Lojistik Hakkında Tüm Sorular ve Cevapları

Lojistik, genel olarak bakıldığında bir ürünün üreticinin elinden çıktıktan sonra tüketiciye ulaşana kadar uğradığı tüm depolama, nakliye, gümrük ya da ambalajlama işlemlerini içine dahil alan süreçtir. Yurtiçi ve yurtdışı için ürün taşımacılığı ya da satışı yapan tüm firmalar için lojistiğin önemi oldukça büyüktür. Bu nedenle firmaların da lojistik faaliyetlerine gereken önemi göstermesi gerekiyor. Peki, lojistik nedir ve lojistiğin detayları nelerdir?

Lojistik Nedir?

Lojistik, üretilen tüm ürünlerin üretici firmadan son tüketiciye kadar ulaşması sırasında tüm depolama, nakliye, paketleme ve gümrük işlemlerini içerisine alan işlemlerin tümüdür. Bu nedenle lojistiğin ürün satışı ya da tedariği yapan tüm firmalar için önemi oldukça büyüktür.

Üretilen ya da farklı bir satıcıya transfer edilecek ürünlerin taşınması, depolanması ya da çeşitli gümrük işlemleri sırasında yaşanan tüm sorunlar, ürünlerin planlanan tarihten çok daha geç bir tarihte teslim edilmesine neden olacaktır. Bunun gibi olumsuz durumlar ise satıcı firmanın uluslararası alanda itibar kaybetmesine ve satışlarının düşmesine neden olacağı için lojistik faaliyetlerinde süreç ya firmanın direkt olarak kendi tarafından ya da profesyonel lojistik firmaları tarafından kontrol edilmelidir. Lojistik her ne kadar genel olarak ürünlerin taşınması, depolanması ve gümrük işlemleri gibi farklı birçok faaliyeti içine alsa da lojistiğin de birçok alt dalı bulunmaktadır.

Üretim Lojistiği

Üretim lojistiği genel olarak bakıldığında üretim ve sanayi sektöründe ya da çeşitli endüstrilerde hizmet veren firmalar tarafından kullanılan lojistik türüdür. Üretim lojistiğinde dikkat edilmesi gereken esas nokta, işletme içerisinde gerçekleşmesi gereken tüm ürün transferlerinin önceden planlanması, bununla birlikte bu transferlere dair tüm detay ve bilgilerin önceden kaydedilmesi ve lojistik işlemlerinin tamamının bu planlar çerçevesinde gerçekleştirilmesi gerekir.

Üretim lojistiği içerisinde tüm sistemin planlanan şekilde işlemesi için ürünlerin toplanması, stoklanması ve müşterilere teslim edilmesi gibi tüm detaylar önceden planlanmalıdır. Yeterli planlama yapılmadan gerçekleştirilen lojistik işlemlerinde karşılaşılan çeşitli sorunlar ise firmanın hem yurtiçi hem de uluslararası anlamda prestij ve müşteri kaybetmesine neden olacaktır. Tüm planlamalar yapılmış olsa dahi profesyonel lojistik firmaları yerine daha düşük seviyede ve plansız hareket eden lojistik firmaları ile çalışmak da işleyişin aksamasına neden olacaktır. Bu nedenle tüm lojistik işlemlerinde profesyonel ve kurumsal lojistik firmaları tercih edilmelidir.

Üretim Öncesi Lojistik

Üretim öncesi lojistik faaliyetlerinde genel olarak üretici firmanın, üretim esnasında ihtiyacı olan tüm ürünleri diğer üretici firmalardan temin etmesi ve bunları kendi birimlerine aktarması işlemleri yer alır. Bu noktada firmaların doğru üreticileri tercih etmesi ve hammaddelerin gerekli planlamalar çerçevesinde sevkiyatının gerçekleşmesi gerekir.

Üretim öncesi lojistik işlemlerinde hammaddelerin her birinin hangi üreticiden alınacağı ve bu ürünlerin firmaya taşınması sırasında izleyeceği yol önceden belirlenmelidir. Buna göre güzergâh üzerinden temin edilebilecek farklı hammaddeler aynı taşıtlara yerleştirilerek hem zaman hem de kaynak tasarrufu yapılmalıdır. Bununla birlikte taşımanın tamamlanacağı zaman önceden belirlenmeli ve buna göre üretim planlaması yapılmalıdır. Hammaddelerin üretici firmasından temin edilen ürünlerin planlanan zaman çerçevesinde transferinin gerçekleşmemesi gibi durumlar ise firmanın üretimi kapasitesini azaltacak ve zamanla firmanın zarar etmesine neden olacaktır. Aynı zamanda zamanında üretilemeyen ürünler firmanın anlaşmalı olduğu diğer satıcı firmalar ile çeşitli sorunlar oluşmasına da yol açabileceği için üretim öncesi lojistik faaliyetlerinde planlamaya oldukça dikkat edilmelidir.

