Yolda Logo
Login
Geri Dön
Blog

H Türü Yetki Belgeleri Nelerdir? & H Türü Belge Alma Şartları

Yolda Yolda 1 Tem 2022, 8 dk okuma süresi
H Türü Yetki Belgeleri Nelerdir? & H Türü Belge Alma Şartları

H türü yetki belgesi, ticari amaçla kullanılan yetki belgeleri arasında bulunuyor. H türü yetki belgesi, yurtiçi ve uluslararası eşya taşımacılığı alanında kullanılıyor. Bu alanda ticari çalışmalar yapan, gerçek veya tüzel kişilerin, alması zorunlu olan H türü yetki belgesi, kendi içerisinde H1 ve H2 olmak üzere ikiye ayrılıyor. H1 ve H2 yetki belgeleri, taşımacılığın türüne bağlı olarak farklılık gösteriyor. H1 yetki belgesi, ticari amaçla yurt içinde yapılan eşya taşımacılığı işlemleri için kullanılıyor. H1 yetki belgesi, gerçek veya tüzel kişilerin alması zorunlu yetki belgeleri arasında yer alıyor. H2 yetki belgesi ise ticari amaçla hem yurtiçi hem de uluslararası eşya taşımacılığı alanında yapılan çalışmalarda alınması zorunlu belgeler arasında bulunuyor. H1 veya H2 yetki belgelerine sahip olan kişilerin, yönetmelik gereğince sahip olması ve uyması gereken bazı unsurlar mevcut. Bu gerekliliklere aykırı davranıldığında, yetki belgelerine sahip olan tüzel ve gerçek kişiler için, idari para cezası uygulanabiliyor. H türü yetki belgesi, yurtiçi ve uluslararası eşya taşımacılığı alanında komisyonculuk yapacak kişilere verilen bir belge türü. H türü yetki belgesine sahip olan kişiler, yalnız komisyon faturasını kesme hakkını elde etmiş oluyor. Bahsi geçen yetki belgesi komisyon işi yapılması için kullanıldığından, bu belgeye sahip olan kişiler belgeye araç kaydettiremiyor. 

H1 Yetki Belgesi

H1 yetki belgesi, komisyonculuk yapacak, gerçek veya tüzel kişilere verilen bir belge türü. H1 yetki belgesi ile yurt içinde ticari amaçla eşya taşımacılığı yapılabilir. H1 yetki belgesine araç ekleme işlemi yapılamıyor. Aynı zamanda H1 yetki belgesine sahip olmak isteyen, gerçek veya tüzel kişilerin belli gereklilikleri yerine getirmesi gerekiyor. Örneğin, H1 yetki belgesinin alınabilmesi için, gerçek veya tüzel kişilerin, vergi veya oda kayıtlarının bulunması zorunlu kılınıyor. Aynı zamanda yurt içerisinde eşya taşımacılığı alanında komisyonculuk yapacak taraflar için, yirmi bin Türk Lirası sermayeye sahip olma şartı aranıyor. H1 yetki belgesine sahip olan gerçek veya tüzel kişiler, kendi hesaplarına  taşıma yapamıyor. Aynı zamanda başka biri aracılığıyla da taşıma yaptıramıyor veya taşıma faturası düzenleyemiyorlar. H1 yetki belgesine sahip olan kişilerin sınırlandırıldığı bir diğer konu ise, C1 ve C2 yetki belgesine sahip kişiler ile anlaşma veya sözleşme yapamama konusu oluyor. H1 yetki belgesi nereden alınır sorusuna; ‘’ H1 yetki belgesi Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı bölge müdürlüklerinden alınıyor.’’ şeklinde cevap verilebiliyor. H1 yetki belgesi kapsamı değerlendirildiğinde, gerçek veya tüzel kişilerin yalnızca taşımacılık alanında yapacağı komisyonculuk için kullanılabileceği görülüyor. Bu belgeye sahip olan gerçek veya tüzel kişiler, bahsi geçen belgeyi, başka bir faaliyet için kullanamıyor. H1 yetki belgesinin geçerlilik süresi beş yıl. Beş yılın bitiminde, kişi veya firma eşya taşımacılığı alanında komisyonculuk çalışmalarını sürdürmek istiyor ise, yetki belgesini yenilemesi gerekiyor. Bu yenileme işleminin süresi içerisinde yapılması önem arz ediyor. Süresi içerisinde yenilenmeyen yetki belgeleri, resmi kurumlarca iptal ediliyor. H1 yetki belgesi yenilemesi yapmak için, kişilerin bazı gereklilikleri yerine getirmesi şart koşuluyor. O sebeple H1 yetki belgesinin geçerlilik süresinin bitmesine 60 gün kala, yetki belgesi sahiplerinin, Bakanlığa yazılı başvuruda bulunması gerekiyor. Başvurunun onaylanması durumunda, H1 yetki belgesi için ödenen yenileme ücretinin tarihi esas alınıyor. Yetki belgesi ödeme yapılan tarih itibari ile beş yıl boyunca geçerliliğini koruyor. H1 yetki belgesinin yenilenmesi için gerekli olan evraklar aşağıdaki gibi listelenebilir;

