Yolda Logo
Login
Geri Dön
Lojistik Rehberi

Gümrük Beyannamesi

Yolda Yolda 14 Ara 2021, 9 dk okuma süresi
Gümrük Beyannamesi

İthalat ve ihracat işlemlerinin tamamında malların gümrük işlemlerinin tamamlanması ve gümrükten çıkışının sağlanması için kullanılan belgeye gümrük beyannamesi adı verilmektedir. Gümrük beyannamesi hem ticareti yapılan mala hem de gerçekleşen ticaret işlemine dair detayları içermektedir. Mal ve ticaret işlemine dayalı olan tüm detayların bulunduğu bu bildiri ise gümrük beyannamesi olarak adlandırılmaktadır. Peki, gümrük beyannamesi nedir ve gümrük beyannamesi hazırlanırken nelere dikkat edilmelidir?

Gümrük Beyannamesi Nedir?

Gümrük beyannamesi, ithalat ve ihracat işlemlerinin her birinde, mal ve ticarete dayalı tüm detayları içeren bir belge olarak karşımıza çıkmaktadır. Gümrük beyanı üzerinde mala dair tüm detayların yer alması ve bununla birlikte gönderici ve alıcı firmanın da bilgileri bulunmalıdır. Beyanname üzerinde yer alan bilgilerde eksiklik bulunması halinde, beyannamenin tekrar düzenlenmesi gerektiği için malların gümrükten çıkışı gecikmekte, lojistik işlemlerinde ise buna dayalı olarak sorunlar görülmektedir. 

Gümrük beyannamesi üzerinde mala dair tüm detayların verilmesi, gümrük maliyetleri ve vergilerin hesaplanması için oldukça önemlidir. Gümrük beyannamesi üzerinde yapılan kontrollerin ardından, bilgilerin doğrulanması ile birlikte malların vergi ücretleri hesaplanmaktadır. Gümrük idaresi tarafından yapılan bu kontrollerde gerekli görülen durumlarda beyannamenin yeniden düzenlenmesi ya da yüklerin kontrol edilmesi talep edilebilmektedir. Bu nedenle beyannamede verilen tüm bilgilerin doğruluğu önceden kontrol edilmelidir.

Gümrük beyannamesi hazırlanırken gerçekleşen ticaretin kapsamına göre yazılı, elektronik ya da sözlü şekilde gerçekleştirilebilir. Bu noktada ticaretin gerçekleşme yöntemine bağlı olarak gümrük mevzuatı üzerinde yer alan yönergeler izlenmelidir. Bu nedenle dış ticaret işlemlerinde hazırlanan beyannamenin tüm detayları ve beyanname türü, mevzuatlar çerçevesinde hazırlanmalı ve uygun şekilde gümrük idaresine teslim edilmelidir. 

Gümrük Beyannamesi Örneği

Dış ticarete yeni başlayan kişi ve firmaların karşılaştığı en büyük sorunlardan bir tanesi de gümrük beyannamesinin mevzuatlar gereğince hazırlanmalı ve eksiksiz şekilde doldurulmalıdır. Gümrük beyannamesi hazırlanırken ilk kez hazırlayacak firmaların gümrük beyannamesi örneği ile yardım alması, sorunsuz bir ticaret gerçekleşmesi için oldukça önemlidir. Genel olarak gümrük beyanının üzerinde yer alan bilgiler mevzuatlar çerçevesinde belirtilmektedir. İthalat ve ihracat işlemleri için hazırlanması gereken gümrük beyannamesinde mal ve taraflara dair yer alması gereken bilgiler ise şu şekilde belirtilmektedir:

Yukarıda verilen bilgilerin her biri tüm dış ticaret işlemlerinde gümrük idareleri tarafından kontrol edilmektedir. Bu nedenle hazırlanan gümrük beyannamesinde eksik bilgiler verilmemesine dikkat edilmesi gerekiyor. Eksik bilgiler verilmesi gibi durumlarda gümrük idaresi beyannamenin tekrar hazırlanmasını talep edebileceği gibi aynı zamanda Malların kontrol edilmesini de talep edebiliyor. Bu nedenle dış ticaret sürecinin aksaması, teslim süresinin ertelenmesi gibi sorunları da beraberinde getirebilir. Yanlış hazırlanan gümrük beyannameleri bu noktada firmaların teslim süresini geciktirerek müşteri memnuniyetsizliğine neden olabiliyor. Bu gibi durumlar ile sık karşılaşılması halinde ise firmanın uluslararası alanda saygınlığı azalmakta ve müşteri potansiyeli zamanla azalmaktadır. İşlemlerin çok daha hızlı ilerlemesi için gümrük beyannamesi ve benzeri evrakların özenle hazırlanması, sürecin aksamaması için oldukça önemlidir. 

