Yolda Logo
Login
Geri Dön
Blog

Aktarma Yük Taşımacılığı Nedir & Çeşitleri Nelerdir?

Yolda Yolda 5 May 2022, 9 dk okuma süresi
Aktarma Yük Taşımacılığı Nedir & Çeşitleri Nelerdir?

Günümüzde, ülkeler arası ticaret hiç olmadığı kadar yaygın bir hale gelmiştir. İhracat ve ithalat ülkeler arası olarak oldukça yoğun bir biçimde ilerlemektedir. Bu aşamada ithalat ve ihracat sürecini taşıma işlemleri ile yürütmek mümkün olmaktadır. Karayolu, denizyolu, havayolu ve demiryolu gibi alternatifler ile yapılan ülkeler arası ticaret, farklı açılardan çok seçeneklidir.Ancak bazen iki ülke arasında direkt olarak yük taşımacılığı yapmak mümkün olmamaktadır. Bunun pek çok sebebi bulunmakla birlikte özellikle iki ülke arası mesafe burada belirleyicidir. Zaman içinde uluslararası yük taşımacılığında bu durumun da bir çözümü bulunmuştur: Aktarma yük taşımacılığı

Aktarma yük taşımacılığı ile yük taşıma sürecine üçüncü bir bölgenin dahil edilmesi mümkündür. Aktarma yük taşımacılığı özellikle bölgesel ve konum itibari ile avantajlı ülkelerde sıkça yapılan bir taşıma alternatifidir. Bunların başında ise Türkiye gelmektedir. Asya ve Avrupa arasındaki geçiş konumu itibari ile aktarma yük taşımacılığı, ülkenin büyük bir bölümünde yaygındır. Aktarma yük taşımacılığı Orta Doğu, Asya gibi bölgelerden gelen yükleri Avrupa kıtasına taşıdığı gibi tam tersi bir taşıma süreci de söz konusu olmaktadır. Özellikle coğrafi açıdan avantajlı olan Türkiye’de aktarma sürecinde farklı yük taşımacılığı sistemlerini kullanmak mümkün hale gelmektedir. Örneğin üç tarafının denizlerle çevrili olması nedeni ile denizyolu üzerinden aktarma yük taşımacılığı yapılabilmektedir. Aynı zamanda karayolu üzerinden de yük taşımacılığı gerçekleştirmek mümkündür. Burada taşınacak yük, yükün oranı ve geldiği ile gideceği ülke önemli konulardır.

Aktarma Yük Taşımacılığı Nedir?

Transit taşımacılığı olarak da adlandırılan aktarma yük taşımacılığı ticari faaliyetlerde kilit bir noktada yer almaktadır. Dünya ticareti her gün biraz daha artarken internet üzerinden yapılan alışverişler bu oranın artmasına etkili olmuştur. Dünyanın yüzölçümü aynı kalsa dahi teknoloji ve ticaret ile gün be gün birbirine yaklaşan ülkeler arası ilişkilerin de bunda payı yüksek olmuştur. Aktarma yük taşımacılığı nedir sorusunun yanıtı; artan uluslararası ticaret ile taşımacılığın daha esnek ve verimli kılınması ihtiyacından doğan bir sistemdir, şeklinde verilebilir.  

Taşımacılık süreci oldukça kapsamlıdır ve bölgelere bağlı olarak değişime açıktır. Aktarma yük taşımacılığı ise burada üçüncü bir bölge olarak devreye girmektedir. Ülkeler arası ticaret geliştikçe taşımacılık da yakın ülkeler arası süreçten çıkıp çok daha uzak ülkelerin de bir parçası haline gelmiştir. Bu nedenle iki ülke arasında üçüncü bir ülkede de taşıma sürecinin gerçekleşmesi gerekmektedir. Bu, karayolu ile olabileceği gibi deniz yolu ile de mümkündür. Aktarma yük taşımacılığı özellikle Türkiye gibi geçiş ülkelerinde oldukça fazla tercih edilmektedir. Türkiye gibi ülkelerde bu nedenle aktarma yük taşımacılığı oldukça gelişmiştir. Özellikle denizden gelen konteyner yüklerin araçlar ile taşınması gibi pek çok örnek vermek mümkündür. Gümrük sürecini çok daha olumlu hale getirilen yapılan bu taşıma işleminde hem maddi olarak hem de zamandan kazanmak söz konusudur. 

