Yolda Logo
Login
Geri Dön
Blog

İhracatta Devlet Destekleri & İhracat Teşvikleri

Yolda Yolda 5 Eyl 2022, 8 dk okuma süresi
İhracatta Devlet Destekleri & İhracat Teşvikleri

Ülke ve şirketler tarafından gerçekleştirilen ihracat, bir mal ya da hizmetin döviz alınarak farklı ülkelere satılmasıdır. Ülkelerin dış ticaret dengesini olumlu yönde etkileyen ihracatta amaç pazardaki payın arttırılmasıdır. İç pazardaki durağan süreci tetikleyen dış satım yöntemi, rekabetin oluşmasına da katkıda bulunur. Ülkenin gelişimini etkileyen ihracatta devlet destekleri, şirket bazında gerçekleşir. Bu destekler sayesinde firmaların daha fazla kazanımlar elde etmesi sağlanır. Ticaret Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen destekler, dış pazardaki sürekliliğin korunması için gereklidir. Firmalara bu süreçte ihtiyaç duydukları belge ve dokümanlar, sistem tarafından hazır olarak sunuluyor. Bu sistem üzerinden yapılan destek kapsamında, nasıl bir yol izlenmesi gerektiği detaylı olarak şirketlere aktarılıyor. Sisteme tanımlı olan bilgiler doğrultusunda mevzuat şartlarına uygun destek paketleri oluşturuluyor. Desteklerden yararlanmak için ticari şirketlerin; kollektif, komandit, anonim ve limited olarak sınıflanmış olması gerekiyor. Destek alınması için istenen ikinci şart ise firmanın faaliyetlerine göre değişen ihracatçılar birliğine üye olmasıdır. Destekler verirken şirketlerin markalaşma,  pazarlama ve hazırlık koşullarına uygunluk seviyeleri dikkate alınıyor. Sektörel bazda farklı destekler verilerek, şirketlerin bu konuda daha aktif ve başarılı olması hedefleniyor. Yurt dışında açılacak olan mağaza ve ofis için gerekli araştırma geliştirme süreçlerinde şirketlere olanak sağlayan destekler, büyümenin hızlı olmasına katkıda bulunuyor. Şirketler, ihracatta devlet destekleri paketleri sayesinde hem gelirlerini hem de prestijlerini üst seviyeye taşıyor. Yurtdışı pazarında söz sahibi olmak için kullanılan destekler, firma promosyonları ile daha başarılı sonuçlar veriyor. 

İhracatta Devlet Destekleri Nelerdir?

İhracata yönelik olarak verilen destekler şu şekilde sıralanabilir:

Pazar araştırması için verilen ihracatta devlet destekleri, farklı alt kategorilerde incelenir. Gezilerde ve hukuki süreçlerde oluşan giderleri belli oranlarda karşılayan devlet desteği, şirket ve işbirlikçi kurumlar için değişik aralıkta ödeme sağlar. E ticaret için bakanlık onaylı alınarak giderlerin %80′ i karşılanır. Yurt dışında yerleşmiş olan şirketler için raporlama sürecindeki giderlerin %60’ı, işbirlikçi kurumlar için ise %75’i ödenir. Türkiye’de faaliyetlerini sürdürürken yurtdışına açılmak isteyen şirketlerin belge giderleri 250.000 ABD dolarına kadar olan kısmı karşılanır. Ur-Ge proje kapsamında yurt dışında yapılan tüm istihdam ve eğitim ihtiyaçları karşılanır. Ur-Ge’nin amacı danışmanlık, pazarlama, eğitim, gerekli analizler ve heyet faaliyetlerinden oluşan geniş bir destek çalışması oluşturmaktır. İhracatçılara projeye göre belirlenen sigorta ve kredi desteği sağlanır. Yatırımcıların yurt dışında katıldıkları fuar ve organizasyonlarda yaptıkları harcamalar, niteliğine göre farklı aralıkta gerçekleşir. Genel nitelikli fuarlarda tutarın 50.000 liraya kadar olan kısmı karşılanırken,  sektör bazdaki fuarlarda bu miktar 75.000 lira olarak belirlenir. Prestij fuarlarında ödenen kısım 250.000 lira olarak gerçekleşir. 