  1. H1 yetki belgesi için hazırlanan başvuru dilekçesi,
  2. Süresi biten H1 yetki belgesinin aslı,
  3. Tüzel kişiliği temsil eden kuruluş ve değişikliklerin ifade edilebilmesi için ticaret sicil gazetesi veya noter onaylı bir örnek, 
  4. H1 yetki belgesine sahip olmak isteyen gerçek veya tüzel kişilerin ticaret odası faaliyet belgeleri,
  5. Temsil yetkili imza sirküsü aslı,
  6. Tüzel kişilerin merkez adresine ait kira kontratı veya var ise tapu fotokopisi, 
  7. Vergi levhası fotokopisi, 
  8. H1 yetki belgesinin yenilenebilmesi için, asgari olarak 20.000 TL sermayenin  

H2 Yetki Belgesi

H2 yetki belgesi nedir sorusuna; ’’Yurtiçi eşya taşımacılığı alanında komisyonculuk yapılmasının yanı sıra, bu işlemin uluslararası boyutta da yapılabilmesini sağlayan yetki belgesidir.’’ şeklinde cevap verilebilir. Gerçek ve tüzel kişilere verilen H2 yetki belgesi içerisine araç eklenemiyor. H2 yetki belgesi almak isteyen gerçek veya tüzel kişilerin vergi ve oda kayıtlarının bulunması zorunlu şartlar arasında yer alıyor. Gerçek kişi veya firmaların H2 yetki belgesi alabilmek için kırk bin Türk Lirası sermayeye sahip olması şart koşuluyor. Tarafların H2 yetki belgesine sahip olabilmesi için şart koşulan bir diğer unsur ise, bu iş için uygunluk gösteren bir büronun kullanım haklarının taraflarda olması gerekiyor. H2 yetki belgesi bulunan kişiler, kendi nam ve hesaplarına taşıma yapamıyor. Aynı zamanda başka biri aracılığı ile taşıma yaptıramıyor ve taşıma faturası düzenleyemiyor. H2 yetki belgesi sahipleri, C1 ve C2 yetki belgesine sahip olan gerçek veya tüzel kişilerle anlaşma da yapamıyor. H2 yetki belgesi, Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı bölge müdürlüklerinden alınabiliyor. H2 yetki belgesi kapsamı gereğince, gerçek veya tüzel kişiler, hem yurtiçi hem de uluslararası alanda, ticari amaçla eşya taşımacılığı yapabiliyor. H2 yetki belgesi sahiplerine, bu belge ile başka bir işlem gerçekleştirebilme yetkisi vermiyor. H2 yetki belgesinin 5 yıl geçerlilik süresine sahip. H2 yetki belgesi sahipleri, beş yıl içerisinde aktif olarak, yetki verilen alanlarda eylemlerini sürdürebiliyor. H2 yetki belgesi ile faaliyetlerine devam etmek isteyen kişi veya tarafların, belgenin geçerliliğini koruduğu beş yıllık süre içerisinde, yenileme işlemini gerçekleştirmesi gerekiyor. Beş yıllık süre içerisinde yenileme işlemi yapılmayan belgeler, yetkili merciler tarafından iptal ediliyor. H2 yetki belgesine sahip olan gerçek veya tüzel kişilerin, belge süresinin bitiminden en az 60 gün önce, yenileme için başvuruda bulunması gerekiyor. Bu başvuru Bakanlığa yazılı bir şekilde iletilebiliyor. H2 yetki belgesinin yenilenme ücreti, H2 yetki belge ücretinin yüzde 15’i oranında. H2 yetki belgesi sahipleri, unvan, adres, hisse devri gibi değişiklikleri, bildirmekle yükümlü. Bahsi geçen değişiklikleri yetkili mercilere bildirme süresi ise, değişikliğin meydana geldiği tarih itibari ile 90 günü kapsıyor. Bu 90 gün içerisinde, olan değişikliklerin Bakanlığa bildirilmesi önem arz ediyor. Gerçek veya tüzel kişilerin, meydana gelen değişiklikleri, belirtilen süre içerisinde bildirmemesi, para cezası uygulanmasına neden oluyor.  

