Yolda Logo
Login
Geri Dön
Lojistik Rehberi

Dijital Lojistik Alanında Sektörün Öncü Firmasıyla Çalışabilirsin

Yolda Yolda 30 Tem 2021, 10 dk okuma süresi
Dijital Lojistik Alanında Sektörün Öncü Firmasıyla Çalışabilirsin

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte günümüzde birçok sektör dijital ortamda çalışmalarına devam etmektedir. 21. yüzyılın akılcı vizyonu elektrikli aletlerden, cep telefonlarına, evlerden fabrikalara kadar günlük hayatta insanoğlunun kullandığı her şeyi her bir detayı mekanikleştirmiş bulunmaktadır. Adeta bir akım halini alan bu teknolojik gelişme insan hayatını da bir anlamda kolaylaştırmaktadır. Akıl çağında insanlar, alışverişlerini telefonları üzerinden yapabiliyor, yaptıkları alışverişlerin yine bu ortamdan takibini gerçekleştirebiliyorlar. Yine ellerindeki telefonla kolayca aradıkları rotayı bulabiliyor, seyahat planı yapabiliyor, dijital ortamda toplantılarını yapıp özel dersler alabiliyorlar. Bu da zamandan büyük ölçüde tasarruf etmelerine olanak sağlıyor. Hayatımızın hemen hemen her alanına hâkim olan bu yenilikçi sistem, zamanın tasarrufunun yanında oldukça hızlı çözümler sunmasıyla da hayatımızın vazgeçilmez bir öğesi halini alıyor. Yoğun iş temposu, küresel sağlık sorunlarının yaşanması, zamanın kısıtlılığı gibi durumlar da dijital platformların popülerliğini arttırıyor.

Yeni dünya düzenindeki bu köklü değişim hayatın birçok alanında kendini gösterdiği gibi lojistik alanında da yeni ve büyük atılımların gerçekleşmesine de önayak olmuştur. İşletmelere parsiyel taşıma hizmeti sunan ve lojistik operasyon süreçlerini dijitalleştiren Yolda.com ile taşımacılık işleri artık bir sorun olmaktan çıkıyor. İhtiyacın olan lojistik hizmetinin her adımını dijital kullanıcı paneli ile kolaylıkla takip edebilirsin.

Lojistik Sektörünün Dijital Dönüşümü

Dünya ticaret hacminin üçte birini oluşturan tedarik ve lojistik zinciri de dijital lojistik faaliyetlerine atılımıyla ekonomisini büyük oranda genişletmektedir. Lojistik sektöründeki dijital dönüşüm, sürekli gelişmekte ve yenilenmekte olan bu pazarda firmaların rekabet ortamına girmesine ve daha iyi ve daha hızlı hizmeti verebilme adına yenilikleri her an takip etmelerine ön ayak olmuştur. Markaların rekabet ortamı tüketiciye de geniş bir yelpaze içinde çeşitli ve cazibeli seçenekler sunmaktadır. Günümüz dünyasında insanlar, dünyanın herhangi bir noktasından oturduğu yerden istediği ürünün siparişini verebilmekte ve bu ürünü kısa zaman zarfında tedarik edebilmektedir. Bu durum da hem tüketici hem de firma sahiplerinin işini daha kolay bir hale getirmiştir. Bu nedenle firmaların elektronik ticarete yapacağı her bir yatırım firmalara ve ülke ekonomisine büyük katkı sağlamaktadır. Ayrıca ticaret dünyasının yurtiçi ve yurtdışı lojistik, tedarik ve depolama işlemlerini dijitale dönüştürmesiyle birlikte alınan ürünün direkt olarak depodan tüketiciye ulaşması da birçok açıdan kolaylık ve tasarruf oluşturur. Böylece hem ürün tüketiciye daha hızlı ulaşır hem de depodan tüketiciye doğrudan ulaşan ürünün yatırım maliyeti azalır aynı oranda kar oranında da artış sağlanır. Peki, lojistikte dijitale dönüşüm nasıl olmuştur ve bu dönüşüm süreci nasıl gerçekleşmiştir?

