İhracat Yapanlara Yeşil Pasaport Hakkı ve Yeşil Pasaport Şartları

Devlet memurlarına ya da devlet memurlarının aile bireylerine 5 yıl süre ile verilen hususi pasaport, standart pasaportlara kıyasla çok daha yüksek ayrıcalıklara sahiptir. Yeşil rengi nedeni ile yeşil pasaport olarak da bilinen hususi pasaport, birçok ülkeye vizesiz giriş imkanı sağlamaktadır. Ancak yeşil pasaport ile yapılan ülke ziyaretleri belirli gün sayıları ile sınırlıdır. Yeşil pasaport genellikle devlet tarafından görevlendirilen memurlara ve bakanlara verilmektedir. Birinci, ikinci ve üçüncü derece memurlar ile birlikte devlet adına spor karşılaşmalarında Türkiye’yi temsil edecek sporculara da yeşil pasaport verilmektedir. Bununla birlikte ihracat ile uğraşan kişilerin de belirli şartlar altında yeşil pasaport alma hakkı bulunuyor. Peki, ihracatta yeşil pasaport almak için yapılması gerekenler nelerdir?

İhracatta Yeşil Pasaport

Hususi damgalı pasaportlar her ne kadar devlet tarafından görevlendirilen memurlar ya da sporcular gibi kişilere tahsis edilebiliyor olsa da 2017 yılından itibaren, ihracat ile uğraşan kişilerin de belirli şartları yerine getirmesi halinde hususi damgalı pasaport için başvuru yapma hakkı bulunuyor. Yeşil kart olarak da bilinen hususi damgalı pasaport başvuruları, ihracat ile uğraşan firmaların belirli dönemlerde yaptıkları ihracat ortalamasının tutarına göre belirlenmektedir. Bu tutarın verilen değerler arasında yer alması, firmanın bünyesinde hizmet veren kaç adet personelin yeşil karttan yararlanabileceğini belirlemek için kullanılmaktadır. 

İhracatta yeşil pasaport başvurusu yapılabilmesi için firmaların direkt olarak ihracatçı birliklerine başvuru yapması gereklidir. Yeşil kart başvurusu sırasında istenilen belgeler ise genel olarak aşağıdaki şekilde ifade edilebilir:

 • İhracatçı birliklerinin genel sekreterliklerinin resmi internet adreslerinde bulunan dilekçe,
 • Hususi damgalı pasaport talep formu,
 • Firma sahibi ya da ortaklarının, firmanın güncel sahipliğini ya da ortaklığını belirten Ticaret Sicili Gazetesi’nin fotokopisi
 • Ticaret Sicili Gazetesi’nin ibraz edilemediği durumlarda, Ticaret Sicil Müdürlüğü’nden alınan durumu açıklayıcı nitelikteki yazı,
 • Firma çalışanları için yapılan hususi damgalı pasaport başvurularında, başvuru yapıldığı tarihten önceki üç aylık SGK bildirgesinin aslı (E-bildirge olarak alınan belgeler de belgenin aslı olarak kabul edilmektedir),
 • Firma temsilinde yetkili kişilerin noter onaylı ve geçerli imza sirkülerinin aslı ve bu sirkülerin fotokopileri,
 • Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartının net ve okunaklı fotokopisi.

şeklinde sıralanabilir. Yukarıda belirtilen belgelerin hazırlanması sırasında eksiklik ya da uyuşmazlık yaşanması durumunda ise yeşil kart başvurularında çeşitli aksamalar meydana gelebiliyor. Bu nedenle firmalardan yeşil kart başvurusunda istenilen tüm belgelerin eksiksiz ve dikkatli şekilde hazırlanması ve teslim edilmesi gereklidir. Belgelerin olması gerektiği gibi teslim edilmesi, yeşil kart başvurusunun onaylanma sürecinin de kısalmasını sağlayacaktır. Bununla birlikte belgelerde yer alan çeşitli yanlışlıklar ya da uyuşmazlıklar gibi problemlerin çözülmesi, başvurunun planlanan tarihten daha ileri bir tarihte tamamlanmasına neden olacaktır. Bu nedenle ihracatçı firma personellerinin ilerleyen dönemlerdeki planlı seyahatlerini aksamalar yaşamadan gerçekleştirebilmesi için başvuru belgelerinin özenle hazırlanması gereklidir. 