H Türü Belge Alma Şartları Nelerdir?

H türü yetki belgelerine sahip olmak için bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Farklı eylemlerin gerçekleştirilebilmesi için ihtiyaç duyulan yetki belgeleri,alma şartları açısında da farklılık gösteriyor. Örneğin, H1 yetki belgesine sahip olmak isteyen tüzel veya gerçek kişilerin 20.000 Türk lirası sermayeye sahip olması beklenirken, H2 yetki belgesine sahip olmak isteyen tarafların 40.000 Türk Lirası sermayeye sahip olması bekleniyor. H türü yetki belgesi almak isteyen gerçek veya tüzel kişilerde, aktif vergi mükellefi olma ve odaya kayıtlı olma şartı aranıyor. H1 yetki belgesi ile H2 türü yetki belgesi ücretlendirmeleri de birbirinden farklılık gösteriyor.  

Gray Background
Yolda Kırmızı Ok
Yolda.com Blog'a abone olun birbirinden ilginç içerikleri e-posta kutunuzdan takip edin.
Keep Reading
Yolda AuthorYolda
Lojistik Sektörünün Rekabet Gücüne Etkisi ve Lojistikte Kalite

Ekonomik göstergelerin alınmasında lojistik önemli bir pay sahibidir. Geleneksel taşımacılığı üst seviyelerde sunan lojistik sektörünün rekabet gücüne etkisi yadsınamaz bir gerçektir. Ülke bazında ekonomik, sosyolojik, kültürel ve küresel alanlarda söz sahibi olma ayrıcalığı veren önemli bir unsurdur. Küresel dünyada rekabet gücü sağlayan model, lojistik üs projeleri ile daha kapsamlı bir işleyişe ilerler. Büyüme oranlarının artmasında […]


4 Eki 2023 , 4 Min Read
Lojistik Sektörünün Rekabet Gücüne Etkisi ve Lojistikte Kalite
Yolda AuthorYolda
ETGB (Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesi) Nedir?

Günümüzde dijitalleşmenin hız kazandığı ve elektronik ticaretin (e-ticaret) öneminin giderek arttığı bir çağda yaşıyoruz. Elektronik ticaret, internetin gücünü kullanarak ürün ve hizmetlerin alım-satımının gerçekleştirildiği modern bir ticaret modelidir. Elektronik ticaretin büyümesiyle birlikte, küresel pazarda rekabetçi olmak ve hızlı işlem yapmak isteyen işletmeler için gümrük süreçlerinin de dijitalleştirilmesi gerekmektedir. İşte bu noktada ETGB (Elektronik Ticaret Gümrük […]


17 Ağu 2023 , 8 Min Read
ETGB (Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesi) Nedir?
Yolda AuthorYolda
Tedarik Zinciri Verimliliği için Yapay Zeka Destekli Dispatching Stratejileri Nedir?

Tedarik zinciri yönetimi, günümüz iş dünyasında büyük öneme sahip bir konudur. Şirketler, tedarik zincirlerini etkin bir şekilde yöneterek, stok yönetimi, teslimat süreleri ve müşteri memnuniyeti gibi faktörlerde önemli kazanımlar elde edebilirler. Tedarik zinciri verimliliğini artırmak için yapay zeka teknolojileri son yıllarda büyük ilgi görmektedir. Bu teknolojiler, tedarik zincirinin birçok aşamasında kullanılarak daha iyi ve daha […]


18 Tem 2023 , 8 Min Read
Tedarik Zinciri Verimliliği için Yapay Zeka Destekli Dispatching Stratejileri Nedir?