EUR.1 Belgesi Nedir? Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Uluslararası ticaret işlemlerinde, EUR.1 ve A.TR gibi farklı dolaşım belgeleri kullanılmaktadır. Her bir dolaşım belgesinin kendine özel bir kullanım alanı ya da farklı ülkelere yapılan ihracat işlemlerinde farklı kullanım alanları bulunmaktadır. A.TR belgesi genel olarak bakıldığında Gümrük Birliği çerçevesinde gerçekleşen tercihli ticaret işlerinde kullanılırken, EUR.1 belgesi, Avrupa Birliği, EFTA ya da Türkiye gibi farklı ülkelerde farklı ticari işlemleri gerçekleştirmek için kullanılmaktadır. Peki, EUR.1 Belgesi nedir ve belgenin kullanım alanları nelerdir?

EUR.1 Belgesi genel olarak bakıldığında uluslararası ticaret işlemlerinde söz konusu eşyaların menşe ülkesinin gösterilmesinde kullanılan belgedir. EFTA ülkeleri için genel olarak tüm ihracat işlemlerinde, Avrupa Birliği ülkelerinde demir çelik ürünlerinin ihracatında ve Türkiye’de ise serbest ticaret anlaşmaları imzalanan ülkeler ile yapılan ihracat işlemlerinde EUR.1 belgesi kullanılmaktadır. Ülkemizde EUR.1 belgesinin bir diğer kullanım alanı ise Avrupa Birliği’ne yapılacak olan tarım ürünleri ihracatıdır. EUR.1 belgesi, diğer dolaşım belgeleri ile benzeri fiyatlar ile alınmakta ve düzenlenmektedir. Belge satış bedeli 2,50 TL olarak belirlenen EUR.1 belgesinin onay bedeli ise 3,50 TL olarak belirlenmiştir. 

EUR.1 Belgesi, serbest dolaşımda bulunan eşyaların Gümrük Birliği kapsamında değerlendirilmesi ve Türkiye ile topluluk arasındaki aynı menşe kuralları ve gümrük vergilerinin ödenmesi ile birlikte bu ürünlere muafiyet tanınmasını yasaklayan hükümlerin kabul edilmesi ile oluşturulan serbest ticaret anlaşmaları çerçevesinde çeşitli ülkelere düzenlenebilmektedir. Bu ülkeler kısaca PAMK, PAAMK ya da BBMK sistemine dahil ülkeler olarak ifade edilebilir. EUR.1 dolaşım belgesinin düzenlenebilmesi için öncelikle söz konusu ihracat işlemindeki eşyaların menşe statüsünün kanıtlanmış olması gereklidir. Bu noktada menşe statüsünün kanıtlanması için tedarikçi beyanı gereklidir. 

EUR.1 Dolaşım Belgesini Kim Düzenler?

EUR.1 dolaşım belgesi, direkt olarak ihracatçı firmanın kendisi tarafından düzenlenmektedir. Belgenin üzerinde yer alan boş kısımlar, ihracatçı firmaya ve ihracatı yapılan ürüne dair bilgiler ile tam ve eksiksiz şekilde doldurulmalıdır. Belgeler doldurulduktan sonra ise Gümrük idareleri ya da bu idarelere bağlı kurumlar ile birlikte sertifika düzenleme yetkisi bulunan ticaret odaları tarafından onaylanmalıdır. EUR.1 dolaşım belgesi düzenlemesi için başvuru yapan ihracatçı firmaların sertifikanın onaylanması için çeşitli belgeleri de başvuru sırasında teslim etmesi gereklidir. Bu belgeler genel olarak ihracata dahil edilecek eşyaların menşe statüsünü kanıtlayan belgeler olması gereklidir. Aynı zamanda ilgili yönetmelikler çerçevesinde gereken tüm hükümlerin yerine getirildiğini tevsik eden belgeler de EUR.1 belgesi başvurusu sırasında teslim edilmelidir. Başvuru yapılmasının ardından başvuruya ek olarak gereken belgeler onay süreci sırasında da ihracatçı firmadan talep edilebilmektedir. Ancak bu durum, belgenin onaylanma sürecini uzatacağı için menşe ülkesi ve yönetmelik çerçevesindeki hükümlerin yerine getirildiğini kanıtlayan belgelerin başvuru sırasında direkt olarak belgeye eklenmesi sürecin daha kısa sürmesini sağlayacaktır. 

EUR.1 Belgesi Örneği

Uluslararası ticaret işlemlerinde ithalata ilk defa başlayan firmaların belge düzenleme sırasında kullandığı örnekler ya da belge doldururken nelere dikkat edilmesi gerektiğini ifade eden yönergeler, oldukça büyük önem taşıyor. EUR.1 belgesi doldurulurken yapılan yanlışlıklar ya da eksik bilgi verilmesi gibi durumlar, belgenin onaylanma sürecini uzatacağı için ithalatı olumsuz yönde etkileyecektir. İhracata yeni başlayan firmaların EUR.1 Belgesi örneği inceleyerek belge doldurma işlemlerini gerçekleştirmesi ise çok daha faydalı olacaktır. EUR.1 belgesi doldurulurken izlenmesi gereken adımlar ve belgenin aşağıda verilen numaralı bölümlerine yazılması gereken bilgiler ise genel olarak şu şekilde açıklanabilir:

