Form A Belgesi

Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) kapsamında, tercihli rejimlerden faydalanılması istenilen eşyaların GTS kapsamına giren ülkeler menşeli olması halinde kullanılan belge, Form A Belgesi olarak adlandırılmaktadır. Form A belgesi, genel olarak ticaret işlemine konu olan eşyaların tercihli olarak menşe statüsünün gösterilmesi için kullanılmaktadır. Form A belgesi, sadece GTS ülkelerinden Türkiye’ye yapılacak olan ticaret işlemlerinde ve belirli şartlar altında geçerlidir. Peki, Form A belgesinin kapsamı nedir ve belge detayları nelerdir?

Form A Belgesi Nedir?

Form A belgesi, tavizli gümrük oranlarına tabii tutulan malların ihracatında aranmaktadır. Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi çerçevesinde, tercihli rejim imkanlarından faydalanacak olan eşyaların ihracat işlemlerinde Form A Belgesi düzenlenmelidir. Eşyaların tercihli menşe statüsünün gösterilmesinde kullanılan Form A Belgesi, çeşitli ülkeler için özel olarak düzenlenmektedir. GTS kapsamında değerlendirilen eşyaların ihracat işlemlerinde Form A belgesi düzenleme yetkisine sahip resmi idarelerden mühür örnek baskıları ve benzeri evraklarda belgenin kontrolü için gereklidir. Form A belgesinin düzenlenmesi için gereken tüm evraklar, belge ile birlikte Türkiye Gümrük İdarelerine teslim edilmelidir. Belgelerin eksik şekilde bildirilmesi, belgenin onaylanma sürecini uzatacağı için planlanan ihracat işleminin de daha geç bir tarihte gerçekleşmesine neden olacaktır. Form A belgesinin temin edilmesi için gereken tüm işlemlerin tamamlanmaması halinde, GTS kapsamına giren eşyaların tercihli rejim uygulaması kapsamında değerlendirilmesi de mümkün değildir. 

Form A Belgesi, Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi kapsamına giren eşya ve ülkelerde geçerlidir. Bu nedenle tavizli gümrük oranları olarak ifade edilen gümrük oranlarına konu olan eşyaların ihracatlarında Form A Belgesi şartı aranmaktadır. Form A, belgesi her ne kadar genel olarak GTS kapsamına giren ülkeler için düzenleniyor olsa da ABD ve Avustralya, GTS kapsamına girse de bu ülkelere yapılan ihracat işlemlerinde Form A belgesinin düzenlenme zorunluluğu yoktur. Bununla birlikte Kanada ve Yeni Zelanda’da ise Form A belgesi düzenleme zorunluluğu bulunurken bu ülkelere yapılan ihracatlar işlemlerinde ise resmi tasdik verilmesi zorunlu değildir. Diğer GTS kapsamına giren ülkelerde ise kişilerin ihracat işlemlerini gerçekleştirebilmesi için resmi tasdik işleminin Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından yetkilendirilen odalardan biri tarafından yapılması gereklidir. Form A Belgesi düzenlenmesi gereken, Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi kapsamına giren ülkeler ise genel olarak aşağıdaki şekilde sıralanabilir:

 • Kanada,
 • Rusya Federasyonu,
 • Belarus (Beyaz Rusya),
 • Yeni Zelanda,
 • ABD,
 • Japonya,
 • Avustralya ve 
 • Ukrayna

Form A Belgesi Örneği

Form A Belgesi, Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi ya da İngilizce ifadesi ile Generalized System of Preferences (GSP) kapsamında değerlendirilen ülkelere yapılan ihracat işlemlerinde Türkiye’ye tek taraflı olarak uygulanan tavizli gümrük vergi oranlarından faydalanmak için kullanılmaktadır. Eşyaların menşe durumunun gösterilmesi için kullanılan Form A Belgesi, eşyaların ilgili gümrük tarifelerinden yararlanabilmesi için zorunlu tutulmaktadır. Form A Belgesi’nin ülkemizde tek düzenleyici kurumu ise Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’dir. Bu nedenle GTS kapsamına giren ülkelerden tavizli gümrük vergi oranları ile ihracat yapmak isteyen kişilerin, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne müracaat ederek belge başvurusunda bulunması gereklidir. 

