Yolda Logo
Login
Geri Dön
Blog

Entegre Taşımacılık Nedir? – Entegre Taşımacılığın Tarihçesi

Yolda Yolda 3 May 2022, 8 dk okuma süresi
Entegre Taşımacılık Nedir? – Entegre Taşımacılığın Tarihçesi

Hayatın bir parçası ve adeta vazgeçilmezi olan taşımacılık pek çok farklı alternatifi ile dikkat çekmektedir. Her dönem taşımacılık önemli bir iş alanı olarak görülmüştür. Elbette birkaç yüzyıldır taşımacılık ticaret ile birlikte paralel olarak genişlemiştir. Dünyada her bölgeye erişimin çok daha kolay bir hal alması bunda en belirleyici sebepler arasında yer almaktadır. Aynı zamanda taşımacılık ihtiyaca göre şekillenmektedir. Ülkeler arası iletişimin artması ve ilişkilerin oluşması hukuki düzlemde bir taşımacılık sisteminin doğmasını da sağlamıştır. Bu sistem günden güne gelişmiş ve alternatif yollar oluşturmuştur. Her ülke farklı ticaret yollarını 20.yüzyıla kadar yaygın bir biçimde kullanmıştır. Burada coğrafi özellikler belirleyici olmuştur. Özellikle Avrupa’da yoğun bir biçimde tren taşımacılığı görünürken Japonya gibi Asya ülkelerinde deniz yolu üzerinden gerçekleşen bir taşımadan söz etmek mümkündür. Elbette bir ülkede tek bir yöntem ile taşımacılık yapılmamaktadır. Ancak her ülkenin çoğunlukla tercih ettiği bir taşımacılık yöntemi bulunmaktadır. Ancak 20.yüzyılda yoğunlaşan ve artık 21.yüzyılda arşa çıkan taşımacılık ülkelerin kendine en uygun gördüğü taşımacılık sisteminin değişmesine ve gelişmesine neden olmuştur. Entegre taşımacılık da bu sistem doğrultusunda doğmuştur. Entegre taşımacılık sistemi özellikle tek bir taşıma sisteminin uygun olmadığı ya da daha pahalı olduğu durumlarda tercih edilmektedir. Uzak mesafelerdeki ülkelerin taşıma süreçleri daha çetrefilli olduğundan entegre taşımacılık ile birden fazla yöntem kullanılmaktadır. Yani bir ülkeden başka bir ülkeye giden bir malın güzergah üzerinde oldukça sistematik bir biçimde diğer bir taşıma yöntemine geçirilmesi imkanı sunmaktadır.

Entegre taşımacılık özellikle ekonomik açıdan destekleyici olmaktadır. Entegre taşımacılık ile artık tedarik süreci bir bütün olarak kapsanmaktadır. Bu nedenle entegre taşımacılık bir firma üzerinden tüm işlemlerin yürütülmesi olarak da anlaşılmaktadır. Bu herkes için ekonomik açıdan bir kazanç sağlarken zamandan da avantaj sağlamaktadır. 

Entegre Taşımacılık Nedir?

Entegre taşımacılık yeni bir alan olduğundan pek çok şey merak konusu olmaktadır. Bunların başında ise entegre taşımacılık nedir gelmektedir. Entegre taşımacılık birden fazla taşımacılık yönteminin kullanıldığı bir sistemdir. Entegre taşımacılık ile maliyet oranı azalmakta ve aynı zamanda taşımacılık sistematik bir hale gelmektedir. Özellikle farklı ülkelerden ve coğrafyalardan yapılan taşımacılık sürecinde entegre taşımacılık öne çıkmaktadır. Elbette geniş coğrafyaya sahip ülkeler için ülke içerisinde de geçerli olmaktadır. Farklı coğrafyalarda farklı yöntemler ile malı aktarmak ve taşımak mümkündür.  Ancak bu hizmet sadece taşıma için geçerli değildir. Buna ek olarak depolama, paketleme gibi süreçler de entegre taşımacılığın bir parçası olabilmektedir. Burada firma belirleyicidir. Firmalar entegre taşımacılık sistemlerinde farklı özellikleri barındırmakta ve farklı ihtiyaçları karşılamaktadır. Ancak entegre sistem taşımacılıkta da bir bütün olarak işlemektedir. Bazen taşıma sürecinde yeniden paketleme veya düzenleme ihtiyacı duyulmaktadır. Elbette bu durum mal bazında değişse de entegre taşımacılık bu süreci de gerçekleştirmektedir. Entegre taşımacılık ile pek çok mal bu şekilde bir yerden alınıp farklı bir yere götürülmetkedir. 