 • 1 numaralı hanede ihracatçı firmanın tescilli unvanı, açık adresi ve ülkesi belirtilmelidir.
 • 2 numaralı hanede tercihli ticaret işleminde kullanılan sertifikaların hangi ülkeler arasındaki ticareti kapsadığı belirtilmelidir.
 • 3 numaralı hanede ihracatçı firmanın resmi kayıtlı unvanı, açık adresi ve ülkesi belirtilmelidir.
 • 4 numaralı hanede ihracata konu olan ürünlerin menşe ülkesi bilgisi verilmelidir.
 • 5 numaralı hanede ilgili ürünlerin varış ülkesi yer almalıdır.
 • 6 numaralı hanede ürünlerin taşıma yöntemine ve taşımaya dair diğer detaylara yer verilmelidir. Taşımanın TIR, uçak ya da gemi gibi hangi taşımacılık yöntemi tercih edilerek transfer edileceği de ifade edilmelidir.
 • 7 numaralı hane, belgenin onaylandığı oda tarafından doldurulmalı ve mühürlenmelidir. Bu nedenle belge hazırlanırken bu kısım boş bırakılmalıdır.
 • 8 numaralı hane, ihracata konu olan ürünlerin sıra numarası, adı, markası, türü, paketlenme şekli ve diğer tüm detaylar yer almalıdır. Bu noktada dikkat edilmesi gereken en temel nokta, bu hanede ürünlerin menşe ülkesine dair bilgi verilmemesi gerektiğidir. Menşe bilgileri 4 numaralı hanede yer almalıdır. 
 • 9 numaralı hane, ihracatı yapılan malların brüt ağırlığı için ayrılmıştır.
 • 10 numaralı hanede ihracat işlemi için hazırlanan faturaya ait bilgiler bulunmalıdır. Ancak bu hanenin belge hazırlanırken doldurulması zorunlu değildir. 
 • 11 numaralı hane, belge onaylanırken Gümrük İdaresi tarafından doldurulur.
 • 12 numaralı hanede ise ihracatçı firmanın kaşesi ve firma yetkilisinin imzası yer almalıdır. Bununla birlikte belgenin hazırlanma tarihi de belirtilmelidir. 

Yukarıda belirtilen EUR.1 belgesi doldurma örneği, belge hazırlarken nelere dikkat edilmesi gerektiğini ifade etmektedir. Belge hazırlarken istenilen bilgilerin eksik ya da yanlış belirtilmesi durumunda belgenin onaylanma süreci de planlanandan daha uzun sürmektedir. Belgenin düzeltilmesi ve yeni belge oluşturma süreci direkt olarak ithalatı geciktirdiği için firmaların zarar etmesine neden olacaktır. Bu sebeple belge hazırlarken tüm detaylara önem verilmesi ve istenilen bilgilerin eksiksiz şekilde yerine yazılması gereklidir.  

EUR.1 Belgesi Nereden Alınır?

EUR.1 belgesi direkt olarak ihracatçı firmaların kendisi tarafından düzenlenmektedir. Bu nedenle belgeler boş hali ile edinildikten sonra ihracatçı firmanın ilgili birimleri ya da yöneticisi tarafından doldurulmalı ve gümrük idarelerine ya da yetkili kurum ve odalara müracaat edilerek belgenin onaylanması gereklidir. Belge onaylanma işlemlerinde EUR.1 belgesine ek olarak ilgili ihracata konu olan eşyaların menşe ülkesini kanıtlayan diğer belgelerin de eklenmesi gereklidir. Bu belgeler başvuru sırasında direkt olarak istenebileceği gibi, başvuru sonrasında gerekli görülen uyuşmazlık ya da eksik bilgi durumlarını ortadan kaldırmak için de istenmektedir. 

A.TR ve EUR.1 Belgesi Farkı Nedir?

A.TR dolaşım belgesi ve EUR.1 belgesi her ne kadar dolaşım belgeleri olsalar da belgelerin kullanım amaçları arasında büyük farklılıklar bulunuyor. A.TR dolaşım belgesi temel olarak bakıldığında Bakanlar Kurulu tarafından, Türkiye ya da Topluluk çerçevesinde serbest dolaşıma sokulan eşyaların Türkiye-Avrupa Topluluğu içerisindeki gümrük birliğinden tercihli rejimden yararlanabilmesi için kullanılmaktadır. Gümrük idareleri tarafından ya da gümrük idareleri tarafından yetkilendirilen diğer kuruluşlar tarafından düzenlenebilen A.TR dolaşım belgesi, eşyanın serbest dolaşım durumunda olduğunu göstermek için kullanılmaktadır. Ancak A.TR dolaşım belgesi üzerinde eşyanın menşe bilgisine dair herhangi bir bilgiye yer verilmez. EUR.1 Belgesi ise A.TR belgesinden farklı olarak eşyanın serbest dolaşımda ya da tercihli rejimden faydalanabilmesi için direkt olarak kullanılan bir belge değildir. Bunun yerine EUR.1 belgesi genel olarak ithalat sürecine dahil olan eşyaların menşe ülkesinin kanıtlanması için kullanılmaktadır. EUR.1 belgesi, eşyaların menşe ülkesinin haricinde üçüncü bir ülke sınırları içerisinden ihracata dahil olması ile birlikte uygulanması gereken gümrük vergilerinin ya da eşyaların dahil edileceği gümrük uygulamalarının belirlenmesinde kullanılmaktadır. 

Bu ve bunun gibi konularda aklına takılan tüm ulaşım soruların için bizimle iletişime geçebilir, ihtiyaç duyduğun bilgilere uzman ekibimiz aracılığı ile ulaşabilirsin!

Önerilen