Yolda Logo
Login
Geri Dön
Lojistik Rehberi

Baltık Kuru Yük Endeksi Nedir? & Kuru Yük Taşımacılığı 

Yolda Yolda 6 Ara 2022, 5 dk okuma süresi

200 yıllık bir geçmişi olan Londra merkezli Baltık Borsası ile işlem yapan firmalar, kuru yük taşımayla ilgili bedellere göre hizmet sunar. 1985 yılının Ocak ayından beri faaliyetlerini sürdüren Borsa verileri, taşımacılık sektöründe güvenilir bir referans olarak kullanılır. Özellikle deniz yolu ile yapılan lojistik faaliyetlerde endekslerden alınan veriler baz alınır. Baltık kuru yük endeksi, tüm dünya genelinde aktif olarak kullanılan veri analizlerini içerir. Baltık borsasına üye olan ülkeler tarafından belirlenen navlun fiyatlarının başkaları tarafından kontrol edilme ihtimali olmaz. Dünya genelinde kayıtlı 600’den fazla üyesi olan borsa, denizyolu taşımacılığında aktif görev üstlenir. Lojistik faaliyetlerini denizyolu aracılığı ile yapmak isteyen firmalar, navlun fiyat endeksleri karşılaştırmalarını bu borsa verileri üzerinden gerçekleştirir.

Baltık Kuru Yük Endeksi Nedir? 

Londra merkezden günlük olarak yayımlanan ekonomik gösterge olarak tabir edilen Baltık kuru yük endeksi nedir sorusu lojistik sektöre yön verir. Tahıl ,çimento.çelik ve kömür gibi malların takibi baltık kuru yük endeksi tarafından gözlemlenir. Hammadde kullanımına yön veren göstergeler, ticaret hacminin nabzını tutar. Hammadde kullanımının artması, ticaret kapasitesinin maksimum seviyede olmasını destekler. Bu endeksler kuru yük taşımacılığına yön verir. Buradan elde edilen verilen, brokerlar ve filo sahipleri tarafından büyük bir dikkatle incelenir. Uluslararası lojistik taşımacılığında yapılan sözleşme kapsamında bu veriler esas alınır. Dünya deniz taşımacılığını yöneten sistem sayesinde tüm veriler tek bir elde toplanır. Kuru yük kapsamında çimento, demir, kömür, çelik ve hububat gibi kalemleri sıralayabiliriz. 

Kuru Yük Taşımacılığı 

Yük taşımacılığında kuru yükler önemli bir yer tutar. Kuru yük, dökülme riski taşımayan malzemeleri ifade eder. Talebin yüksek seviyede olduğu yük taşımacılığında dengelerde her geçen gün artış gözlemleniyor. Ekonomik büyümenin gerçekleştiği ticaret sektöründe de istikrarı beraberinde getirir. Kuru yük taşımacılığı, lojistik sektörünün iç düzenlemelerinde önemli paya sahiptir. Karayolu taşımacılığı küresel düzende önemi gittikçe artan bir sektördür. Filoya katılan her yeni araç, tonajın üzerinde fazlalık oluşturur. Sürekli bir döngüsel ekonomik model oluşturan sistem sayesinde dünya genelindeki navlun bedellerinde belli dönemlerde artış ve düşüş yaşanır. Yük taşımacılığını kara yolu üzerinden büyük araçlarla yapan şirketler, Baltık endeks verilerini dikkate alarak taşımacılık hacmini yönlendirir. Navlun fiyatlarının değişmesi ticaret hacminin belirlenmesinde önceliklidir. Hava şartları gibi dönemsel faktörler navlun bedellerinde kısa süreli değişimler yaşanmasına sebep olur. 

Baltık Kuru Yük Endeksinin Önemi 

Piyasaların geleceğine yön veren farklı endeksler, üyelerin dışında veri kabulu olmadığından güvenilirliği oldukça yüksek bir platformdur. Baltık kuru yük endeksinin önemi özellikle gemicilik sektöründe öne çıkar. Deniz yolu ile yapılan tüm taşıma taleplerinde kullanılan endeks kayıtları piyasada güvenilirliği en fazla olan verileri barındırır. Farklı taşıma sistemleri ile yapılan lojistik faaliyetler sektörün gelişimine katkı sağlar. Dünyada aktif olarak 700 milyon taşıma kapasitesi olan gemi nakliyat firması bulunur. Bu bağlamda lojistik sektörde dikkat çeken verilere endeks üzerinden ulaşılır. Tek bir merkeze bağlı olarak alınan veriler, lojistik piyasanın oluşmasında son derece etkilidir. 

