Yolda Logo
Login
Geri Dön
Lojistik Rehberi

E-İhracat için Vergi Muafiyeti & Vergi Avantajı

Yolda Yolda 8 Eyl 2022, 8 dk okuma süresi
E-İhracat için Vergi Muafiyeti & Vergi Avantajı

Devlet ve yerel yönetimler tarafından bazı hizmet ve ürünlerden alınan gelir, vergi olarak tanımlanır. Kamu hizmetlerinin aksaksız  yapılabilmesi için gelir elde etme amacına yönelik olarak belirlenen vergiler, farklı kalemlerde alınır. Vatandaş ve şirketlerden alınan vergiler zorunlu olarak kesilir. Bazı durumlarda şirketler ve tüzel kişiler için vergi muafiyeti uygulanır. E-ihracat için vergi muafiyeti uygulamaları ile küçük ve orta ölçekli işletmeler olarak bilinen KOBİ’lerin korunması amaçlanır. E-ihracatta gelirlere göre belirlenen vergiler, şirket üzerinden tahsis edilir. E- ihracat yapmak isteyenlerin ilk öncelikleri bir şirket sahibi olmaktır. Bu şekilde satılan malların faturalandırılması daha kolay yapılır. Resmi prosedürler çerçevesinde kurulan her şirket vergi ödemekle yükümlüdür. E-ihracat vergilendirme aşamaları iki başlıkta gerçekleşir. Gelir ve gümrük vergisi adı altında alınan miktarlar, satış ve kar bazlı olarak değerlendirilir. Gümrük vergisi yıllık kar üzerinden hesaplanırken, gümrük vergisi satılan ürünlerin ihraç edilen ülkeye girişleri sırasında uygulanır. Yurt dışına yapılan satışlarda uygulanan oran ve uygulamalarda fark oluşur. E-ihracat yapan firmaların belli bir sınıra kadar olan gönderileri vergiden muaf tutulur. Her ülkenin gümrük kurallarına göre belirlenen bu durum, firmaların daha fazla gelir kazanmasını sağlar. Sanal ortamlarda aktif olan mağazalar aracılığıyla gerçekleşen e-ihracat, değişen müşteri profillerine göre belirlenir. İnternet üzerinden yapılan alışverişin pazar payına olan etkisi, bu alandaki artışın temel sebepleri arasında bulunur. 

E-İhracatta Vergi Avantajı

Vergi kanunlarına göre satışlar üzerinden ticari bir gelir elde eden firmalar, yıllık belli dönemlerde ödeme yapmakla yükümlüdür. Her yıl Mart ayında yapılan vergi ödemeleri, beyan edilen gelire göre düzenlenir. E-İhracat için uygulanan vergi ödemeleri kanunun elverdiği ölçülerde indirim imkanı yaratır. İndirimin alınması için bir malın yurt dışına ihraç edilmesi gerekir. 2021 yılından beri uygulanan kanunlara göre, e-ihracat vergilerinde %50 gelir vergisi muafiyet ayrıcalığı tanınır. Elde edilen gelirin yarısından alınan vergi oranları sayesinde şirketlerin yurt dışındaki gelirlerinde büyük bir artış yaşanır. Hem döviz bazında alınan ödemeler hem de vergi muafiyeti ile ihracat yapan firmalar ekstra avantajlı duruma gelir. E-İhracatta vergi avantajı, beyanname bilgileri üzerinden gerçekleşir. Bu avantajdan yararlanabilmek için ihracat bedelinin yıllık toplamını. 400.000 lira olması ve sigortasının bulunması gerekir. Yıllık 800.000 lira kazancı olan firmalarda kendi sigortasının yanında tam zamanlı ya da yarı zamanlı sigortalı işçi çalıştırması şartı aranır. Yıllık kazancı 1.600.000 lira olan şirketler için en az iki sigortalı çalışan şartı aranır. 2.400.000 lira yıllık kazanca sahip şirketlerde, üç kişiyi istihdam etme koşulu gerekir. Bu koşulların her birinde şirket sahibinin de sigortalı olmasına dikkat edilir. Kanun kapsamında belirlenen bu detaylara göre firmalar vergi avantajlarından yararlanmaya hak kazanır. 

E-İhracat Vergi Muafiyeti Nedir?