Başvurunun onaylanması için her ne kadar firmaların yukarıdaki başvuru belgelerini teslim etmesi gerekiyor olsa da, ihracatçı firmaların yeşil kart başvurusu yapabilmesi için kendilerine belirtilen ihracat tutarlarını karşılaması gereklidir. Firmanın çeşitli takvim yıllarındaki ihracat bedellerinin miktarı, firmanın alabileceği toplam yeşil kart sayısının belirlenmesi için kullanılmaktadır. Genel olarak bakıldığında yeşil pasaport için ihracat tutarı ve firmaların başvuru yapabileceği yeşil pasaport miktarı ise aşağıdaki gibidir.

Yeşil Pasaport için İhracat Tutarı

İhracat ile uğraşan firmaların yeşil pasaport başvurusu yapabilmek için öncelikli olarak kendilerinden beklenen ihracat tutarını karşılaması gereklidir. Yeşil pasaport için ihracat tutarı ise genel olarak firmaların yeşil pasaport başvurularında kaç adet personeli için pasaport alabileceğinin belirlenmesini sağlamaktadır. Başvuru yapılabilmesi için firmaların son üç takvim yılı boyunca kendilerinden beklenen ihracat kapasitelerini karşılamış olmaları gereklidir. Yeşil pasaport başvurularında ihracat kapasiteleri ise genel olarak şu şekilde belirtilmektedir:

 • Firma ihracatı 500 bin dolar ile 10 milyon dolar arasında olan ihracat firmaları bir adet yeşil pasaport için başvuru yapabilir.
 • Firma ihracatı 10 milyon dolar ile 25 milyon dolar arasında olan ihracat firmaları iki adet yeşil pasaport için başvuru yapabilir.
 • Firma ihracatı 25 milyon dolar ile 50 milyon dolar arasında olan ihracat firmaları üç adet yeşil pasaport için başvuru yapabilir.
 • Firma ihracatı 50 milyon dolar ile 100 milyon dolar arasında olan ihracat firmaları dört adet yeşil pasaport için başvuru yapabilir.
 • Firma ihracatı 100 milyon dolar ve daha üzerinde olan ihracat firmaları ise beş adet yeşil pasaport için başvuru yapabilir.

Firmaların son üç takvim yılındaki ihracat ortalamalarının, yukarıda verilen değerler arasında olması halinde başvuru sağlanabiliyor. Yeşil pasaport başvurusu yapmak isteyen ihracat firmaları için minimum ihracat tutarı 500 bin dolar olarak belirlenmiştir. Üç takvim yılı boyunca ihracat ortalaması 500 bin dolar üzerinde olan tüm ihracat firmaları, bir adet yeşil pasaport için başvuru yapma hakkına sahiptir. Yeşil pasaport başvurusu, firmanın sahibi ya da ortaklarından birisi tarafından kullanılabileceği gibi aynı zamanda firma bünyesinde bulunan farklı görevlerdeki personeller tarafından da kullanılabiliyor. 

Yeşil Pasaport Şartları

Yeşil pasaport şartları genel olarak belirli dönemlerde gerçekleşen düzenlemeler ile günümüz şartlarına uyumlu hale getirilmektedir. Geçmiş yıllarda minimum 1 milyon dolarlık ihracat tutarı yapılarak başvuru yapılabilen yeşil pasaport artık günümüzde 500 bin dolar sınırına kadar indirildi. Bununla birlikte yeşil pasaport şartları sağlayan ihracat firmaları, üç takvim dönemi kapsamındaki ihracat kapasitelerine bağlı olarak birkaç farklı personeli için aynı anda yeşil pasaport başvurusunda da bulunabiliyor. 

Yeşil pasaport şartları genel olarak ihracat firmalarının yurt dışı işlemlerini kolaylaştırmak ve firmalara destek sağlamak için kolaylıklar sağlanması için değiştirilmektedir. Bu sayede ihracat firmalarının kendi hedef pazarlarına daha kolay açılması, burada bulunan müşteriler ve diğer ağ bağlantıları ile yakın iletişimler kurabilmesi hedeflenmektedir. Genel olarak bakıldığında sadece birinci, ikinci ve üçüncü kademe devlet memurları, bakanlar ve bu personellerin aile bireyleri ile birlikte milli sporcuların alabildiği yeşil pasaport, gereken şartların sağlanması halinde ihracat firmaları tarafından da kabul edilebiliyor. Ancak ihracat firmalarının yeşil pasaport başvurusu yapmadan önce kendilerinden beklenen yıllık ortalama ihracat tutarlarını karşılaması gerekiyor.

Bu ve bunun gibi konularda aklına takılan tüm ulaşım soruların için bizimle iletişime geçebilir, ihtiyaç duyduğun bilgilere uzman ekibimiz aracılığı ile ulaşabilirsin!

Önerilen