Yolda Logo
Login
Geri Dön
Blog

Emtia (Mal Sigortası)

Yolda Yolda 31 Ağu 2022, 10 dk okuma süresi
Emtia (Mal Sigortası)

Ticarette satışı yapılabilen tüm mallar emtia olarak tabir edilir. Satışından belli oranlarda gelir elde edilen eşyaların hepsi bu kapsamda değerlendirilir. Ülkelerin ve kişilerin birbirleri ile yaptıkları alışveriş, emtia adı altında toplanır. Buradaki ayrıntı ticarete konu olan malın maddi değerinin fazla olmasıdır. Doğalgaz, altın, tarım ürünleri, petrol ve değerli madenler ekonomik gelişmelere katkı sağlayan emtialar arasında yer alır. Değişken bir aralıkta olan emtia değerleri, malın satış sürecine göre belirlenir. Ticari değerlerinin dışında ülkenin gelişimine de katkısı olan emtia, doğal zenginlikleri de kapsar. Ülke sınırları içerisinde yetişen ve çıkan tüm doğal zenginlikler de emtia olarak değerlendirilir. Yatırımlarda yüksek getirisi olan ticari ve doğal üretimler arasında bulunan madenlerin dışında yerli üretimler de emtia sayılır. Emtia sigortası, farklı alanlardaki malların taşınma,  nakliye, yükleme ve boşaltma aşamalarında koruma sağlayan bir güvencedir. Gümrük depolarının yanı sıra iç ve dış ticaretin aktif olarak yapıldığı sektörlerde yapılan sigorta, olağan durumların dışında gelişen terör ve harp gibi saldırılarda da geçerlidir. Bu sigorta havayolu,  karayolu, denizyolu üzerinden gerçekleşen tüm taşıma ve lojistik sektörlerinde uygulanır. Malların gümrüklere giriş tarihi esas alınarak karayolu, denizyolu,  demiryollarında 60 gün, hava yolunda ise 30 gün olarak sınırlandırılır. Bir nevi eşyanın korunması olarak tabir edilen emtia sigortası, taşımacılık sektöründeki tüm olumsuzlukları gidermeyi hedefler. 

Emtia Sigortası Nedir?

Transit taşımacılık ve dış ticaret yapılan alanları kapsayan sigorta ile oluşabilecek zararlar minimum seviyelerde tutulmaya çalışılır. Sigortalı emtia yaptırırken malın içeriği, taşıma şekli ve paketlenmesi gibi konularda yeterli bilgi vermek durumundadır. Gidilecek yere göre yapılacak paketlemelerde geçmişte oluşan  hasar ve prim durumları esas alınır. Sürekli olarak lojistik taşıma gerçekleştiren firmalara gereken emtia sigortası nedir, konusu detaylı olarak sorgulanır. Taşımada risk teşkil eden durumlarda, araç seçiminden teminat kapsamına göre farklı konular sorgulanır. Taşınması istenen mallarla ilgili doğru beyan vermek, sigortalının yükümlülüğü altında bulunur. Yoğun lojistik süreci olan nakliye firmaları daha sistematik bir çalışma düzeni için abonman poliçeleri yaparak aksaklıkların oluşmasının önüne geçer. Emtia sigortası sırasında farklı poliçe uygulamaları yapılabilir. Bu poliçe farklılıkları, sigortalının mallarının lojistik süreçlerinin işleyişine katkı sağlar.  Taşıma sırasındaki kayıpları poliçedeki özel ve genel şartlarla koruma altına alan sigorta, yük taşıyan firmaların güvencesi olur. Emtia sigortası yapılan mallar, sigorta yapan firma tarafından koruma altında tutulur. Sigorta şirketi, taşıma sırasında doğabilecek hasar ve zararları poliçede belirtilen koşullarda karşılamakta mükelleftir. Bu poliçenin en önemli detayı sefer üzerinden yapılmasıdır. Yükü yola çıkarmadan yapılan düzenlemeler, sigorta şirketlerinin bozulma ve hasarlara karşı daha dikkatli olmasını sağlar. Poliçe düzenlenirken malın içeriği tam olarak belirtilir. Özellikle gıda sektöründe yapılan taşımacılıklarda bu durum önemlidir. 

