Yolda Logo
Login
Geri Dön
Lojistik Rehberi

Depolama Maliyetleri ile İlgili Her Şey

Yolda Yolda 19 Ağu 2021, 8 dk okuma süresi
Depolama Maliyetleri ile İlgili Her Şey

Üretim sektörünün birçok alanında, ürünler paketlenmesinin ardından kendi ortam şartlarına uygun şekilde depolara yerleştirilmekte ve burada saklanmaktadır. Depolara yerleştirilen ürünler, müşteri ya da sonraki proseslere iletilene kadar bu depolarda tutulurlar. Firmaların depolama için kendine bir alan yaratması, firmanın ek maliyetler altına girmesine neden olacağı gibi düzenli aralıklarla ödenmesi gereken elektrik ve benzeri masraflar ile depo kiraları da depoların maliyetlerini oluşturmaktadır. Peki, depolama maliyeti nedir ve depolama maliyetleri hangi başlıklar altında incelenmelidir?

Depolama Maliyeti Nedir?

Ürünlerin depolanması sırasında kira, aydınlatma, sigorta ya da ürün ihtiyaçlarına ve depo özelliklerine göre farklı masraflar ortaya çıkmaktadır. Bununla birlikte ürünlerin depoya yerleştirilmesi ve depolardan malzeme alma işlemlerinde de çalışan personel ve kullanılan eşyalar gibi birçok maliyet bulunmaktadır. Bu maliyetler ise genel olarak depolama maliyeti olarak adlandırılmaktadır. Depolama maliyetleri birçok yöntem kullanılarak incelense de genellikle 4 ana başlık altında incelenmektedir. Bu başlıklar ise aşağıdaki şekildedir:

Depolama Maliyetleri Nelerdir?

Depolama maliyetleri, ürünlerin depolaması sırasında oluşan tüm maliyetleri kapsamaktadır. Direkt olarak depo kirası ya da depo inşası için harcanan maliyetler de depolama maliyetleri olarak ifade edilirken, depolama sırasında aylık olarak ödenmesi gereken aydınlatma bedelleri, sigortalar ve çeşitli masraflar da depolama maliyeti olarak nitelendirilmektedir. Bunun yanı sıra depolama için gereken planlamaların yapılması için harcanan maliyetler, depolama bölümünde çalışan personellerin masrafları ve benzeri ödemeler de depolama maliyetleri arasında yer almaktadır. Peki, genel olarak depolama maliyetleri nelerdir ve hangi detayları kapsamaktadır?

Depo Elleçleme ve İstifleme Maliyetleri

Ürünlerin depolanması sırasında, depo içerisindeki tüm ürün yerleştirilmeleri ya da ürünlerin depodan dışarıya alınması sırasında ortaya çıkan tüm faaliyetler, firmalar için bir maliyet oluşturmaktadır. Depo elleçleme ve istifleme maliyetlerinin büyük bir bölümünü, depoda eşya taşıma işinde görevli olan personeller oluşturmaktadır. Depo yönetim süreci kapsamında değerlendirilen tüm sipariş girdileri, mal kabul işlemleri, ürün yerleştirmeleri, depo içerisinde gerçekleştirilecek olan ürün paketlemeleri ve depo içi ya da dışına yapılacak olan sevkiyatlar da bu maliyetleri etkilemektedir. Tüm bu işlemlerin gerçekleştirilebilmesi için hem uygun bir depolama alanına hem de işlemleri gerçekleştirebilecek yeterli düzeyde elemana ihtiyaç vardır.

Depo elleçleme ve istifleme işlemlerinin tüm adımlarında sorunsuz şekilde ilerleyebilmesi için, bu süreç içerisinde ihtiyaç duyulan iş gücü önceden belirlenmeli ve buna uygun personel kadrosu önceden oluşturulmalıdır. Yeterli düzeyde personel kadrosu oluşturulması ve tüm işlemlerin önceden belirlenmesi, firma maliyetlerinin optimizasyonunun sağlanması için oldukça önemlidir.

Depo içerisinde ihtiyaç duyulan personel miktarı ve işgücü belirlenmesinde, önceden yapılacak olan araştırmaların büyük önemi vardır. Belirli bir zaman dilimi içerisindeki depo kullanım oranı ve deponun toplam işlem hacmi hesaplanmalı, bununla birlikte depo içerisinde bulunan ürünler için gerekli olan birim elleçleme işçilik ihtiyacı belirlenmelidir. Böylece depo içerisinde ihtiyaç duyulacak personel miktarı önceden belirlenebilir ve depo içerisinde firma tarafından sürekli, yeterli düzeyde personel bulunması sağlanır.

