Yolda.com Net Sıfır Karbon Yolculuğunda Karbon Ayak İzi Faaliyetleri

Yolda.com olarak faaliyetlerimizden kaynaklanan çevresel etkimizi önemsiyor ve ölçüyoruz. Sektöründe, düşük emisyonlu faaliyetler ile öncü lojistik firması olmak amacıyla, mevcut ve gelecek faaliyetlerimizin etkisini anlamaya ve azaltmaya yönelik çalışmalara 2021 yılı sonu itibariyle başladık.

Bu kapsamda, kurumsal karbon ayak izimizi hesaplama ve raporlama çalışmalarını öncelikledik. Bu çalışmaların yanı sıra yürüttüğümüz düşük karbon ayak izi odaklı yeşil lojistik çalışmaları ile, tüm taşımacılık operasyonlarımızın karbon ayak izini anlık olarak yönetilebilir hale getiriyoruz.

Yolda.com 2021 yılı karbon ayak izi, Greenhouse Gas Protocol metodolojisine ve ISO 14064:2018 standardına uygun olarak hesaplamış olup 2022 yılındaki karbon ayak izimiz ise aynı metodoloji ve standarda göre hesaplanmaya devam etmektedir.

2021 yılı baz alınarak hesaplama yapılırken Kapsam 1 ve Kapsam 2 emisyonlarımıza ilaveten Kapsam 3 emisyonlarına iş amaçlı uçuşlar ve konaklama kaynaklı karbon ayak izi hesaplamaları dahil edildi. Bunlara ek olarak 2022 yılı itibari ile ofis içerisinde kullanılması amacıyla satın alınan sarf malzemeleri de takip edilmeye başlandı. Yolda.com olarak, şeffaf bir kurum olma düşüncesiyle, dolaylı emisyonlarımıza her yıl yeni karbon ayak izi kaynakları ekliyor, paralelinde dolaylı emisyonlarımızı azaltım çalışmaları da yürütüyoruz.

2021 yılındaki Kurumsal Karbon Ayak İzimiz toplam 28,3 ton CO2 eş değer olarak hesaplandı. Aşağıda özeti paylaşılan envanterimizle ilgili detaylı incelememiz 2023 yılı içinde yayınlamayı planladığımız sürdürülebilirlik raporumuz ile birlikte paylaşılacaktır.

2021 yılı karbon ayak izi hesaplamalarımıza operasyonel kontrol yaklaşımıyla aşağıdaki emisyon kaynaklarını dahil ettik:

  1. Elektrik Tüketimi (Kapsam 2)
  2. Isıtma Amaçlı Yakıt Tüketimi (Kapsam 1)
  3. Ulaşım Amaçlı Yakıt Tüketimi (Kapsam 1)
  4. Yangın Tüpleri (Kapsam 1)
  5. Klima Gazları (Kapsam 1)
  6. İş Amaçlı Uçuşlar (Kapsam 3)
  7. Konaklama (Kapsam 3)

Kurumsal Karbon Ayak İzimizin kapsamlarına göre dağılımı ise aşağıdaki tabloda gösterildiği gibidir;

Genel olarak değerlendirildiğinde, karbon ayak izimizin yaklaşık %85,3’ü Kapsam 1 emisyonlarından kaynaklanmakta. Burada envanterimizin yaklaşık %51,5’ini oluşturan majör emisyon kaynağımız, ısıtma amacıyla kullanmış olduğumuz doğalgaz tüketimidir. Doğalgaz tüketimini, yaklaşık %31,9 ile ulaşım amaçlı kullanılan yakıt tüketimi takip etmektedir. Kapsam 2 emisyonu olan elektrik tüketimimiz ise envanterde yalnızca yaklaşık %10,2’lik bir paya sahiptir.

2023 ve 2024 yılları için ana hedefimiz, yerleşik olduğumuz ofis ve faaliyetlerimizden kaynaklanan karbon ayak izimizi hazırlayacağımız karbon ayak izi azaltım planına uygun olarak düşürmek olacak. Bu anlamda, bir yandan envanterimizdeki Kapsam 3 emisyon kaynaklarımızın sayısını artırarak çalışmamızın kapsamını genişletirken, bir yandan da doğrudan emisyonlarımızdaki değer azalışını gözlemlemeyi bekliyoruz.

 

Önerilen