Bağlayıcı Tarife Bilgisi Hakkında Her Şey

Bağlayıcı tarife bilgisi (BTB), Türk Gümrük Tarife Cetveline göre eşyaların sınıflandırılmasını sağlamaktadır. Direkt olarak Gümrükler Genel Müdürlüğü ya da bakanlık tarafından yetkilendirilen gümrük müdürlükleri tarafından kişilerin yazılı taleplerine göre hazırlanmaktadır. Bağlayıcı tarife bilgisi başvurusu yaparken dikkat edilmesi gerekenler ve başvuruların nasıl yapılacağı bilgileri ise özellikle uluslararası ticarete yeni başlayan firmalar için büyük bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Peki, bağlayıcı tarife bilgisi nedir ve ne işe yarar?

Bağlayıcı Tarife Bilgisi Nedir?

Bağlayıcı tarife bilgisi genel olarak eşyaların Gümrük Tarife Cetveli’ne göre yerinin tespit edilmesinin mümkün olmadığı noktalarda kullanılmaktadır. Piyasaya sürülen ürünler hakkında verilen bilgilerin yetersiz olması gibi durumlarda üretici ya da tedarikçi firmalardan ek bilgiler istenen durumlarda, bağlayıcı tarife bilgisi istenmektedir.

Gümrük Kanunu’nun 9. Maddesi ile birlikte Gümrük Yönetmeliğinin 28. Maddesine göre özellikle piyasaya yeni sürülen ve beyan edilen durumlarda ürünler hakkında daha detaylı bilgiler almak ve ürünün tarife cetvelindeki yerinin bulunması gibi durumlarda kişilerden Bağlayıcı Tarife Bilgisi istenmektedir. Bağlayıcı tarife bilgisi genel olarak kişilerden özel durumlar ve ürüne dair bilgilerin yetersizliği gibi durumlarda istenmekte ve kişinin direkt olarak yazılı beyanı ile oluşturulmaktadır. Bağlayıcı tarife bilgisi sayesinde sadece bahsi geçen eşyanın o anlık tarife pozisyonu için değil aynı zamanda bilginin verildiği tarihten sonraki dönemlerde de yararlanılmaktadır. Bu nedenle piyasaya yeni sürülen ürünlerin tanımlanması noktasında bağlayıcı tarife bilgisi oldukça önemlidir. Gümrük tarife bilgisi ile birlikte Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) da oldukça önemli bir kavram olarak karşımıza çıkıyor. Gümrük tarife bilgisinin yanı sıra gümrük tarife istatistik pozisyonu da ürüne dair genel bilgiler içermektedir.

Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu

Gümrük tarife istatistik pozisyonu, piyasaya sürülen ve gümrükten geçirilmek istenen tüm ürünlere dair detayları içermektedir. Genellikle ürünler belirli kod kategorileri ile birbirinden ayrılmaktadır. Gümrüklerde eşyaların daha kolay işlem görmesi için her ürün grubu farklı kodlara sahiptir ve gümrüğe giriş yapan ya da gümrükten çıkışı yapılacak ürünler bu kodlara göre kontrol edilip onaylanmaktadır. Gümrük tarife istatistik pozisyonunun önemi ise şu şekilde ifade edilebilir.

 • Gümrük tarife istatistik pozisyonu, piyasada bulunan tüm ürün gruplarının çok daha spesifik ve kolay şekilde sınıflandırılmasını sağlar. Bu sayede gümrüğe girişi yapılan ya da gümrükten çıkacak olan ürünlerin incelenmesi ve onaylanması için gereken süre kısalır.
 • Gümrüğe girişi yapılan tüm ürünlere vergi uygulaması yapılmaktadır. Ürün gruplarının belirlenmesi, gümrük tarife istatistik pozisyonu ile birlikte daha kolay bir hal almakta, bu sayede ürünlere uygulanacak vergiler de daha rahat şekilde düzenlenmektedir.
 • Ürüne uygulanması gereken tüm Dış Ticaret Mevzuat hükümleri ürün gruplarına göre belirlenmektedir. Gümrük tarife istatistik pozisyonu ise ürünün hangi hükümler çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini netleştirir.
 • Tüm dünyada gümrük tarife istatistik pozisyonu için benzer kodlama sistemleri kullanılmaktadır. Bu sayede ürünlerin herhangi bir gümrüğe girişinde uygulanan işlemler standartlar çerçevesine alınarak işlemler kolaylaştırılmaktadır.

Bağlayıcı Tarife Bilgisi Başvuru Formu

Gümrüklerde işlem görmesi gereken ürünlere dair gerekli görülen durumlarda ek belgeler ya da açıklamalar istenmektedir. Ürünün girmesi gereken sınıflandırmanın belirlenemediği durumlarda (özellikle piyasaya yeni giren ürünlerde) kişilerden bağlayıcı tarife bilgisi istenmektedir. Bağlayıcı tarife bilgisi direkt olarak kişinin yazılı beyanı ile oluşturulmakta ve bu belgenin oluşturulması için ilgili bakanlıklara müracaat edilmesi gerekmektedir.