Depo elleçleme ve istifleme maliyetleri, sadece personel giderlerini değil aynı zamanda personeller tarafından kullanılan tüm eşya ve araçların maliyetlerini de kapsamaktadır. Depo içerisinde yer alan ürünlerin farklı bir alana taşıması ya da depo dışına transferi sırasında personel tarafından kullanılacak olan tüm ekipman ve araçların satın alma bedelleri, amortismanları, yakıt ya da elektrik bedelleri gibi tüm bedeller de bu kapsamda incelenmelidir. Depo içerisinde firmanın gerçekleştireceği tüm işlemlere uygun ekipman seçimi yapılması, işlemlerin çok daha kusursuz şekilde yürütülmesi için oldukça önemlidir.

Depolama Maliyetleri

Genel olarak bakıldığında ürünlerin depolama maliyetleri, raftaki bekleme süresi içerisinde gerçekleşen tüm maliyetleri kapsamaktadır. Ürünlerin depo içerisinde tutulduğu ve hareket etmediği bu süre boyunca, ürün depolaması için gereken tüm maliyetler depolama maliyetleri olarak adlandırılmaktadır. Depolama maliyetlerinde, görev alan personellere ve diğer harcamalara değil, direkt olarak deponun kendi maliyetlerine odaklanılması gerekir. Ürünlerin kapladığı toplam alanın kira ya da amortismanı ile birlikte ürünlerin depo içerisinde ihtiyaç duyduğu tüm saklama koşullarının oluşturulması temel olarak depolama maliyetlerini oluşturmaktadır.

Yeni bir depo oluştururken depolama maliyetlerinin önceden belirlenebilmesi için, deponun işlem hacmine bağlı olarak firmanın ihtiyaç duyacağı depo alanı belirlenmelidir. Depo alanının maliyetleri, direkt olarak arazi fiyatı ile doğru orantılı olarak değişmektedir. Bu nedenle depo arazisinin bulunduğu bölge ve bu bölgenin maliyeti ve bu bölgeye ürünlerin ulaştırılması sırasında ortaya çıkacak tüm maliyetlerin de göz önünde bulundurulması, optimum maliyetlerin oluşturulmasını sağlar.

Depo içerisinde yer alan ürünlerin kendine özel saklama koşulları bulunması halinde, bu koşulların her biri önceden belirlenmeli ve bu koşulların gerektirdiği tüm ek maliyetler önceden hesaplanmalıdır. Örnek verecek olursak; depo içerisinde ilaç, taze ürün ya da dondurulmuş ürün gibi ürünlerin saklanması için depo duvarlarının yalıtımı en iyi şekilde yapılmalı, bununla birlikte depo içerisindeki sıcaklığın istenilen seviyelerde tutulabilmesi için depo içerisine soğutma sistemi yerleştirilmelidir. Bununla birlikte depo zemininin kaymaması için yapılacak zemin kaplamaları da bu noktada depo maliyetleri adı altında incelenmektedir. Bununla birlikte yanıcı ya da patlayıcı malzemelerin depolamasına özel olarak alınan çeşitli önlemler de depo maliyetleri kapsamında değerlendirilmelidir.

Operasyonel Maliyetler

İşletme içerisinde depo işlemlerinin başarılı şekilde devam edebilmesi için harcanan tüm kaynaklar ve yatırımlar, operasyonel maliyetler çerçevesinde incelenmektedir. Depo içerisinde planlanan tüm işlemlerin gerçekleştirilebilmesi için diğer firmalar ve personeller ile gerçekleşecek olan tüm yazışma maliyetleri operasyonel maliyetler içerisinde yer almaktadır. Depo içerisine yerleştirilecek olan ürünlerin mal kabul işlemleri, sevkiyat prosedürleri ve bu prosedürler için gerçekleşmesi gereken tüm iş emirleri ve idari yazışmalar da bu kapsamda değerlendirilmektedir.

