Yolda Logo
Login
Geri Dön
Dış Ticaret

Apostil Mukimlik Belgesi Nedir? & Nasıl Alınır?

Yolda Yolda 7 Tem 2022, 8 dk okuma süresi

Yabancı ülkelere giriş çıkışlarda farklı kurumlardan alınan evrakların onay sistemi olarak tanımlanan Apostil, belgelerin diğer ülkelerde geçerli olduğunun kanıtıdır. Yaşanılan ülkede alınan tüm belgeler, bu sistem sayesinde tekrar bir işleme tabi tutulmadan geçerli sayılır. 6 Ekim 1961 tarihinde yürürlüğe giren Apostil, Lahey Konferansı’na üye ve taraf olan ülkeler arasında günümüzde de geçerliliğini sürdürür. Onaydan geçen belgelerin başka ülkelerde de yasal olarak kullanılmasına imkan sağlayan Apostil, farklı alanlarda karşımıza çıkar. Tüm bu işlemler farklı ülkelerde yaşanan evrak ve belge karmaşanın da önüne geçilmesine de katkıda bulunur. Resmi evraklara, uluslararası geçerlilik kazandıran Apostil, noter ve farklı kurumlardan alınır. Günümüzde farklı sektörlerde iş yapan firmalar, ülke dışındaki birçok kişi ve kurumlardan değişken hizmetler alıyor. Globalleşen dünyanın gereksinimi olan bu alışverişlerde, çifte vergilendirmenin önüne geçebilmek için bazı kurallar uygulanır. Apostil mukimlik belgesi de bu süreçte sıklıkla uygulanan bir belge sistemi olarak öne çıkıyor. Farklı ülkelerde yapılan ticari işlemlerden gelir elde eden kişi yada kurumlar, kendi yaşadığı ülkenin yerleşik ticari mükellefi olduğuna dair bir belge sunmak durumundadır. Yurt dışı kaynaklı çalışan tüm kurumlardan istenen bu belgeler sayesinde stopaj oranları indirimli olarak uygulanır. Her ülke kendi ticari hizmetlerini artırmak ve daha fazla alanda  globalleşmek adına dilediği ülkelerle arasında Apostil Mukimlik Belgesi imzalamak için başvuruda bulunur. 

Apostil Mukimlik Belgesi Nedir? 

Dilimize Arapçadan yerleşen sözcük olan mukim ‘in TDK’ daki anlamı ikamet eden, sabit bir yerde oturan olarak aktarılır. Son zamanlarda sıklıkla duyulan Apostil Mukimlik olarak duyulan kavram, ticaret ve diğer resmi işlemlerde kullanılır. Gelişen global dünyada ülkeler arasındaki ilişkilerde farklılık gösterir. Hem ticari hem de hukuksal alanlarda yapılan işlemlerde vergi ve diğer prosedürler, belli bir düzen içerisinde gerçekleştirilir. Farklı bir ülkede belge üzerinden yapılan işlemleri yaşadığınız yerde resmiyete dökmek için gereken Apostil, zaman kaybını minimum seviyeye indirir. Apostil Mukimlik Belgesi, kişi ve kurumların vergi mükellefi olduğunu gösteren resmi bir evraktır. Ülke içerisinde elde edilen kazançlar, anlaşma yapılan ülkelerin prosedürlerine göre farklı çerçevede değerlendirilir. Lahey anlaşması ile resmiyete dökülen evrak ve belgeleri ilgili makamlara ibraz etme zorunluluğu bulunur. Tüzel ve gerçek bireyler, bir ülke sınırları içerisinde vergi mükellefi olarak görünüyorsa devletin mukimi olarak vasıflandırılır. Apolitik Mukimlik Belgesi, ticari işlemlerde kişilerin nerede kayıtlı olduğunun belirlenmesinde resmi kriter olarak kullanılır. Türkiye ‘de mukim olan bir kişi, farklı ülke sınırları içerisinde kazanç elde etmesi durumunda bu devletin mevzuatlarına göre vergilendirmeye tabi tutulur. Diğer devletlerde elde edilen gelirler Apolitik Mukimlik gereği, ikamet ettiği ülkede toplu olarak vergilendirmeye alınır. Her ülkenin yaptığı anlaşmalar gereği uygulanan ilkeler, vergi  sistemlerinin işleyişine göre biçimlenir. 

Taşıma Mukimlik Belgesi Nedir? 