Form A belgesi örneği, belge hazırlama ve başvuru sürecinde tercih edilen en etkili yöntemlerden bir tanesidir. Genel olarak bakıldığında Kanada, Rusya, Belarus, Ukrayna, ABD ve Japonya gibi birçok ülkeye yapılacak olan ihracat işlemlerinde, tavizli gümrük vergi oranlarından yararlanmak için Form A belgesi düzenlenmelidir. Düzenlenen belge, ihracatın gerçekleştirileceği ülkeye göre farklı dillerde düzenlenmektedir. Belgeler genel olarak İngilizce veya Fransızca ya da her ikisinin de birer kopyası olacak şekilde hazırlanmaktadır. Ancak Rusya’ya yapılacak olan ihracat işlemlerinde Form A belgesi Rusça olarak da düzenlenebiliyor. Form A belgesi düzenlendikten sonra onaylanması için kişinin bağlı olduğu ticaret odası tarafından tasdik edilmesi gereklidir. GTS kapsamına giren farklı ülkelerde uygulanan çeşitli yasal zorunluluklar çerçevesinde, kişiler Form A belgesi düzenlemeden de ihracat yapma hakkına sahiptir. ABD ve Avustralya’ya yapılacak olan ihracat işlemlerinde kişilerin tavizli gümrük vergi oranlarından yararlanmaları için Form A belgesi düzenlemelerine gerek yoktur. Bununla birlikte Kanada ya da Yeni Zelanda’ya yapılacak olan ihracat işlemlerinde ise kişilerin sadece Form A belgesini hazırlamaları yeterlidir. Ancak bu belgelerin, ihracatçı kişi ya da firmanın bağlı bulunduğu ticaret odası tarafından tasdik edilmesi zorunlu değildir. Verilen bu 4 farklı ülke dışındaki diğer ülkelere yapılan tavizli gümrük vergi oranları uygulamalarından yararlanabilmek için ise hazırlanan Form A belgesinin ticaret odası tarafından onaylanması ve tasdik edilmesi gereklidir. 

Form A Belgesi doldurulurken, belge üzerinde yer alan ifadeler ise genel olarak aşağıdaki gibi ifade edilebilir:

 • 1 numaralı hanede ihracatçı firmanın adresi,
 • 2 numaralı hanede ithalatçı firmanın adresi,
 • 3 numaralı hanede ihraç edilen eşyaların hangi transfer yöntemi ile taşınacağı belirtilmelidir. Taşıma yöntemi bilinmeyen eşyalar için ise eşyaların belirlenen rotası belirtilmelidir,
 • 4 numaralı hanede eşyaların ihraç edileceği ülkenin gümrük idaresi tarafından kullanılmaktadır. Bu nedenle Form A belgesi hazırlanırken 4 numaralı hane, ihracatçı ülkenin gümrük idaresinin kullanımı için boş bırakılmalıdır,
 • 5 numaralı hane sadece aynı belge üzerinde farklı kalemde eşya transferleri gerçekleşmesi durumunda tercih edilmektedir. Bu hanede sıra numarası yer almalıdır,
 • 6 numaralı hanede ihraç edilecek eşyaların paket numaraları ya da paket işaretleri yer almalıdır,
 • 7 numaralı hanede paketlenen eşyaların paketi içerisinde kaç adet eşya bulunduğu ve paketleme türü belirtilmelidir,
 • 8 numaralı hanede %100 Türk menşeli eşyalar için ‘’P’’ ifadesi, Rusya, Belarus ve Ukrayna için ise ‘’Y’’ harfi ile birlikte Türk menşeli olmayan ithal girdilerin, FOB fiyatı içindeki yüzdelik payı da belirtilmelidir. Japonya için ise ‘’W’’ harfi ile birlikte söz konusu eşyaların GTİP numarasının ilk 4 rakamı yer almalıdır. Kanada için ‘’F’’ harfinin yazılması gerekirken Yeni Zelanda’ya yapılacak olan ihracatlar işlemlerinde bu alanın doldurulmasına gerek yoktur,
 • 9 numaralı hanede, ihraç edilen eşyaların brüt miktarı yer almalıdır,
 • 10 numaralı hanede ihraç edilen eşyaya ait fatura tarihi ve numarası bulunur,
 • 11 numaralı hanede Form A belgesinin tasdik işlemi yapılır,
 • 12 numaralı hanede üst kısımda bulunan alana Türkiye adı, alt kısma ise ihracatın gerçekleştiği ülkenin adı yazılmalıdır. Noktalı çizgi bulunan en alt kısımda ise ihracatçı firmanın kaşesi yer almalı ve kaşe ile birlikte Form A belgesinin düzenlenme tarihi, düzenlenme yeri ve firma yetkilisinin imzası bulunmalıdır. 

Bu ve bunun gibi konularda aklına takılan tüm ulaşım soruların için bizimle iletişime geçebilir, ihtiyaç duyduğun bilgilere uzman ekibimiz aracılığı ile ulaşabilirsin!

Önerilen