Kişisel Verilerin Korunması

Yolda.com olarak yürütmekte olduğumuz iş faaliyetleri kapsamında en önemli önceliklerimizden biri kişisel verilerin korunmasıdır.

İşbu Yolda Lojistik ve Teknoloji Servisleri Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası (“Politika”) çerçevesinde Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetlerinin yürütülmesinde benimsenen ilkeler ve Şirketimizin veri işleme faaliyetlerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“Kanun”) yer alan düzenlemelere uyumu bakımından benimsenen temel prensipler açıklanmakta olup Şirketimiz tarafından yürütülmekte olan tüm kişisel veri işleme faaliyetlerine ilişkin detaylı bilgiler ortaya konulmuştur ve böylelikle kişisel veri sahibi olan ilgili kişiler bilgilendirilerek gerekli şeffaflık sağlanmaktadır. Bu kapsamdaki sorumluluğumuzun tam bilinci ile kişisel verileriniz işbu Politika kapsamında işlenmekte ve korunmaktadır.