Afet Lojistiğinin Önemi

Afetler, insanlık tarihinden de görülebileceği gibi her zaman yıkıcı bir hasara neden olmaktadır. Her ne kadar günümüzde gelişen teknoloji ile birlikte afet öncesi alınan önlemler daha üst düzeye çıkmış olsa da yaşanan doğal afetlerin yarattığı yıkım ortamı çoğu zaman kaçınılmazdır. Bu gibi afet durumlarında ise bölgede yaşayan insanların ihtiyacı olan tüm desteği karşılamak için yürütülen çalışmalarda karşımıza afet lojistiği çıkıyor. Peki, afet lojistiği nedir ve afet lojistiğinin önemi nedir?

Afet Lojistiği Nedir?

Afet lojistiği genel olarak bakıldığı zaman olağanüstü doğa olaylarından etkilenen ve yardıma muhtaç olan toplum ya da insanların yaşamını devam ettirebilmesi için gereken tüm kaynakların ve teknik imkanların bir araya getirilerek bölgeye teslim edilmesi sürecidir.

Afet lojistiği süreci, çeşitli afetlerden zarar gören insanların tüm ihtiyaçlarının karşılanması ve bunun için gereken eşyaların üretim aşamasından tüketiciye gönderimine kadar gerçekleşmesi gereken tüm süreci kapsamaktadır. Afet bölgesinin durumuna bağlı olarak lojistik işlemlerinde genellikle ihtiyaç duyulan eşya ve hizmetlerden fazlasına da ihtiyaç duyulabilmektedir. Afet bölgelerinde durumun ağırlığına bağlı olarak çeşitli bölgelerin farklı amaçlarla kullanılması gibi durumlarda da ek ekipmanlara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu noktada ise bölgede ihtiyaç olan tüm malzemelerin temin edilmesi ve bölgeye transfer edilmesi de afet lojistiği kapsamında incelenmektedir.

Afet ve İnsani Yardım Lojistiği

Afet ve insani yardım lojistiği genel olarak 3 ana kategoride incelenmektedir. Bu noktada yapılacak tüm işlemlerin kategoriler halinde değerlendirilmesi, afet bölgesine eşyaların teslim edilmesi ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması noktasında kolaylık sağlamaktadır. Afet lojistiğinin aşamaları ise genel olarak:

 • Afet öncesinde hazırlık süreci,
 • Afet bölgesine müdahale süreci ve
 • Afet bölgesine müdahale sonrasında gerçekleştirilen lojistik işlemler şeklinde sıralanmaktadır.

Afet lojistiği için belirtilen genel kategoriler, sürecin işleyişini kolaylaştırmak için hazırlanmıştır. Bununla birlikte her grubun da kendi içerisinde farklı aşamaları ve izlenmesi gereken yolu bulunmaktadır. Afet lojistiği sırasında uygulanması gereken adımlar ise detaylı olarak şu şekilde incelenmektedir.

 1. Afet Öncesinde Hazırlık Lojistiği
 • Planlama: Bu evrede afet bölgesine ulaştırılması gereken eşya ve hizmetlerin en uygun fiyat ile temin ve transfer edilmesi üzerine araştırmalar yapılmaktadır.
 • Satın Alma: Afet bölgesine götürülecek tüm mal ve eşyaların üretici firmalardan satın alınması aşamasıdır. Bu noktada ürün satın alınan firmaların güvenilirliği, referansları ve üretim kapasiteleri incelenerek alınan eşyaların teslimatı sırasında oluşabilecek sorunların önüne geçilmelidir. Eşyaların mümkün oldukça ekonomik olması, teminat sorunlarının önüne geçilmesini sağlar.
 • Nakliye: Afet bölgesine transfer edilmek için alınan tüm ürünlerin zamanında ve doğru şekilde transfer edilmesi için transfer sürecinden önce uygun nakliye yöntemleri araştırılmalıdır.
 • Depolama: Afet bölgesinde kullanılacak eşyaların uygun şartlarda depolanması erişim kolaylığının yanı sıra malzemelerin uzun süre dayanmasını da sağlamaktadır. Özellikle gıda ürünlerinin uygun şartlarda saklanması, son tüketim tarihinden önce yaşanan bozulmaların önüne geçmektedir. Depo bölgesi seçilirken kolay erişilebilirlik, uygun arazi ve uygun bina gibi birçok kriter incelenmelidir.
 1. Afet Bölgesine Müdahale Sürecinde Lojistik
 • Ön Değerlendirme: Bu süreçte afet bölgesine iletilmesi gereken tüm eşya ve hizmetlerin zamanında teslim ve uygun şekilde teslim edilmesi için gereken çalışmalar sağlanır. Kaynakların bölgeye zamanında teslim edilmesi, bölgede zarar gören insanların zararının en kısa sürede karşılanmasını sağlar.

Ön değerlendirme aşamasında önceden belirlenen depo konumlarına araçların ulaşım süreci ve bu süreci kolaylaştırmanın yolları araştırılır. Aynı zamanda karayolu, denizyolu ve havayolu gibi ulaşım yollarının afet bölgesine olan konumu ve bu yolların kapasitelerine göre ürünlerin transferleri planlanır.

