Lojistik Sektöründe Yetenek Açığı

Önemi özellikle pandemi ile birlikte daha fazla ortaya çıkan lojistik sektörü, bağımsız bir sektör olarak değerlendirilmemeli çünkü başta e-ticaret, perakende, sağlık ve ilaç olmak üzere neredeyse bütün sektörlerin tam da içinde yer alıyor. Bu nedenle teknolojiden insan kaynağına kadar her konuda çok daha titizlikle incelenmesi gerekiyor.

‘Dünya genelinde şirketlerin yüzde 54’ü yetenekli işgücü bulmakta zorlandığını belirtiyor. Bu oran son 10 yılın en yüksek oranı.’ ManpowerGroup tarafından her yıl dünya çapında düzenlenen Yetenek Açığı Araştırması’nın 2019 yılı sonuçlarındaki bu bilgi hayli dikkat çekici. Onbirinci Kalkınma Planı’na ilişkin Lojistik Hizmetlerinin Geliştirilmesi Özel İhtisas Komisyon Raporu’nda da bu konu ele alınıyor. Rapora göre, nitelikli işgücü ihtiyacına bağlı olarak yükseköğrenim talebi artmış ancak uygulanan lojistik programlarının içerikleri sadece operasyonel yetenekleri geliştirmeye odaklı, kısa vadeli getirileri hedefleyen ve etkili bir kapsamdan uzak yapıya dönüştüğünden, lojistik sektöründe kalifiye işgücü azalmış durumda. Yetkin insan kaynağı eksikliğinin, en çok teknik ve taktik yönetim seviyelerinde görüldüğü de raporda vurgulanıyor.

Hem şirketlere hem de ülke ekonomisine katkıları dolayısıyla lojistik sektörü her geçen gün daha da büyümeye ve gelişmeye devam ediyor. Platform temelli iş modelleriyle birlikte lojistik sektörü de değişiyor. Teknolojik gelişmeler sonucu yaygınlaşan Yolda.com gibi akıllı lojistik uygulamalarının operasyonel seviyede kullanılmasıyla, bu teknolojileri kullanabilecek yetkinliğe sahip işgücü ihtiyacı da artıyor. Lojistik sektörünün ülkemiz için hayati önem taşıdığını düşünürsek, farklı disiplinleri bir araya getirecek, küresel gelişmeleri takip ve analiz edebilecek, bilgi birikimini ilgili alanlarda uygulayabilecek yönetimsel ve operasyonel yetkinliklere sahip yeteneklerin desteklenerek sektöre kazandırılması kritik öneme sahip.

Michael Page tarafından yayımlanan, ‘Lojistik ekibinizin bilmesi gereken 10 beceri’ başlıklı makaleye göre, lojistik sürecinde görev alan tüm ekiplerin bulundukları konuma uygun olarak bazı temel becerilere sahip olması gerekiyor. İhtilafların çözümünden yoğun dönem planlaması ve uygulamasına -pandemi döneminde bunun son derece dikkat çekici örneklerini hepimiz yaşadık-, akıllı sevkiyat modellemeden ekip çalışmasına kadar lojistik sürecinin her bir aşamasının başarıyla ve sorunsuz bir şekilde aşılmasını sağlayacak bu becerilere sahip yetenekleri işe almak ve elde tutmak şirketlerin öncelikleri arasında yer almalı. Ancak bu şekilde müşterilerin beklenti ve ihtiyaçlarını kesintisiz bir şekilde karşılanabilir, müşteri memnuniyeti en üst seviyeye çıkartılabilir.

Üretimden son kullanıcıya kadar lojistik kesintisiz ilerlemesi gereken bir süreç olduğuna göre, bu süreci en iyi şekilde yönetecek yeteneklerin işbaşında olması gerekiyor. Bu noktada çok disiplinli bir yetenek havuzu müşteri ihtiyaçlarını karşılamanın gerekliliklerini yerine getirmek için olmazsa olmaz bir hale geliyor. Yolda.com’un çalışanlarının yarısı teknoloji ve ürün odaklı bir şirket olma vizyonuna uygun olarak bu ekiplerden oluşuyor. Y kuşağının ağırlıkta olduğu çalışanlar arasındaki çok disiplinli dağılım ise başarının anahtarı. Alanında uzman yeteneklerin bir araya gelerek tam da ihtiyacınıza uygun taşımacılık hizmetleri sunduğu Yolda.com ile tanışmak için bizimle iletişime geçebilirsin.

Önerilen