Yolda Logo
Login
Geri Dön
Lojistik Rehberi

11. Kalkınma Planı ve Lojistik Sektörü

Yolda Yolda 12 Mar 2021, 4 dk okuma süresi
11. Kalkınma Planı ve Lojistik Sektörü

Türkiye’nin öncelikli kalkınma planları arasında lojistik ilk sıralarda yer alıyor. Bunun en önemli sebebi, lojistiğin üretimden sağlığa kadar tüm sektörlerin ayrılmaz bir parçası olması. Bu nedenle, lojistik sektörünün gelişimi neredeyse tüm sektörlerin ve ekonominin gelişimine etki ediyor.

Ülkemizin jeopolitik konumu ve küresel ticaretteki yeri başta lojistik olmak üzere önemli sektörlerde etkili politikaların uygulanması zorunluluğunu getiriyor. Bunun yanı sıra, teknolojideki hızlı dönüşüm, küresel ölçekte artan rekabet ve değişen müşteri beklentileri de ülkelerin atacağı adımlarda hem uluslararası pazarlarda avantaj sağlamaları hem de ülke ekonomisinin güçlenmesi açısından büyük rol oynuyor.

On Birinci Kalkınma Planı’nda Türkiye’nin özellikle üretimde altyapısını güçlendirerek verimliliğini artırması hedefiyle belirlenen yatay politika alanları üç başlık altında toplanıyor; hızlandırıcı, ekosistemi iyileştirici, ki lojistik bu başlık altında yer alıyor, sürdürebilirlik sağlayıcı politikalar.

Ekosistemin iyileştirilmesi ve uluslararası rekabette söz sahibi olabilmenin temelinde teknoloji ve dijitalleşme olduğu ise tüm sektörlerin bildiği ve deneyimlediği bir gerçek. Bu nedenle, dijital teknolojilerdeki gelişmeler doğrultusunda, tüketicilerin değişen ihtiyaç ve beklentilerine yönelik detaylı verilerin toplanıp işlenmesi, tüm değer zincirine entegre edilmesiyle ürünlerin üretimden tüketiciye ulaşıncaya kadarki yolculuğunda, lojistik dahil tüm hizmetlerin önemi artacaktır. Lojistik altyapısının güçlendirilmesi hem maliyet hem de zaman tasarrufu sağlayacaktır.

On Birinci Kalkınma Planı’nda, geçtiğimiz yıllarda, ulaştırma sistemindeki entegrasyon, verimlilik, öngörülebilirlik ve özellikle gümrük hizmetlerindeki iyileşme istenen seviyeye çıkarılamamış ve Lojistik Performans Endeksi’nde gerileme yaşandığı ifade ediliyor. Bu kapsamda, hızlı, esnek, emniyetli, güvenilir, öngörülebilir ve entegre bir lojistik sisteminin oluşturulmasına ihtiyaç olduğunun altı çiziliyor.

Yolda.com olarak, On Birinci Kalkınma Planı ile paralel bir şekilde, Türkiye’nin lojistik performans endeksini yükseltmeye katkı sağlamak amacıyla, geliştirdiğimiz teknoloji ve veri analitiğini lojistik altyapı ve tedarik zinciri uzmanlığımızla birleştirerek işletmelerin lojistik operasyonlarını kolaylaştırıyor, en önemlisi de dijitalleştiriyoruz.

Ülkemizin coğrafi konumu tartışmasız en önemli avantajlarımızdan biri. Bu avantajı, farklı taşımacılık modellerini birleştirerek lojistik maliyetlerin düşürülmesi, ticaretin kolaylaştırılması ve ülkemizin rekabet gücünün artırılması için kullanmak üzere hem lojistik sektör oyuncularının hem de lojistiğin ayrılmaz parçası olduğu tüm diğer sektörlerin önemli adımlar atması gerekiyor.

Kalkınma Planı’nda lojistik sektörünün gelişimine yönelik uygulanması gereken politikalar ve alınması gereken tedbirler kapsamında belirtilen lojistik faaliyetlerinde esneklik, hız, öngörülebilirlik, güvenlik, kalite, ölçek ekonomisi ve yenilikçilik gibi hizmet düzeyi parametrelerinin iyileştirilmesi konusunda ise sektör temsilcilerinin aktif görevler üstlenmesi ve taşın altına elini sokması gerektiğine inanıyoruz. İzlenebilir, kaliteli, güvenli yeni nesil lojistik operasyonu için Yolda.com olarak çalışmalarımıza devam ediyor hem kendimizi hem de sektörümüzü geliştirmek için sağlam adımlarla ilerliyoruz.

Türkiye’nin ileri teknoloji ve altyapıya sahip müşteri odaklı ilk lojistik operatörü Yolda.com ile tanış!

Gray Background
Yolda Kırmızı Ok
Yolda.com Blog'a abone olun birbirinden ilginç içerikleri e-posta kutunuzdan takip edin.
Keep Reading
Yolda AuthorYolda
Tüketicinin Karbon Ayak İzi: Alışverişin Çevresel Etkisi

Karbon ayak izi, günümüzde giderek artan bir endişe kaynağı haline geldi. Ürünlerin karbon ayak izi, çevresel sürdürülebilirlik konusunda önemli bir rol oynuyor. Karbon ayak izinin oluşmasına neden olan birçok olumsuz faktör günümüzde insanların rutin olarak kullandığı birçok hareket yüzünden oluşuyor. Üretimden tüketime kadar bir ürünün çevreye olan zararı son yıllarda tedirgin edici boyutlara ulaştığından hem […]


12 Eyl 2023 , 8 Min Read
Yolda AuthorYolda
Nakliye Fiyatı – Freight Maliyetlerini Azaltmanın 10 Yolu

Şirketlerin toplam maliyetlerinin önemli bir kısmını  nakliye fiyatları oluşturur. Freight maliyetini doğru şekilde azaltmak için her firmanın özel çalışmaları bulunur. Başta doğru nakliye yönetimi olmak üzere birçok şekilde nakliye aliyetlerini düşürebilirsiniz.  Lojistik Maliyetleri Düşürmenin Yolları Lojistik maliyetleri nelerdir; ürünlerin taşınmasında harcanan ve sarf edilen efor ve bütçe bütününe verilen addır. Araçlar, maaşlar, yakıt bunların içerisinde […]


10 Eyl 2023 , 8 Min Read
Yolda AuthorYolda
Küresel Lojistikte Robotik ve Otomasyonun Geleceği

Teknolojinin hızla ilerlemesi, küresel lojistik sektöründe de dönüşümlere yol açtı. Bu dönüşümlerden biri de lojistikte teknoloji kullanımı ile birlikte robotik ve otomasyonun yükselişidir. Robotik ve otomasyon, fiziksel iş süreçlerinin ve görevlerinin insan yerine makineler tarafından gerçekleştirilmesini ifade eder. Bu yenilikçi yaklaşım, lojistik sektörünün verimliliğini artırma, hızı arttırma, hataları azaltma ve insan gücünü stratejik görevlere yönlendirme […]


8 Eyl 2023 , 8 Min Read