Entegre taşımacılık her gün kendini biraz daha yenilemektedir. Bunu sağlayan şey ise müşterilerin isteklerinin artması ve teknolojinin gelişimidir. Teknolojinin ve ticaretin artışı entegre taşımacılıkta yeni sayfaları açmakta ve çerçevesini genişletmektedir. 

Entegre Taşımacılık Tarihçesi

Entegre taşımacılık tarihçesi ticaretin tüm dünyayı kapsaması ile doğmuştur. Entegre taşımacılık tarihçesini bu nedenle ticaretin gelişimi ile birlikte 1900 lerin başına tarihlendirmek mümkündür. Ancak özellikle bu alanda firmaların oluşması ancak 1900 lerin sonuna gitmek gerekmektedir. Entegre taşımacılık diğer taşımacılık çeşitlerine göre çok daha yenidir. Burada sebep maliyetlerin artması da olmaktadır. Ulaşımda maliyetin büyük oranda artışını önlemek ve tüm süreci bir elden yürütmek açısından oldukça önemlidir. Ulaşımda maliyetler ticaretin ülkeler arası gelişimi ile artmıştır. Artık sadece yakın ülkeler ile değil daha uzak ülkeler ile de ticaret gerçekleşmektedir. Bu durumda ulaşım maliyetli ve teknolojisi artmaktadır. Ancak her ülke her ulaşım türünde başarılı olmamaktadır. Bununla birlikte maliyet de belirleyicidir. Bu nedenle entegre taşımacılık firmaları ortaya çıkmıştır. Entegre taşımacılık sistemi sadece mallar için geçerli olmayıp yolcu sistemini de kapsamaktadır. Yine teknolojinin gelişimi ile birlikte artan insan ulaşımı yine entegre taşımacılık ile bir arada kullanılır hale gelmektedir. Ülkeler arası seyahatlerde uçak ve deniz yolculuğunu art arda yapmak buna bir örnek olarak verilebilmektedir. 

Entegre Taşımacılık Nasıl Yapılmaktadır?

Entegre taşımacılık için öncelikle taşıma yöntemlerini bilmek gerekmektedir. Burada akla deniz yolu, hava yolu, kara yolu ve demiryolu gelmektedir. Entegre taşımacılık sisteminde öne çıkan bu dört yol özellikle ülkeler arası ticarette tercih edilmektedir. Ancak aynı zamanda ülke içinde de tercih edildiği durumlar olmaktadır. Entegre taşımacılık nasıl yapılmaktadır bu nedenle sorulmaktadır. Entegre taşımacılık için öncelikle yolcu veya mal yükleneceği ilk araca paketlenerek yüklenmektedir. Sonrasında bu araç ile gidebileceği yere kadar giderken sonrasında taşımacılık yönetiminde değişim görülmektedir. Bu aşamada yeniden paketleme mümkün olsa da bu her zaman geçerli değildir. Ardından diğer taşıma yöntemine nakledilen entegre taşımacılık sürecinde her aşama takip edilebilmektedir. Bunun için teknolojik donanımlar da hazırlanabilmektedir. Aynı zamanda nakil esnasında da mal ve yolcu bilgileri kayıt altına alınmaktadır. Bu da olası bir zararı önlemektedir. 

Entegre Taşımacılık Çeşitleri

Entegre taşımacılık çeşitleri taşınan şeyin durumuna göre değişim göstermektedir. Bu entegre taşımanın kullanım alanını değiştirmese de sistemin içerisinde birtakım değişikliklere neden olabilmektedir. Kullanılan araç gibi pek çok özellik entegre taşımacılığın çeşidine göre ayrılmaktadır. Buna göre entegre çeşitleri şu şekilde sıralanmaktadır. 