E – ihracatın en önemli ayağını oluşturan vergi muafiyetinde maliyet, gelir gider dengesi ve net kazanç ayrı kalemlerde incelemeye alınır. Vergi mükellefleri açısından da avantajları olan muafiyet kuralları, iade edilen mallarda geçerliliğini yitirir. Tamamen veya belli oranda iadesi yapılan ihraç ürünleri bu kapsamın dışında kalır. Buradaki ayrıntı sadece geri gelen malların indirim kapsamına alınmamasıdır. Kalan mallar üzerinden aynı indirim oranları uygulanır. Ayrıca yazılım, mühendislik ve tasarım gibi alanlarda vergi muafiyeti kanunlarına göre indirimlerden yararlanamaz. Yurt dışı bağlantılı iş yapan firmalar E-İhracat vergi muafiyeti nedir sorusu ile sıkça karşılaşır. Bir yıllık süre zarfında kazanç tutarını aşan mükelleflere indirimin uygulanması için istihdam şartlarına göre çalışan sayısını düzenleme koşulu getirilir. 2.400.000 liralık kazanç sınırının aşılması halinde mükellefler diğer şartları sağlansa bile muafiyetten faydalanamaz. Buradaki amaç KOBİ ve küçük sermayeli işletmelerin destek sağlanarak dış piyasadaki kazançlarını maksimum düzeyde oluşturmaktır. Yurt dışında faaliyetlerini sürdürebilmek için her açıdan desteklenen firmalar, döviz cinsinden edindikleri kazanımlarında kur farkından dolayı zarara uğramaz. Satılan malların tahsilatının farklı tarihlerde yapılması, kar ve zarar hesaplarında göz ardı edilir. Mikro ihracat firmalarının haklarını koruyan sistem sayesinde, tüm kazançlar belli bir düzen içerisinde yapılır. Her yıl Mart ayında ödenen vergiler, gelir beyannamesi baz alınarak aynı dönem içerisinde tahsil edilir.  

E-İhracatta Vergilendirme

E-İhracat sürecinde yapılan vergilendirmeler, gümrük işlemleri ile eş zamanlı olarak yürütülür. Vergi kapsamında değerlendirilen unsurlar, şirketlerin kurulma aşamalarından KDV ödemelerine kadar farklı alanlarda gerçekleşir. E – ihracatta vergilendirme, muafiyet sınırları içerisinde B2C gümrükleme kuralları geçerlidir. Bu şartlara uyarak ihracat gerçekleştiren firmalar, KDV olmadan fatura kesebilir ya da KDV li faturayı kestikten sonra muhasebeleştirir. Ürünün gümrükten çıktıktan sonraki süreçlerinde, en son girdiği gümrük kuralları uygulanır. Muafiyet sınırını aşan mallarda hem gümrük hem de gelir vergisi ödemesi yapılır. E – ihracat yapan tüm şirketler, kendi ülkelerinde de gelir vergisi ödemekle yükümlüdür. İhracatı gerçekleştiren firmalar,  Avrupa Birliği kapsamındaki bölgelere mal taşıma sırasında yalnızca KDV ödemesi yapar. Farklı ülkelerde uygulanan vergiler, değişken fiyatlandırmalarla yükümlülere beyan edilir. İhracat yapan firmalar vergi muafiyet şeyinin yanında kredi, devlet desteği ve teşvikler gibi ek imkanlardan da faydalanır. Markaları ile yurtdışı pazarlara açılmak isteyen firmalar için önemli bir fırsat olan uygulamalar, global dünyanın yeni düzenini oluşturuyor. Avrupa ve Amerika pazarında söz sahibi olmak isteyen küçük işletmeler, gerekli koşulları sağlayarak daha aktif bir satış süreci oluşturabilir. E-İhracat üzerinden kapsamlı kazançlar elde etmenin yolu, uygun şartları taşıyarak vergi indiriminden yaralanmaktan geçiyor. Firmalar iş akışı ve pazaryeri araştırmalarını doğru planlama teknikleri üzerinden yaptıkları takdirde, döviz bazında büyük gelir elde eder. 

