaplamak için kullanılır. İnsan faaliyetlerinden kaynaklanan artan sera gazı emisyonları, atmosferdeki sera gazı konsantrasyonunu artırır. Bunun sonucunda, sera etkisi güçlenir ve dünya genelinde iklim değişikliği meydana gelir. Karbon ayak izi, bu iklim değişikliği sürecine katkıda bulunan faaliyetleri belirlemek ve azaltmak için bir araç olarak kullanılır.

Karbon ayak izinin çevreye etkileri şunları içerir:

Karbon ayak izini azaltmak, sera gazı emisyonlarını kontrol etmek ve sürdürülebilir çözümler benimsemek için önlemler almak sürdürülebilir çevre için önemlidir. Bu, temiz enerji kaynaklarının kullanımını teşvik etmek, enerji verimliliğini artırmak, ulaşımı düzenlemek ve sürdürülebilir tarım uygulamalarını benimsemek gibi adımları içerebilir. Karbon ayak izinin azaltılması, iklim değişikliğiyle mücadele etmek ve çevrenin korunması için kritik bir adımdır.

Eğer karbon ayak izi azalmazsa, sera gazı emisyonları artmaya devam eder ve iklim değişikliği hızlanır. Bu durum, daha sıcak iklimler, aşırı hava olayları, deniz seviyesinde yükselme ve ekosistemlerde bozulma gibi ciddi sonuçlara yol açar. Tarım, su kaynakları, sağlık ve ekonomi gibi alanlarda olumsuz etkiler görülür. Daha fazla hava kirliliği nedeniyle solunum yolu hastalıkları artar ve insan sağlığı zarar görür. Ekonomik olarak, enerji bağımlılığı ve kaynak tükenmesi sorunları ortaya çıkar ve iş fırsatları kaybolur. Sürdürülebilirlik hedefleri ulaşılamaz hale gelir ve gelecek nesillere daha zorlu bir dünya bırakılır. Bu nedenle de karbon ayak izinin azaltılması temiz bir geleceğe sahip olmak ve geleceğe ümitle bakmak adına son derece önemlidir.

Yeşil Lojistik Nedir?

Yeşil lojistik, çevresel sürdürülebilirlik prensiplerini lojistik operasyonlarına entegre eden bir yaklaşımdır. Geleneksel lojistik süreçlerinin çevresel etkilerini azaltmayı ve doğal kaynakları daha verimli kullanmayı hedefler. Amacı, çevreye zarar veren uygulamaları azaltarak, karbon ayak izini düşürmek ve tedarik zincirinde çevresel sorumluluğu artırmaktır.

Yeşil lojistik, çeşitli uygulamalarla bu hedeflere ulaşmayı amaçlar. Bunlar arasında enerji verimliliği, ambalaj optimizasyonu, tedarik zinciri yönetimi, geri dönüşüm ve atık yönetimi gibi önlemler yer alır.Enerji verimliliği, taşıma araçlarının ve ekipmanların daha az enerji tüketmesini sağlamak için yenilikçi teknolojilerin kullanılmasını içerir. Taşıma rotalarının optimize edilmesi, yakıt tasarrufunu artırırken sera gazı emisyonlarını azaltır.

Tedarik zinciri yönetimi, tedarikçilerin çevresel performanslarını değerlendirmeyi, sürdürülebilir malzemelerin kullanımını teşvik etmeyi ve atık yönetim süreçlerini iyileştirmeyi içerir. Bu, çevre dostu tedarikçilerle işbirliği yapmayı ve sürdürülebilirlik kriterlerini tedarik zincirine entegre etmeyi sağlar.

Geri dönüşüm ve atık yönetimi, atıkların azaltılmasını, geri dönüşüm süreçlerinin entegrasyonunu ve tehlikeli atıkların uygun bir şekilde bertaraf edilmesini içerir. Bu, çevre kirliliğini önlemeye ve doğal kaynakların daha verimli kullanılmasına yardımcı olur.

Yeşil lojistik, hem çevresel etkileri azaltarak doğal kaynakları korurken hem de maliyet tasarrufları ve rekabet avantajları sağlayarak işletmelere fayda sağlar. Sürdürülebilir geleceğe yönelik dönüşüm sağlar ve iklim değişikliği gibi küresel sorunların çözümüne katkıda bulunur. Ayrıca, müşterilerin ve paydaşların çevresel sorumluluk konusundaki taleplerine yanıt vererek, marka itibarını ve müşteri memnuniyetini artırır.

Karbon Ayak İzi Hesaplaması Nedir?

Karbon ayak izi hesaplaması, bir kişinin, bir organizasyonun, bir ürünün veya bir etkinliğin sera gazı emisyonlarının bir ölçüsünü belirlemek için kullanılan bir yöntemdir. Bu hesaplama, sera gazı emisyonlarının kaynakları, miktarları ve türleri hakkında bilgi sağlar. Karbon ayak izi hesaplaması genellikle CO2 (karbondioksit) eşdeğer birimi kullanarak yapılır. Diğer sera gazları, örneğin metan ve azot oksit, CO2 eşdeğerine dönüştürülerek hesaplamaya dahil edilir.

