Yolda Logo
Login
Geri Dön
Lojistik Rehberi

ETA, ETD, ATA ve ATD Nedir? 

Yolda Yolda 4 Tem 2022, 8 dk okuma süresi
ETA, ETD, ATA ve ATD Nedir? 

İhracat ve ithalat sektöründe yapılan tüm taşımacılıkta belli başlı terimler sıklıkla kullanılıyor. Bu terimler lojistik sektöründe önemli bir yer teşkil ediyor. Hem hava hem de denizyolu ile yapılan taşımalarda kullanılan terimler, tedarik zincirinin düzenli işlemesini sağlıyor. ETA, ETD, ATA ve ATD, kullanıldıkları yere göre farklı anlamlar içeriyor. İngilizce terimlerin kısaltılarak kullanıldığı ETA, lojistikte tahmini varış zamanı olarak nitelendirilir. Genellikle denizyolu ulaşımında kullanılan ETA, liman işletmelerini ilgilendiriyor. Liman yetkilileri bu kısaltmalardan yararlanarak denizyolu trafindeki yoğunluğu stabil düzeylerde tutmaya çalışıyor. Limandan kalkacak olan gemilerin bu tarihlere göre bekleme süreleri ayarlanıyor. Limanda bulunan tüm gemileri ve konteynerleri verimli olarak kullanıma kazandırıyor. Limanlarda oluşan yoğunluğu bertaraf eden terimler, uzun kuyrukların oluşmasını engelliyor. Liman yönetiminin firmaların ürünlerini tam zamanında ve eksiksiz olarak teslim etmesinde payı olan ETA, sorunsuz işleyişin en önemli kısmını oluşturuyor. Sistemde büyük önemi olan tarihler, taşımacılığın aksamadan yürütülmesine imkan sağlıyor. Ürün tedariği sırasında yaşanan tüm olumsuzluklar diğer taşımacılar da etkilediği için zamanlama lojistik taşımacılıkta  hayati önem taşıyor. Bir gemiye yüklenen malların vaktinden erken ya da geç gelmesi, liman içerisindeki tüm kontrollerin değişmesine sebep oluyor. Bu sürecin sekteye uğramaması için kullanılan terimleri iyi analiz ederek lojistik taşımacılığı daha verimli kılabilirsiniz. Özellikle ihracatı gerçekleştiren firmaların ürünlerin tedarik süreçlerini bu zamanlara göre yaptığı göz önünde tutulursa ETA ve diğer terimlerin önemi daha iyi anlaşılabiliyor. 

Uluslararası Lojistikte ETD Nedir? 

Liman sevkiyatlarında zaman ve süreç yönetiminin düzenli yapılması, sonradan oluşabilecek aksaklıkları minimize eder. Tahmini kalkış ve varış saatlerinin tam olarak bilinememesi, lojistik sürecin tamamen aksamasına sebep oluyor. Ürünlerin üretim aşamalarından tedariğine kadar geçen süreyi firmalar bu şekilde net olarak limanlara bildiriyor. ETD olarak kısaltılan terim, lojistik araçların verilen adresten tahmini kalkış zamanını simgeler. Taşımacılığı daha işlevsel hale getiren bilgileri zamanında alan firmalar hazırlık aşamalarını bu doğrultuda gerçekleştiriyor. Planlanan araç yoğunlukları bu bilgilerin ışığında net olarak sağlanıyor. Varış ve kalkış sürelerini tahmini olarak bilen firmalar üretimlerini ona göre gerçekleştiriyor. Uluslararası lojistikte ETD, üretimin planlı olarak sürdürülebilmesini sağlıyor. Belirtilen tarihlerin net ve doğru olarak belirlenmesi, tedarik zincirinin mükemmel işleyişine katkıda bulunuyor. Kullanılan kaynakların verimli olarak aktarımını sağlayan terimler, gereksiz sıraların oluşmasında etkisini gösteriyor. Liman ve hava yollarında uzun süren bekleme sırasında hem maddi hemde zaman açısından kayıpları engelleyen sistematik çalışmalar, firmaların kar marjını da olumlu yönde etkiler. Liman yoğunluğunun kontrollü olarak sağlandığı lojistik taşımalarla, gemilerin bekleme sürelerinin asgari düzeyde olması isteniyor. Dünyanın her yerinde uygulanan sistemler sayesinde taşımacılıkta yapılan sefer sayılarında gözle görülür artış sağlanıyor. İç ve dış ticareti büyük oranda etkileyen süreçler, ülkelerin ekonomik yönden gelişimine de katkıda bulunuyor. 

