Gümrükleme Nedir?

Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesi dahilinde bulunan ya da buradan başka bir bölgeye çıkarılacak olan eşya ve taşıt gibi ürünler, gümrük kuralları gereğince bazı formalite işlemlerine tabi tutulurlar. Özellikle eşya olarak tanımlanan gruba dahil olan ürünlerin tabi tutulduğu işlemler “gümrükleme” olarak adlandırılır.

Hangi İşlemler Gümrükleme Dahilindedir?

Gümrükleme, özellikle kargo taşımacılığı ve uluslararası taşıma konusunda oldukça önemli bir kavramdır. Bu işlem esas olarak; gümrüklü gözetim altında bulunan eşyaların Gümrük Kanunu uyarınca onaylanmasını sağlamak için gerçekleştirilir. Gümrük onayı olan eşyalar ise o gümrük bölgesinde tüketime ya da kullanıma uygun hale gelir. Eşyanın serbest bölgeye konulması, imhası, yeniden ihracı, gümrüğe terk edilmesi ya da bir gümrük rejimine tabi tutulması gibi faaliyetler, gümrükleme işleminin kapsadığı detaylardır. Bunların her biri, birbirinden farklı formalite işlem gerekliliklerine sahiptir.

Gümrük İşlemleri Nasıl Takip Edilir? Gümrük Firmalarının Avantajları Nelerdir?

Yurt dışı taşıma için gerçekleştirilmesi gereken gümrük işlemlerini üstlenen lojistik firmalarının, müşterilerinin adıyla ve hesabıyla hareket eden temsilcileri vardır. Bununla beraber uluslararası taşıma gümrük işlemleri için başkasının hesabına ancak yalnızca kendi adına hareket edebilen gümrük müşavirleri de bu konuda işlemleri üstlenebilir. Bu temsilciler ve müşavirler, gümrükleme gerçekleştirilirken temsil ettikleri kişilere ya da kurumlara çeşitli hizmetler sunarlar. Bu temsilciler, transit taşımacılık yapan ya da arızi beyanda bulunan kişiler hariç Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik olarak bulunan kişilerden oluşur. Nakliye temsilcileri, kara, deniz ve hava yolu işletmeleri ile taşıdıkları eşyanın yalnızca transit işlemlerini doğrudan temsil yoluyla takip edebilirler.

Doğrudan nakliye temsilcileri, yasal olarak firmayı temsil konusunda yetkili kişilerden belirlenebilecekleri gibi firmanın temsilnameyi haiz çalışanları arasından da belirlenebilirler. Gümrük Müşavirleri de kendilerine verilmiş olan vekaletnameyi gümrük idarelerine ibraz etmek suretiyle yetkili oldukları gümrük işlemlerini gerçekleştirebilirler.

Uluslararası taşıma işlemlerinde hızlı kargo taşımacılığı ve posta yolu hakkındaki konu, miktar ve değeri kanun uyarınca belirlenen eşya gümrük işlemleri, lojistik firmaları arasında en iyi hizmeti sunan Yolda Lojistik tarafından bütçe dostu uygun taşıma fiyatları ile gerçekleştirilebilir. Firmamız, ayrıca vekaletname ibrazına da gerek duyulmaksızın, müşterilerimiz adına dolaylı temsilci kimliğiyle hareket edebilir.

Yolda.com olarak, gümrükleme işlemi konusunda işletmecilere yardımcı oluyoruz ve böylelikle nakliyat işlemiyle birlikte gümrük işlemlerini düşünme yükünü de işletmelerden alıyoruz. Taşımacılık ve gümrükleme işlemlerini profesyonel bir lojistik firmasına emanet etmek istiyorsanız hemen bizimle iletişime geçebilir ve lojistik operasyonumuz hakkında daha detaylı bilgi edinebilirsiniz.

Önerilen