CE Belgesi Nedir, Nasıl Alınır?

CE belgesi özellikle Avrupa Ekonomik Alanında (AEA) dolaşıma sokulan ve bu standartlar çerçevesinde satılan ürünler için belirleyici kriterlerden biridir. CE belgesi kısaca ifade edilecek olursa satışı gerçekleştirilen ürünün Avrupa’ya uygunluğunu ifade etmektedir. CE Belgesine sahip olan ürünlerin Avrupa standartlarında üretildiği ve bu çerçevede ürünlerin tüm güvenlik, sağlık ve çevre koruma gibi faktörleri sağladığı kabul edilir. Peki, CE belgesi nedir ve hangi ürünlerde bulunmalıdır?

CE Belgesi Nedir?

Conformite European kelimelerinin kısaltması olarak kullanılan CE işareti, ürünlerin Avrupa standartlarına uygun olup olmadığını ifade etmek için kullanılmaktadır. Her ne kadar genel anlamda CE olarak kabul edilse de CE belgesinin farklı standartları karşılayan yönetmelik ve türleri bulunmaktadır. Bunlar ise kısaca şu şekilde ifade edilebilir:

 • Modül B – AT Tip Uygunluk Belgesi: Basınçlı ekipmanlar yönetmeliğine uygunluğu temsil eder.
 • Modül G – Birim Doğrulama Belgesi: Gaz yakan cihazlar yönetmeliğine uygunluğu temsil eder.
 • Modül H – Tam Kalite Güvence Uygunluk Belgesi: Asansör yönetmeliğine uygunluğu temsil eder.
 • Fabrika Üretim Kontrolü Uygunluk Belgesi: Yapı malzemeleri yönetmeliğine uygunluğu temsil eder.

Özellikle Avrupa ülkeleri sınırları içerisinde satışa sunulan cihazlarda kendi kategorilerine uygun CE işareti ve sertifikalarının bulunması gereklidir. Bu noktada yurt dışına çeşitli ürün ve cihazların satışını yapan firmaların da CE sertifikası alması gereklidir.

CE İşareti

CE işareti, satışa sunulan ürünün CE sertifikasına sahip olduğunu ve gerekli sağlık ve güvenlik prosedürlerini karşıladığını göstermek için kullanılır. CE işareti, Conformite European kelimelerinin baş harfinden türetilmiştir. Dilimize çevrildiğinde ise Avrupa’ya Uygunluk olarak ifade edilmektedir. Ürünlerin CE sertifikasına sahip olduğunu belirtmek için kullanılan CE işareti ise tüm ürünlerin etiketinde yer almalıdır.

CE işaretinin ürüne yerleştirilmesi sırasında dikkat edilmesi gereken farklı birkaç nokta, ürünlerin CE sertifikasına sahip olsa bile çeşitli yaptırımlara maruz kalmasının önüne geçilmesini sağlar. CE sertifikası yerleştirilirken dikkat edilmesi gerekenler ise şu şekilde sıralanabilir:

 • CE işareti ürün levha ya da etiketi üzerine yerleştirilmelidir.
 • İşaret okunaklı ve silinmeyecek bir şekilde kullanılmalıdır
 • Satışa sunulan ürünün üzerinde CE işaretinin yerleştirilebileceği bir alan yok ise bu ürünün paketlenmesi sırasında kullanılan paket ya da kutuların belirgin bir bölgesinde CE işareti bulunmalıdır.
 • CE işaretinin kendi standart ölçüleri bulunmaktadır. Bu nedene işaretin büyütülmesi ya da küçültülmesi gereken durumlarda işaretin yapısı bozulmamalıdır.
 • CE işareti minimum 5mm x 5mm ebatlarında olmalıdır.

CE Uygunluk İşareti

CE uygunluk işareti almak için satışa sunulan ürünlerin Avrupa Birliği standartlarını karşılaması gerekir. CE işaretine sahip olan ürünlerin gereken güvenlik ve sağlık prosedürlerini sağladığı, sertifika ile onaylanmıştır. Bu nedenle özellikle Avrupa Birliği ülkelerine satışı yapılacak ürünlerin ilgili sertifika ve işarete sahip olması, ürünlerin satışı için zorunludur. CE işareti ile birlikte ürünlerin tüm güvenlik prosedürleri güvence altına alınmaktadır. CE uygunluk işareti genel olarak aşağıda verilen ürün gruplarında kullanılmaktadır:

 • İnşaat malzemeleri ve makineler ile birlikte bu makinelerin yedek parçaları,
 • Tıbbı cihazlar ve tıbbi cihazların yedek parçaları,
 • Oyuncaklar,
 • Kişisel korunmaya yönelik aletler ve yedek parçaları,
 • Yolcu taşıma araçları,
 • Terminal cihazları,
 • Endüstriyel sıcak su kazanları ve yedek parçaları.

Yukarıda verilen ürün gruplarına giren tüm ürün ve parçaların Avrupa Birliği üyesi ülkelerin sınırlarında satılabilmesi için CE uygunluk işareti barındırması gerekir. CE işaretinin Avrupa Birliği standartlarına uygun olup olmadığının bildirilmesi tamamen üretici firmanın sorumluluğu altındadır. Sertifikayı almak isteyen firmaların herhangi bir lisans başvurusu yapmadan direkt olarak standartları karşıladığını bildirmesi, CE işareti alması için yeterlidir. Bununla birlikte işletmelerin CE sertifikası almak için aşağıdaki şartları yerine getirmesi gereklidir:

 • Ürünlerin Avrupa Birliği standartlarını karşılayacak güvenlik prosedürlerine sahip olması,
 • CE sertifikası başvurusunda bulunmadan önce tüm teknik dosyaları hazırlayarak okunaklı hale getirmek,
 • CE sertifikası alınacak ürünler için Avrupa Birliği uygunluk beyanı hazırlanması ve beyanın firma yetkilisi tarafından imzalanması.

