R1 Belgesi Nedir? R1 Belge Sahiplerinin Yükümlülükleri

Türkiye sınırları içerisinde yer alan her firmanın, karşılaması gereken çeşitli yükümlülükleri bulunmaktadır. Taşımacılık sektöründe ise firmaların hizmet verebilmek ve ticari amaçlar ile taşımacılık yapabilmek için R tipi yetki belgesine sahip olması gereklidir. R tipi yetki belgeleri, ticari amaçlar ile yük taşımacılığı yapan her firmanın sahip olması gereken belgelerden biridir. R tipi belgeler, yapılan ticari işlemin türüne ve firmanın kapasitesine bağlı olarak R1 ve R2 olarak ifade edilmektedir. Peki R1 ve R2 belgesi nedir, hangi durumlarda kullanılmaktadır?

R1 Belge Sahiplerinin Yükümlülükleri

R1 ve R2 belgeleri, ticari anlamda taşımacılık yapılırken kullanılmaktadır. Her iki belgenin de kendine özgü kullanım alanları bulunmaktadır. Genel olarak bakıldığında R1 yetki belgesi, sadece yurtiçi sınırlar dahilinde taşımacılık yapılmak isteniyorsa alınması gereken yetki belgesidir. Gerçek ya da tüzel kişilikler R1 belgesi için başvuru yapabilir. R2 belgesi ise hem yurt içi hem de uluslararası anlamda eşya taşımacılığı yapılması söz konusu olan durumlarda kullanılması gereken yetki belgesidir. Bu kapsamda R1 belgesi sadece yurt içinde eşya taşımacılığı yapılacak ise R2 belgesi ise hem yurtiçi hem de yurtdışı sınırlarda yük taşımacılığı yapılacak ise alınmalıdır.

R1 Belge Sahiplerinin Sahip Olması Gereken Belgeler

R1 ve R2 belgelerinin genel olarak kullanım farklılıkları yukarıda belirtildiği gibidir. Bununla birlikte bu belgeler için başvuru yapmak isteyen firmaların da çeşitli şartları yerine getirmesi gereklidir. R1 yetki belgesi için başvuru yapacak firmaların en az 150.000 TL’lik sermayesi bulunması gereklidir. Aynı zamanda yasalar çerçevesinde belirtilen tüm kapsam ve faaliyetlere uygun şube ya da merkezlerinin ve bunlarla birlikte bağımsız taşınmazlarının kullanım hakkı tamamen kendisinde olmalıdır. Aynı şartlar geçerli olmakla birlikte R2 belgesi için başvuru yapacak kişi ya da firmaların ise 300.000 TL’lik sermayeye ihtiyacı vardır. Gerekli şartların firma ya da kişiler tarafından sağlanması halinde yapılacak eşya taşımacılığının kapsamına bağlı olarak R1 ve R2 belgelerine başvuru yapılabilir.

R1 Belgesi Nasıl Alınır?

R1 belgesi yukarıda da belirtildiği gibi sadece yurtiçi sınırlarda ticari olarak eşya taşımacılığı yapılması istenilen durumlarda alınması gereken yetki belgesidir. R1 yetki belgesi olmadan yapılan taşımacılığın, ticari bir amaç gütmeden yapılması gereklidir. Ticari olarak yük taşımacılığı yapan firmaların taşıtlarında R1 yetki belgesi bulunmaması halinde ise taşınan yük miktarına ve araç türüne bağlı olarak farklı oranlarda para cezası uygulanmaktadır. Bu nedenle yurtiçi sınırlarda ticari olarak yük ve eşya taşımacılığı yapan firmaların R1 yetki belgesine sahip olması gereklidir. 

R1 Belgesi Şartları

R1 yetki belgesi için başvuru yapacak firmaların çeşitli kriterleri sağlıyor olması gereklidir. Bu şartlar kısaca şu şekilde ifade edilebilir:

 • R1 yetki belgesi başvurusu yapacak firmanın minimum 150.000 TL sermayeye ihtiyacı vardır.
 • Firmanın eşya taşımacılığı işine elverişli bir merkezi, şubesi ya da bürosu olmalıdır.
 • Firma bünyesinde en az 1 adet Orta Düzey Yönetici personel bulunmalıdır.
 • Firma bünyesinde en az 4 adet Üst Düzey Yönetici personel bulunmalıdır.

Yukarıdaki şartları sağlayan firmalar yurtiçi sınırlarda eşya taşımacılığı yapmak için R1 yetki belgesi başvurusunda bulunabilir. Yukarıdaki şartları sağlayan ve R1 yetki belgesi bulunan kişi ya da firmalar, sadece C1 ve K2 yetki belgeleri değil, bu belgeler dışındakilerle de sözleşme yapma hakkına sahiptir. Bununla birlikte daha önceden kullanımda olan R1 yetki belgesine sahip firmaların R1 yetki belgesi yenilemesi için belgenin tüm ücretinin sadece %5’ini ödemesi yeterlidir. 