Emtia Sigortası Zorunlu mudur?

Emtia sigortası belli sektörlerde zorunluluk kapsamına girer. Tehlikeli atık ve maddelerin taşınması hem çevre hem de insan sağlığı için tehdit edici unsurlar barındırır. Bu taşımacılığı yapan sektörler için emtia sigortası zorunlu mudur sorusuna evet olarak yanıt verebiliriz. Emtia sigortası tehlikeli taşımacılıklarda zorunludur. Taşınan malzemelerdeki riskleri dikkate alarak firmaların sigorta yapmaları gerekir. Ayrıca özel güvenlik gerektiren sektörler için de yapılan sigortalarda zorunluluk esastır. Maddi zararlara karşı koruma olarak tercih edilen emtia sigortası,  doğabilecek hasarlara karşı iki tarafı da güvence altına alır. Ayrıca yük ve eşya taşımacılığı yapan firmaların gelişen olaylar dışında, doğal afetlere karşı da sigorta yapmaları risklerini en aza indirger. Denizyolu ile yapılan lojistik taşımacılıkta geminin alabora olması gibi istisnai durumlar yaşanabilir. Karayollarında sık gerçekleşen kazalar sonucu araçların yanması ya da devrilmesi gibi ekstrem durumlar ortaya çıkabilir. Uluslararası nakliyatlar sırasında gümrük kapılarında yaşanan uzun süreli beklemelerde malların zarar görmesine sebep olabilir. Lojistik firmaların tüm bu olumsuz durumları dikkate alarak taşıyacakları malları sigorta ile koruma altına almaları hem kendi hem de sigortalının çıkarları açısından önemlidir. Özellikle kıtalararası nakliyecilik sektöründe uzun zamanlar yolculuk yapılması, risklerin maksimum düzeye çıkmasını ve kayıpların olmasını hızlandırır. Her ne kadar zorunlu olmasa da iki tarafın çıkarlarını korumak adına sigorta yaparak zararları asgari seviyede tutabilirsiniz. 

Yük Emtia Sigortası

İster şehir içi isteseniz uluslararası taşımacılıkta yapılacak sigortalar, malların korunması konusunda güvence sağlar. Hem yükleme hem de taşınma sırasında karşılaşılan sorunlarda yük emtia sigortası yaptırarak malınızı koruma altına alabilirsiniz. Sigorta poliçesinde yer alan şartlara göre eşyalarınız teminat altına alınır. Kaza, nakliye sırasındaki hasarlar, hırsızlık ve doğal afetlere göre değişen poliçe oranları, kişisel tercihler göz önünde tutularak yapılır. Kurumsal ve uluslararası lojistik yapan firmalar bu risklere karşı sigorta yaparak hem kendi hem de sigortalının haklarını korumaya alır. Bu sigorta kapsamında farklı prosedürler uygulayarak taşıma sırasında yaşanan gecikmelerdeki zararlarınızı da temin edebilirsiniz. Her sigorta kendi kapsamı çerçevesinde yükümlülükler barındırır. Sigorta yapılırken üç farklı tür uygulama yapılabilir. Geniş teminat kapsamında, tüm yollar üzerinden taşıma gerçekleştirilir. Bu sigorta türünde ambalajlamanın yetersiz olması, savaş ihtimali, sıvı malzemelerin akma sonucu eksilmesi,  haşeratların sebep olduğu zararlar sayılmaz. Dar teminat ile yapılan sigortalarda kurallar, yükün taşındığı araca göre belirlenir. Her taşıma aracı için farklı yaptırımlar uygulanır. Dar teminat malın taşınmasında oluşan kısmi hasarlara karşı koruma sağlar. Kaza ve patlama gibi durumları karşılayan dar teminat, yıldırım düşmesi gibi doğal olaylarda da geçerlidir. Tam ziya poliçesi, malın tamamen zarar gördüğü durumlarda uygulanır. Nakliye sırasında araç ile beraber tüm yük zarara uğrarsa, sigortalıya sigorta şirketi tarafından gerekli ödeme yapılır. Bütün hasarın karşılandığı bu teminat poliçesini, sektörü aktif olarak kullanan firmaların yaptırması kendi açılarından faydalıdır. 