CE Sertifikası

CE Sertifikası, ürünlerin üzerinde yer alması gereken CE işaretinin alınması için gereken sertifikadır. CE sertifikası için yapılacak başvuru ile birlikte ürünlerin Avrupa Standartlarını karşıladığı tescillenmiş olmakla birlikte bu ürünlerin Avrupa Birliğine üye ülkelerde satışı da yasal hale gelmiş olur. Bu nedenle CE sertifikasına sahip olması gereken ürün gruplarına dahil ürünlerin satışının bu ülkelerde yapılabilmesi için CE Sertifikası alınması gereklidir.

CE sertifikası alınırken firmaların başvuru öncesi AT Uygunluk Beyanında bulunması gerekir. Beyan doldurulurken ürünün direkt olarak üretici firması ya da firma yetkilisi tarafından belirtilen ürün gruplarında tüm sağlık, çevre ve güvenlik prosedürlerinin onaylanması gerekir. Onaylanacak ürünler için ise öncelikle ürün tanımı hazırlanmalıdır. CE sertifikası için ürün tanımında yer alması gereken bilgiler kısaca:

 • Üretici firma yetkilisinin ya da temsilcisinin adı, adresi ve imzası,
 • Deklarasyonun sorumluluğunun tamamen üretici firmaya ait olduğunun yazılı ve imzalı beyanı,
 • Kuruluş adı, numarası ve modül tanımı,
 • CE sertifika bilgileri,
 • Ürünün farklı açılardan çekilen fotoğrafı (ürünün izlenebilirliğini arttırmak için gereklidir),
 • CE sertifikasında belirtilen güvenlik prosedürlerinin referans alındığı standart ya da şartnameler,
 • Ürünün sağladığı AT yönetmeliği detayları.

CE Belgesi Fiyatları

CE Belgesi almak için gereken tüm şartların tamamlanmış olması gerekir. CE sertifikası alınırken dikkat edilmesi gereken en temel nokta, ürünün satışının yapılacağı pazar gerekliliğini karşılamaktır. Örnek verilecek olursa Türkiye pazarında satışa sunulacak ürünlerin CE Sertifikasının yanı sıra Türkiye pazarının kendi şartlarını da sağlaması gereklidir. Bu nedenle bir ülkenin sınırları içerisinde satış yapabilmek için tek gereklilik CE sertifikası değildir.

CE belgesi, belgenin alındığı kuruma göre değişiklik göstermektedir. CE sertifikası alırken, sertifikayı verecek kuruluşun AT Resmi Gazetesi’nde yayımlanmış üçüncü taraf bir kuruluş olması gereklidir. CE sertifika onayı için uzman bir kuruluşa başvurulması ve ürünün bu kuruluş tarafından detaylı şekilde denetlenmesi gereklidir. Bunun ardından ürün üzerinde yapılan araştırmalarda olumsuz bir durumla karşılaşılmaması halinde ürüne CE sertifikası verilmektedir. CE sertifikası verme yetkisi olan tüm kuruluşlar, Avrupa Komisyonu’na bildirilmektedir. Bu sayede Avrupa Birliği’ne üye olan ülkelerin tüm yetkili kurumları tanıması da sağlanır.

CE belgesi fiyatları hem sertifikanın alınacağı ürün ve ürün grubuna hem de sertifikanın alındığı kuruluşa göre değişiklik göstermektedir. Sertifika fiyatları belirlenirken dikkat edilen kriterler ise aşağıdaki şekilde sıralanabilir.

 • CE sertifikası alınacak ürünün esas kullanım amacı,
 • Ürün tasarımında yer alan tüm detaylar,
 • Ürünün denetleneceği konum (ürünün denetlenmesi ve sertifikalandırılması için kurum tarafından gönderilecek kişinin seyahat masraflarının beklenenden yüksek olması durumunda fiyatlara etki edebilir.),
 • Ürün üzerinde yapılması gereken yıllık ya da periyodik denetimler,
 • Ürünün değerlendirilmeye alındığı tüm prosedür ve yönetmelikler ile birlikte bu yönetmeliklerin tüm gereklilikleri,
 • Ürünün denetlenmesi sırasında gerekli olan tüm şartlar ve ekipmanlar (ürün denetlenmesinde basit aletler gerekebileceği gibi aynı zamanda çeşitli laboratuvar örnekleri de istenmektedir. Laboratuvarda yapılması gereken testlerin yoğunluğu, sertifika maliyetlerine de etki etmektedir.

Yukarıda verilen tüm kriterler göz önüne alınarak CE belgesi fiyatları oluşturulmaktadır. Bu nedenle ürüne dair tüm detaylara ve ürün üzerinde yapılması gereken araştırmalara göre CE belgesi verme yetkisi bulunan kuruluşlar ile iletişime geçerek fiyat alınması gereklidir.

Bu ve bunun gibi aklına takılan tüm ulaşım soruların için bizimle iletişime geçebilir, ihtiyaç duyduğun bilgilere ulaşabilirsin!

Önerilen