Afet bölgesinde yaşanan durumun büyüklüğüne bağlı olarak yurt dışından gönderilen destek eşyalar varsa bu eşyaların da gümrükten çıkış işlemlerinin kolay gerçekleştirilmesi için afet bölgesinin ulaşım yöntemlerinin gümrüğe olan mesafesi hesaplanmalıdır.

 • Lojistik Eylem Planı: Bu noktada afet öncesi hazırlık sürecinde gerçekleştirilen araştırmalar tekrar değerlendirmeye alınır ve buna göre bir operasyon süreci oluşturulur. Müdahale süresi boyunca yaşanabilecek sorunlara karşı yardım ekiplerine gereken desteğin sağlanması gerekir.

Yardım süreci boyunca ortaya çıkabilecek ek malzeme durumu ya da malzemelerin bitmesi gibi durumlar göz önünde bulundurularak üretici firmalar ile iletişime geçilerek ihtiyaç halinde yeni sevkiyatların gerçekleştirilmesi için çalışmalar yapılmalıdır.

Planlanan ürün sevkiyatı mevcut firmanın lojistik hizmetleri ile sağlanamıyor ya da firma yetersiz kalıyor ise yeni firmalar ile iletişime geçilmelidir.

 • Değerlendirme: Afet bölgesine müdahale süreci boyunca yaşanan tüm olumlu ve olumsuz faaliyetler incelenerek kapsamlı bir raporlama oluşturulmalıdır.
 1. Afet Müdahalesi Sonrasında Lojistik İşlemler
 • Planlama: Gerçekleştirilen faaliyetler sona erdikten sonra, olay yerinde bulunan müdahale ekiplerinin afet malzemelerini toplaması ve gerekiyorsa bu aletlerin bakımını yapması gerekir. Toplanan aletler depolara yönlendirilmelidir.
 • Bakım ve Malzeme Toplama Süreci: Malzemelerin toplanması ve gerekli bakımların yapılması için en ekonomik yollar izlenmelidir. Bunun için yeni bir ekip oluşturularak tüm malzemeler toplanmalı ve gereken bakım işlemleri başlatılmalıdır.
 • İzleme ve Değerlendirme: Yapılan tüm malzeme toplama ve bakım işlemleri raporlanmalıdır. Böylece raporlar üzerinden yapılan çalışmalar ile sürecin verimliliği ölçülerek bu verimliliği arttırıcı adımlar alınabilmektedir.

Afet Lojistiği Neden Önemlidir?

Afet lojistiği neden önemlidir sorusunun en temel cevabı, acil ve afet durumlarında yardıma ihtiyacı olan bölgelerde bulunan insanlara gönderilecek tüm yardım malzeme ve hizmetlerinin belirli bir sistematiğe oturtulmasını sağlamaktır. Tüm yardım malzemelerinin nasıl ve ne zaman teslim edileceği, yardım sürecinin nasıl işleyeceği ve hangi birimlerin afet lojistiğinin hangi noktasında görev yapacağı gibi birçok detay afet lojistiğinin içerisinde incelenmektedir.

Afet lojistiği planlamaları, gerçekleşen afetin türüne ya da büyüklüğüne göre özelleştirilmektedir. Bu sayede afet bölgesinde yaşayan insanların direkt olarak ihtiyacı olan hizmet verilmektedir. Ülkemizde de insani yardım lojistiği kapsamında yapılan çalışmalar ve gerekli kalkınma planları sürekli olarak geliştirilmektedir. Yardım bölgelerine gönderilen tüm hizmet ve insanı yardım malzemelerinde hem kamu hem de özel sektör kuruluşları bir arada hareket ederek ihtiyaç olan yardımın çok daha kısa sürede bölgeye ulaşmasını sağlamaktadır.

Afet lojistiğinin bu noktada en büyük önemi, gönderilen yardım malzemeleri ve hizmetlerin yeniden düzenlenerek en verimli ve kısa sürede halka teslim edilmesidir. Toplanılan tüm yardım malzemeleri öncelikle bir depoda bir araya getirilir ve buradan düzenli şekilde ihtiyacı olan halka ulaştırılır. Afet lojistiği planlamaları olmadan gerçekleştirilen yardım çalışmalarında ise afet bölgelerinde genel olarak bir karmaşa görülmektedir. Yapılan lojistik planlamalar ise yardım malzemelerinin dağıtımından önce depolanmasını da kapsadığı için çok daha düzenli ve verimli çalışan bir sistem oluşturulmasını sağlar. Depolanan malzemeler ihtiyaç halinde belirli periyotlar ile depolardan alınarak ihtiyaç olan bölgeye iletilmektedir.

Hem bireysel hem de kurumsal tedarikçi firmaları olmak üzere Yolda.com olarak binlerce farklı firma ile çalışıyoruz. Bu sayede hem ülke içerisinde hem de yurt dışında kurduğumuz geniş lojistik ağ bağlantıları ile ithalat ve ihracatçı firmaların ihtiyacı olan lojistik hizmeti hem de afet bölgelerinde ihtiyaç olan lojistik hizmet desteğini sunuyoruz. Yolda.com olarak verdiğimiz tüm hizmetlere 7/24 hizmet veren müşteri hizmetleri destek hattımız üzerinden ulaşabilir, firman için atabileceğin tüm adımlar hakkında detaylı bilgi alabilirsin.

Önerilen