Yolda Logo
Login
Geri Dön
Blog

İç Lojistik Nedir? & İç Lojistik Faaliyetleri Nelerdir?

Yolda Yolda 29 Haz 2022, 8 dk okuma süresi
İç Lojistik Nedir? & İç Lojistik Faaliyetleri Nelerdir?

Taşınabilir mal ve eşyaların üreticiden tüketiciye kadar uzanan kısmını lojistik olarak tanımlayabiliriz. Malın tüketiciye tam zamanında ve eksiksiz olarak ulaşması gibi organizasyon işlemleri de lojistiğin alanına giriyor. Mal ve taşınabilir eşyaların fabrika içerisindeki akış düzeneği iç lojistik ile sağlanıyor. Lojistik sektörünün asıl amacı firmaların üretim yapabilmeleri için gerekli olan kalite standartlarını sürdürmektir. Her firmanın kendi içerisinde devam eden faaliyetleri, ortak bir paydada birleşerek  daha kullanılabilir hale geliyor. İthalat, ihracat, satın alma ve stok, depolama ve kargo takipleri bir bütün olarak lojistiğin temelini oluşturuyor. Üretimi yapılan malların fabrika içerisindeki tüm akışını sağlayan iş kolu iç lojistik kapsamında değerlendiriliyor. Nakliyeden maliyetlerin hesaplanmasında kadar geniş bir aralıkta değerlendirilen iç lojistik, temel ihtiyaçların piyasa koşullarında mümkün olan en az maliyetle karşılanmasını sağlıyor. Genel bir tanım olarak geniş bir alanda kullanılan lojistik, fabrikaların mallarını üretime kazandırma sırasında uyguladıkları yöntemler bütünüdür. Her firma farklı sektörlerde gerçekleştirdiği üretimlerini depolamadan stok ve ambalajlamaya kadar birçok aşamalardan geçiriyor. Burada asıl amaç tüketiciye malın kusursuz olsak ulaştırılmasıdır. Bu süreçte yapılan tüm organizasyon ve çözümler, lojistiğin temelini oluşturuyor. Firma bazında üretimin tam anlamıyla tüketicilere aktarılması, piyasa ekonomisinin canlanmasına da katkıda bulunuyor. Günümüzde sıklıkla dile getirilen iç lojistik, malzeme tedarik aşamaları ve üretimin, entegreli bir şekilde işleyişini gerçekleştiriyor. Kısaca tedariği sağlanan malzemelerin uygun koşullarda dağıtımı, lojistiğin kapsama alanına giriyor. 

İç Lojistik Nedir? 

Her sektörün işleyişine ve koşullara göre değerlendirilen iç lojistik, gelişime açık bir alandır. Tamamen doğal ve sade  üretimlerin yapıldığı fabrikalarda malların doğru yöntemlerle taşınması maliyetin azalmasını sağlıyor. Fabrikaların üretim bölümlerinden montaj alanlarına kadar sağlanan taşıma sistemleri, işleyişin daha sağlıklı olmasına katkıda bulunur. Üretim sırasında her fabrikada kullanılan montaj ve taşıma kapasitesi değişik boyutlarda oluyor. Otomotiv iç lojistik işleyişi, malzeme taşıma maliyetlerini azaltarak katma değer sürecini arttıran bir tarzda yönlendiriliyor. Üretimde kullanılan matematiksel hesaplamalar, maliyet algoritmaları ile değerlendirilerek en iyi sonuçlara ulaşmak hedefleniyor. İç lojistikte yapılan planlama ve montaj aşamaları optimum çözümlere ulaşma süresini kısaltan etmenler arasında yer alıyor. Üretimleri koordineli bir şekilde depolayarak verimli bir kazanım elde edebilirsiniz. Şirket portföyüne uygun geliştirmeler size ve destek sağladığınız firmalara farklı çözümler sunuyor. Verimli taşımacılık ve malzeme teminini gerçekleştiren lojistik ekipmanları, kurum içerisindeki dinamiği sürmesini sağlıyor. Buradaki temel amaç, kullanım sırasındaki kar marjını en üst düzeyde oluşturmak oluyor. Yapılan tüm iç lojistik çalışmaları firmaların hem günlük hemde ileri dönemlerinin verimliliğini arttırıyor. Günlük üretim miktarlarına göre düzenlenen ekipmanlar kalite kontrollerden geçerek, tedarikçi sayısına uygun olarak paketleniyor. Depo yönetimlerinin düzenli olarak yapılması ve malzeme akışının sürekli olması, iç lojistik planlama aşamalarının daha stabil tutulmasını sağlıyor. Yüklerin elleçleme başına belirlenen miktarda tutulması, uygun depolama kapasitesinin oluşmasını sağlayan temeller arasında bulunuyor. 

