Yolda Logo
Login
Geri Dön
Lojistik Rehberi

11. Kalkınma Planı ve Lojistik Sektörü

Yolda Yolda 12 Mar 2021, 4 dk okuma süresi

Türkiye’nin öncelikli kalkınma planları arasında lojistik ilk sıralarda yer alıyor. Bunun en önemli sebebi, lojistiğin üretimden sağlığa kadar tüm sektörlerin ayrılmaz bir parçası olması. Bu nedenle, lojistik sektörünün gelişimi neredeyse tüm sektörlerin ve ekonominin gelişimine etki ediyor.

Ülkemizin jeopolitik konumu ve küresel ticaretteki yeri başta lojistik olmak üzere önemli sektörlerde etkili politikaların uygulanması zorunluluğunu getiriyor. Bunun yanı sıra, teknolojideki hızlı dönüşüm, küresel ölçekte artan rekabet ve değişen müşteri beklentileri de ülkelerin atacağı adımlarda hem uluslararası pazarlarda avantaj sağlamaları hem de ülke ekonomisinin güçlenmesi açısından büyük rol oynuyor.

On Birinci Kalkınma Planı’nda Türkiye’nin özellikle üretimde altyapısını güçlendirerek verimliliğini artırması hedefiyle belirlenen yatay politika alanları üç başlık altında toplanıyor; hızlandırıcı, ekosistemi iyileştirici, ki lojistik bu başlık altında yer alıyor, sürdürebilirlik sağlayıcı politikalar.

Ekosistemin iyileştirilmesi ve uluslararası rekabette söz sahibi olabilmenin temelinde teknoloji ve dijitalleşme olduğu ise tüm sektörlerin bildiği ve deneyimlediği bir gerçek. Bu nedenle, dijital teknolojilerdeki gelişmeler doğrultusunda, tüketicilerin değişen ihtiyaç ve beklentilerine yönelik detaylı verilerin toplanıp işlenmesi, tüm değer zincirine entegre edilmesiyle ürünlerin üretimden tüketiciye ulaşıncaya kadarki yolculuğunda, lojistik dahil tüm hizmetlerin önemi artacaktır. Lojistik altyapısının güçlendirilmesi hem maliyet hem de zaman tasarrufu sağlayacaktır.

On Birinci Kalkınma Planı’nda, geçtiğimiz yıllarda, ulaştırma sistemindeki entegrasyon, verimlilik, öngörülebilirlik ve özellikle gümrük hizmetlerindeki iyileşme istenen seviyeye çıkarılamamış ve Lojistik Performans Endeksi’nde gerileme yaşandığı ifade ediliyor. Bu kapsamda, hızlı, esnek, emniyetli, güvenilir, öngörülebilir ve entegre bir lojistik sisteminin oluşturulmasına ihtiyaç olduğunun altı çiziliyor.

Yolda.com olarak, On Birinci Kalkınma Planı ile paralel bir şekilde, Türkiye’nin lojistik performans endeksini yükseltmeye katkı sağlamak amacıyla, geliştirdiğimiz teknoloji ve veri analitiğini lojistik altyapı ve tedarik zinciri uzmanlığımızla birleştirerek işletmelerin lojistik operasyonlarını kolaylaştırıyor, en önemlisi de dijitalleştiriyoruz.

Ülkemizin coğrafi konumu tartışmasız en önemli avantajlarımızdan biri. Bu avantajı, farklı taşımacılık modellerini birleştirerek lojistik maliyetlerin düşürülmesi, ticaretin kolaylaştırılması ve ülkemizin rekabet gücünün artırılması için kullanmak üzere hem lojistik sektör oyuncularının hem de lojistiğin ayrılmaz parçası olduğu tüm diğer sektörlerin önemli adımlar atması gerekiyor.

Kalkınma Planı’nda lojistik sektörünün gelişimine yönelik uygulanması gereken politikalar ve alınması gereken tedbirler kapsamında belirtilen lojistik faaliyetlerinde esneklik, hız, öngörülebilirlik, güvenlik, kalite, ölçek ekonomisi ve yenilikçilik gibi hizmet düzeyi parametrelerinin iyileştirilmesi konusunda ise sektör temsilcilerinin aktif görevler üstlenmesi ve taşın altına elini sokması gerektiğine inanıyoruz. İzlenebilir, kaliteli, güvenli yeni nesil lojistik operasyonu için Yolda.com olarak çalışmalarımıza devam ediyor hem kendimizi hem de sektörümüzü geliştirmek için sağlam adımlarla ilerliyoruz.

Türkiye’nin ileri teknoloji ve altyapıya sahip müşteri odaklı ilk lojistik operatörü Yolda.com ile tanış!

Gray Background
Yolda Kırmızı Ok
Yolda.com Blog'a abone olun birbirinden ilginç içerikleri e-posta kutunuzdan takip edin.
Keep Reading
Yolda Author Yolda
Lojistik Süreçlerinde Doğru İş Ortağı Seçiminin Önemi

Başarılı bir lojistik operasyonu için müşteri ihtiyaçlarını doğru okumak ve anlamak gerekir. Ayrıca iş ortağının dinamiklerine uygun organizasyonel yapının dizayn edilmesi büyük önem taşır. Markalar, kullanıcılarının güven ortamı içinde sınırsız bir şekilde alışveriş yapabilmesi için gerekli olan tüm imkânları hazırlamaktan sorumludur. Bir markanın tercih sebebi olmasındaki en önemli kriter ise güvendir. Özellikle lojistik sektöründe güven […]


27 Ara 2022 , 9 Min Read
Lojistik Süreçlerinde Doğru İş Ortağı Seçiminin Önemi
Yolda Author Yolda
Lojistik İş gücü Yönetimi

Gelişen dünyada; hız, teknoloji, enformasyon olmazsa olmaz kavramlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Yeni dünyada bu değişime en fazla katkı sağlayan ve destekleyen sektörlerden biri kuşkusuz lojistik sektörüdür. Lojistik sektörü iş gücü planlamalarında kritik sektörler arasındadır. Lojistik iş gücü yönetimi bir işletmenin faaliyetlerinde ihtiyaç duyduğu işgücü miktarını ve aldığı işleri geleceğe yönelik beklentileri doğrultusunda zaman yönetimini de […]


21 Ara 2022 , 6 Min Read
Lojistik İş gücü Yönetimi
Yolda Author Yolda
Küresel Geçit Projesi Nedir?

Avrupa Birliği (AB) öncülüğünde yürütülen Avrupa Birliği Küresel Geçit Projesi (EU Global Gateway); sağlık, enerji, eğitim ve araştırma, dijital teknoloji, uluslararası ticaret sektörlerinde özel ve kamusal altyapının desteklenmesi için tasarlanmış bir proje olarak ortaya çıkmıştır. Ortak ülkelerin ihtiyaçlarını dikkate alarak yerel topluluklar için sürdürülebilir faydalar sağlamaya yöneliktir. 1 Aralık 2021 tarihinde gerçekleştirilen Avrupa Birliği Küresel […]


15 Ara 2022 , 7 Min Read
Küresel Geçit Projesi Nedir?