Taşımacılıkta Yetki için K1 ve K2 Belgeleri Nedir, Nereden Alınır?

Taşımacılık yapmak isteyenlerin yetki belgesi bulundurması gerekir. Ulaştırma Bakanlığı’nın yük taşımacılığı yapacaklar için zorunlu kıldığı yetki belgeleri K belgeleri olarak adlandırılır. K belgeleri, K1, K2 ve K3 olarak sınıflandırılır. K belgeleri hakkında detaylı bilgi edinmek istiyorsan doğru sayfadasın. Blog yazımızı okuyarak belge koşulları ve ücreti hakkında bilgi edinebilirsin.

Türkiye’nin illerinden herhangi birinde Ticaret Odası, Sanayi Odası, Esnaf Odası ve Ziraat Odası’na kayıtlı olup kamyonet, kamyon, çekici, römork ve yarı römork araç sahipleri olanlar K belgesi ile yükümlü tutulur.

K1 belgesi nedir?

K1 belgesi, sahip olduğu araç veya araçlarla ticari olarak taşımacılık yapmak isteyenlerin sahip olması gereken yetki belgesi olup sadece gerçek ve tüzel kişiliklere verilir. Adi ortaklık vasfındaki şirketler K belgeleri alamaz. 3’üncü şahıslar üzerine kayıtlı araçlar için bu belge alınamaz. K1 yetki belgesi için başvuran gerçek kişilerin 1 birim taşıt ve 25 tonluk asgari kapasiteye sahip olmaları, tüzel kişilerin ise 2 birim taşıt ve 50 tonluk asgari kapasiteye sahip olmaları gerekir.

K1 belgesi tonaj sınırı belirlenirken sadece motorlu taşıtlar dikkate alınır. Çekici cinsi taşıtlardan katar ağırlığı 40 tondan fazla olanların katar ağırlıkları 40 ton, kamyon cinsi taşıtlardan azami yüklü ağırlığı 32 tondan fazla olanların azami yüklü ağırlıkları 32 ton kabul edilir. Toplam yüklü ağırlığı 3.500 kilogramı geçmeyen taşıtlar ile yapılan eşya taşımaları için yetki belgesi ücretinde yüzde 75 indirim uygulanır. K1 belgesi olmadan hizmet vermeye çalışanlara 1,434 TL para cezası verilir.

K1 yetki belgesi kapsamındaki araçları kullanacak olan şoförlerde şu nitelik ve şartlar aranır:

  • Büyük otobüs kullananlarının 26 yaşından gün almış olmak
  • 66 yaşından gün almamış olmak
  • Tehlikeli madde taşıyan taşıtları kullananlarının ilgili eğitimi aldığını gösteren belgeye sahip olmak
  • Uyuşturucu, silah, insan ve gümrük kaçakçılığı ile terör suçlarından dolayı özgürlüğü kısıtlayan ceza almamış olmak
  • Şoförlük mesleği bakımından bedeni ve psiko-teknik açıdan sağlıklı olduğunu kanıtlayan sağlık raporunu, yetkili sağlık kuruluşlarından her beş yılda bir almak

K1 belgesi ücreti 15,166 lira olarak belirlenmiş olup yüzde 75 indirimli K1 belgesi için 3791 TL ödenir. Araç başına ise 454 TL taşıt kartı ödenir. Covid-19 ile mücadele kapsamında alınan tedbirler gereğince K belgesi işlemlerinin bir kısmı Ticaret Odası’na gitmeden e-devlet sistemi üzerinden yapılabilir.

K2 belgesi nedir?

Yurt içinde, ticari veya hususi olarak kayıt ve tescil edilmiş taşıt veya taşıtlarla, hususi eşya taşımacılığı yapacak ve ticari maksatla taşımacılık yapmayacak şahıslara, gerçek ve tüzel vergi mükelleflerine verilen yetki belgesi K2 belgesi olarak adlandırılır. K2 yetki belgesi için başvuranların en az, 1 birim taşıta (kamyonet, kamyon, tır, kırkayak vs) sahip olmaları gerekir. K2 belgesine sahip olan kişilerin adına kayıtlı araçların gereçli ve dönemlik muayenelerinin olması şartı da aranır.

Kamyonet / kamyonetlerle taşımacılık yapmak üzere başvuranların yetki belgesi ücretlerinde yüzde 75 indirim uygulanır. Her 5 yılda bir yenilenmesi gereken K2 belgesi bir dilekçe ile birlikte Karayolları Müdürlüğüne başvuru yapılarak alınabilir.

K2 yetki belgesi kapsamındaki araçları kullanacak olan şoförlerde şu nitelik ve şartlar aranır:

  • Büyük otobüs kullananlarının 26 yaşından gün almış olmak
  • 66 yaşından gün almamış olmak
  • Tehlikeli madde taşıyan taşıtları kullananlarının ilgili eğitimi aldığını gösteren belgeye sahip olmak
  • Uyuşturucu, silah, insan ve gümrük kaçakçılığı ile terör suçlarından dolayı özgürlüğü kısıtlayan ceza almamış olmak
  • Şoförlük mesleği bakımından bedeni ve psiko-teknik açıdan sağlıklı olduğunu kanıtlayan sağlık raporunu, yetkili sağlık kuruluşlarından her beş yılda bir almak

K2 belgesi ücreti kamyonet için 3.792 lira, kamyonlar için ise 15.166 lira olarak ödenir. K2 yetki belgesine kayıt edilecek olan her bir araç için 454 TL taşıt kartı bedeli ödenir.

 

Bütün taşımalarında kolay belge kontrolü Kontrol Paneli’nde, şimdi kaydol ve Yolda.com‘un kolaylıklarını keşfetmeye başla!

Önerilen