Yurtdışı Nakliyat İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Dünyanın pek çok yerinde farklı kulvarlarda nakliyat yapmak mümkündür. Yurtdışı nakliyesi olarak nitelendirilen nakliyat biçimi de oldukça yaygındır. Yurtdışı nakliyat ihracatın da önemli adımlarından biridir. Uluslararası taşımacılık olarak da bilinmektedir. Uluslararası taşımacılık, farklı araçlar ile yapılmaktadır. Yurtdışı nakliyatta ülkeler arası ilişkiler, önem kazanmaktadır. 

Ülkeler arası ilişkilerin olumlu veya olumsuz oluşu, iki ülke arasında yapılan anlaşmalar gibi pek çok etken, yurtdışı nakliyatının sürecini ve oranını etkilemektedir. Yurtdışı nakliyat süreci iki ülkenin hukuki düzlemi ile de ilişkilidir. Bu hukuki düzlemi iyi bilmek, her bir adımda gereken belgeleri nasıl hazırlayıp sunacağını bilmek süreci kolay kılar. Peki, yurtdışı nakliyesi için yetki belgeleri nelerdir? Yurtdışı nakliyesi oldukça hassas bir süreç olduğundan belgelerin eksiksiz ve uygun olması gerekmektedir. Eksiksiz belge tamamlamak, sürecin aksamasının önüne geçecek ilk adımdır. 

Yurtdışı Nakliyatı Nedir ve Neleri Kapsar?

Yurtdışı nakliyatı, birkaç yüzyıldır ön plana çıkan bir lojistik biçimidir. Ancak bundan 50 yıl önce bugünün sistematiği ile ilerlemiyordu. Günümüzde sistemli bir yapılanma söz konusudur. Bu yapılanma içinde de ülkeler arası nakliye prosedürleri, anlaşmalar ve uluslararası hukuk, çerçeveyi çizmektedir. Elbette tüm bunlar, yurtdışı nakliyat için gerekli belgeleri de oluşturmaktadır. Yurtdışı nakliyat sürecinin detayları da daha çok ilgili belgeler üzerinden ilerlemektedir.

Ülke dışına nakliyat; malların ilgili ülke ile olan anlaşmaya uygun olarak taşınmasını kapsar. Malların sağlam şekilde ulaştırılması, gümrükten geçmesi, süreçteki iletişimin yürütülmesi uluslararası nakliyenin kapsamındadır. Bu kapsamda farklı yurtdışı nakliye çeşitleri de söz konusu olabilmektedir. 

Yurtdışı Nakliyat Seçenekleri

Yurtdışı nakliye seçenekleri yurtdışına gidecek veya yurtdışından gelecek malın sürecinin bir kısmını kapsamaktadır. Yurtdışı nakliye seçenekleri özellikle nakliye araçları ile birlikte güzergah açısından da önemli olmaktadır. Burada ülkelerin bulunduğu coğrafya ve mesafesi belirleyicidir. Elbette kullanılan taşıtın maliyeti ve varması gereken süre de önem arz etmektedir. Tüm bu faktörler nakliye seçeneklerine bağlı olarak değişime açıktır. 

  • Uluslararası karayolu nakliyatı
  • Uluslararası havayolu nakliyatı
  • Uluslararası denizyolu nakliyatı
  • Uluslararası demiryolu nakliyatı olarak sınıflandırma yapmak mümkündür. 

Uluslararası nakliyatta bu 4 yöntem tercih edilmektedir. Bu dört yöntemden herhangi biri tercih edilebildiği gibi birden fazla yöntem de tek bir nakliyat sürecinin parçası olabilmektedir. İki ülke arasındaki mesafede en kısa sürede varış önemlidir. Bu nedenle taşıma sürecinde tercih edilen yöntem önemlidir. Hız ile birlikte güzergahın maliyeti de önemlidir. Örneğin denizyolu maliyeti en az olan yol olduğundan tercih oranı yüksektir. Bunun gibi pek çok örnek vermek mümkündür. Bu durum belgelere de yansımaktadır. Bu nedenle güzergah aksi bir durum olmadıkça önceden planlanmaktadır. Bu sayede malın depoda bekleme süresi azalırken varış süresi hızlanmaktadır.

