Tasarrufun Lojistik Yolu: Kontrat Lojistiği Nedir?

Geleneksel yönetim anlayışının benimsendiği işletmeler, ürünlerin satışı ve depolanması gibi süreçlerde kendi imkânlarından yararlanır. Dijitalleşmenin gerçekleştiği ve yeni iş yapma modellerinin benimsendiği işletmelerde ise lojistik süreçler için dış kaynak kullanımı yoluna gidilir. İşletmeler hedef pazarlarda dağıtım ağı kuvvetli olan lojistik partnerleri sayesinde ana faaliyetlerine daha fazla odaklanma şansı bulur ve maliyet yönünden avantaj sağlar. Yolda olarak hizmetlerimizle bu avantajları elde etmeni sağlayabiliriz. Lojistik operasyonların dış kaynak kullanıp gerçekleştirilmesini ifade eden kontrat lojistiği kavramı hakkında bilgi edinmek için yazımızın devamını okumanı öneriyoruz.

Hizmetlerin “lojistik” olarak ifade edilebilmesi için sürecin analiz edilip çözüm önerilmesi, kapasite planlaması yapılması, maliyetlerin planlanması, araç durumunun değerlendirilmesi gerekir. Ürünlerin hammaddeden son tüketiciye kadar olan hareketinin sağlanmasında her adımın bir sözleşmeye dayandırılması önem taşır. İşte tam da bu noktada kontrat lojistiği devreye giriyor.

Kontrat lojistiği nedir?

Contrat Logistics kelimelerinin Türkçe karşılığı kontrat lojistiği, kontrat kelimesinin anlamından anlaşılabileceği gibi bir sözleşmeye bağlılığı ifade eder. Daha net bir ifadeyle kontrat lojistiği nedir sorusunu lojistik hizmet sağlayıcının müşteri ile imzaladığı sözleşme doğrultusunda operasyonları dış kaynak kullanarak gerçekleştirmesi şeklinde ifade edebiliriz. Kontrat imzalandığında hammaddeden tüketime kadar olan malzeme veya ürün hareketinin sorumluluğu iş ortaklığı çerçevesinde dışarıya aktarılır.

Henüz üretime geçmemiş veya üretim yerinde veya şeklinde değişikliğe karar veren şirketler için verilen kontrat lojistiği hizmeti, tedarik sürecinin ilk defa tasarlanmasını veya sürecin iyileştirilmesini amaçlar. Kontrat lojistiğinde şu faaliyetler gerçekleştirilir:

  • Ürünlerin alınması, uluslararası nakliyesinin en hızlı şekilde planlanması ve gerçekleştirilmesi
  • Ürünlerin en verimli şekilde sevk edilmesi
  • Son kullanma tarihi ve parti numaralarının takip edilerek yönetilmesi
  • FIFO (ilk giren ilk çıkar) veya LIFO (son giren ilk çıkar) gibi depolama ve depodan çıkarma tekniklerinin kullanılması
  • Profesyonel stok takibi, etkin raporlama kabiliyeti, envanter yönetim sistemi (otomasyonlar) ile ürünlerin depolanması
  • İstenilen rapor veya bilgilere en hızlı şekilde ulaşılması
  • Dış ticaret işlemlerinin sonuçlanması
  • Nakliyelerin sigortalı, teminatlı araçlarla güvenli olarak sağlanması

Kontrat lojistiğinin avantajları

Lojistik hizmetlerini dışarı veren, yani “Outsource “ eden, dış kaynak kullanan şirketler ana faaliyet alanlarına odaklanabilir ve hızlı büyüyebilir. Ticari risk azaltma yeterliliği sağlayan kontrat lojistiği değişen pazar şartlarına cevap verilmesinde ve kapasite planlamasında esneklik sağlar. Temel yeteneklerin keşfedilmesinde, büyümenin önünde bir barikat olabilen başarısız bölümlerin ve faaliyetlerin elenmesinde etkili olur. Bürokrasi de azalır. Yeniden yapılanma sağlayan kontrat lojistiği bilgi teknolojilerinin doğru kullanılmasını da sağlar.

Sırtını kusursuz lojistik hizmetlerine yaslayarak kendi işlerine odaklanabilirsin. Lojistik aşamaların her basamağında yanındayız. Kontrat lojistiği hizmetlerimizden yararlanmak ve tedarik zincirini sorgulayarak verimlilik planı elde etmek için bizimle iletişime geçebilirsin.

Önerilen