Lojistikte Dijital Dönüşüm Devri

Günümüz dünyasının yeni akımı olan akılcılık akımı, insanların günlük yaşayış biçimlerini etkilediği kadar iş dünyasında da pek çok sektörü etkisi altına almıştır. Akıllı fabrikalar, e-ticaret sistemi, yapay zekâ, otomasyon gibi kavramların ve yeniliklerin oluşumu lojistik ve ticarette de büyük değişimlerin meydana gelmesini sağlamıştır. Üretici ve tedarikçiler bu büyük yenilikler sayesinde iş alım gücünü katlamış ve maliyetlerini azami miktara indirmişlerdir. Sanayi ve yönetim sektöründe insan gücü olmaksızın yapılması gereken işlerin otomatik araçlar sayesinde gerçekleştirilmesi yeniliği de üretimin artması açısından yararlı olmuştur.

Pazarın lojistik çarkına baktığımızda akılcı akımdan fazlasıyla etkilendiğini ve yeniliklere ayak uydurduğunu görmekteyiz. Diğer sektörler müşteriye en hızlı, maliyeti düşük ve yüksek kalitede hizmet imkânı sunarken lojistik sektörü de dijitale ayak uydurmak durumunda kalmıştır. Geleneksel lojistik kavramı yerini dijitale bırakarak yenilenip gelişmiş ve pazardaki payını alarak tüketiciye en düşük maliyetle en yüksek kaliteyi sunma imkânı yakalamıştır. Dijitale dönüşüm sağlayan lojistik sektörünü geleneksel lojistik kavramından ayıran en önemli etken bilginin tek bir noktada toplanmasını sağlayarak teknolojiden yararlanmasıdır.

Dijital lojistiğe baktığımızda sektörü farklı boyutlarda ele almamız mümkündür. Dijitalde lojistikte en önemli etken yönetim kısmıdır. Lojistik sektöründe dijitale dönüşümle birlikte büyük değişimler yaşanmıştır. Yönetimde dijitalleşmenin etkisiyle tüm lojistik süreci bir araya gelerek bir bütün oluşturup yönetim alanında yeni yatırımlar ve atılımlar gerçekleştirmektedir. Dijital lojistiğin bir diğer önemli unsuru malzeme akışının sağlanması durumudur. Malzeme akışının sistemli bir şekilde ilerlemesi de yine teknoloji aletlerinin kullanımıyla daha hızlı ve çözüm odaklı bir hale gelmektedir. Depolarda otomasyon sisteminin ve robotların kullanımı da malzeme akışının sorunsuz olmasını sağlamaktadır. Özellikle otomasyon sisteminin hayata geçirilmesi insan gücünü en aza indirerek hızlı verim sağlanması, zaman tasarrufunun yanında finansal olarak da büyük etki yaratmıştır. Dijital lojistik zincirinde en önemli halkalardan bir diğeri ise bilgi akışı boyutudur. Bilgi akışında dijital veri kaynaklı hizmet kullanımı bilginin saklanması ve ihtiyaç durumunda kullanılması açısından önemlidir. Tedarik edilen ürünlerin uzaktan gerçek zamanlı takibini sağlayan takip sisteminin kullanılması kaynak planlaması ve depo yönetim sisteminin sorunsuz işlemesi de bilgi akışında kullanılan yenilikçi sistemin bir parçasıdır.

Bütün bu gelişmeler ile birlikte dijital lojistik sektörü esnek çalışma ortamı oluşturarak tüketicinin talep ve istekleri doğrultusunda kendisini yenilemiş ve geliştirmiştir. Böylece tüketiciye daha yakın, daha hızlı ve çözüm odaklı bir lojistik sistemi olmuştur. Taşımacılık, malzeme akışı, bilgi akışı, depolama sistemi, stok kontrol ve yönetimi gibi lojistik sektörünün temel süreçleri dijital teknolojiden önemli ölçüde olumlu olarak etkilenmiş ve yenilenmiştir. Bu yenilenme lojistik sektörüne büyük kolaylıklar getirdiği gibi zincirin son halkası olan müşteriye de geniş bir yelpaze içerisinden seçme ve hızlı çözüm alma olanağı sunmuştur.