Hesaplama genellikle üç ana aşamadan oluşur:

Karbon ayak izi hesaplaması, bireylerin, organizasyonların ve toplumların sera gazı emisyonlarını anlamalarına, azaltma stratejileri geliştirmelerine ve sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olur. Ayrıca, iklim değişikliği ile ilgili bilinçlendirme ve harekete geçirme açısından da önemli bir araçtır.

Doğaya Değer Veren Lojistik Yaklaşımı

Yolda.com olarak şimdiye kadar yaptığımız başta kolay entegre edilebilir API teknolojisi olmak üzere diğer çalışmaları her geçen gün geliştirmeye devam ederken, Yeşil Lojistik ile sürdürülebilir, daha parlak ve yeşil bir gelecek için önemli bir adım attık. Yolda.com’un geliştirdiği Yeşil Lojistik sayesinde ideal lojistik stratejisini bulun ve hem iklim programlarına uyun hem de emisyonlarınızı azaltın. Doğayı korumanın her geçen gün artan önemi nedeniyle lojistik operasyonlarda ortaya çıkan karbon emisyon oranını geliştirdiğimiz özellik sayesinde anında hesaplayabilirsiniz. Bizim gibi çevre ve doğa konusunda hassasiyetleri olan müşterilerimiz için geliştirilen uygulama sayesinde lojistik operasyonlar daha kolay ve yeşil oluyor. Yolda.com’un başlattığı bu seferberlik sayesinde diğer lojistik firmalarına da örnek olacak bir davranışla getirdiği yenilikler lojistiğin daha kolay ve yeşil hale gelmesine yardımcı oluyor. 

Taşıma araçlarının araç bilgilerine ve sürücü belgelerine kolay bir şekilde ulaşabilme özelliği sağlayan Yolda.com sayesinde araç tedarik süreçlerini yönetmenin pek çok kolay yolu olduğu keşfedilebilir. Pek çok farklı kolaylık sağlayan Yolda.com, yeşil lojistik imkanı sağlayan bir firma olmasından dolayı çevreyi, sizleri ve lojistiğin hızı ile güvenliğini ön planda tutan yaklaşımı sayesinde lojistik süreçlerinin en iyi hale getirilmesi adına çaba sarf eder. Bu nedenle de pek çok alanda tercih edilebilir kaliteli ve geniş ağa sahip bir hizmet sunar. Taşımalarda karbon emisyonunu hesaplama olanağı sağlayan Yolda.com, bu uygulama ile taşımacılık sürecinde ortaya çıkan karbon emisyonu verilerini hesaplayarak, paylaşır. Yolda.com’un ücretsiz CO2 emisyon hesaplayıcısı, sürdürülebilirliğinizi hayata geçirmenizde size destek olur. 

Gray Background
Yolda Kırmızı Ok
Yolda.com Blog'a abone olun birbirinden ilginç içerikleri e-posta kutunuzdan takip edin.
Keep Reading
Yolda AuthorYolda
Karbon Emisyonu

Şimdiye kadar lojistik sektörüne kattığımız yeniliklere yeşil bir dokunuş ekliyoruz. API entegrasyonu, 7/24 müşteri hizmetleri desteği, şirketinize özel müşteri yöneticisi gibi uygulamalarla lojistik sektörü ile dijital dünyayı hiç olmadığı kadar entegre ederek sorunsuz lojistik operasyonların en büyük destekçisi olduk. Dünyamızı seviyor ve onu korumak için görevlerimizi biliyoruz. Bizim gibi bizimle çalışan tüm müşterilerimizin de aynı […]


21 Tem 2023 , 8 Min Read
Yolda AuthorYolda
Lojistik Süreçlerinde Doğru İş Ortağı Seçiminin Önemi

Başarılı bir lojistik operasyonu için müşteri ihtiyaçlarını doğru okumak ve anlamak gerekir. Ayrıca iş ortağının dinamiklerine uygun organizasyonel yapının dizayn edilmesi büyük önem taşır. Markalar, kullanıcılarının güven ortamı içinde sınırsız bir şekilde alışveriş yapabilmesi için gerekli olan tüm imkânları hazırlamaktan sorumludur. Bir markanın tercih sebebi olmasındaki en önemli kriter ise güvendir. Özellikle lojistik sektöründe güven […]


27 Ara 2022 , 9 Min Read
Yolda AuthorYolda
Yolda.com İle Sürdürülebilir Lojistiğin Önemi

Sektöründe, düşük emisyonlu faaliyetler ile öncü lojistik firması olmak amacıyla çalışmalara 2021 yılı sonu itibarıyla başlayan Yolda.com sıfır karbon yolculuğu ile sürdürülebilir bir tedarik zinciri ile sürdürülebilir bir büyüme vizyonu sunmaktadır. İnsanlık; iklim değişikliği, küresel ısınma ve kuraklaşma gibi global sorunlarla karşı karşıya. Tüm bu karanlık tabloda sürdürülebilirlik kavramı, her geçen gün önemi giderek artan […]


24 Ara 2022 , 10 Min Read