İç Lojistik Faaliyetleri 

İç lojistik çalışmalarını oluşturmak, sektörde uzun soluklu iş yapmak isteyen firmalar için son derece faydalıdır. Bu alandaki tasarımları geliştirerek, firmanın verimliliğini maksimum seviyelere çıkarabilirsiniz. Lojistik üzerinde önemli çalışmalar yapan firmalar, zamanında teslimat süreçlerini daha etkin bir şekilde değerlendiriyor. Lojistik sistemlerin firma üzerindeki maliyetleri büyük oranlarda azalıyor. İç lojistik mamul stoğu, sipariş ile yapıldığı için stoklardaki azalma depolama sorunlarına çözüm oluşturuyor. Toplam ciroları büyük oranda etkileyen iç lojistik düzenlemeleri, şirketlerin büyüme süreçlerinde de önemli pay sahibi oluyor. Maliyetlerin azalarak kalitenin artması, ürünlerin kalite standartlarına uygun olarak piyasaya sunulmasını sağlıyor. Tedarik zincirini daha donanımlı hale getiren sistemler, farklı birimlerin uyum içerisinde çalışmasına destek oluyor. Standart sapmaları minimum seviyelerde tutan lojistik destek uygulamaları ile sektörel bazda gelişmelere açık olabilirsiniz. Sektörel alanda farklı yazılım ve yenileme çalışmalarını hayata geçirerek, sağlanan hizmetlerde oluşan verimliliği takip edebilirsiniz. Operasyon anlamda yapılan fizibilite çalışmaları ile birimler ve işleyişler arasındaki koordinasyonu güçlendirebilirsiniz. Tüm bu süre zarfında depolama, sevkiyat, verimlilik ve dağıtım ağlarında oluşan sürdürülebilirlik, firma olarak sektörün öncüleri arasında yer edinmenizi sağlıyor. Üretimlerini yüksek kalite standartlarına taşıyan lojistik düzenlemeleri, farklı sektörlerdeki firmaların bir adım öne çıkmasına yardımcı oluyor. Firma düzeyindeki üretimlerin daha koordineli olarak yapılmasında pay sahibi olan iç lojistik destekler, çevrenin korunmasına da destek sağlıyor. 

İç Lojistik Çeşitleri 

Firmaların üretimlerini üst düzeylere çıkararak verimliliği artıran iç lojistik genel olarak dört ayrı başlıkta toplanır. Her lojistik uygulamalarının işleyişleri ve denetim aşamaları oldukça farklıdır. Üretim, tedarik, geri dönüşüm ve dağıtım lojistiği olarak değerlendirilen uygulamaları, firma üretimlerine göre değerlendirebilirsiniz. Değişken sektörel bazda fark gösteren aşamalar, işletmelerin mal akış sürelerinin ve faaliyetlerinin düzenlenmesini sağlıyor. Üretimden önce gerçekleştirilen hizmetler, ürünlerin sağlıklı ortamlarda stoklanarak daha verimli kullanılmasına destek oluyor. Firmaların iç işleyişlerinde yapılan tüm lojistik programlamalar, bir yandan sektörel hareketliliği sağlarken diğer taraftan müşteri memnuniyeti oluşmasını sağlıyor. Malların depolarda ve ambarlarda stoklanmasını kontrol eden lojistik aşamaları, işleyiş ve verimlilik bakımından fark gösteriyor. Üretilen malların uygun ortamlarda yüklenerek alıcılara ulaştırılması sırasında kaliteli materyallerle yapılan dağıtımlar, ürünlerin en iyi şartlarda ulaştırılması sağlanıyor. İç lojistik sırasında kullanılan araçlar, farklı yollardan taşımanın yapılmasına imkan sağlıyor. Kara, deniz, hava ve demiryolu gibi farklı alternatifleri olan iç lojistik taşımacılığı, en güvenilir imkanları firmalara sağlıyor. Lojistiğin bel kemiği olan taşımacılık, iki farklı lokasyon arasındaki irtibatı sağlıyor. Ürünleri en güvenilir bir yolla taşıyan iç lojistik uygulamaları, firmaların birbirleriyle olan ticari bağlarını güçlendiriyor. Firma ve sektör olarak daha verimli bir hizmet anlayışını oluşturmak için farklı sektörlere uygun iç lojistik desteği ile aktif olarak taşımanızı gerçekleştirebilirsiniz. 