Bağlayıcı tarife bilgisi için öncelikle üretici firmanın ya da firma yetkilisinin Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine başvuru yapması gerekir. Bağlayıcı tarife bilgisi için hazırlanması gereken başvuru formu için direkt olarak net bir başvuru formu bulunmamaktadır. Bununla birlikte hazırlanan başvuru formunda yer alması gereken bilgiler ve başvuru formunun nasıl hazırlanması gerektiği Gümrük Yönetmeliğinin Ek-1’inde yer almaktadır. Başvuru formu ilgili yönetmeliğin ekinde istenilen bilgi ve şablon çerçevesinde oluşturulmalıdır. İstenilen detaylara uygun olarak hazırlanan bağlayıcı tarife bilgisi başvuru formu ise bakanlık tarafından yetkilendirilen Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine teslim edilerek başvuru tamamlanır.

Bağlayıcı tarife bilgisi başvurusu ilgili bakanlıklar tarafından yetkilendirilen Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine yapılmalıdır. Günümüzde ise bağlayıcı tarife bilgisi düzenleme yetkisi sadece birkaç farklı gümrük bölge müdürlüğünde bulunmaktadır. Bu bölgeler ise içerisinde gümrük laboratuvarı bulunan İstanbul, Uludağ, Ege, Orta Akdeniz, Doğu Marmara ve Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerinde bulunmaktadır. Bağlayıcı tarife bilgisi için yapılacak başvuruların verilen Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine gönderilmesi gereklidir.

Bağlayıcı Tarife Bilgisi Başvuru Formu

Bağlayıcı tarife bilgisi için yapılacak başvurularda her ne kadar belirli bir başvuru formu bulunmasa da başvuru formunda kişilerden istenilen net bilgiler bulunur. Bu bilgilerin her birinin başvuru formunda yer alması başvurunun kabul edilme sürecini kısaltarak hatalı belgelerden dolayı sürecin uzamasını engeller. Genel olarak başvuru formunda aşağıda verilen bilgiler yer almalıdır:

 • Ürün sahibinin adı ve soyadı,
 • Başvuruyu yapacak kişinin ürün sahibi olmaması durumunda başvuru yapan kişinin adı, soyadı ve adres bilgisi,
 • Hakkında bağlayıcı tarife bilgisi istenilen ürün ya da eşyaya ait Türk Gümrük Tarife Cetveline göre uygun ayrıntı ve tanım bilgileri,
 • Detaylı sınıflandırması istenilen eşyanın hak sahibi tarafından daha önceden ithal ya da ihraç edilmesi durumu söz konusu ise bu işleme dair evrak, beyanname ve eklerin fotokopileri,
 • Bağlayıcı tarife bilgisi düzenlenecek ürünün sınıflandırmasının daha kolay hale gelmesi için ürüne dair numune, fotoğraf, plan ya da farklı belgeler (Yabancı dilde hazırlanan evrakların yeminli tercüman tarafından Türkçeye çevrilmiş tercümeleri),
 • Ürüne dair gizli tutulması istenilen veriler varsa buna dair detaylı bilgiler,
 • Tarife bilgisi istenilen eşya ya da ürünün fiilen de olsa ihracatının yapılmasının planlandığını kanıtlayacak belge ya da evraklar.

Bağlayıcı Tarife Bilgisi Kaç Yıl Geçerlidir?

Gümrük Bağlayıcı Tarife bilgisi alındıktan sonra sadece hak sahibi tarafından kullanılması söz konusudur. Bununla birlikte bağlayıcı tarife bilgisi alındıktan sonra, hak sahibine karşı eşyanın ihracatında bu tarife bilgisinden yararlanılır. Bilginin verildiği tarihten sonraki dönemlerde gümrük işlemlerinin tamamında bu bilgiler kullanılır ve hak sahibinin farklı eşyalar kullanarak da ihracat yapması halinde alınan bilgiler sadece o eşya üzerinde kullanılabilir.

Tarife bilgisinin ürün üzerinde geçerliliğinin devam etmesi için hak sahibi kişinin ihracat işlemlerinde beyan ettiği ve yurtdışına göndermek istediği eşyanın ilgili bilgiyi kapsayan eşya ile aynı eşya olduğunu kanıtlaması gerekir.

Bağlayıcı tarife bilgisinin onaylanması ve ürüne tanımlanmasının ardından kullanım süresi yasalar çerçevesinde 6 yıl olarak belirlenmiştir. Bu noktada hak sahibinin dikkat etmesi gereken en temel nokta, belgenin başvuru tarihinden itibaren değil, veriliş tarihinden itibaren kullanıma açıldığıdır. Belgenin 6 yıllık kullanım süresi başvuru onaylandıktan sonra başlamaktadır. Ürüne dair çıkarılan bağlayıcı tarife bilgisi onaylandıktan ve bilgi verildikten sonra kullanım süresinin dolması halinde hak sahibinin aynı prosedürleri tekrar izleyerek bilgiyi tekrar alması ve belgeyi yenilemesi gerekir.

Bağlayıcı tarife bilgisi onaylandıktan sonra çeşitli gümrük işlemlerinde bilgisi verilen ürün ya da eşya ile ithalatı yapılan ürünün farklı yanlarının ortaya çıkması ve bilgideki ürün ile ithal edilen ürünün farklı olması halinde bilgi iptal edilir. İptal kararı verilen ürün hakkında kişinin tekrardan tarife bilgisi için başvurması ve bilgiyi yenilemesi gerekir.

Bu ve bunun gibi aklına takılan tüm ulaşım soruların için bizimle iletişime geçebilir, ihtiyaç duyduğun bilgilere uzman ekibimiz aracılığı ile ulaşabilirsin!

Önerilen