Antrepo Nedir & Çeşitleri Nelerdir?

Özellikle uluslararası taşımacılık yapan firmaların, gümrük işlemlerinde mallarının gümrükte tutulduğu süre boyunca saklanması oldukça büyük önem taşıyor. Antrepo ise gümrüğe girişi yapılan tüm malların çıkışı yapılana kadar işlemlerinin gerçekleştirildiği depoya verilen isimdir.

Antrepo Nedir?

Antrepo nedir sorusuna cevap verecek olursak, gümrükte işlem yapılan ya da evrak hazırlanan malların dış ticaret işlemleri tamamlanana kadar tutulduğu depoya antrepo adı verilmektedir. Antrepo yönetmeliğine göre gümrüğe girişi yapıldıktan sonra antrepoya yerleştirilen malların burada kalması için bir alt ya da üst zaman sınırı yoktur. Malın tüm işlemleri tamamlanana kadar mallar antrepoda saklanabilir. Malların antrepoda kaldığı süre boyunca vergilerinin ödenmesine de gerek yoktur.

Antrepo Çeşitleri

Antrepo çeşitleri genel olarak özel ve genel olmak üzere 2 farklı gruba ayrılmaktadır. Özel antrepolar, antrepoyu sadece kiralayan kişinin kullanabildiği antrepo çeşididir. Genel antrepolar ise farklı firmaların aynı antrepoyu ortak olarak kullandığı antrepodur.

Antrepo kiralanırken, işletme ile anlaşma yapılarak depolanması gereken malın kalacağı toplam süre, hacim ve malın içeriği gibi etkenlere bağlı olarak bir fiyat oluşturulmaktadır. Kiralanan antreponun türü de fiyatları etkileyen etkenler arasındadır.

Genel antrepo çeşitleri kendi içerisinde 2 farklı grupta değerlendirilmektedir;

 • A tipi antrepo,
 • B tipi antrepo.

A Tipi antrepolar genel antrepo tipidir. A tipi antrepolarda stok kayıtları antrepo işletmecisi tarafından tutulur ve antrepoya mallar yerleştirilir. Antrepoya yerleştirilen mallarda herhangi bir eksiklik olması durumunda ise eksik olan malların da gümrük vergilerinin işletmeci tarafından ödenmesi gerekmektedir.

B Tipi antrepolar ise malların korunmasının sorumluluğu antrepo işletmesinde değil, malların sahibinde olduğu antrepo tipidir. İşletmecinin sorumluluğu sınırlı olmakla birlikte sadece antreponun kiralanmasından sorumludur. Antrepoya yerleştirilen malların miktarı ve durumu mal sahibinin sorumluluğundadır. B tipi antrepolarda stok kaydı tutulmamaktadır. Bu nedenle antrepo içerisine yerleştirilen malların stok kaydı ve içerik bilgileri önceden teslim edilen beyanname ve belgelere göre düzenlenmekte ve gümrükte işlem görmektedir.

Özel antrepo çeşitleri kendi içerisinde 3 farklı grupta değerlendirilmektedir;

 • C tipi antrepo,
 • D tipi antrepo,
 • E tipi antrepo.

C tipi antrepolar, antrepoya yerleştirilen malların sahibi ile antrepo işletmecisinin aynı firma olması halinde geçerlidir. Antrepoya yerleştirilen tüm malların sorumluluğu da bu firma ya da kişiye aittir.

D tipi antrepolarda, antrepo işletmecisinin ve malların sahibinin aynı kişi ya da firmaya ait olduğu durumları kapsamaktadır. Ancak Gümrük Kanunu’nun 104. Maddesinin üçüncü fıkrası uygulanmaktadır. D tipi antrepolara yerleştirilen malların, yerleştirildiği tarihteki değeri baz alınarak ödenmesi gereken vergiler hesaplanmaktadır. Burada depolanan tüm mallar basitleştirilmiş usul kapsamında değerlendirilerek serbest dolaşıma sokulabilmektedir.

E tipi antrepolar ise antrepo işletmecisi ve yerleştirilen malların sahibinin aynı kişi olması ve malların Gümrük Kanunu’nun 93. Maddesinin üçüncü fıkrasına göre değerlendirilmesi durumunda geçerlidir. Hak sahibinin depolama yerinin antrepo olarak kabul edildiği ya da depolama yeri olmamasına rağmen mallara antrepo kurallarının uygulandığı durumları kapsamaktadır.

Gümrüklü Antrepo

Gümrüklü antrepo, malların ya da antrepoya yerleştirilecek malların gümrük gözetimi altında bulunduğu tüm durumları kapsamaktadır. İhraç eşyasının gümrük denetiminde depolanması gereken durumlarda malların gümrüklü antrepolarda depolanması gerekmektedir.

Gümrüklü antrepo çeşitleri de yukarıda belirtilen A, B, C, D ve E tipi antrepo tipleri ile benzerlik göstermekte ve aynı şartları kapsamaktadır. Ancak her antrepo tipine göre farklı olarak gümrüklerde çeşitli işlemler uygulanmaktadır. Bu nedenle malların ve antreponun sahibine, malın içeriğine ya da antrepo tipinin sağladığı avantajlara göre depolanacak mala en uygun antrepo tipinin seçilmesi gerekmektedir.

Örnek verecek olursak, gümrükte yanıcı ya da parlayıcı maddelerin depolanması gereken durumlarda buna uygun antrepolarda depolamanın sağlanması gerekmektedir. Malların depolanacağı antreponun özel olarak tasarlanmış olması ve yangına karşı koruma düzeneklerinin kurulmuş olması gerekmektedir.