Operasyonların uygun şekilde yönetilebilmesi için firmaların teknolojinin verdiği tüm imkanları kullanması gereklidir. Bu noktada, destek ve bilgi sistemleri, ürün kayıt sistemleri, sarf malzemeleri ya da ürünlerin sigorta ve vergi bedelleri de operasyonel maliyetler olarak değerlendirilir. Operasyonel maliyetler genellikle diğer maliyetlerden farklı olarak depolama işlemleri devam ettiği süre boyunca sürekli olarak devam eden maliyetlerdir. Operasyonel maliyetler, depo kullanılmaya devam edildikçe ortaya çıkmaktadır. Bu maliyetlerin gerçekleşmemesi için depo operasyonlarının da sonlandırılması gerekir.

Genel Yönetim Maliyetleri

Depo operasyonları haricindeki tüm yönetim giderleri, genel yönetim maliyetleri olarak adlandırılmaktadır. Maliyet hesaplaması yapılırken direkt olarak depo içerisinde yürütülmesi gereken operasyonlardan kaynaklanan maliyetler ile genel yönetim maliyetlerinin karıştırılmaması gereklidir. Genel yönetim maliyetleri temel olarak depo operasyonlarından ve maliyetlerinden bağımsız olarak, buranın haricindeki personellerin tüm maaş giderlerini, ofis giderlerini ve ofis haricinde yapılan tüm harcamalara bağlı olarak ortaya çıkan maliyetleri kapsamaktadır.

Birden fazla depo kullanan daha geniş kapsamlı firmaların depo maliyetleri hesaplanırken, genel yönetim maliyetleri tüm depolara eşit olarak bölünmelidir. Operasyonel maliyetler ise bundan farklı olarak tüm depolar için özel olarak hesaplanarak oluşturulmalıdır. Ancak genel yönetim maliyetleri yalnızca bir depo yerine tüm depolama birimlerini kapsayan maliyetler olduğu için bu harcamalar da tüm depoların ortak maliyeti olarak görülmelidir.

Bu ve bunun gibi konularda aklına takılan tüm ulaşım soruların için bizimle iletişime geçebilir, ihtiyaç duyduğun bilgilere uzman ekibimiz aracılığı ile ulaşabilirsin!

Gray Background
Yolda Kırmızı Ok
Yolda.com Blog'a abone olun birbirinden ilginç içerikleri e-posta kutunuzdan takip edin.
Keep Reading
Yolda Author Yolda
Lojistik Süreçlerinde Doğru İş Ortağı Seçiminin Önemi

Başarılı bir lojistik operasyonu için müşteri ihtiyaçlarını doğru okumak ve anlamak gerekir. Ayrıca iş ortağının dinamiklerine uygun organizasyonel yapının dizayn edilmesi büyük önem taşır. Markalar, kullanıcılarının güven ortamı içinde sınırsız bir şekilde alışveriş yapabilmesi için gerekli olan tüm imkânları hazırlamaktan sorumludur. Bir markanın tercih sebebi olmasındaki en önemli kriter ise güvendir. Özellikle lojistik sektöründe güven […]


27 Ara 2022 , 9 Min Read
Lojistik Süreçlerinde Doğru İş Ortağı Seçiminin Önemi
Yolda Author Yolda
Lojistik İş gücü Yönetimi

Gelişen dünyada; hız, teknoloji, enformasyon olmazsa olmaz kavramlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Yeni dünyada bu değişime en fazla katkı sağlayan ve destekleyen sektörlerden biri kuşkusuz lojistik sektörüdür. Lojistik sektörü iş gücü planlamalarında kritik sektörler arasındadır. Lojistik iş gücü yönetimi bir işletmenin faaliyetlerinde ihtiyaç duyduğu işgücü miktarını ve aldığı işleri geleceğe yönelik beklentileri doğrultusunda zaman yönetimini de […]


21 Ara 2022 , 6 Min Read
Lojistik İş gücü Yönetimi
Yolda Author Yolda
Küresel Geçit Projesi Nedir?

Avrupa Birliği (AB) öncülüğünde yürütülen Avrupa Birliği Küresel Geçit Projesi (EU Global Gateway); sağlık, enerji, eğitim ve araştırma, dijital teknoloji, uluslararası ticaret sektörlerinde özel ve kamusal altyapının desteklenmesi için tasarlanmış bir proje olarak ortaya çıkmıştır. Ortak ülkelerin ihtiyaçlarını dikkate alarak yerel topluluklar için sürdürülebilir faydalar sağlamaya yöneliktir. 1 Aralık 2021 tarihinde gerçekleştirilen Avrupa Birliği Küresel […]


15 Ara 2022 , 7 Min Read
Küresel Geçit Projesi Nedir?