Emtia Sigortası Poliçe Çeşitleri 

Sigortalarda hasarın oranına ve derecesine göre farklı poliçe uygulamaları yapılır. Bunlar;  abonman poliçeleri, kati poliçeler ve geçici poliçeler olmak üzere üç başlıkta incelenir. Abonman poliçeleri, lojistikte büyük kapsamlı iş yükü olan firmalar için en ideal olan seçimdir. İki farklı yöntemle uygulanan bu sistemde tek poliçe üzerinden belli bir limit tahsis edilir. Sigortalı ve firmanın isteğine göre poliçe düzenlemesi tek tek sefer bilgilerinin verildiği standart ya da yıllık ciro baz alınarak uygulanır. Standart abonelik sistemini uygulayarak seferler sırasında yaşanan aksaklıkların önüne geçmek hedeflenir. Geçici poliçe uygulaması, tarafların bütün şartları yerine getiremediği durumlarda yapılır. Bu süreçte geçici teminat alınarak poliçenin işlemesi sağlanır. Bu poliçe uzun banka işlemleri gerektiren durumlarda tercih edilir. Bu poliçelerde sevk tarihi ve diğer bilgiler netleşene kadar geçici teminat uygulanır. Sigortanın yapılması için gerekli tüm şartların oluştuğu kati poliçelerde, yapılan sigorta bedeline göre orantılı bir prim uygulaması gerçekleşir. Buradaki en önemli husus tüm şartların birebir karşılanmış olmasıdır. Bazı durumlarda ek teminat uygulaması da yapılır. Gümrük depolarında bekleme süreleri ve ülkeler arasındaki aktarmalar, ek teminat kapsamındaki konulardır. 20 yaş üzeri gemilerle yapılan taşımalarda yaş zammı uygulaması da ek teminat adı altında değerlendirilir. Taşıma sırasında ve sonrasında oluşan masraflar için sigorta yapan şirketlerin belirlediği oranlarda ek teminat poliçesi verilebilir. Hava ve denizyolu taşımacılığının gerçekleştiği yerlere verilen harp ve grev teminatı da sigorta kapsamına dahil edilir. 

 

Dijital Taşımacılığı Deneyimleyin

Günümüz şartlarında birçok hizmetin online platformlar üzerinden tamamlanması, birçok firmaya avantaj sağlıyor. Lojistik hizmetlerinde de dijital ortama geçişin öncüleri arasında yer alan Yolda.com sayesinde sen de firmanın tüm taşıma işlemlerini direkt olarak dijital ortamlardan gerçekleştirebilirsin. Online olarak ödeme avantajları sayesinde firmanın tüm lojistik işlemlerini de sadece birkaç dakika içerisinde tamamlayarak esnek taşımacılık imkanlarından yararlanabilirsin.

Yolda.com tarafından hazırlanan kullanıcı panelinde, tüm firmaların önceki işlemlerini izleyebilmesi için raporlanabilir lojistik sistemi kullanılmaktadır. Bu sayede halihazırdaki taşımalarının anlık konumları ve taşımanın teslim tarihleri ile birlikte genel prosedürlere ulaşabilir, tüm taşımalarını dijital ortamdan kontrol edebilirsin. Firma kayıtlarının kontrolü ve daha kapsamlı araştırmalar için ise önceki dönemlerde gerçekleşen tüm lojistik kayıtlarına da sistem üzerinden ulaşabilirsin.

