L Türü Yetki Belgeleri

Lojistik sektöründe, ticari olarak lojistik hizmeti verecek olan tüm firmaların taşıma işlerini gerçekleştirebilmesi için çeşitli belgelere sahip olması gereklidir. Taşımacılık faaliyetlerine göre değişiklik gösteren bu belgelerin, tüm lojistik firmalarında bulunması gereklidir. L türü yetki belgeleri ise ticari anlamda lojistik işletmeciliği yapan tüm firmalarda bulunmalıdır. L türü yetki belgeleri şirket gibi tüzel kişiliklere verilebileceği gibi aynı zamanda gerçek kişilere de verilmektedir. Böylece bireysel olarak lojistik faaliyetleri gerçekleştirecek olan kişiler de kendisine uygun belgeleri firma bünyesinde çalışmadan alabiliyor. L türü belgeler L1 ve L2 belgesi olmak üzere 2 farklı gruba ayrılmaktadır. Peki, L1 ve L2 belgesi nedir, bu belgelerin kullanım alanları nelerdir?

 

L1 Belgesi Nedir?

L1 yetki belgesi, yurtiçi sınırlar içerisinde ticari anlamda lojistik işletmeciliği yapacak gerçek ya da tüzel kişilerin alması gereken yetki belgesidir. L1 yetki belgesi için başvuru yapacak gerçek ya da tüzel kişilerin, kendi bünyesinde hizmet veren en az 3 adet taşıta ve toplamda 75 tonluk taşıma kapasitesine sahip olması gereklidir. Aynı zamanda kişi ya da şirket sermayesinin de minimum 75 bin TL olması gereklidir. 

L1 yetki belgesi başvurularında aranan bir diğer şart, taşımacılık işlemlerinin gerçekleştirilebileceği yeterlilikte alana sahip olunmasıdır. Bu noktada firmaların en az 500 metrekarelik açık ya da kapalı araç parkı ve yük indirme / bindirme yeri olarak kullanabilecekleri boş alana ihtiyacı vardır. Lojistik firmalarının şubeleri için yapılan L1 belgelerinde ise her bir şubenin minimum 100 metrekarelik boş alana sahip olma şartı aranmaktadır. 

L2 Belgesi Nedir?

L2 yetki belgesi, L1 yetki belgesinden farklı olarak hem yurtiçi hem de uluslararası alanda lojistik hizmeti verecek olan firmaların bulundurması gereken yetki belgesidir. L2 belgesi almak isteyen gerçek kişi ya da firmaların, L1 belgesinden daha kapsamlı sermaye ve taşıt bulundurması gereklidir. Genel olarak L2 yetki belgesi başvurularında kişi ya da firmalardan beklenen şartlar aşağıdaki gibidir.

L2 yetki belgesi başvurusu yapacak olan gerçek ya da tüzel kişilerin:

  • En az 5 adet taşıma aracı bulundurması,
  • Bünyesindeki araçların toplam taşıma kapasitesinin 200 tondan yüksek olması,
  • Kişi ya da şirket sermayesinin minimum 300.000 TL ya da daha yüksek olması gereklidir.
  • L2 belgesi alınabilmesi için gereken bir diğer şart ise şirketin lojistik hizmetleri, depolama ve araç parkı için 1.000 metrekarelik açık ya da kapalı alana sahip olmasıdır. 

Yukarıda verilen şartların sağlanması durumunda, L2 yetki belgesi için başvuru yapılabilmektedir.  

L2 belgesi başvuruları için firma ya da kişilerin minimum 5 adet taşıma aracına sahip olması gereklidir. Ancak taşıma araçlarının adedi ya da toplam taşıma kapasitesi hesaplanırken kamyonet ya da daha düşük kapasitelerdeki taşıma araçları dikkate alınmamaktadır. Aynı zamanda kişi ya da şirkete ait öz malların kayıtları sırasında kullanılan tüm araçların 15 yaşından daha büyük olmaması da gereklidir. Yetki belgesi başvurusu sırasında firmaların kendisinden istenilen şartları yerine getirirken aynı zamanda aksi bir durum ile karşılaşmamak için tüm hesaplamaları daha dikkatli yapmaları gereklidir. 

L2 yetki belgesinin alınacağı araçlar her ne kadar TIR ya da benzeri taşımacılık araçları olsa da bu araçların sadece taşımacılık ve lojistik hizmetlerinde kullanılıyor olması gereklidir. Eşya taşımaya özel olarak tahsis edilmeyen araçlar için L2 yetki belgesi başvurusu yapılmamaktadır. 

Yukarıda verilen şartlara ek olarak kişi ya da firmaların L2 yetki belgesi için başvuru yapacağı araçların sözleşmeli şekilde kiralanmış olması halinde de bu araçlara L2 yetki belgesi alınabilmektedir. Ancak sözleşmeli araçlara L2 belgesi alabilmek için firmanın kendi öz kaynaklarında bulunan taşıt sayısının yarısından daha az sözleşmeli araç bulunması gereklidir. Bu araçların ticari olarak kaydedilmiş ve tescillenmiş olması gereklidir. Firma kaynaklarında olduğu gibi sözleşmeli araçlarda da adet ve toplam taşıma kapasitesi hesaplamasında kamyonetler listeye dahil edilmemektedir. 

