Incoterms Hakkında Bilmeniz Gerekenler

ICC tarafından ithalat ve ihracat işlemlerinin düzenlenmesi için tasarlanan Incoterms, genel anlamda ticaret işlemlerindeki teslim şekillerini kapsamaktadır. 1936 yılından bu yana yürürlükte olan ve geliştirilerek günümüze kadar gelen Incoterms, işlemlerin nasıl gerçekleşeceğine dair ifadeleri düzenlemek için ortaya çıkarılmıştır. Incoterms kapsamında teslim şekilleri, kodlandırma, eşyaların devri sırasında yapılacak işlemler gibi birçok ifade düzenlenmektedir. Peki, Incoterms nedir ve teslim şekilleri nelerdir?

Incoterms Nedir?

Incoterms, Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) tarafından 1936 yılında oluşturulan ve ülkeler arasında gerçekleştirilecek tüm ticari işlemlerin teslim şekillerini düzenleyen standartlaştırma programı olarak ifade edilmektedir. Yayınlandığı yıllardan günümüze kadar artan ürün çeşitliliği ve çeşitli lojistik türlerine göre değişmeye devam eden Incoterms en son 2010 yılında yeniden düzenlemiş ve 2011 yılında yürürlüğe girmiştir.

ICC tarafından 2010 yılında güncellenen Incoterms, 4 ana başlık altında toplamda 11 farklı ifadeyi kapsamaktadır. Bu kapsamalar belirli şartlar altında yeniden değerlendirilmiş ve önceden kullanılan Incoterms’de yer alan DAF, DES, DEQ ve DDU ifadeleri bu programdan kaldırılmıştır. Bunun yerine ise DAT ve DAP olmak üzere 2 farklı ifade getirilmiştir.

Incoterms Teslim Şekilleri

Incoterms kapsamında tüm ithalat ve ihracat işlemleri için çeşitli teslim şekilleri belirlenmiştir. Belirtilen durumların hangi şartları kapsadıkları, bununla birlikte firmaların üzerine düşen tüm sorumluluklar da farklı kategoriler ve içerikler ile belirlenmiştir. Incoterms teslim şekilleri, belirli durumlarda alıcı ya da satıcı firmaların işlem risklerinin belirlenmesinde kullanılmaktadır. Incoterms’in 4 ana grubu kısaca şu şekilde ifade edilebilir:

 • E Grubu: Çıkış (EXW)
 • F Grubu: Ödenmemiş Navlun (FCA, FOB, FAS)
 • C Grubu: Ödenmiş Navlun (CFR, CIF, CPT, CIP)
 • D Grubu: Varış (DAP, DAT, DDP)

Her grubun içerisinde bulunan açıklamalar ise şu şekildedir:

 • EXW (Ex Works): Tüm masrafların alıcı tarafından karşılandığı, bu nedenle risklerin de alıcının üstlendiği taşımacılık şeklidir. Bu işlemler kapsamında satıcının kendi ürünlerini nakliye etmeden ya da gümrük işlemlerini gerçekleştirmeden kendi sahasında hazırlaması gerekir. Satıcının bu işlemlerde riski oldukça düşüktür. Alıcı firma ise satın alacağı ürünleri direkt olarak satıcının üretim bölgesinden ya da deposundan teslim alarak bundan sonraki tüm masrafları üstlenir. Bu işlemlerde alıcı firma, çıkış işlemlerini direkt olarak kendisi ya da temsilcisi ile gerçekleştirme hakkına sahip değilse yapılacak işlemler Ex Works kapsamında değerlendirilmemelidir. İhracatçı şirketlerin ürünler üzerinde hiçbir sorumluluk kabul etmek istemediği durumlar ile birlikte gümrük ve nakliye masraflarının alıcı tarafından karşılanması gereken durumlarda tercih edilmektedir.
 • FCA (Free Carrier): FCA taşımacılığında ihracatta önceden yapılan anlaşmalar kapsamında yurt içi tüm nakliye masrafları satıcı tarafından karşılanmaktadır. Eşyalar anlaşmada belirtilen noktadan sonra gerçekleşen masrafları karşılamakla sorumludur. Bununla birlikte ülkelerin ithalat formaliteleri de alıcı tarafından karşılanmaktadır.
 • FOB (Free on Board): FOB taşımacılık türünde ise ihracat işlemlerinde eşyanın gemiye yüklenene kadarki tüm sorumluluğu tedarikçi firmaya aittir. Eşyalar gemiye yüklendikten sonra alıcı firmanın sorumluluğuna girmektedir. Eşyaların transfer masrafları da gemiye yüklenene kadar üretici firma, bundan sonrasında ise alıcı firma tarafından karşılanır. Bununla birlikte liman masrafları ve gümrük işlemleri de üretici firma tarafından karşılanır.
 • FAS (Free Alongside Ship): FOB taşımacılık türünden farklı olarak FAS’da lojistik masrafları sadece limana girişe kadar üretici firma tarafından karşılanmaktadır. Üretici firma, eşyanın gemiye yüklenmesi ve bundan sonraki işlemlerin masraflarından sorumlu değildir. Alıcı tarafından belirlenen limanda, taşımanın gerçekleştirileceği geminin yanına eşyaların yüklenmesine kadar ortaya çıkan tüm lojistik maliyetleri alıcı tarafından karşılanır.
 • CFR (Cost and Freight): Uluslararası ticaret işlemlerinde ithalat ya da ihracatta taşıma masraflarının sadece firmalar arasında belirlenen limana kadar ihracatçı firma tarafından karşılandığı taşıma türüdür. Taşıma sırasındaki tüm masraf artışları ve eşyaların başına gelen tüm hasar durumları alıcının sorumluluğundadır. Eşyalar limana teslim edildikten sonra da taşıma masrafları alıcı firma tarafından karşılanır.
 • CIF (Cost, Insurance and Freight): CIF ifadesi kelime anlamı olarak mal bedeli, sigorta ve navlun olarak ifade edilmektedir. CFR taşımacılığının kapsamına giren tüm taşımalar, CIF kapsamına da girmektedir. Ancak CFR’de eşyanın başına gelen tüm kaza ve kayıp durumları alıcı tarafından karşılanırken, CIF’de bu masraflar satıcı firma tarafından karşılanır. Eşyaların sigorta bedelleri de satıcı tarafından ödenmektedir.
 • CPT (Carriage Paid To): Taşınan tüm eşyaların sigortası, satıcı firma tarafından yapılmaktadır. Taşınan eşyalar, satıcı tarafından gümrüğe ya da önceden belirtilen noktaya teslim edilene kadar tamamen satıcının sorumluluğundadır. Nakliye firmasına teslim edilen eşyaların tüm evrakları bu evreden sonra alıcı firmaya teslim edilmelidir. Satıcı firma CPT kapsamında eşyaları nakliye firmasına teslim ettikten sonra oluşacak tüm ek masraflar ve hasarlar alıcı firma tarafından karşılanmaktadır.
 • CIP (Carriage and Insurance Paid to): CFR ve CPT taşımacılığa ek olarak satıcının sigorta bedellerini de ödemek zorunda olduğu taşımacılık türüdür. Satıcı, eşyaların taşıma masraflarını ve sigorta bedellerini üstlenmektedir. Navlun masrafları, gümrük çıkış işlemleri ve sigorta işlemleri satıcı firma tarafından gerçekleştirilir. Satıcının sigorta yaptırmak gibi bir zorunluluğu olmamakla birlikte, sigorta yapılmayan taşımalarda eşyaların hasar alması halinde masraflar satıcı tarafından karşılanmaktadır.
 • DAP (Delivered At Place): Firmalar arasında önceden belirtilen noktaya yapılacak teslimat olarak ifade edilmektedir. İhracatçı firma, daha önceden belirlenen konuma gelene kadar eşyanın tüm masraflarını karşılamaktadır. İhracatçı firmanın gümrükte uygulanan vergileri karşılama yükümlülüğü yoktur. İthalatçı firma ise gümrükte önceden belirlenen noktadan eşyaları teslim alırken vergileri ödeyerek eşyaları teslim alır.
 • DAT (Delivered At Terminal): Sevkiyatlar, satıcı firma tarafından planlanmakta ve firmalar arasında önceden belirtilen istasyonda sevkiyatın gerçekleştiği teslim şekli olarak ifade edilmektedir. Eşyanın araçtan boşaltılma masraflarının tamamı satıcı firma tarafından karşılanmakta, bundan sonraki masraflar ise alıcı firma tarafından karşılanmaktadır. Diğer teslim şekilleri ile karşılaştırıldığında günümüzde en az kullanılan teslim yöntemi DAT’dır.
 • DDP (Delivered Duty Paid): Diğer taşıma yöntemlerinden farklı olarak firmaların kendi arasında önceden belirlediği noktaya, eşyalar taşıma aracından indirilmeden yapılan taşımacılık türü şeklinde ifade edilmektedir. Belirlenen varış noktasına getirilen eşyalar, araçtan indirilmeden direkt olarak alıcı firmaya teslim edilir. Bundan sonraki tüm masraflar da alıcı firmaya aittir.

Incoterms Kuralları

Incoterms kuralları ICC tarafından belirlenmektedir. Günümüzde ortaya çıkan yeni taşımacılık yöntemleri ve teslim türlerine göre Incoterms kuralları da belirli periyotlar ile geliştirilmektedir. Farklı teslim türlerinde, alıcı ve satıcı firmaların üzerine düşen yükler ve masraflar da değişiklik göstermektedir. Firmaların kendine en uygun avantajları sunan taşımacılık ve teslim seçeneklerini tercih etmesi bu noktada oldukça önemlidir. Aynı zamanda, yapılacak uygun lojistik planlamaları sayesinde masrafları daha da azaltmak mümkündür.

Incoterms kuralları kapsamında firmanın ihracat ve ithalat işlemlerinden çok daha yüksek kazanç elde etmesini sağlamak için, bu kurallar çerçevesinde yapılacak olan işlemlerde daha profesyonel lojistik ağı kurulması gereklidir. Yolda.com tarafından verilen tüm hizmetler sayesinde firmanın ticaret işlemlerini çok daha uygun maliyetler ile karşılamasını sağlayabilirsin. Böylece firmanın uluslararası alanda tüm kurallara uyarak zamanla prestij kazanmasını sağlayabilir, aynı zamanda sorunsuz taşımacılık hizmetleri ile müşteri memnuniyeti de elde edebilirsin.

Haydi şimdi Yolda.com’a kaydol, avantajlarından hemen faydalanmaya başla!

Önerilen