Aktarma Yük Taşımacılığı Çeşitleri

Aktarma yük taşımacılığı, taşıma yöntemlerine göre değişim göstermektedir. Bu yöntemlerden bazıları ülkemizde yoğun olarak kullanılırken bu her biri için geçerli değildir. Elbette her ülkenin daha başarılı ve pratik bir sürece sahip olduğu taşıma planları bulunmaktadır. Ülke bazında her bir taşıma yöntemi farklı avantaj ve dezavantajlara sahiptir. Bu nedenle farklı aktarma yük taşımacılığı çeşitleri içerisinden en uygunu seçilebilmektedir.

Havayolu ile yapılan aktarma yük taşımacılığı ülkemizde gelişen havalimanları ile artmaktadır. Havaalanı üzerinden transit edilecek malzemeler gelmekte ve sonrasında gerekli adrese gönderilmektedir. Bu aşamada karayolu ile gelen bazı yüklerin havayolu ile taşınması mümkündür. Hava yolunun avantajı özellikle zamandan kazanmasıdır. Ancak her yük için geçerli olmadığı gibi tercih oranı da değişmektedir. Aktarma yük taşımacılığı çeşitleri arasında yer alan transit havayolu yük taşımacılığı diğerlerine oranla daha maliyetlidir. 

Karayolu ile aktarma yük taşımacılığı belki de en çok tercih edilen aktarma yük taşımacılığı yöntemidir. Karayolu özellikle denizden, havadan ve demiryolu üzerinden gelen birçok yükü taşıma kapasitesine sahiptir. Yükün ağırlığı ve ebatına bağlı olarak taşınabilecek yükler karayolu üzerinde gerekli ülkeye iletilmektedir. Pan Avrupa Koridorları ve Tem Ağı buna örnek olarak gösterebilmektedir. Pan Avrupa Koridorlarının son adresi İstanbul iken Tem Ağı Anadolu’nun büyük bir bölümüne erişim sağlamaktadır. Bu gibi yollar, karayolu üzerinden geçerken transit süreci için de uygun olarak görülmektedir. 

Deniz yolunun tercih edilmesinin sebebi ise çok daha ağır yüklerin çok daha az maliyet ile taşınabiliyor olmasıdır. Bu nedenle transit sürecinde de denizyolu tercih edilmektedir. Günümüzde deniz yolu yük taşımacılığı, çok gelişmiş bir nakliye türü haline gelmiştir. 

Demiryolu taşımacılığı, diğerlerine göre maliyeti düşük bir seçenektir. Özellikle Türkiye, bu konuda çok avantajlıdır. Demiryolunun Türkiye bazında avantajı ise ülkenin büyük bir bölümünde var olması ve oldukça sistematik bir biçimde çalışmasıdır. Ancak özellikle Avrupa düzleminde demiryolu transit yük taşımacılığında çok daha büyük çaplı bir öneme sahiptir.

 

Aktarma Yük Taşımacılığı İçin Gerekli Belgeler

Aktarma yani transit yük taşımacılığı için birtakım belgeler gerekmektedir. Bu sayede yapılan işlem tamamen devlet tabanlı olarak onaylı olacaktır. Bu nedenle aktarma yük taşımacılığı için gerekli belgeler konusunda dikkatli davranılmalıdır. Hiçbir belge, atlanmamalıdır. Aktarma yük taşımacılığı için gerekli olan belge ticaret odalarından alınmaktadır. Burada önemli olan araç olmaktadır. Aktarma yük taşımacılığında taşıma yapan kişiden ziyade araç için bir belge düzenlenmektedir. Aktarma yük taşımacılığı yapacak tüm araçların ayrı ayrı belgelerinin olması gerekmektedir. Aynı zamanda CMR belgesi de gerekmektedir. CMR belgesinin açılımı: Convention Marchandise Routier şeklindedir. Bu belge ise taşıyan kişi özelinde olup bir mal taşıma belgesi olarak da bilinmektedir. Bu belge içerisinde pek çok bilgi yer almaktadır. Bu bilgiler; yükü gönderen kişi, yükü alan kişi, taşıyan kişi, yükün ne olduğu ve özelliği, ağırlığı gibi birçok bilgiyi barındırmaktadır. 

Aktarma Yük Taşımacılığı Faydaları Nelerdir?

Aktarma yük taşımacılığı faydaları nelerdir sorusu özellikle taşıma sürecine dahil olan herkesin merak ettiği bir konudur. Aktarma yük taşımacılığı avantajları itibari ile zamandan kazanmayı sağlamaktadır. Özellikle ülkeler arası geçişte gümrük sürecinden fayda sağlayan aktarma yük taşımacılığı ile mallar gümrükten çok daha hızlı bir biçimde geçmektedir.