ETA, ETD Bilgilerini Olumsuz Etkileyen Faktörler 

Taşımada zamanın önemi firma ve yüklemenin yapılacağı alan bazında son derece önemlidir. Tahmini olarak belirtilen sürelerde yaşanan olumsuzluklar, sektörün işleyişini etkiliyor. Bu bilgileri olumsuz yönde etkileyen faktörler arasında ilk sırada hava şartları bulunuyor. Olumsuz hava koşulları, nakliyelerin zamanında ve tam olarak yapılmasını engelliyor. Sonraki süreçlerde yüklerin konulduğu araçların başına gelen arıza ve kazalarda, bilgilerde sapma yaşanmasına sebep oluyor. Havalimanı ve limanlarda yüklerin giriş çıkış zamanlarına denk gelen sürelerde oluşan görevler de, lojistiğin işleyişini olumsuz yönde etkiliyor. Varış ve kalkış yerlerinde oluşan aşırı yoğunluk durumları, bilgileri olumsuz yönde etkileyen nedenler arasında öncelikli oluyor. Çok istisnai bir durum olan savaş gibi etkenler de bilgilerin doğruluğunun sağlanmasını sekteye uğratıyor. Yükleri taşıyan firmaların sundukları tahmini süreler belli sebeplerin dışında oluşan istisnai durumlarda sıklıkla aksamaya uğrayabilir. Tüm olumsuzluklara karşılık firmalar, doğru zamanlama ile bu sorunları bertaraf edebilecek yeterliliğe sahiptir. Tahmini süre olan bu aralıklarda bazı durumlarda yaşanan aksaklıklar, farklı yönetim uygulamaları ile daha kolay olarak atlatılabilir. Uluslararası taşımacılığın kesintisiz ve zamanında yapılabilmesi, aktarma olması durumunda daha da uzayabilir. ETA ve ETD bilgileri, belirlenen zamanın dışında uzadığında taşıyıcı firmalara cezai işlemler uygulanabiliyor. Hem maddi cezalar hemde müşteri kaybı taşımacılık yapan lojistik firmaları daha dikkatli ve özverili olmaya sevk ediyor. 

ATA ve ATD Nedir? 

Türkçeye gerçek varış zamanı olarak çevrilen ATA, lojistik sektöründeki zaman kaybını büyük ölçüde önlüyor. Lojistik taşımacılıkta özellikle gıdaların belirlenen adreslere zamanında ulaşması son derece önemlidir. Nokta atışı olarak planlanan zamanlamalarla, ticari kayıpları minimum seviyelere indirebilirsiniz. Her sektörde planlanan doğru zamanlama size maddi ve manevi kazanımlar oluşturuyor. Gerek firma gerek müşteri bazında oluşan  memnuniyet, ürünlerin doğru adreslere planlanan zamanda nakledilmesini sağlıyor. Dünyanın her yerindeki liman ve hava alanlarına yapılan ticari faaliyetler, bu sistematik işleyiş ile tam zamanında yapılabiliyor. Tüm araçların belirtilen süre zarfında istenen lokasyonlarda olması, firmaların kazançlarını da olumlu yönde etkiliyor. Varış ve kalkış süreleri tam olarak bilinen yükler, limanlarda bekleme olmadan taşınabiliyor. Günümüzde kıtalar arası ticaretin aktif olarak yapılmasında ATA ve ATD gibi süreler hayati önem arz ediyor. 

Lojistikte ATD olarak bilinen terim ise taşınan ürünlerin gerçek çıkışı zamanı olarak çevriliyor. Taşımacılık ile uğraşan kişilerin en çok kullandığı terimler arasında olan ATD, kesinlik bildirdiği için güvenilir bir zamanı belirtiyor. Her türlü taşımacılıkta kullanılan terim, liman ve diğer taşıma alanlarında oluşan bekleme sürelerini minimum seviyeye indiriyor. Firmalara büyük kazanımları olan terimler, uluslararası taşımacılığın kesintisiz işlemesine katkıda bulunuyor. Firmalara prestij kazandıran tüm sistemler, liman ve diğer taşıma alanlarına bildirilerek zaman ve süreç planlamasının oluşması sağlanıyor. 

İthalatta ETA Nedir? 