Dijital lojistiğin bu denli gelişme göstermesi kendini yenileme çabası, her an gelişmekte ve yenilenmekte olan teknolojiyle doğru orantılıdır. Özellikle son yirmi yıl içerisinde internet olgusunun hayatımıza girmesi, gelişmesi ve birçok ihtiyacımızı bu veri üzerinden sağlamamız lojistik sektörünü de bu yenilenmeye atılmak durumunda bırakmıştır. Gelişmiş olan dijital teknoloji, lojistik kavramının da bu veri üzerinden fayda sağlamasına önayak olmuştur.

Lojistikte dijitale dönüşüm noktasında, bu değişimin öncelikli olarak yeni çalışma modelleri, yeni iletişim modelleri gibi birçok konuda sektöre büyük faydaları olmuştur. Öncelikle farklı sistemlerin bir araya gelerek, bir bütün halinde uyumlu çalışma ortamı, entegrasyon kavramı oluşmuştur. Bunun yanı sıra izlenilebilirlik durumu yine lojistik süreci içerisinde ürünün tedarikinden başlayarak teslim edilmesine kadar geçen süreyi takip edebilme olanağı sağlamaktadır. Böylece tüketici, ürünün çıkışından teslimine kadar ürününün takibini yapabilmektedir. Bunu yaparken de GPS ve RFID gibi canlı takip sistemleri kullanılmaktadır. Dijital lojistiğin bir diğer faydası da maliyetin asgari miktara inebilmesi durumudur. Akıllı uygulamaların kullanıldığı firmalarda finansal kazancın da önemli oranda arttığı görülmektedir. Bilgi iletişim teknolojilerinin çeşitli veri tabanlarını bir araya getirmesiyle oluşturdukları geniş iletişim ağının varlığı da yine tüketicinin firmaya ulaşmasını kolaylaştırmakta ve firmanın da müşterinin taleplerine yönelik doğru adımı atmaktadır. Zincirin son halkası olan ürünün tüketiciye teslim edilme aşaması da yine dijitalleşme sayesinde çok daha kolay bir hale gelmiştir. Firmaların bu yenilikle maliyetlerini düşürmelerinin yanı sıra müşteriye de zamanında teslimat yapmaları kolaylaşmıştır. Dijital lojistik dönüşümüyle birlikte insan eli değmeden, araçların birçok işi yapması, üretimde robot sisteminin kullanılması, bilgilerin çeşitli verilerin aracılığıyla tek elde toplanması, ürün takibinin dijital ortamda yapılması gibi etmenler lojistik sektöründe verimliliği de artırmıştır. İnsan hatasının en azami sınıra indirilmesi, yaşanabilecek aksaklıkları da sınırlandırmıştır. Lojistikte dijital dönüşümün gelecek yıllarda da gelişip daha farklı ve daha yeni hizmet kalitesi sunması su götürmez bir gerçektir.

Yolda.com İle Dijital Dönüşüme Katılın

Günümüzün gelişen teknolojisi, her alanda işlemlerin çok daha kolay adımlar ile gerçekleştirilmesini sağlıyor. Lojistik sektöründe de geçmişte kullanılan standart taşımacılık yöntemleri, yerini dijital hizmetlere bırakmaya başlıyor. Yolda.com tarafından geliştirilen kullanıcı paneli üzerinden sen de firmanın tüm taşımaları için anlık olarak fiyat alabilir, bununla birlikte fiyat detaylarını görüntüleyerek hizmet bedellerini görüntüleyebilirsin. Anlık fiyatlandırma avantajları sayesinde, ürünlerin taşınması sırasındaki ek masraflardan da kurtularak işlem sonunda ne kadar ücret ödenmesi gerektiğini daha işlemler başlamadan öğrenebilirsin. Gelişmiş entegrasyon hizmeti alarak, firmanın kendi üretim ve dağıtım paneli ile direkt olarak Yolda.com’un hizmet panelini bir arada kullanabilir, bu sayede tüm taşımacılık işlemlerinin anlık olarak Yolda.com tarafından işleme alınmasını sağlayabilirsin.