Gönderici veya taşıyıcı olun, baştan sona her adımını dijital olarak takip edebileceğiniz güvenli sistem sayesinde herkesten bir adım önde olmanın keyfini yaşayın. Henüz lojistik alanında dijital dünyanın avantajlarını keşfetmemiş taşıyıcılar, sistemin verdiği pratiklik sayesinde işlerini daha kolay yapabilecek. Taşıma evraklarını Yolda.com sistemine yüklemen yeterli. Bu sayede ödemelerin peşine düşmeniz gerekmez. Sistem üzerinden kısa sürede ödemeler hesabınıza geçer. Aklınıza takılan sorular için dilediğin zaman bizimle iletişime geçebilirsin. 

 

Sen de şirketin için en doğru, güvenilir ve ideal taşımacılık hizmetinden faydalanmak için müşteri odaklı ve kaliteden ödün vermeyen hizmet anlayışıyla fark yaratan Yolda.com’a kaydolabilir, hemen fiyat alabilir, raporlama ve takip avantajlarından yararlanabilirsin!

Gray Background
Yolda Kırmızı Ok
Yolda.com Blog'a abone olun birbirinden ilginç içerikleri e-posta kutunuzdan takip edin.
Keep Reading
Yolda AuthorYolda
Lojistik Sektörünün Rekabet Gücüne Etkisi ve Lojistikte Kalite

Ekonomik göstergelerin alınmasında lojistik önemli bir pay sahibidir. Geleneksel taşımacılığı üst seviyelerde sunan lojistik sektörünün rekabet gücüne etkisi yadsınamaz bir gerçektir. Ülke bazında ekonomik, sosyolojik, kültürel ve küresel alanlarda söz sahibi olma ayrıcalığı veren önemli bir unsurdur. Küresel dünyada rekabet gücü sağlayan model, lojistik üs projeleri ile daha kapsamlı bir işleyişe ilerler. Büyüme oranlarının artmasında […]


4 Eki 2023 , 4 Min Read
Lojistik Sektörünün Rekabet Gücüne Etkisi ve Lojistikte Kalite
Yolda AuthorYolda
ETGB (Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesi) Nedir?

Günümüzde dijitalleşmenin hız kazandığı ve elektronik ticaretin (e-ticaret) öneminin giderek arttığı bir çağda yaşıyoruz. Elektronik ticaret, internetin gücünü kullanarak ürün ve hizmetlerin alım-satımının gerçekleştirildiği modern bir ticaret modelidir. Elektronik ticaretin büyümesiyle birlikte, küresel pazarda rekabetçi olmak ve hızlı işlem yapmak isteyen işletmeler için gümrük süreçlerinin de dijitalleştirilmesi gerekmektedir. İşte bu noktada ETGB (Elektronik Ticaret Gümrük […]


17 Ağu 2023 , 8 Min Read
ETGB (Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesi) Nedir?
Yolda AuthorYolda
Tedarik Zinciri Verimliliği için Yapay Zeka Destekli Dispatching Stratejileri Nedir?

Tedarik zinciri yönetimi, günümüz iş dünyasında büyük öneme sahip bir konudur. Şirketler, tedarik zincirlerini etkin bir şekilde yöneterek, stok yönetimi, teslimat süreleri ve müşteri memnuniyeti gibi faktörlerde önemli kazanımlar elde edebilirler. Tedarik zinciri verimliliğini artırmak için yapay zeka teknolojileri son yıllarda büyük ilgi görmektedir. Bu teknolojiler, tedarik zincirinin birçok aşamasında kullanılarak daha iyi ve daha […]


18 Tem 2023 , 8 Min Read
Tedarik Zinciri Verimliliği için Yapay Zeka Destekli Dispatching Stratejileri Nedir?