Yolda Logo
Login
Geri Dön
Lojistik Rehberi

11. Kalkınma Planı ve Lojistik Sektörü

Yolda Yolda 12 Mar 2021, 4 dk okuma süresi
11. Kalkınma Planı ve Lojistik Sektörü

Türkiye’nin öncelikli kalkınma planları arasında lojistik ilk sıralarda yer alıyor. Bunun en önemli sebebi, lojistiğin üretimden sağlığa kadar tüm sektörlerin ayrılmaz bir parçası olması. Bu nedenle, lojistik sektörünün gelişimi neredeyse tüm sektörlerin ve ekonominin gelişimine etki ediyor.

Ülkemizin jeopolitik konumu ve küresel ticaretteki yeri başta lojistik olmak üzere önemli sektörlerde etkili politikaların uygulanması zorunluluğunu getiriyor. Bunun yanı sıra, teknolojideki hızlı dönüşüm, küresel ölçekte artan rekabet ve değişen müşteri beklentileri de ülkelerin atacağı adımlarda hem uluslararası pazarlarda avantaj sağlamaları hem de ülke ekonomisinin güçlenmesi açısından büyük rol oynuyor.

On Birinci Kalkınma Planı’nda Türkiye’nin özellikle üretimde altyapısını güçlendirerek verimliliğini artırması hedefiyle belirlenen yatay politika alanları üç başlık altında toplanıyor; hızlandırıcı, ekosistemi iyileştirici, ki lojistik bu başlık altında yer alıyor, sürdürebilirlik sağlayıcı politikalar.

Ekosistemin iyileştirilmesi ve uluslararası rekabette söz sahibi olabilmenin temelinde teknoloji ve dijitalleşme olduğu ise tüm sektörlerin bildiği ve deneyimlediği bir gerçek. Bu nedenle, dijital teknolojilerdeki gelişmeler doğrultusunda, tüketicilerin değişen ihtiyaç ve beklentilerine yönelik detaylı verilerin toplanıp işlenmesi, tüm değer zincirine entegre edilmesiyle ürünlerin üretimden tüketiciye ulaşıncaya kadarki yolculuğunda, lojistik dahil tüm hizmetlerin önemi artacaktır. Lojistik altyapısının güçlendirilmesi hem maliyet hem de zaman tasarrufu sağlayacaktır.

On Birinci Kalkınma Planı’nda, geçtiğimiz yıllarda, ulaştırma sistemindeki entegrasyon, verimlilik, öngörülebilirlik ve özellikle gümrük hizmetlerindeki iyileşme istenen seviyeye çıkarılamamış ve Lojistik Performans Endeksi’nde gerileme yaşandığı ifade ediliyor. Bu kapsamda, hızlı, esnek, emniyetli, güvenilir, öngörülebilir ve entegre bir lojistik sisteminin oluşturulmasına ihtiyaç olduğunun altı çiziliyor.

Yolda.com olarak, On Birinci Kalkınma Planı ile paralel bir şekilde, Türkiye’nin lojistik performans endeksini yükseltmeye katkı sağlamak amacıyla, geliştirdiğimiz teknoloji ve veri analitiğini lojistik altyapı ve tedarik zinciri uzmanlığımızla birleştirerek işletmelerin lojistik operasyonlarını kolaylaştırıyor, en önemlisi de dijitalleştiriyoruz.

Ülkemizin coğrafi konumu tartışmasız en önemli avantajlarımızdan biri. Bu avantajı, farklı taşımacılık modellerini birleştirerek lojistik maliyetlerin düşürülmesi, ticaretin kolaylaştırılması ve ülkemizin rekabet gücünün artırılması için kullanmak üzere hem lojistik sektör oyuncularının hem de lojistiğin ayrılmaz parçası olduğu tüm diğer sektörlerin önemli adımlar atması gerekiyor.

Kalkınma Planı’nda lojistik sektörünün gelişimine yönelik uygulanması gereken politikalar ve alınması gereken tedbirler kapsamında belirtilen lojistik faaliyetlerinde esneklik, hız, öngörülebilirlik, güvenlik, kalite, ölçek ekonomisi ve yenilikçilik gibi hizmet düzeyi parametrelerinin iyileştirilmesi konusunda ise sektör temsilcilerinin aktif görevler üstlenmesi ve taşın altına elini sokması gerektiğine inanıyoruz. İzlenebilir, kaliteli, güvenli yeni nesil lojistik operasyonu için Yolda.com olarak çalışmalarımıza devam ediyor hem kendimizi hem de sektörümüzü geliştirmek için sağlam adımlarla ilerliyoruz.

Türkiye’nin ileri teknoloji ve altyapıya sahip müşteri odaklı ilk lojistik operatörü Yolda.com ile tanış!

Gray Background
Yolda Kırmızı Ok
Yolda.com Blog'a abone olun birbirinden ilginç içerikleri e-posta kutunuzdan takip edin.
Keep Reading
Yolda AuthorYolda
Transit Rejimi Nedir? Transit Ticaretin İşleyişi ve Türkiye’deki Uygulamaları

Dünya ticaretinde önemli bir role sahip olan transit rejim, uluslararası ticaretin karmaşıklığına etkili bir çözüm sunar. Bu rejim, mal taşımacılığı sürecinde bir ülkenin gümrük sahasından diğerine geçişini düzenleyen bir mekanizmayı ifade eder. Transit ticaret, malın bir ülkeden diğerine geçiş yaparken, bu süreçteki gümrük işlemlerini hafifletir ve zaman tasarrufu sağlar. Ülkemiz, coğrafi konumuyla transit ticaretin önemli […]


22 Ara 2023 , 8 Min Read
Transit Rejimi Nedir? Transit Ticaretin İşleyişi ve Türkiye’deki Uygulamaları
Yolda AuthorYolda
WMS (Warehouse Management System) ile Depo Operasyonlarını Optimize Etme

İşletmeler, hızla değişen pazar koşulları ve tüketici beklentileriyle başa çıkmak adına sürekli olarak operasyonlarını geliştirmeye odaklanır. Bu süreçte, depo yönetimi ve lojistik operasyonlarının etkin bir şekilde yönetilmesi kritik bir öneme sahiptir. Warehouse Management System (WMS) veya Türkçe adıyla Depo Yönetim Sistemi, organizasyonlara depo operasyonlarını optimize etme ve verimliliği artırma imkanı sunar. WMS, stok yönetiminden sipariş […]


20 Ara 2023 , 8 Min Read
WMS (Warehouse Management System) ile Depo Operasyonlarını Optimize Etme
Yolda AuthorYolda
Taşıma Sözleşmesi Hazırlarken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Taşıma sözleşmeleri, mal veya hizmet taşımacılığı sürecinde taraflar arasındaki hak ve sorumlulukları düzenleyen kritik belgelerdir. Bu sözleşmeler, taşıma işleminin düzgün ve sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak, anlaşmazlıkları önlemek ve taraflar arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla kullanılır. Ancak, bir taşıma sözleşmesi hazırlarken dikkatlice düşünülmesi ve belirli unsurlara özen gösterilmesi gerekir. Tarafların hakları, taşıma sınırlamaları, tazminat hükümleri ve […]


18 Ara 2023 , 10 Min Read
Taşıma Sözleşmesi Hazırlarken Dikkat Edilmesi Gerekenler