İhracat Teşvikleri

Şirketlerin ihracattaki payını arttırmak amacıyla yapılan teşvikler, sektöre göre değişken aralıkta seyreder. Program çerçevesinde verilen marka destek paketleri, yabancı markaların dış dünyada daha aktif olmalarını sağlar. Şirketlerin gelişen ihtiyaçlarına göre yönlendirilen paketler, daha nitelikli bir süreç oluşumuna katkı sağlar. İhracat teşvikleri, Ar-Ge yardım kapsamından uluslararası rekabetin gelişmesine verilen destekler, çevre maliyetlerinin  düzenlenmesi gibi farklı alanlardaki eksiklikleri kapsar. Pazar araştırma sürecinde şirketlerin maliyetleri ve gittikleri ülkede yaptıkları masraflar, belli bir bütçeye kadar karşılanır. Teşviklerin belirlenmesinde Ticaret Bakanlığının kuralları ve düzenlemeleri esas alınır. Özel statüye sahip olan şirketlerin gider ve yapacakları hizmetler çerçevesinde verilen destekler, ihracat sürecinde yaşanan sorunlarla daha kolay başa çıkılmasını sağlar. Her sektörde aktif olarak hizmet sunan şirketler verilen teşvikler sayesinde daha hızlı atılım yapma imkanı bulur. Marka programı kapsamında sertifika ve patent gibi şirketlerin ihtiyacı olan giderler karşılanır. Yönetim, tasarım, bilişim ve hukuki konuda yapılan harcamalar, danışmanlık kapsamında değerlendirilir. Moda,  yiyecek, endüstriyel alanlar ve bilişim alanlarındaki istihdam süreçleri de teşvik programları dahilinde hızlı çözüme ulaştırılır. Yurt dışında kiralanan mağazaların mimari restorasyon giderleri için de devlet tarafından verilen bu teşviklerden faydalanılır. Yurt dışı pazarda söz sahibi olmanıza yardımcı olan sertifika ve çevre belgelerini de bu kapsamda edinebilirsiniz. Ruhsat ve güvenlik işlemleri için gereken hukuki ve maddi destekleri sağlayan teşvikler sayesinde, farklı ülkelerin işleyişine daha hızlı bir şekilde adapte olabilirsiniz. 

İhracat Desteği Nasıl Alınır?

Bulunduğu ülkeye ekonomik açıdan değer kazandıran ihracat, yaşam standardının artmasını da sağlar. Yatırımların artması ve daha çok alanda iş desteği sağlamak için gereken istihdam desteği nasıl alınır, cevabı merak edilen sorular arasında bulunur. Her yıl verilen destekler öncelikle turizm, üretim, endüstri,  enerji ve Ar-Ge gibi sektörlerde uygulanır. İşletmelerin destek kapsamından pay alabilmesi için bazı şartları taşıması gerekir. Yurt içi ve yurt dışında marka tescili olan şirketlerin, anonim ya da limited özelliklere sahip olması ilk kartlar arasında yer alır. Faaliyet gösterilen alanda yer alan ihracatçılar birliği üyesi olmak. Tanıtım ve reklamlarda yapılan harcamaların uygun koşullarda muhasebeleştirilmesi de, istihdam desteği için gerekli şartlar arasında yer alır. Harcamalarda kullanılan farçturalatın kesim tarihinden sonraki 6 aylık süreçte ihracatçılar birliğine teslim edilmesi gereklidir. Tüm belge ve dokümanları tam olarak yapılan başvurularda gerekli incelemelerin sonrasında destek sağlanır. Türkiye’de üretimi gerçekleşen ürünlerin yurt dışı satışlarında belli bir miktara kadar olan kısmı 4 yıl boyunca karşılanır. İhracat desteği aldıktan sonra büyüyen şirketler hem iç hem de dış piyasanın canlanmasına katkıda bulunur. İşletmelerin kurumsal alanda markalaşmasına destek olan teşvikler, müşterilerin güvenini sağlayarak daha bilinir olmasında etkili olur. 