Çifte vergilendirmenin önüne geçmek için alınan belgeler, ticaret kuralları gereği farklı ülkelerin prosedürlerine uygulanır. Taşımacılık, önemi gittikçe artan ve ekonomiye büyük katkısı olan bir sektördür. Yurtdışı nakliye işi ile ilgilenen firmaların bu süreçte aklıma takılan konular arasında Mukimlik Belgesi yer alır. Farklı araçlarla yapılan taşımacılıkta belgelerin belirlenmesi, ülkeler arasındaki anlaşma ve prosedürler çerçevesinde sağlanır. Uluslararası hukuk kuralları gereği, taşımacılıkta Mukimlik Belgesi karayolu, havayolu ve denizyolu ile yapılan tüm işlemlerde gereklidir. Belli bir geçerlilik süresi olan belgeler malların taşınma ve nakliyesinde firmalara kolaylık sağlar. Taşımacılığı gerçekleştiği ülkelerdeki prosedürlere uygun olarak düzenlenen belgeleri, ticaretin gerçekleştiği ülkenin kurallarına uygun olarak edinebilirsiniz. Taşıma sektöründe ihtiyaç duyulan belge, her yıl belli dönemlerde yenilenir. Gerçek kişiler için geçerli olan bu süre, dar mükellef kurumları tarafından üç yılda bir tekrarlanır. Yurtdışı nakliye işlemlerinde önemli olan zamana karşı işleyen süreç nakliye belgelerinin tamamlanması ile daha konforlu bir hal alır. Taşınan malların sağlam ve belirlenen süre içerisinde taşınması için gereken Mukimlik Belgesi, vergilendirmenin tek bir ülkede yapılmasını ve ihracat yapan firmaların kişisel haklarının korunmasını destekler. Firmaların düzenli aralıklarla yenilediği belgeler hem ülkeler arasındaki ticareti hemde vergi düzenini dengede tutmak için gereklidir. Belgelerin nakliyeden önce eksiksiz olarak tamamlanması, malların bekleme sürelerinin azalarak daha hızlı bir şekilde sevk edilmesini sağlar. Düzenlenen taşıma Mukimlik belgesinin hem kendi hemde ticaretin gerçekleştiği ülkenin kurallarına uygun olması firmaları bu süreçte avantajlı duruma getirir. 

Taşıma Mukimlik Belgesi Nasıl Alınır? 

Yurt dışından hizmet alıp veren  firmalar açısından avantaj sağlayan belgeler, yüksek vergi kesintilerinin önlenmesini sağlar. Taşımacılık sektöründe firma ve kişisel bazda farklı vergilendirme yapışır. Yurt dışında çalışılan firma, kendi ülke sınırlarında oluşan vergi yükümlülüğünü tamamlamak için bu belgelere ihtiyaç duyar. Taşıma Mukimlik Belgesi, interaktif  olarak vergi dairesinden alınır. Vergi dairesinin ana sayfasındaki ekran üzerindeki yönergelere göre ilerleyerek şartlara uygunluk  gösterdiğiniz takdirde bu belgeyi edinebilirsiniz. Kurumsal global firmalarla çalışan tüm işletmeler belge alarak vergi mevzuatlarına uygun olarak hareket eder. Çifte vergi anlaşmasına taraf olan ülkeler, bulundukları ülkede mükelleflere uygulanandan daha farklı bir oranda ödeme yapar. Taşıma Mukimlik belgesi ile aktif olan bu oranlar, ticari firmaların kazançlarını daha üst seviyelere taşır. Vergi dairesi başkanlığının yanı sıra gelir idare başkanlığının da düzenlediği belge, farklı prosedürlere sahiptir. Her kurum, mükelleflere kendi iç mevzuatlarına uygun farklı düzenlemeler sunar. Üç nüsha halinde çıkarılan belgelerin bir nüshası taşımacılık yapan firma, biri vergi dairesi diğeri de gelir idaresi tarafından muhafaza edilir. Ülkeler arasında yapılan anlaşmalara göre düzenlenen nüsha sayısı farklılık gösterir. Tam mükellef ve kişisel başvurularda istenen belgeler, kurumlara ve ülkelere göre fark gösterir. 

Apostil Mukimlik Belgesi Nasıl Alınır? 