Ülkeler Arası E-Ticaret Vergi Muafiyeti 

Avrupa ülkeleri dışında kalan bölgelerde gümrük muafiyeti tutarları oldukça yüksek meblağlardadır. İthal ürünlerin ülke içerisinde fazla olması vergilendirmeler yansıyor. Hızla büyüyen e-ihracat, sektörel olarak gelişmelere açık bir pozisyondadır. Günümüzde online üzerinden gerçekleşen alışverişleri büyük bir bölümü yurt dışından yapılıyor. KDV ve gümrük vergisinin vergiden muaf tutulması hem ülke hem de satıcılar için oldukça avantajlı oluyor. Müşterilerin yurt dışından yaptıkları alışveriş miktarı üzerinde etkili olan vergi muafiyetleri, ticaretin daha aktif olmasını destekler. Ülkeler arası E-Ticaret vergi muafiyeti uygulamaları, gümrük kanunlarına göre yapılır. Bazı malların ülkeler arasında fazla talep görmesi, ihracata olumlu yönde kazanımlar sağlar. Bu durumda ihracatı gerçekleştiren şirketler, belli bir kota üzerinden yaptıkları satışlarda vergiden %50 oranında muaf tutulur. Rusya ve Ukrayna gibi ülkeler talep ettikleri mallara uyguladıkları vergi indirimleri ile ihracat girdiklerinin artmasını sağlar. Vergi indirimi için gerekli olan faturaları hem Türkçe hem de İngilizce olarak düzenleyebilirsiniz. Gerekli durumlarda ihracatın yapıldığı  ülkenin diline göre uyarlanan işlemler, hedef pazara göre belirlenir. Kanun kapsamında yapılan işlemler gerek kargo şirketleri gerekse posta aracılığı ile ideal şekilde planlanır. E-ihracat hacmini artıran muafiyet uygulamalarını prosedürleri dikkate alarak yaptığınızda hem reel hem de parasal açıdan yüklü gelir elde edebilirsiniz. Dünya genelinde yapılan e ticaret hacminde pay sahibi olabilmek için doğru yöntem ve stratejilerle hedefe doğru emin adımlarla ilerleyebilirsiniz. Kişisel ve devletler arasında yapılan çalışmalar, e-ihracat hacminin artmasına destek olur.

Gray Background
Yolda Kırmızı Ok
Yolda.com Blog'a abone olun birbirinden ilginç içerikleri e-posta kutunuzdan takip edin.
Keep Reading
Yolda AuthorYolda
Tüketicinin Karbon Ayak İzi: Alışverişin Çevresel Etkisi

Karbon ayak izi, günümüzde giderek artan bir endişe kaynağı haline geldi. Ürünlerin karbon ayak izi, çevresel sürdürülebilirlik konusunda önemli bir rol oynuyor. Karbon ayak izinin oluşmasına neden olan birçok olumsuz faktör günümüzde insanların rutin olarak kullandığı birçok hareket yüzünden oluşuyor. Üretimden tüketime kadar bir ürünün çevreye olan zararı son yıllarda tedirgin edici boyutlara ulaştığından hem […]


12 Eyl 2023 , 8 Min Read
Yolda AuthorYolda
Nakliye Fiyatı – Freight Maliyetlerini Azaltmanın 10 Yolu

Şirketlerin toplam maliyetlerinin önemli bir kısmını  nakliye fiyatları oluşturur. Freight maliyetini doğru şekilde azaltmak için her firmanın özel çalışmaları bulunur. Başta doğru nakliye yönetimi olmak üzere birçok şekilde nakliye aliyetlerini düşürebilirsiniz.  Lojistik Maliyetleri Düşürmenin Yolları Lojistik maliyetleri nelerdir; ürünlerin taşınmasında harcanan ve sarf edilen efor ve bütçe bütününe verilen addır. Araçlar, maaşlar, yakıt bunların içerisinde […]


10 Eyl 2023 , 8 Min Read
Yolda AuthorYolda
Küresel Lojistikte Robotik ve Otomasyonun Geleceği

Teknolojinin hızla ilerlemesi, küresel lojistik sektöründe de dönüşümlere yol açtı. Bu dönüşümlerden biri de lojistikte teknoloji kullanımı ile birlikte robotik ve otomasyonun yükselişidir. Robotik ve otomasyon, fiziksel iş süreçlerinin ve görevlerinin insan yerine makineler tarafından gerçekleştirilmesini ifade eder. Bu yenilikçi yaklaşım, lojistik sektörünün verimliliğini artırma, hızı arttırma, hataları azaltma ve insan gücünü stratejik görevlere yönlendirme […]


8 Eyl 2023 , 8 Min Read