R1 Belgesi Fiyatı

R1 belgesi fiyatı her yılın başında belirlenmektedir. Bu nedenle R1 belgesi için başvuru yapacak firmaların düzenli olarak o yılki güncel fiyatları kontrol etmesi gereklidir. Günümüzde R1 belgesi için başvuru yapacak firmaların, belgeyi teslim almadan önce ödemesi gereken ücret 185.595 TL’dir. Ancak başvuru yapmadan önce güncel fiyatların mutlaka tekrar kontrol edilmesi ve ödenmesi gereken tutarın doğrulanması oldukça önemlidir. Bununla birlikte mevcut olarak kullanılan R2 belgesinin süresinin dolması nedeni ile belgenin tekrar yenilenmesi gereken durumlarda firmaların yenileme sırasında tüm belge ücretini ödemesine gerek yoktur. Belge yenileme işlemlerinde belge ücretinin %5’inin ödenmesi yeterlidir. 

R1 Belgesi Nereden Alınır?

R1 belgesi için başvuru yapmak isteyen firmaların çeşitli şartları yerine getirmesi ve kendisinden istenilen belgeleri bir araya getirmesi gereklidir. R1 yetki belgesi başvuruları Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na yapılmalıdır. Evrakların teslim edilmesinin ardından tüm belgeler bakanlık tarafından incelenerek, eksik belge olmadığı doğrulanır. Dosyalarda herhangi bir eksiklik ya da bilgi uyuşmazlığı gibi durum tespit edilmediği durumda ise dosyalar onaylanır ve firmanın ödeme yapması için gerekli evraklar düzenlenir. R1 yetki belgesi için başvuru ödemesi, bakanlık tarafından belirtilen bankaya yatırılmalıdır. R1 belgesinin ödemesi de tamamlandıktan sonra yetki belgesi kullanıma hazır hale gelir. R1 yetki belgesi başvurularında kişi ve firmalardan istenilen evraklar genel olarak şu şekilde sıralanabilir:

 • İmza sirkülerinin aslı
 • Ticari sicil gazetesi
 • Firmanın faaliyet belgesi
 • Firma sahibinin ya da ortaklarının kimlik fotokopileri
 • Firmanın kiralık birimlerinin her birinin kira kontratı
 • Mesleki yeterlilik belgeleri
 • Firmanın bağlı olduğu Ticaret odasına kayıtlı en az 150.000 TL sermayeye sahip olunduğunu gösteren belgeler.

Yukarıdaki evraklar, R1 belgesi başvurusu sırasında her kişi ve firmanın ibraz etmesi gereken belgelerdir. Ancak gerekli görülen durumlarda firmalardan ek belgeler talep edilebilir. Bununla birlikte ibraz edilen belgelerde herhangi bir bilgi uyuşmazlığı görülmesi durumunda ise firmalardan bu evrakların yenilenmesi ve hatanın ortadan kaldırılması da talep edilebilir. Firmanın ticaret odasına kayıtlı sermayesinin en az 150.000 TL olduğu bilgisi, çeşitli evraklar ile kanıtlanabileceği gibi, bu sermayenin faaliyet belgesinde de görülmesi gereklidir. Aksi durumda, faaliyet belgesinin yenilenmesi gerekecektir. 

Mesleki yeterlilik belgeleri, ticari olarak eşya taşımacılığı yapacak firmanın istenilen yetkinliğe sahip personelinin bulunduğunu kanıtlamak için geçerlidir. R1 yetki belgesi almak isteyen firmanın bünyesinde 1 adet Orta Düzey Yönetici, 4 adet ise Üst Düzey Yönetici sertifikasına sahip personellerin bulunması gereklidir. Ancak R1 yetki belgesine ilk kez başvuracak firmaların mesleki yeterlilik belgelerine sahip olma zorunluluğu yoktur. Bunun yerine başvuru sonrasında, belge alındıktan sonraki ilk 6 ay içerisinde istenilen yetkinliğe sahip personelin istihdam edilmesi yeterlidir. Başvuru sırasında firma bünyesinde yeterli sayıda Orta Düzey Yönetici ya da Üst Düzey Yönetici bulunmuyor ise bu personelin ilk 6 ay içerisinde firma bünyesine katılması gereklidir. Personellerin istihdam edilmesinin ardından firmadan istenilen mesleki yeterlilik belgelerinin süre içerisinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın ilgili birimlerine ibraz edilmesi gereklidir. 

R1 Belgesi Kaç Yılda Yenilenir?

R1 yetki belgesi başvurusu tamamlandıktan sonra, belgenin kullanım süresi 5 yıldır. Bu 5 yıl içerisinde kişi ve kurumların R1 belgesini kullanmak için ek bir ödeme ya da ücret ödemesine gerek yoktur. Ancak 5 yıllık kullanım süresi geçtikten sonra firmanın belge yenileme işlemi yapması gereklidir. Yenileme işleminde de aynı evrakların Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın ilgili birimine ibraz edilmesi gereklidir. Ancak R1 belgesi yenileme fiyatı, ilk kez belge çıkarılırken ödenen ücretin %5’i ile sınırlıdır. Belge yenileme sırasında, belge ücretinin tamamının ödenmesine gerek yoktur.

Bu ve bunun gibi konularda aklına takılan tüm ulaşım soruların için bizimle iletişime geçebilir, ihtiyaç duyduğun bilgilere uzman ekibimiz aracılığı ile ulaşabilirsin!

Önerilen