PL, 2PL, 3PL ve 4PL

Lojistik işlemleri, farklı işlemler ve prosedürlere göre çeşitli kategorilere ayrılmaktadır. Bunlar genel olarak PL, 2PL, 3PL ve 4PL olarak adlandırılmaktadır. Her kategoride yer alan firma ve hizmetler çeşitlilik gösterirken, lojistik hizmetlerinin daha düzenli ve profesyonel şekilde işleyişine devam etmesi için oldukça önemlidir. Peki, genel olarak bu kategoriler nelerdir ve hangi detayları içermektedir?

  • Birinci Parti Lojistik (PL): Lojistik hizmeti alan ve ürün ya da eşyalarının taşınması gereken taraftır. Bu noktada lojistik hizmeti direkt olarak üretici firma olabileceği gibi aynı zamanda herhangi bir ürün göndericisi de olabilir. Üretici, gönderici ya da perakendeci firma tarafından, firmanın tamamen kendi imkanları çerçevesinde gerçekleştirilen tüm lojistik hizmetleri PL içerisinde yer alır. Taşeron firmalar ile yapılan depolama ya da taşıma işlemleri ya da direkt olarak firmanın kendi personeli tarafından gerçekleştirilen lojistik işlemleri PL çerçevesinde değerlendirilir.
  • İkinci Parti Lojistik (2PL): İkinci parti lojistiğinde PL kapsamına giren firmaların direkt olarak müşterileri yer alır. 2PL lojistik firmaları üretici ya da gönderici firmalara depolama, taşıma ve antrepo gibi farklı hizmetler sunan firmaları kapsamaktadır.
  • Üçüncü Parti Lojistik 3PL): Üçüncü parti lojistik günümüzün en çok tercih edilen lojistik hizmetlerinin başında yer alıyor. Üretici ya da tedarikçi firmanın, üretim zincirini ve ürün tedarik işlemlerini kısmen ya da tamamen farklı bir şirkete devretmesi olarak tanımlanmaktadır. Bu noktada firmaların birden fazla 2PL firması ile yaptığı çalışmalar da 3PL kapsamında değerlendirilir.

3PL firmaları ile yapılan anlaşmalara göre firmalardan farklı hizmetler almak da mümkündür. Ancak genel olarak 3PL firmaları tarafından verilen hizmetler, üretici firmanın sevkiyat planlaması ve ürün depolamasının direkt olarak 3PL firması tarafından yönetilmesini kapsar. Bu noktada sevkiyatlar direkt olarak 3PL firması tarafından planlanır ve ihtiyaç olan tüm ekipman, personel ve planlamalar bu firma tarafından gerçekleştirilir.

  • Dördüncü Parti Lojistik (4PL): Karmaşık lojistik işlemlerinin yönetilmesinde ve 3PL firmalarının yetersiz kaldığı durumlarda, tedarik ve dağıtım zincirinin planlanması için 4PL kullanılır. İşletmelerin karmaşık lojistik ağları üzerinde yapılacak tüm ürün tedarik ve sevkiyatları 4PL hizmetleri kapsamında gerçekleştirilir.

Geri Dönüş Lojistiği

Geri dönüş lojistiği, tersine lojistik olarak da adlandırılmaktadır. Geri dönüş lojistiğinin genel olarak amacı, üretilen ürünlerin değerinin korunması ya da uygun şekilde yok edilmesi gibi işlemler için ürünlerin tüketiciden toplanarak üretici firmaya geri getirilmesidir. Geri dönüş lojistiğinin uygulanmasında farklı birçok sebep bulunurken, bu uygulamalar hem ürün değerinin piyasada korunmasını hem de firma prestijinin uluslararası alanda korunmasını sağlar. Geri dönüş lojistiğinde son tüketim tarihi geçmiş ürünlerin toplanarak imha edilmesinden, hatalı üretime dayalı olarak geri iadelerin firmaya dönüşüne kadar farklı birçok sebep bulunmaktadır.