Gümrüklü Antrepolarda Eşya Depolama Süresi

Gümrüklü antrepolarda belirli bir malın depolanma süresinde herhangi bir limit yoktur. Malların sahibi olan firma ya da kişi, antrepo ücretini ödediği sürece malları gümrüklü antrepoda depolayabilir. Gümrüklü antrepoda depolanan malların henüz gümrük çıkışı gerçekleştirilmediği için malların depolandığı süre zarfı boyunca gümrük vergisi ödemesine gerek yoktur. Özellikle yüksek miktarlarda mal ithal eden firmaların, tüm malları tek seferde gümrükten çıkararak vergi ödemek yerine malları parça parça çıkartması, bu noktada ekonomik avantajlar sağlamaktadır. Peki gümrüklü antrepolarda hangi durumlarda malların bekleme süreleri belirlidir?

 • Her ne kadar gümrüklü antrepo içerisinde malların depolanmasında belirli bir sınır olmasa da, özel durumlarda malların tüm işlemlerinin tamamlanarak gümrükten çıkışının yapılması gerekmektedir. Antrepoda depolanan malların gümrük tarafından onaylanan başka bir işlemde kullanılacak olması halinde, depolanan malların tüm işlemleri 30 gün içerisinde tamamlanarak mal çıkışının gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bu gibi durumlarda Gümrük Kanunu’nun 64. Maddesinin birinci fıkrasında yer alan koşullar geçerlidir.
 • Antrepoda beklediği süre boyunca bozulabilecek eşya ve malların depolama süresine dair bilgiler, müsteşarlık tarafından belirli durumlarda yeniden düzenlenebilir. Bu gibi durumlarda, eşyanın antrepodan çıkışı için mal sahibi firmaya bilgi verilmektedir.

Türkiye’de Antrepo Çözümleri

Ülkemizde gümrüklerde verilen antrepo hizmetlerinde, firmaların tüm ihtiyaçlarını karşılamaya uygun ek hizmetler de verilmektedir. Bu sayede hem malın gümrükten çıkışını ve hazırlık işlemlerini bekleyen hem de mallarını antrepoda depolamak isteyen firmalar için ek avantajlar sunulmaktadır.

Türkiye’de antrepo çözümleri olarak firmalara verilen hizmetler ise genel olarak:

 • Antrepoda depolanan malların giriş yapıldığı tarihten çıkışına kadar gerçekleşen tüm stok yönetiminin detaylı analiz edilmesi,
 • Özelleştirilmiş depolama hizmetleri sayesinde her firmaya ya da mal türüne uygun depolama seçenekleri,
 • Antrepoda uzun süreli depolanması gereken mallar için haftalık ya da aylık periyotlarda yapılan sayımlar ile stok validasyonunun gerçekleştirilmesi,
 • Antrepo içerisinde depolanırken hasar gören ya da kaybolan mallar için gereken tüm yasal işlemlerinin antrepo işletmecisi tarafından takip edilerek başlatılması,
 • Standart antrepolarda bulunmayan raf ve ek depolama hizmetlerine sahip antrepoların oluşturulması ve hassas malların bu raflarda depolanması,
 • Antrepoda depolanan malların sadece bir kısmının sevk edilmesi gereken durumlarda antrepo işletmecisi tarafından palet, koli ya da birim olarak sevk edilecek malların sayımı ve gümrükten çıkış işlemlerinin tamamlanması,
 • Antrepoda depolanan malların tamamı ya da bir kısmının iade edilmesi gerekiyorsa hazırlanacak tüm evrakların antrepo işletmecisi tarafından tedarik edilerek iade prosedürlerinin başlatılması,
 • Antrepoda bulunan malların yeniden paketlenmesi gerekiyorsa paketleme ve ambalajlama işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Yurt dışından antrepoya demonte olarak gelen malların, bekleme süresinde montajının gerçekleşmesi gerekiyorsa, antrepo işletmecisi tarafından anlaşma yapılması halinde ürün montajlarının gerçekleşmesi gibi maddeler halinde sıralanabilir.

Detaylı Antrepo Yönetimi

Uluslararası mal sevkiyat işlemlerinde, firmaların çeşitli prosedürleri yerine getirirken anlık olarak malın durumu ve antrepoya yerleştirilmesi süreci oldukça yorucu bir süreç haline gelebiliyor.

Ancak Yolda.com tarafından gerçekleştirilen tüm lojistik işlemlerinde taşınan ürünlerin o anki durumu hazırlanan panel üzerinden görüntülenmektedir. Böylece firmalar sürekli olarak taşıyıcı ya da antrepo işletmecisi ile iletişime geçerek taşınan ürünler hakkında bilgi almak zorunda kalmaz. Doğrudan Yolda.com’un geliştirdiği panel yardımı ile veya 7/24 müşteri hizmetleri hatlarımızdan taşınan ürünlerin o anki durumunu öğrenebilirsin. Sen de firman için en uygun taşıma ve depolama avantajları elde etmek için Yolda.com avantajları ile lojistik işlemlerine başlayabilir, uygun fiyat ve zaman avantajlarından yararlanabilirsin. Aklına takılan tüm ulaşım soruların için bizimle iletişime geçebilir, ihtiyaç duyduğun bilgilere ulaşabilirsin!

Önerilen