Aynı zamanda pek çok firma bu süreç için ek bir personel alımına gerek duyulmamaktadır. Aktarma yük taşımacılığı ile bağımsız üçüncü bir kişi taşıma sürecini yönetmektedir. Bununla birlikte aktarma yük taşımacılığı oldukça güvenlidir. Çünkü bu süreçte taşımacılık için tercih edilen belgelerde yük ile ilgili tüm bilgiler ayrıntılı olarak girilmektedir. Olası bir eksiklik durumunda aktarılan malların aktarma öncesi bilgileri ve vardığı yerdeki bilgilerini karşılaştırmak mümkündür. 

Aktarma Yük Taşımacılığı Fiyatları

Aktarma yük taşımacılığı fiyatları güzergaha bağlı olarak değişime açıktır. Bununla birlikte aktarma yük taşımacılığı taşınan malın niteliğine ve malın oranına göre farklı fiyat tekliflerine açıktır. Transit yük taşımacılığı için belirli kotalar bulunmaktadır ve bu kotalar ülkeler arasında belirlendiğinde kotanın oranı da fiyatı etkilemektedir. Bu alanda hizmet sağlayıcılardan fiyat teklifi alınarak bir karşılaştırma yapılabilir. Ticaret odalarından alınan belgeleri ile süreci tamamen hukuki düzlemde yürüten pek çok firma söz konusudur. 

Aktarma yani transit yük taşımacılığı açısından önemli bir güzergahta bulunan Türkiye, bu süreci aktif bir biçimde yönetmektedir. Aktarma yük taşımacılığı yapan pek çok firma ile kara, hava, deniz ve demiryolu üzerinden taşıma yapmak mümkündür. 

 

Gray Background
Yolda Kırmızı Ok
Yolda.com Blog'a abone olun birbirinden ilginç içerikleri e-posta kutunuzdan takip edin.
Keep Reading
Yolda AuthorYolda
Lojistik Sektörünün Rekabet Gücüne Etkisi ve Lojistikte Kalite

Ekonomik göstergelerin alınmasında lojistik önemli bir pay sahibidir. Geleneksel taşımacılığı üst seviyelerde sunan lojistik sektörünün rekabet gücüne etkisi yadsınamaz bir gerçektir. Ülke bazında ekonomik, sosyolojik, kültürel ve küresel alanlarda söz sahibi olma ayrıcalığı veren önemli bir unsurdur. Küresel dünyada rekabet gücü sağlayan model, lojistik üs projeleri ile daha kapsamlı bir işleyişe ilerler. Büyüme oranlarının artmasında […]


4 Eki 2023 , 4 Min Read
Lojistik Sektörünün Rekabet Gücüne Etkisi ve Lojistikte Kalite
Yolda AuthorYolda
ETGB (Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesi) Nedir?

Günümüzde dijitalleşmenin hız kazandığı ve elektronik ticaretin (e-ticaret) öneminin giderek arttığı bir çağda yaşıyoruz. Elektronik ticaret, internetin gücünü kullanarak ürün ve hizmetlerin alım-satımının gerçekleştirildiği modern bir ticaret modelidir. Elektronik ticaretin büyümesiyle birlikte, küresel pazarda rekabetçi olmak ve hızlı işlem yapmak isteyen işletmeler için gümrük süreçlerinin de dijitalleştirilmesi gerekmektedir. İşte bu noktada ETGB (Elektronik Ticaret Gümrük […]


17 Ağu 2023 , 8 Min Read
ETGB (Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesi) Nedir?
Yolda AuthorYolda
Tedarik Zinciri Verimliliği için Yapay Zeka Destekli Dispatching Stratejileri Nedir?

Tedarik zinciri yönetimi, günümüz iş dünyasında büyük öneme sahip bir konudur. Şirketler, tedarik zincirlerini etkin bir şekilde yöneterek, stok yönetimi, teslimat süreleri ve müşteri memnuniyeti gibi faktörlerde önemli kazanımlar elde edebilirler. Tedarik zinciri verimliliğini artırmak için yapay zeka teknolojileri son yıllarda büyük ilgi görmektedir. Bu teknolojiler, tedarik zincirinin birçok aşamasında kullanılarak daha iyi ve daha […]


18 Tem 2023 , 8 Min Read
Tedarik Zinciri Verimliliği için Yapay Zeka Destekli Dispatching Stratejileri Nedir?