Firmaların üretimlerinin planlı bir şekilde devamını sağlayan ETA, hammadde ve kullanılan ekipmanların sürekliliğini sağlıyor. Hazırlık süreçlerini etkili bir şekilde devam ettiren firmalar, taşıma sırasında verdikleri doğru bilgilerle sektörel bazdaki karlarının artmasını gerçekleştiriyor. Uçak ve gemi gibi transit taşımanın yoğun olarak yapıldığı lojistik araçların, belirlenen adreslere planlanan sürelerde ulaşması hedefleniyor. Firmaların ticari faaliyetlerini sürdürerek müşteri kazanmalarını destekleyen sistemler, maddi açıdan da verimlilik sağlıyor. Genellikle denizyolu taşımacılığında tercih edilen ETA terimi, geminin limana tahmini varış gününü ve limandan tahmini  ayrılma tarihini belirliyor. Firmalar üretimlerini talep aldıktan sonra gerçekleştirdikleri için yapacakları nakliyelerde gemilerin uygun tarihlerine göre program yapar. Bu durum firmalara, maddi açıdan depo kiralama gibi ekstra maliyet oluşmasını engelliyor. Gemilerin haftalık ve aylık bazda yaptıkları çizelgelere uygun olarak yaptıkları üretimler, ETA sürelerine göre istenen lokasyona gönderilir. İthalatta ülke ve şirket ekonomilerin canlanmasını destekleyen lojistik taşımacılık, kısaltılmış terimlerle daha işlevsel hale getiriliyor. Uluslararası taşımacılıkta her ülkenin ortak diline uygun kısaltmalar, zaman ve süre kaybını da önleyerek maddi kazanımları artırıyor. İthalatçı firmalar, yükleme yapacakları gemi ve uçaklarda bazı kurallara uyarak işlem yapar. Belli sürelerde prosedürlere ve tarihlere uyarak yapacakları taşımacılık işlerini, beyanname ve faturalarla belgelemek durumundadır. Çizelge ile kesinlik kazanan tarihler oluşturulurken, tahmini ve gerçek zamanlı süreler detaylı olarak belirtiliyor. Dış ticaretin nabzını tutan terimler global bir düzende oluşturulduğu için tüm dünyada aynı formatlarda kullanılıyor. Gümrüklerdeki uzun kuyruklara son veren tahmini ve gerçek tarihler, firmaların prestijleri üzerinde de olumlu etkiler yaratıyor. 

Gray Background
Yolda Kırmızı Ok
Yolda.com Blog'a abone olun birbirinden ilginç içerikleri e-posta kutunuzdan takip edin.
Keep Reading
Yolda AuthorYolda
Transit Rejimi Nedir? Transit Ticaretin İşleyişi ve Türkiye’deki Uygulamaları

Dünya ticaretinde önemli bir role sahip olan transit rejim, uluslararası ticaretin karmaşıklığına etkili bir çözüm sunar. Bu rejim, mal taşımacılığı sürecinde bir ülkenin gümrük sahasından diğerine geçişini düzenleyen bir mekanizmayı ifade eder. Transit ticaret, malın bir ülkeden diğerine geçiş yaparken, bu süreçteki gümrük işlemlerini hafifletir ve zaman tasarrufu sağlar. Ülkemiz, coğrafi konumuyla transit ticaretin önemli […]


22 Ara 2023 , 8 Min Read
Transit Rejimi Nedir? Transit Ticaretin İşleyişi ve Türkiye’deki Uygulamaları
Yolda AuthorYolda
WMS (Warehouse Management System) ile Depo Operasyonlarını Optimize Etme

İşletmeler, hızla değişen pazar koşulları ve tüketici beklentileriyle başa çıkmak adına sürekli olarak operasyonlarını geliştirmeye odaklanır. Bu süreçte, depo yönetimi ve lojistik operasyonlarının etkin bir şekilde yönetilmesi kritik bir öneme sahiptir. Warehouse Management System (WMS) veya Türkçe adıyla Depo Yönetim Sistemi, organizasyonlara depo operasyonlarını optimize etme ve verimliliği artırma imkanı sunar. WMS, stok yönetiminden sipariş […]


20 Ara 2023 , 8 Min Read
WMS (Warehouse Management System) ile Depo Operasyonlarını Optimize Etme
Yolda AuthorYolda
Taşıma Sözleşmesi Hazırlarken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Taşıma sözleşmeleri, mal veya hizmet taşımacılığı sürecinde taraflar arasındaki hak ve sorumlulukları düzenleyen kritik belgelerdir. Bu sözleşmeler, taşıma işleminin düzgün ve sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak, anlaşmazlıkları önlemek ve taraflar arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla kullanılır. Ancak, bir taşıma sözleşmesi hazırlarken dikkatlice düşünülmesi ve belirli unsurlara özen gösterilmesi gerekir. Tarafların hakları, taşıma sınırlamaları, tazminat hükümleri ve […]


18 Ara 2023 , 10 Min Read
Taşıma Sözleşmesi Hazırlarken Dikkat Edilmesi Gerekenler