Baltık Endeks Verileri 

Kuru yük taşımacılığının günlük verilerinin alındığı Baltık endeksi, taşınan yük kapasitesine göre belirlenir. Gemilerin kira bedeli olarak tabir edilen navlun bedelleri üzerinden hesaplanan veriler, tüm gemi taşıma faaliyetlerine uyarlanır. Endeks kapsamında Yolda.com  avantajlarına sahip 4 farklı tonajlarda gemi kapasiteleri kullanılır. Bu gemilerin ortalama navlun fiyat hesaplaması yapıldıktan sonra dört eşit parçaya bölünerek endeks hesaplaması yapılır. Navlun fiyatlarında yaşanan yükselmeler endeks artışı oluşturur. Kar zarar dengesi üzerinden yapılan Baltık endeks hesaplamaları, dünya ticaretine yön verir. Endekslerin artıp azalması deniz ticaretine olan talepleri yönettiği için broker ve yatırımcılar tarafından titizlikle takip edilen model, Yolda.com’un deneyimleri ile ticari yatırımları yönlendirir. Baltık endeks verileri, lojistik süreçlerin işleyiş tarzına göre şekillenerek borsanın hareketlenmesine katkıda bulunur. Sıvı ve kuru yük olarak iki farklı kategoride biçimlenen model, Yolda.com farkı ile küresel ekonominin dinamiklerini de harekete geçirir.

Gray Background
Yolda Kırmızı Ok
Yolda.com Blog'a abone olun birbirinden ilginç içerikleri e-posta kutunuzdan takip edin.
Keep Reading
Yolda Author Yolda
Lojistik Süreçlerinde Doğru İş Ortağı Seçiminin Önemi

Başarılı bir lojistik operasyonu için müşteri ihtiyaçlarını doğru okumak ve anlamak gerekir. Ayrıca iş ortağının dinamiklerine uygun organizasyonel yapının dizayn edilmesi büyük önem taşır. Markalar, kullanıcılarının güven ortamı içinde sınırsız bir şekilde alışveriş yapabilmesi için gerekli olan tüm imkânları hazırlamaktan sorumludur. Bir markanın tercih sebebi olmasındaki en önemli kriter ise güvendir. Özellikle lojistik sektöründe güven […]


27 Ara 2022 , 9 Min Read
Lojistik Süreçlerinde Doğru İş Ortağı Seçiminin Önemi
Yolda Author Yolda
Lojistik İş gücü Yönetimi

Gelişen dünyada; hız, teknoloji, enformasyon olmazsa olmaz kavramlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Yeni dünyada bu değişime en fazla katkı sağlayan ve destekleyen sektörlerden biri kuşkusuz lojistik sektörüdür. Lojistik sektörü iş gücü planlamalarında kritik sektörler arasındadır. Lojistik iş gücü yönetimi bir işletmenin faaliyetlerinde ihtiyaç duyduğu işgücü miktarını ve aldığı işleri geleceğe yönelik beklentileri doğrultusunda zaman yönetimini de […]


21 Ara 2022 , 6 Min Read
Lojistik İş gücü Yönetimi
Yolda Author Yolda
Küresel Geçit Projesi Nedir?

Avrupa Birliği (AB) öncülüğünde yürütülen Avrupa Birliği Küresel Geçit Projesi (EU Global Gateway); sağlık, enerji, eğitim ve araştırma, dijital teknoloji, uluslararası ticaret sektörlerinde özel ve kamusal altyapının desteklenmesi için tasarlanmış bir proje olarak ortaya çıkmıştır. Ortak ülkelerin ihtiyaçlarını dikkate alarak yerel topluluklar için sürdürülebilir faydalar sağlamaya yöneliktir. 1 Aralık 2021 tarihinde gerçekleştirilen Avrupa Birliği Küresel […]


15 Ara 2022 , 7 Min Read
Küresel Geçit Projesi Nedir?