Yurtdışı Nakliyatta Belge Avantajları

Yurtdışı nakliyatlarda bazı belgeleri bulundurmak zorunludur. Bu belgeler ile güzergaha bağlı kalmak ve nakliyeyi gerçekleştirmek mümkündür. Ancak belgeniz olması gümrükte zaman geçirmeyeceğiniz anlamına gelmemektedir. Bu nedenle belgeleriniz hazır olsa da planlarınızı buna göre yapmanız gerekmektedir. Yurtdışı nakliyatta belge avantajları arasında ilk dikkat çeken belgelerin birden fazla dile sahip olmasıdır. Bu sayede gidilen ülkede de evrakları teslim etmek ve daha hızlı yol almak mümkün olmaktadır. Aynı zamanda belgelerin süresi uzun bir zamanı kapsamaktadır. Bu nedenle sürekli belge yenilemeye gerek bulunmamaktadır. Bu açıdan yurtdışı nakliyat belgelerinin avantajları bulunmaktadır. 

Yurtdışı Nakliyat İçin Yetki Belgeleri

Yurtdışı nakliyat için yetki belgeleri oldukça fazladır. Bu belgelerin eksiksiz olması gerekmektedir. Bu nedenle yola çıkılmadan önce tüm evraklar hazır olmalıdır. Bu sayede güzergah üzerinde olası bir sorunun önüne geçilmektedir. Yurtdışı nakliyat için yetki belgelerini şu şekilde sıralamak mümkündür:

Vesaik mukabili, ihracatçının sattığı malların parasını alıcıdan tahsil etmesi için bir bankanın hizmetlerinden yararlanmasını sağlayan belgedir. 

  • Gümrük çıkış beyannamesi

İhracatta gümrük mevzuatı uyarınca doldurularak ilgili ihracatçı birliği tarafından onaylanmasından sonra gümrük idaresine sunulan belgedir. 

Nakliyenin sahibinin kim olduğunu gösteren bir belgedir. 

  • Sigorta belgeleri

Nakliyenin hasara ya da kaybolmaya karşı teminatı için düzenlenir. 

K1 yetki belgesi nakliye yapan herkesin sahip olması gereken bir belgedir. Ulaştırma Bakanlığı bölge Müdürlüğü bu belgeyi vermektedir.

SRC3 belgesi ise özellikle uluslararası yük taşımacılığı yapmak isteyenlerin alması gereken bir belgedir. Ancak yurtiçi nakliyesini de kapsamaktadır. SRC3 belgesini almak için 41 saatlik bir eğitim bulunmaktadır. Sonrasında belge alınabilmektedir.

Psikoteknik raporu yük taşımacılığı yapan kişilerin alması gereken bir belgedir. Fiziksel ve aynı zamanda psikoteknik açıdan yeterli olup olmadıklarını kanıtlayan önemli bir belgedir. 

Taşınan ya da nakliye edilen malların nerelere gidebileceğini gösteren belgedir. Burada ülkeler arasındaki anlaşmalar esastır. 

  • Finansal durumu gösteren belgeler 

Finansal durumu gösteren belgeler malın maliyetini kapsamaktadır. Malın ne kadar olduğu, gramı, ebatı ve cinsi ile birlikte fiyatı da önemlidir. Tüm bu bilgilerin eksiksiz ve en doğru biçimde olması gerekmektedir. Buna uluslararası taşıma bedeli de dahildir. 

Yurtdışı nakliyat evraklarının büyük bir kısmı uzun süreli olan belgelerdir. Ancak nakliyeye göre eklenen özel belgeler de bulunmaktadır. Yani malın fiyatı, malın durumunu belirten belgeler özellikle o anki nakliyeye özel belgelerdir. 

Yurtdışı Nakliyat Evrakları Yenileme

Yurtdışı nakliyat belgelerini iki şekilde sınıflandırmak mümkündür. Bunlardan ilki uzun süreli belgelerdir. Bir diğer grup ise mala bağlı olarak belirlenen kısa süreli belgelerdir. Kısa süreli belgelerde mal teslim edildikten sonra belge işlevini yitirmektedir. Ancak yurtdışı nakliyat belgelerinin diğer bölümü ise uzun süreli belgelerdir. Bunlar sürücü ve araç odaklı belgeler olmaktadır. Yurtdışı nakliyat belgeleri yenileme süresi 5 yıl geçerliliğe sahiptir. Bu belgelerin 5 yıl ömrü olması düzenli olarak nakliye yapan kişiler için oldukça avantajlıdır.

Yurtdışı nakliye süreci için gerekli olan belgeler nakliye sürecini hızlandırmaktadır. Aynı zamanda çok daha uygun ve sağlıklı bir düzleme getirmektedir. Hem malın korunması hem de gerekli adrese en uygun biçimde teslimi için bu blgeler şarttır. 

Önerilen