Gümrük beyannameleri hazırlanırken, mallara dair detayların belirtilmesinde çeşitli kodlar kullanılmaktadır. Gümrük beyannamesi kodları, taşınan tüm malların detaylarının daha rahat şekilde ifade edilmesini ve uluslararası anlamda da anlaşılabilmesini sağlamaktadır. Bu nedenle transfer şekli, ödeme bilgisi ve yük detayları belirtilirken çeşitli kodlar tercih edilmektedir. 

Gümrük Beyannamesi Kodları

Gümrük beyannamesi kodları, beyanname üzerinde mala dair tüm detayların belirtilmesinde kullanılmaktadır. Gümrük beyanı hazırlanırken kullanılan beyanname kodları ise kısaca şu şekilde ifade edilmektedir:

Gümrük Beyannamesi Nüshaları 

Gümrük beyannameleri genellikle farklı birkaç nüsha şeklinde düzenlenmektedir. Bu nüshalar farklı dış ticaret işlemlerinde kullanılmaktadır. Bu nedenle tüm nüshaların kullanım alanlarına hakim olunması ve gerekli görülen durumlarda kullanılması gereklidir. Gümrük beyannamesi nüshaları 8 farklı türden oluşmaktadır. Bu nüshaların genel anlamları ise şu şekildedir:

Gümrük Beyanname Nüshalarının Kullanım Alanları Nelerdir?

Yukarıda belirtilen gümrük beyannamesi nüshaları, genel olarak aşağıda verilen ithalat, ihracat ya da transit geçiş işlemlerinde kullanılmaktadır. Bu belgelerin bazıları direkt olarak ithalat ya da ihracat işleminin gerçekleştiğine dair kanıt niteliğinde, bazıları ise istatistiki verilerin hazırlanması için gümrük idarelerinde saklanmaktadır. 

Bu ve bunun gibi konularda aklına takılan tüm ulaşım soruların için bizimle iletişime geçebilir, ihtiyaç duyduğun bilgilere uzman ekibimiz aracılığı ile ulaşabilirsin!

Gray Background
Yolda Kırmızı Ok
Yolda.com Blog'a abone olun birbirinden ilginç içerikleri e-posta kutunuzdan takip edin.
Keep Reading
Yolda AuthorYolda
Transit Rejimi Nedir? Transit Ticaretin İşleyişi ve Türkiye’deki Uygulamaları

Dünya ticaretinde önemli bir role sahip olan transit rejim, uluslararası ticaretin karmaşıklığına etkili bir çözüm sunar. Bu rejim, mal taşımacılığı sürecinde bir ülkenin gümrük sahasından diğerine geçişini düzenleyen bir mekanizmayı ifade eder. Transit ticaret, malın bir ülkeden diğerine geçiş yaparken, bu süreçteki gümrük işlemlerini hafifletir ve zaman tasarrufu sağlar. Ülkemiz, coğrafi konumuyla transit ticaretin önemli […]


22 Ara 2023 , 8 Min Read
Transit Rejimi Nedir? Transit Ticaretin İşleyişi ve Türkiye’deki Uygulamaları
Yolda AuthorYolda
WMS (Warehouse Management System) ile Depo Operasyonlarını Optimize Etme

İşletmeler, hızla değişen pazar koşulları ve tüketici beklentileriyle başa çıkmak adına sürekli olarak operasyonlarını geliştirmeye odaklanır. Bu süreçte, depo yönetimi ve lojistik operasyonlarının etkin bir şekilde yönetilmesi kritik bir öneme sahiptir. Warehouse Management System (WMS) veya Türkçe adıyla Depo Yönetim Sistemi, organizasyonlara depo operasyonlarını optimize etme ve verimliliği artırma imkanı sunar. WMS, stok yönetiminden sipariş […]


20 Ara 2023 , 8 Min Read
WMS (Warehouse Management System) ile Depo Operasyonlarını Optimize Etme
Yolda AuthorYolda
Taşıma Sözleşmesi Hazırlarken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Taşıma sözleşmeleri, mal veya hizmet taşımacılığı sürecinde taraflar arasındaki hak ve sorumlulukları düzenleyen kritik belgelerdir. Bu sözleşmeler, taşıma işleminin düzgün ve sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak, anlaşmazlıkları önlemek ve taraflar arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla kullanılır. Ancak, bir taşıma sözleşmesi hazırlarken dikkatlice düşünülmesi ve belirli unsurlara özen gösterilmesi gerekir. Tarafların hakları, taşıma sınırlamaları, tazminat hükümleri ve […]


18 Ara 2023 , 10 Min Read
Taşıma Sözleşmesi Hazırlarken Dikkat Edilmesi Gerekenler