Standart taşımacılık hizmetlerinden farklı olarak Yolda.com’un dijital kullanıcı paneli üzerinden gönderilerinin anlık olarak konumunu öğrenebilir, böylece tahmini teslim süresini öğrenerek firmanın üretim ya da dağıtım zincirini daha net şekilde planlayabilirsin. Böylece teslimatı gerçekleşecek tüm ürünlerin bundan sonraki noktalara gerçekleşecek olan teslimatlarını da planlayabilir, üst düzey müşteri memnuniyeti elde ederek firmanın sektördeki diğer firmaları geride bırakmasını sağlayabilirsin.

Sen de şirketin için en doğru, güvenli ve ideal taşımacılık hizmetinden faydalanmak için müşteri odaklı ve kaliteden ödün vermeyen hizmet anlayışıyla fark yaratan Yolda.com’a kaydolabilir, hemen fiyat alabilir, raporlama ve takip avantajlarından yararlanabilirsin!

Gray Background
Yolda Kırmızı Ok
Yolda.com Blog'a abone olun birbirinden ilginç içerikleri e-posta kutunuzdan takip edin.
Keep Reading
Yolda AuthorYolda
Transit Rejimi Nedir? Transit Ticaretin İşleyişi ve Türkiye’deki Uygulamaları

Dünya ticaretinde önemli bir role sahip olan transit rejim, uluslararası ticaretin karmaşıklığına etkili bir çözüm sunar. Bu rejim, mal taşımacılığı sürecinde bir ülkenin gümrük sahasından diğerine geçişini düzenleyen bir mekanizmayı ifade eder. Transit ticaret, malın bir ülkeden diğerine geçiş yaparken, bu süreçteki gümrük işlemlerini hafifletir ve zaman tasarrufu sağlar. Ülkemiz, coğrafi konumuyla transit ticaretin önemli […]


22 Ara 2023 , 8 Min Read
Transit Rejimi Nedir? Transit Ticaretin İşleyişi ve Türkiye’deki Uygulamaları
Yolda AuthorYolda
WMS (Warehouse Management System) ile Depo Operasyonlarını Optimize Etme

İşletmeler, hızla değişen pazar koşulları ve tüketici beklentileriyle başa çıkmak adına sürekli olarak operasyonlarını geliştirmeye odaklanır. Bu süreçte, depo yönetimi ve lojistik operasyonlarının etkin bir şekilde yönetilmesi kritik bir öneme sahiptir. Warehouse Management System (WMS) veya Türkçe adıyla Depo Yönetim Sistemi, organizasyonlara depo operasyonlarını optimize etme ve verimliliği artırma imkanı sunar. WMS, stok yönetiminden sipariş […]


20 Ara 2023 , 8 Min Read
WMS (Warehouse Management System) ile Depo Operasyonlarını Optimize Etme
Yolda AuthorYolda
Taşıma Sözleşmesi Hazırlarken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Taşıma sözleşmeleri, mal veya hizmet taşımacılığı sürecinde taraflar arasındaki hak ve sorumlulukları düzenleyen kritik belgelerdir. Bu sözleşmeler, taşıma işleminin düzgün ve sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak, anlaşmazlıkları önlemek ve taraflar arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla kullanılır. Ancak, bir taşıma sözleşmesi hazırlarken dikkatlice düşünülmesi ve belirli unsurlara özen gösterilmesi gerekir. Tarafların hakları, taşıma sınırlamaları, tazminat hükümleri ve […]


18 Ara 2023 , 10 Min Read
Taşıma Sözleşmesi Hazırlarken Dikkat Edilmesi Gerekenler