Her ülkede uygulanan Apostil Belgesi alım koşulları belli bir prosedür çerçevesinde yapılır. Bulunduğunuz yerdeki kurallara dikkat ederek alacağınız belgeler, size uluslararası arenada büyük kolaylık sağlar. Türkiye ve diğer ülkelerin belge temininde farklı kurumlar tercih edilir. Bazı ülkelerde valiliğin verdiği belgeler, Türkiye’de kaymakamlık tarafından sağlanır. Adli ve tasdikli belgelerin alınması, farklı kurumlar üzerinden gerçekleştirilir. Ağır ceza mahkemelerinin verdiği adli belgeler, bu kurumların olmadığı yerlerde Adalet Komisyonu tarafından verilebilir. Noterlik tarafından verilen belgelerin geçerliliğinin olması için Apostil işlemi yapılması gerekir. Anlaşma olan ülkelerde belgelerin tasdik işlemleri için şerh almak gerekir. Ücretsiz olarak yapılan bu işlemler, belli geçerlilik süresine sahiptir. Apostil onayından geçen belgeler, anlaşma hükümlerine göre süresiz yada ülkenin elverdiği sürelerde geçerli olur. Tüm resmi işlemlerde kullanılan belgeler uygulanan işlemlere göre farklılık gösterir. Kaymakamlık, valilik gibi kurumlarda onaylanan belgeleri her türlü işlemde kullanabilirsiniz. Ayrıca evlilik cüzdanı, diploma ve doğum belgesi, Apostil yapılarak tüm dünyada geçerli hale getirilir. Yeminli tercüman vasıtasıyla çeviri yapıldıktan sonra, belge noter tarafından onaylanır. Sonrasında bulunulan yerin koşullarına göre kaymakam ya da valilik tarafından evrak tasdik ettirilir. Bu işlemlerden sonra gidilecek ülkenin bağlı olduğu kurumlara ibraz edilir. Apostil için üye olan ülke sayısı anlaşmalara göre değişkenlik gösterir. Türkiye’nin 84 ‘ün üzerinde ülke ile Apostil anlaşması bulunur. Hangi ülkelerle anlaşma sağlandığı güncel olarak internet üzerinden kontrol edilerek gerekli belge ve evrak teminine gidilir. 

Gray Background
Yolda Kırmızı Ok
Yolda.com Blog'a abone olun birbirinden ilginç içerikleri e-posta kutunuzdan takip edin.
Keep Reading
Yolda Author Yolda
Konteyner Taşımacılığı Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Konteyner, yük taşımacılığında, ürünlerin ya da malın ülkelerarası ya da şehirlerarası ülkeye taşınmasında kullanılan kaplar olarak adlandırılmaktadır. Lojistik faaliyetleri dahilinde kullanılan konteynerler, başta denizyolu, karayolu ve demiryolu taşımacılığı faaliyetlerinde kullanılır. Genellikle denizyolu taşımacılığında tercih edilse de tüm taşımacılık yöntemlerinde tercih edilmektedir. Uluslararası taşımacılık bazı sözleşmeler çerçevesinde gerçekleşmektedir. Sözleşme dahilindeki kurallar, taşınacak ürünün özelliğine göre farklılık […]


18 Ara 2022 , 7 Min Read
Konteyner Taşımacılığı Hakkında Bilmeniz Gerekenler
Yolda Author Yolda
Lojistik Sektörünün Uluslararası İşleyişi & Faaliyetleri

Ülke ekonomilerinin canlanmasında etkili olan lojistik faaliyetler, farklı uygulamalara sahiptir. Her ülkenin kendi iç tüzükleri çerçevesinde yapılan ithalat ve ihracat prosedürleri değişkenlik gösterir. Türkiye ile Almanya arasındaki lojistik süreçlere etki eden farklı etkenler söz konusudur. Bunları ele alalım. Lojistik Sektörünün Uluslararası İşleyişi  Türkiye ile Almanya arasında gelişen ticari anlaşmalar, doğru lojistik partnerler ile daha sağlıklı […]


15 Ara 2022 , 4 Min Read
Lojistik Sektörünün Uluslararası İşleyişi & Faaliyetleri
Yolda Author Yolda
Lojistikte One Stop Shop Terimi Nedir? Avantajları Nelerdir?

Lojistik faaliyetlerde bulunan firmaların maliyetlerini azaltan sistemler, küresel ekonomilerde her zaman öne çıkar. Yeni trendler arasında öne çıkan one stop shop terimi, pandemi sonrasında daha fazla talep görmeye başladı. Tüm dünya üzerindeki üreticilere tek bir elden mal taşımayı kolaylaştıran sistem, Yolda. com üzerinden müşterilere sunuluyor. Akıllı algoritmalarla donatılan araçlar, belirlenen güzergahlardaki yükleri istenen adreslere hızlı […]


14 Ara 2022 , 4 Min Read
Lojistikte One Stop Shop Terimi Nedir? Avantajları Nelerdir?