Tüm Lojistik İşlemleri için Profesyonel Destek

Yolda.com olarak lojistik sektöründe verdiğimiz profesyonel hizmetler sayesinde birlikte çalıştığımız tüm firmaların iş hacmini ve toplam kapasitesini büyütmesine destek oluyoruz. Klasik kullanıcı panelinin yanı sıra daha karmaşık lojistik ağına sahip firmalara özel olarak hazırlanan panel entegrasyon sistemi sayesinde sen de Yolda.com ile ihtiyacın olan tüm lojistik desteği karşılayabilirsin.

Günümüzün gelişen teknolojisini sen de Yolda.com avantajları ile elde edebilirsin. Klasik lojistik hizmetlerinde, ürünlerin taşınması sırasında ortaya çıkan çeşitli sorunlar genellikle taşımanın sonunda ortaya belli olmaktadır. Bununla birlikte taşınan ürünlerin anlık konumlarını belirlemekte ve taşımaları takip etmekte de çeşitli sorunlar görülmektedir. Yolda.com tarafından sunulan izlenebilir lojistik teknolojisi ise kullanıcıların anlık olarak gönderilerini takip etmesine imkan sağlıyor. Bu sayede sen de firmanın tüm gönderilerini Yolda.com tarafından hazırlanan panel üzerinden görüntüleyebilirsin. Çok daha esnek teslimat seçenekleri sayesinde klasik lojistik hizmetlerinde görülen sabit fiyatlandırmanın aksine Yolda.com’da firmanın ihtiyacı olan taşıma seçeneklerini kullanarak daha esnek fiyatlandırma avantajları elde edebilirsin.

Yolda.com tarafından tasarlanan kullanıcı paneli üzerinden, gönderine dair istenilen tüm bilgileri verdikten sonra lojistik hizmeti için farklı fiyatlandırma teklifleri alabilirsin. Yeni nesil akıllı yazılımlar tarafından oluşturulan fiyatlandırmalar, farklı hizmet kalitelerine bağlı olarak kullanıcılarımıza en uygun fiyat avantajlarını sunmaktadır. Bu sayede sen de alacağın hizmetlerin teslimatına kadar ek fiyatlar nedeni ile yeni maliyetler ile karşılaşmadan verilen fiyat üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilirsin.

Günümüz şartlarında birçok hizmetin online platformlar üzerinden tamamlanması, birçok firmaya avantaj sağlıyor. Lojistik hizmetlerinde de dijital ortama geçişin öncüleri arasında yer alan Yolda.com sayesinde sen de firmanın tüm taşıma işlemlerini direkt olarak dijital ortamlardan gerçekleştirebilirsin. Online olarak ödeme avantajları sayesinde firmanın tüm lojistik işlemlerini de sadece birkaç dakika içerisinde tamamlayarak esnek taşımacılık imkanlarından yararlanabilirsin.

Yolda.com tarafından hazırlanan kullanıcı panelinde, tüm firmaların önceki işlemlerini izleyebilmesi için raporlanabilir lojistik sistemi kullanılmaktadır. Bu sayede hali hazırdaki taşımalarının anlık konumları ve taşımanın teslim tarihleri ile birlikte genel prosedürlere ulaşabilir, tüm taşımalarını dijital ortamdan kontrol edebilirsin. Firma kayıtlarının kontrolü ve daha kapsamlı araştırmalar için ise önceki dönemlerde gerçekleşen tüm lojistik kayıtlarına da sistem üzerinden ulaşabilirsin.

Yolda.com tarafından farklı firmalara özel hizmetler sunulmaktadır. Sürekli olarak belirli bir güzergahta ürün transferi gerçekleştirilmesi gereken durumlarda, panel üzerinden direkt olarak aynı hizmeti tekrarlayabilir, bununla birlikte farklı noktalara yapılacak ürün transferlerinde ise yeni temin ve varış noktası bilgileri oluşturarak fiyat teklifleri alabilirsin. Farklı lojistik hizmetlerini kapsayan 3 farklı fiyat arasından sen de firmanın ihtiyacı olan fiyat ve hizmet detaylarına uygun taşıma seçeneğini tercih ederek kısa süre içerisinde tüm lojistik ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlayabilirsin. Verilen tekliflere göre transfer edilmesi gereken ürünün net olarak teslim tarihini belirleyebilir ya da teslim için bir transfer aralığı seçebilirsin.

Sen de şirketin için en doğru, güvenli ve ideal taşımacılık hizmetinden faydalanmak için müşteri odaklı ve kaliteden ödün vermeyen hizmet anlayışıyla fark yaratan Yolda.com’a kaydolabilir, hemen fiyat alabilir, raporlama ve takip avantajlarından yararlanabilirsin!

Önerilen