İç Lojistik Planlaması 

Hem güvenilirlik hem de maliyet olarak firmaların yükünü azaltan uygulamalar, üretimlerin dünyanın her yerine dağıtılmasını sağlıyor. Şirketlerim iç donanımlarında kullanılan uygulamaları, farklı sektörlerde oluşan ihtiyaçlarda tercih edebilirsiniz. Gerçek verilerden oluşturulan analizlerde depo ve yer kullanımının detaylı olarak hesaplanması gerekir. İç lojistik planlaması yaparken, öncelikle firmanın önündeki hedefleri belirlemek önem arz ediyor. Buradaki amaç üretimlerin belirlenen süreden önce tamamlanması durumunda firmanın farklı bir yol haritasının olması gerekiyor. Başarılı bir büyüme süreci geçiren firmaların, sektörde oluşan üretimlere daha hızlı bir şekilde katılmaları isteniyor. Arz talep doğrultusunda üretimlerini gerçekleştiren firmalar, iç lojistik aşamalarını kendi kurumsal kimliklerine göre belirleniyor. Günümüzde e-ticaret gibi farklı uygulamalarla gerçekleştirilen taşımalarda, lojistik planlamalar önemli bir yere sahiptir. Farklı sektörlerde nasıl verimli olunması konusunda yapılan istatiksel veriler, büyümenin daha istikrarlı olmasına katkıda bulunuyor. Üretilen malların en doğru şekilde depolanarak sektörde değerlendirilmesi, pazar payı ile oluşan talebi doğru oranda etkiliyor. İç lojistik kapsamında tercih edilen her yol, firma bazında büyüme ve gelişme süreçlerinin olumlu olmasına destek sağlıyor. Satış ve üretimlerde daha istikrarlı bir politika izleyerek siz de sektörün öncüleri arasındaki yerinizi alabilirsiniz. Sistemli ve düzenli üretimler firmanızın gelecekteki kariyeri açısından oldukça önemlidir. Çevre ve mevsim şartlarını dikkate alarak yapılan lojistik çalışmalar, en ideal depolama hizmetlerini hayata geçirmenizi destekler. 

Gray Background
Yolda Kırmızı Ok
Yolda.com Blog'a abone olun birbirinden ilginç içerikleri e-posta kutunuzdan takip edin.
Keep Reading
Yolda AuthorYolda
Lojistik Sektörünün Rekabet Gücüne Etkisi ve Lojistikte Kalite

Ekonomik göstergelerin alınmasında lojistik önemli bir pay sahibidir. Geleneksel taşımacılığı üst seviyelerde sunan lojistik sektörünün rekabet gücüne etkisi yadsınamaz bir gerçektir. Ülke bazında ekonomik, sosyolojik, kültürel ve küresel alanlarda söz sahibi olma ayrıcalığı veren önemli bir unsurdur. Küresel dünyada rekabet gücü sağlayan model, lojistik üs projeleri ile daha kapsamlı bir işleyişe ilerler. Büyüme oranlarının artmasında […]


4 Eki 2023 , 4 Min Read
Lojistik Sektörünün Rekabet Gücüne Etkisi ve Lojistikte Kalite
Yolda AuthorYolda
ETGB (Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesi) Nedir?

Günümüzde dijitalleşmenin hız kazandığı ve elektronik ticaretin (e-ticaret) öneminin giderek arttığı bir çağda yaşıyoruz. Elektronik ticaret, internetin gücünü kullanarak ürün ve hizmetlerin alım-satımının gerçekleştirildiği modern bir ticaret modelidir. Elektronik ticaretin büyümesiyle birlikte, küresel pazarda rekabetçi olmak ve hızlı işlem yapmak isteyen işletmeler için gümrük süreçlerinin de dijitalleştirilmesi gerekmektedir. İşte bu noktada ETGB (Elektronik Ticaret Gümrük […]


17 Ağu 2023 , 8 Min Read
ETGB (Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesi) Nedir?
Yolda AuthorYolda
Tedarik Zinciri Verimliliği için Yapay Zeka Destekli Dispatching Stratejileri Nedir?

Tedarik zinciri yönetimi, günümüz iş dünyasında büyük öneme sahip bir konudur. Şirketler, tedarik zincirlerini etkin bir şekilde yöneterek, stok yönetimi, teslimat süreleri ve müşteri memnuniyeti gibi faktörlerde önemli kazanımlar elde edebilirler. Tedarik zinciri verimliliğini artırmak için yapay zeka teknolojileri son yıllarda büyük ilgi görmektedir. Bu teknolojiler, tedarik zincirinin birçok aşamasında kullanılarak daha iyi ve daha […]


18 Tem 2023 , 8 Min Read
Tedarik Zinciri Verimliliği için Yapay Zeka Destekli Dispatching Stratejileri Nedir?