L2 Belgesi Ücretleri

L2 belgeleri için ödenmesi gereken ücretler her yılın başında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından belirlenmektedir. Günümüzde geçerli olarak kullanılan L2 belgesi ücretleri ise yeniden değerlendirme oranını %9,11 olarak belirlemiş ve buna bağlı olarak yeni fiyatlar belirli oranda artırılmıştır. 

Geçmiş dönemlerde L2 belge ücretleri 303.336 TL olarak belirlenmişken, yeni düzenlenen fiyatlandırmalar ile birlikte bu ücretler de %9,11 oranında artırılarak 330.929 TL’ye çıkarılmıştır. Bu kapsamda gerçek ya da tüzel kişi olarak lojistik hizmeti vermek isteyen kişilerin de 330 bin 929 TL’lik L2 yetki belgesi ücretini ödemesi gereklidir. 

L2 Belgesi Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından düzenlenen L2 yetki belgesi, uluslararası anlamda taşımacılık yapacak olan tüm firmaların bulundurması gereken belgelerden birisidir. Taşımacılık yapacak firmaların yetki belgesi başvurularında sağlaması gereken şartlar ise yukarıda belirtildiği gibidir. Ancak yukarıdaki şartlar sağlanıyor olsa dahi firmaların farklı noktalarda dikkat etmesi gereken çeşitli detaylar da bulunuyor. Bu detaylar genel olarak firmaların L2 yetki belgesi başvuru sürecini hızlandırmak ve daha sorunsuz bir süreç geçirmek için oldukça büyük önem taşıyor. 

L2 yetki belgesi almak isteyen firmaların çeşitli mesleki yeterliliğe sahip yönetici ya da personele sahip olması da gereklidir. Günümüzde L2 yetki belgesi başvurularında firma ya da kişilerden aranan mesleki yeterlilik seviyeleri ‘’Üst Düzey Yönetici 3’’ ve ‘’Orta Düzey Yönetici 3’’ olarak belirlenmiştir. Belirtilen mesleki yeterlilik seviyelerine sahip en az birer yöneticinin firma bünyesinde çalışıyor olması, L2 belgesi almak için aranan şartlar arasında yer almaktadır. L2 yetki belgesi alındığı süreden itibaren ilk 6 ay boyunca mesleki yeterlilik şartından muaf tutulmaktadır. Bu noktada firmaların belge aldıktan sonra 6 ay içerisinde istenilen mesleki yeterlilik seviyelerinde yönetici istihdam etmeleri gereklidir. Firmaların bu süre içerisinde mesleki yeterlilik seviyeleri belirtilen yönetici gruplarından personel istihdam etmemeleri halinde ise idari para cezası uygulanmaktadır.

L2 Yetki Belgesi Yenileme Süreci

L2 belgesi alırken bilinmesi gereken en temel nokta, bu belgelerin alındıktan sonra sınırsız bir süreye sahip olmamasıdır. Alınan tüm L2 yetki belgelerinin geçerlilik tarihi 5 yıl olarak belirlenmiştir. Bu sürenin sonunda ise firmaların tekrar başvuru yaparak ellerindeki mevcut L2 belgesini yenilemesi gereklidir. L2 yetki belgesi için ödenmesi gereken tutar yaklaşık olarak 330 bin TL iken, belge yenileme ücretleri ise yeni belge ücretlerinin %15’i tutarında olacak şekilde belirlenmiştir. L2 yetki belgesi yenileme ücreti ise bu kapsamda günümüzde yaklaşık olarak 50 bin TL civarındadır. 

L2 yetki belgesini yenilemesi gereken kişi ya da firmaların, mevcutta kullandığı yetki belgesinin kullanım süresi bitmeden en geç 60 gün öncesinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na yazılı olarak dilekçe ile müracaat etmesi gereklidir. Yapılan başvurunun sonucunda belge yenileme işlemleri bakanlık tarafından başlatılmaktadır. Bunun ardından kişilerin belge yenileme ücretleri ile birlikte başvurularını tamamlamaları, belge yenilemek için yeterlidir. Yenilenen belgelerin kullanım tarihi ise belge yenileme ücreti ödendikten sonra 5 yıl olarak belirlenmiştir. Bu belgelerin tekrar yenilenmeleri için firmaların yenileme işleminin ardından 5 yıl sonra tekrar belgelerini yenilemesi gereklidir. 

Bu ve bunun gibi konularda aklına takılan tüm ulaşım soruların için bizimle iletişime geçebilir, ihtiyaç duyduğun bilgilere uzman ekibimiz aracılığı ile ulaşabilirsin!

Önerilen