Yolcular için tercih edilen entegre taşımacılık sisteminde araç kullanımı oldukça önemlidir. Bu aşamada yüklerden farklı olarak yolcuların oturmasına uygun olarak tasarlanan koltuklu araçlar bulunmaktadır. Türkiye’de yolcular için entegre taşımacılık sistemi özellikle tren ve otobüs seferlerinde sık rastlanan bir durumdur. Bu sayede yolcular bir yerden bir yere hem çok daha hızlı hem de çok daha pratik bir şekilde gitmektedir. 

Yükler için entegre taşımacılık sisteminde özellikle kargo önem kazanmaktadır. Kargolar kısa sürede ulaşması gereken ürünler olduğundan hız faktörü esas alınmaktadır. Bu nedenle entegre taşımacılık tercih edilmektedir. Bir kargo aynı süreçte hem hava hem de karayolu ile teslim edilebilmektedir. Bu bir örnek olup değişime açıktır. Dünyanın pek çok yerinde kullanılan bir taşımacılık yöntemidir. 

Entegre Taşımacılığın Faydaları

Entegre taşımacılığın faydaları bu sistemin tercih sebebini oluşturmaktadır. Entegre taşımacılığın ilk faydası maliyetten kazanmaktadır. Maliyetten kazanmak açısından entegre taşımacılık oldukça etkilidir. Artan ulaşım maliyetleri dünyanın pek çok yerinde buna sebep olmaktadır. Bununla birlikte zaman faktörü de önemlidir. Entegre taşımacılık zaman açısından kazanım getirmektedir. Bu hem mallar için olduğu gibi hem de yolcular için etkili olmaktadır. Entegre taşımacılığın faydalarında dikakt çeken bir idğer faktör ise entegre taşımacılığın bir elden yönetilmesinin çok daha sağlıklı olmasıdır. Bu sayede çok daha hızlı ve maliyeti az oalbileceği gibi yolcu ve yükün sağlığı açısından da gereklidir. Doğru ve tedbirli aktarım açısından entegre taşımacılık öne çıkmaktadır. 

 

Gray Background
Yolda Kırmızı Ok
Yolda.com Blog'a abone olun birbirinden ilginç içerikleri e-posta kutunuzdan takip edin.
Keep Reading
Yolda AuthorYolda
Tedarik Zinciri Verimliliği için Yapay Zeka Destekli Dispatching Stratejileri Nedir?

Tedarik zinciri yönetimi, günümüz iş dünyasında büyük öneme sahip bir konudur. Şirketler, tedarik zincirlerini etkin bir şekilde yöneterek, stok yönetimi, teslimat süreleri ve müşteri memnuniyeti gibi faktörlerde önemli kazanımlar elde edebilirler. Tedarik zinciri verimliliğini artırmak için yapay zeka teknolojileri son yıllarda büyük ilgi görmektedir. Bu teknolojiler, tedarik zincirinin birçok aşamasında kullanılarak daha iyi ve daha […]


18 Tem 2023 , 8 Min Read
Yolda AuthorYolda
Forwarder Firmalarında Yapay Zeka ve Otomasyonun Getirdiği Avantajlar

Yapay zeka ve otomasyon teknolojileri günümüz iş dünyasında pek çok sektörde önemli bir değişim sağlamıştır. Bu dönüşüm, lojistik sektöründe de kendini göstermektedir. Özellikle forwarder firmaları, yapay zeka ve otomasyonun getirdiği avantajlardan büyük ölçüde faydalanmaktadır. Bir forwarder firmasının en önemli görevi, müşterilerine güvenilir ve hızlı lojistik çözümleri sunmaktır. Yapay zeka, bu süreçte firmalara önemli avantajlar sağlamaktadır. […]


12 Tem 2023 , 8 Min Read
Yolda AuthorYolda
Carbon Footprint Activities on Yolda.com’s Net Zero Carbon Journey

As Yolda.com, we care about and measure our environmental impact resulting from our activities. As of the end of 2021, we started to work on understanding and reducing the impact of our current and future activities in order to become a leading logistics company with low-emission activities in the sector. In this context, we have […]


2 Oca 2023 , 3 Min Read