İhracatta Hizmet Sektörü Destekleri 

Hizmet sektörü her dönemde farklı ihtiyaçların giderilmesinde kullanılan ve sürekliliği olan bir alandır. Sağlık turizmi, eğitim,  bilişim, teknik müşavirlik, sinema ve yönetim danışmanlığı gibi bölümler bu sektörün kapsamında değerlendirilir. Bu sektörde verilen desteklerle ülkeye döviz kazanımları sağlanırken markalaşma yolunda atılan  adımlarla bilinirlik düzeyi artar. Bilişim sektöründe verilen yazılım desteği ile uluslararası alanlardaki başarılar ödüllendirilir. Mesleki sorumluluk sigortası kapsamında seminer ve konferanslara aktif katılım sağlanır. Reklam ve tanıtımların son derece önemli olduğu hizmet sektörü, ülkenin ihracat gelirlerinin büyük bir kısmını oluşturur. Pazarda yapılan araştırma ve geliştirme çalışmaları, şirketlerin her alanda en iyi olmasını sağlar. Yurt dışında yapılan organizasyonlara katılım oranları arttıkça marka genelinde tanınma potansiyeli hızlanır. Yeni projelerin hayata geçirilmesi için verilen destekler, farklı alanlardaki teknolojik gelişmeleri yakından takip etme imkanı yaratır. İhracatta hizmet sektörü kapsamında verilen desteklerle ülkenin yerli üretimlerini gerçekleştiren şirketler, en iyi şekilde dış piyasalara açılma imkanı bulur. Müteahhitlik heyet destek paketi ile de inşaat sektörünün dışında,  lojistikten ihracata uzanan geniş bir yelpazede hizmet sağlanır. Yurt dışına açılan müteahhitlik ve teknik müşavirlik, her dönemde sürdürülebilir büyümenin gerçekleştiği alanlar arasında bulunur. 2003 yılından beri artarak büyüme gösteren sektör, devlet desteği sayesinde işlem hacmini ve proje sayısını ciddi anlamda büyütür. Yurt dışındaki diğer ülkelerin coğrafi yapısına göre şekil alan destekler, teknolojik adaptasyon süreçleri ile daha da hız kazanır. 

Gray Background
Yolda Kırmızı Ok
Yolda.com Blog'a abone olun birbirinden ilginç içerikleri e-posta kutunuzdan takip edin.
Keep Reading
Yolda AuthorYolda
Lojistik Sektörünün Rekabet Gücüne Etkisi ve Lojistikte Kalite

Ekonomik göstergelerin alınmasında lojistik önemli bir pay sahibidir. Geleneksel taşımacılığı üst seviyelerde sunan lojistik sektörünün rekabet gücüne etkisi yadsınamaz bir gerçektir. Ülke bazında ekonomik, sosyolojik, kültürel ve küresel alanlarda söz sahibi olma ayrıcalığı veren önemli bir unsurdur. Küresel dünyada rekabet gücü sağlayan model, lojistik üs projeleri ile daha kapsamlı bir işleyişe ilerler. Büyüme oranlarının artmasında […]


4 Eki 2023 , 4 Min Read
Lojistik Sektörünün Rekabet Gücüne Etkisi ve Lojistikte Kalite
Yolda AuthorYolda
ETGB (Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesi) Nedir?

Günümüzde dijitalleşmenin hız kazandığı ve elektronik ticaretin (e-ticaret) öneminin giderek arttığı bir çağda yaşıyoruz. Elektronik ticaret, internetin gücünü kullanarak ürün ve hizmetlerin alım-satımının gerçekleştirildiği modern bir ticaret modelidir. Elektronik ticaretin büyümesiyle birlikte, küresel pazarda rekabetçi olmak ve hızlı işlem yapmak isteyen işletmeler için gümrük süreçlerinin de dijitalleştirilmesi gerekmektedir. İşte bu noktada ETGB (Elektronik Ticaret Gümrük […]


17 Ağu 2023 , 8 Min Read
ETGB (Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesi) Nedir?
Yolda AuthorYolda
Tedarik Zinciri Verimliliği için Yapay Zeka Destekli Dispatching Stratejileri Nedir?

Tedarik zinciri yönetimi, günümüz iş dünyasında büyük öneme sahip bir konudur. Şirketler, tedarik zincirlerini etkin bir şekilde yöneterek, stok yönetimi, teslimat süreleri ve müşteri memnuniyeti gibi faktörlerde önemli kazanımlar elde edebilirler. Tedarik zinciri verimliliğini artırmak için yapay zeka teknolojileri son yıllarda büyük ilgi görmektedir. Bu teknolojiler, tedarik zincirinin birçok aşamasında kullanılarak daha iyi ve daha […]


18 Tem 2023 , 8 Min Read
Tedarik Zinciri Verimliliği için Yapay Zeka Destekli Dispatching Stratejileri Nedir?